Буклет 2016 року

1.   Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?
 • A. Великий вушний нерв
 • B. Поперечний нерв шиї
 • C. Шийна петля
 • D. Малий потиличний нерв
 • E. Надключичні нерви
2.   Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:
 • A. Тета -хвилі
 • B. Дельта-хвилі
 • C. Альфа-веретена
 • D. Бета-хвилі
 • E. Альфа-хвилі
3.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастрит
 • B. Гемолітична жовтяниця
 • C. Хронічний коліт
 • D. Хронічний гастродуоденіт
 • E. Гепатит
4.   Хвора на ревматоїдний артрит пі- сля трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в роботі серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіперкаліємія
 • B. Гіперглікемія
 • C. Гіпоглікемія
 • D. Гіпокаліємія
 • E. Гіперурікемія
5.   В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
 • A. Ніжки пучка Гіса
 • B. Пучок Гіса
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Синоатріальний вузол
 • E. Волокна Пуркін’є
6.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
 • A. Ізометричние
 • B. Одиночне
 • C. Ауксотонічне
 • D. Фазичне
 • E. Ізотонічне
7.   При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?
 • A. Гіперчутливість I типу (анафілактична)
 • B. Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз)
 • C. Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна)
 • D. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • E. Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна)
8.   Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:
 • A. Секреції вазопресину та адреналіну
 • B. Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину
 • C. Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну
 • D. Активності парасимпатичної нервової системи
 • E. Активності антиноціцептивної системи
9.   У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
 • A. Гема та креатину
 • B. Цитрату та кетонових тіл
 • C. Пуринових та тимідилових нуклеоти-дів
 • D. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • E. Пуринових нуклеотидів та холестерину
10.   Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
 • A. Правої та лівої печінкових проток
 • B. Лівої печінкової і міхурової проток
 • C. Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • D. Загальної печінкової і міхурової проток
 • E. Загальної печінкової і лівої печінкової проток
11.   У пацієнта після переохолоджен- ня на губах з’явились герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:
 • A. Порушувати функцію зворотної транскриптази
 • B. Інгібувати нейрамінідазу
 • C. Гальмувати активність протеази
 • D. Уповільнювати реплікацію РНК- і ДНК-геномних вірусів
 • E. Гальмувати активність ДНК-полімерази
12.   У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - γ-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?
 • A. Глутаматдекарбоксилаза
 • B. Піридоксалькіназа
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Глутаматсинтетаза
 • E. Аланінамінотрансфераза
13.   При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю, знайдено: ’’мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
 • A. Хронічне малокрів’я
 • B. Хронічне загальне венозне повнокрів’я
 • C. Гостре малокрів’я
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Гостре загальне венозне повнокрів’я
14.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
 • B. Домінантною мутацією
 • C. Соматичною мутацією у ембріона
 • D. Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • E. Впливом тератогенних факторів
15.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр ан-тинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуо-лізацією ядер, каріорексисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Атеросклероз
 • B. Облітеруючий ендартеріїт
 • C. Системний червоний вовчак
 • D. Вузликовий періартеріїт
 • E. Гіпертонічна хвороба
16.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну у плазмі крові в межах норми. Який вид жовтяниці має місце у хворого?
 • A. Механічна
 • B. Гемолітична
 • C. -
 • D. Хвороба Жильбера
 • E. Паренхіматозна
17.   Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?
 • A. Ретикулярні ядра середнього мозку
 • B. Ретикулярш ядра довгастого мозку
 • C. Червоні ядра середнього мозку
 • D. Ядра гіпоталамуса
 • E. Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів
18.   Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибі-лізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • B. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • C. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
 • D. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • E. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
19.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Гаспінг-дихання
 • B. Біота
 • C. Кусмауля
 • D. Чейна-Стокса
 • E. Апнейстичне
20.   У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу. Назвіть вид діатезу, при якому частіше може розвинутись ожиріння:
 • A. -
 • B. Ексудативно-катаральний
 • C. Астенічний
 • D. Лімфатико-гіпопластичний
 • E. Нервово-артритичний
21.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокує α-адренорецептори
 • B. Стимулює β-адренорецептори
 • C. Стимулює α-адренорецептори
 • D. Стимулює α- і β-адренорецептори
 • E. Блокує β-адренорецептори
22.   Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (ла-броцитів), більшість з яких у стані де-грануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчу-тливості можна віднести описані зміни?
 • A. I типу (анафілактична)
 • B. III типу (імунокомплексна)
 • C. II типу (антитілозалежна)
 • D. IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • E. V типу (гранулематоз)
23.   Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
 • A. V tibialis
 • B. V femoralis
 • C. V saphena parva
 • D. V saphena magna
 • E. V profunda femoris
24.   Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кар-діоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Жирову дистрофію міокарда
 • B. Венозне повнокров’я
 • C. Негнійний проміжний міокардит
 • D. Інфаркт міокарда
 • E. Кардіосклероз
25.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. -
 • B. Цукровий діабет II типу
 • C. Прихований цукровий діабет
 • D. Хвороба !ценко-Кутінга.
 • E. Цукровий діабет I типу
26.   Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Стаз
 • B. Ішемія компресійна
 • C. Ішемічний інфаркт
 • D. Геморагічний інфаркт
 • E. Ішемія ангіоспастична
27.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:
 • A. Хронічний еритромієлоз
 • B. Гострий недиференційований лейкоз
 • C. Гострий мієлолейкоз
 • D. Мієломна хвороба
 • E. Хронічний мієлолейкоз
28.   На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?
 • A. Ектодерма
 • B. Ентодерма
 • C. Нефротом
 • D. Дерматом
 • E. Мезодерма
29.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Біологічний
 • B. Вірусоскопічний
 • C. Вірусологічний
 • D. Алергопроба
 • E. Серологічний
30.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. М’язів середнього вуха
 • B. Барабанної перетинки
 • C. Органу Корті ближче до овального віконця
 • D. Євстахієвої труби
 • E. Органу Корті ближче до гелікотреми
31.   У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?
 • A. Ganglion submandibulare
 • B. Ganglion cervicale superius
 • C. Ganglion pterygopalatinum
 • D. Ganglion cervicothoracicum
 • E. Ganglion oticum
32.   Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДнК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
 • A. Реплікація ДНК
 • B. Зворотна транскрипція
 • C. Ампліфікація генів
 • D. Рекомбінація генів
 • E. Репарація ДНК
33.   В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
 • A. Щільна оформлена сполучна тканина
 • B. Ретикулярна тканина
 • C. Щільна неоформлена сполучна тканина
 • D. Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
 • E. Жирова тканина
34.   У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Посткапіляр
 • B. Капіляр
 • C. Венула
 • D. Артеріола
 • E. Артеріоловенулярний анастомоз
35.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини: 46, XX, 5р. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Дуплікація
 • B. Транслокація
 • C. Делеція
 • D. Плейотропія
 • E. Інверсія
36.   Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів - гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На розтині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюляр-ний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:
 • A. Церебро-васкулярна хвороба
 • B. Гнійний енцефаліт
 • C. Менінгококова інфекція
 • D. Поліомієліт
 • E. Кліщовий енцефаліт
37.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Ємність вдиху
 • C. Життєва ємність легень
 • D. Функціональна залишкова ємність
 • E. Хвилинний об’єм дихання
38.   Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період удаваного благополуччя?
 • A. Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
 • B. Тромбоцитопенія, анемія
 • C. Наростаюча лімфопенія, лейкопенія
 • D. Перерозподільчий лейкоцитоз, лім-фоцитоз
 • E. Анемія, лейкопенія
39.   У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Олігоцитемічна гіперволемія
 • B. Поліцитемічна гіперволемія
 • C. Проста гіповолемія
 • D. Олігоцитемічна гіповолемія
 • E. Поліцитемічна гіповолемія
40.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилію. Прикладом якого генетичного явища є ця хвороба?
 • A. Множинний алелізм
 • B. Комплементарність
 • C. Кодомінування
 • D. Неповне домінування
 • E. Плейотропія
41.   У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?
 • A. Глюкоза
 • B. Сахароза
 • C. Галактоза
 • D. Фруктоза
 • E. Мальтоза
42.   Спадкова гіперліпопротеїнемія І типу обумовлена недостатністю ліпо-протеїнліпази. Підвищення рівня яких транспортних форм ліпідів в плазмі навіть натщесерце є характерним?
 • A. Ліпопротеїни високої густини
 • B. Хіломікрони
 • C. Ліпопротеїни низької густини
 • D. Ліпопротеїни дуже низької густини
 • E. Модифіковані ліпопротеїни
43.   Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Поступила в хірургічне відділення з симптомами гострого живота. При лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?
 • A. Секвестр
 • B. Волога гангрена
 • C. Коагуляційний некроз
 • D. Немічний інфаркт
 • E. Суха гангрена
44.   При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології:
 • A. Гідроксипролін
 • B. Солі амонію
 • C. Аргінін
 • D. Мінеральні солі
 • E. Глюкоза
45.   У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно. Це свідчить про:
 • A. Період реконвалесценції
 • B. Неможливість підтвердити діагноз
 • C. Початок захворювання
 • D. Раніше перенесене захворювання
 • E. Проведене щеплення
46.   Хворому на пневмонію призначений антибіотик із групи макролідів. Вкажіть цей препарат:
 • A. Тетрациклін
 • B. Ампіцилін
 • C. Азитроміцин
 • D. Гентаміцин
 • E. Стрептоміцин
47.   Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:
 • A. -
 • B. Лівий шлуночок
 • C. Праве передсердя
 • D. Правий шлуночок
 • E. Ліве передсердя
48.   У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Стріатум
 • B. Мозочок
 • C. Гіпоталамус
 • D. Чорна субстанція
 • E. Таламус
49.   Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Барабанний отвір слухової труби
 • B. Зів
 • C. Хоани
 • D. Глотковий отвір слухової труби
 • E. Вхід до гортані
50.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Видільний ацидоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Негазовий алкалоз
51.   У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений (’’щитоподібна” нирка). Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Нефросклероз
 • B. Хронічний пієлонефрит
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Гострий пієлонефрит
 • E. Тубуло -інтерстиційний нефрит
52.   Під час розтину тіла жінки 28-ми років, яка померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена у розмірах, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилятований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові. Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин визначаються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона. Діагностуйте патологію вагітності:
 • A. Деструюючий міхурцевий занесок
 • B. Порушена трубна вагітність
 • C. Черевна вагітність
 • D. Інтерлігаментарна вагітність
 • E. Порушена маткова вагітність
53.   У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?
 • A. Непрямий (некон’югований) білірубін
 • B. Уробілін
 • C. Тваринний індикан
 • D. Прямий (кон’югований) білірубін
 • E. Стеркобіліноген
54.   У спортсмена легкоатлета (бігуна на довгі дистанції) під час змагань розвинулась гостра серцева недостатність. В результаті чого виникла ця патологія?
 • A. Порушення вінцевого кровообігу
 • B. Перевантаження серця опором
 • C. Прямого пошкодження міокарда
 • D. Патологія перикарда
 • E. Перевантаження серця об’ємом
55.   Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
 • A. Конвекції
 • B. Випаровування поту
 • C. Теплопроведення
 • D. -
 • E. Тепловипромінювання
56.   Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу ком-плементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодо-ни і-РНК будуть:
 • A. УАЦ-ГЦА
 • B. АТГ-ЦГТ
 • C. ТАГ-УГУ
 • D. УАГ-ЦГУ
 • E. АУГ-ЦГУ
57.   Оперуючи на наднирниковій залозі, хірург зупиняє кровотечу з артерії, що відходить до наднирникової залози від черевної аорти. Назвіть цю артерію:
 • A. A. suprarenalis superior
 • B. A. suprarenalis media
 • C. A. renalis
 • D. A. phrenica inferior
 • E. A. uprarenalis inferior
58.   У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
 • A. Vena cava superior
 • B. Aorta thoracica
 • C. Arcus aortae
 • D. Trachea
 • E. N. phrenicus
59.   На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Лімфатичний вузол
 • B. Тимус
 • C. Селезінка
 • D. Мигдалики
 • E. Червоний кістковий мозок
60.   У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?
 • A. 120 мм рт.ст.
 • B. 80 мм рт.ст.
 • C. 100 мм рт.ст.
 • D. 0 мм рт.ст.
 • E. 40 мм рт.ст.
61.   Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з’явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
 • A. Вестибулярних ядер
 • B. Рухової кори
 • C. Чорної субстанції
 • D. Базальних гангліїв
 • E. Мозочка
62.   Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Резервний об’єм видиху
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Функціональна залишкова ємкість легень
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Дихальний об’єм
63.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Компресійна ішемія
 • C. Артеріальна гіперемія
 • D. Тромбоемболія
 • E. Обтураційна ішемія
64.   Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Платифіліну гідротартрат
 • C. Фамотидин
 • D. Пірензепін
 • E. Метацин
65.   У чоловіка 64-х років, який тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на боковій поверхні язика виявили подібний на виразку утвір із білої, помірно щільної тканини розмірами 5х3 см. При гістологічному дослідженні біо-птату виявили, що утвір побудований із клітини, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами. Діагностуйте виявлене у чоловіка захворювання:
 • A. Рак на місці
 • B. Еритроплакія
 • C. Лейкоплакія
 • D. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • E. Плоскоклітинний незроговілий рак
66.   У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Природний пасивний
 • B. Спадковий, видовий
 • C. Штучний пасивний
 • D. Природний активний
 • E. Штучний активний
67.   Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
 • A. Метасимпатична нервова
 • B. Соматична нервова
 • C. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
 • D. Симпато-адреналова
 • E. Парасимпатична нервова
68.   У хворого 41-го року відзначається гіпонатріємія, гіперкаліємія, дегідратація, зниження артеріального тиску, м’язова слабкість, брадикардія, аритмія. З порушенням функцій яких гормонів це пов’язано?
 • A. Статеві гормони
 • B. Тиреоїдні
 • C. Кортикостероїди
 • D. Гормони мозкової речовини наднир-ників
 • E. Гормони підшлункової залози
69.   При копрологічному дослідженні у працівників кав’ярні лікарями санітарно-епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:
 • A. Лямблія
 • B. Амеба кишкова
 • C. Кишкова трихомонада
 • D. Дизентерійна амеба
 • E. Балантидій
70.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Надлишок інсуліну
 • B. Нестача інсуліну
 • C. Нестача глюкокортикоїдів
 • D. Надлишок глюкокортикоїдів
 • E. Гіподинамія
71.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Олеїнова
 • B. Пальмітоолеїнова
 • C. Лінолева
 • D. Лауринова
 • E. Стеаринова
72.   У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?
 • A. Інфекційний мононуклеоз
 • B. Іенералізована інфекція, викликана herpes-zoster
 • C. Цитомегаловірусна інфекція
 • D. Іерпетична аденопатія
 • E. Лімфома Беркета
73.   На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?
 • A. 40-50 мм/годину
 • B. 5-10 мм/годину
 • C. 3-12 мм/годину
 • D. 0-5 мм/годину
 • E. 10-15 мм/годину
74.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Лютропін
 • B. Фолікулостимулюючий гормон
 • C. Прогестерон
 • D. Фолістатин
 • E. Естрогени
75.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?
 • A. Птахи
 • B. Ссавці
 • C. Амфібії
 • D. Рептилії
 • E. Риби
76.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у нього з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Спіронолактон
 • B. Преднізолон
 • C. Ретаболіл
 • D. Тестостерон
 • E. Естріол
77.   Жінку 44-х років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була важка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: пульс -179/хв., слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Тахікардія
 • B. Зниження периферійного опору судин
 • C. Біль
 • D. Зменшення ударного об’єму серця
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
78.   Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка-шльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте препарат:
 • A. Кодеїну фосфат
 • B. Лібексин
 • C. Бромгексин
 • D. Окселадин
 • E. Глауцину гідрохлорид
79.   При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?
 • A. Пригнічення аденілатциклази
 • B. Накопичення Na+ в клітинах
 • C. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • D. Гіпертрофія мітохондрій
 • E. Активація антиоксидантної системи
80.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?
 • A. Норадреналін
 • B. Вазопресин
 • C. Еритропоетин
 • D. Ренін
 • E. Адреналін
81.   У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?
 • A. В12-фолієводефіцитна
 • B. Залізодефіцитна
 • C. Гіпопластична
 • D. Постгеморагічна
 • E. Гемолітична
82.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз" Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція нейтралізації
 • B. Реакція гальмування гемаглютинації
 • C. Реакція зв’язування комплементу
 • D. Реакція гемадсорбції
 • E. Реакція аглютинації
83.   Чоловіку 18-ти років з приводу флегмони плеча було зроблено внутрішньом’язову ін’єкцію пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?
 • A. Центральна дія
 • B. Периферична дія
 • C. Рефлекторна дія
 • D. Потенціювання
 • E. Анафілаксія
84.   У хворого після тривалого психоемоційного напруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кар-діалгіями, головним болем, запамороченням. Домінуючим у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку є збільшення:
 • A. Серцевого викиду
 • B. Частоти серцевих скорочень
 • C. Тонусу артеріол
 • D. Тонусу венул
 • E. Об’єму циркулюючої крові
85.   При аналiзi ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінєні. Назвать вид аритмії:
 • A. Атріовентрикулярна блокада
 • B. Внутрішньопередсердна блокада
 • C. Передсердна екстрасистола
 • D. Синоатріальна блокада
 • E. Миготлива аритмія
86.   Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахиаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?
 • A. Дофамін
 • B. Добутамін
 • C. Аміодарон
 • D. Дигоксин
 • E. Мілдронат
87.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. !нсулінорезистентність рецепторів клітин
 • B. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • C. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
 • D. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • E. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
88.   Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування:
 • A. Фосфоліпази С
 • B. Пероксидази
 • C. Ліпоксигенази
 • D. Циклооксигенази
 • E. Фосфоліпази A2
89.   У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?
 • A. S. faecalis
 • B. P aeruginosa
 • C. S. aureus
 • D. P vulgaris
 • E. S. pyogenes
90.   Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став кон-тамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?
 • A. Кітт-Тароцці
 • B. Сабуро
 • C. Гіса
 • D. Ендо
 • E. ЖСА
91.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • B. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • C. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
 • D. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • E. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
92.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тиміди-латсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. т-РНК
 • B. і-РНК
 • C. р-РНК
 • D. -
 • E. ДНК
93.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізується у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу?
 • A. Фруктоза
 • B. Лактат
 • C. Галактоза
 • D. Глюкоза
 • E. Лактоза
94.   Після довготривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини появилися округлі білі плями, на язику білий наліт. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?
 • A. Стрептокок
 • B. Ентерокок
 • C. Лактобацили
 • D. Гриби роду Candida
 • E. Кишкова паличка
95.   У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові ІІ, VII, IX, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?
 • A. Вітамін А
 • B. Вітамін К
 • C. Вітамін С
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін Е
96.   На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
 • A. 2,5-3 роки
 • B. 2-2,5 роки
 • C. 1,5-2 роки
 • D. 6-12 місяців
 • E. 3-5 років
97.   У процесі фібринолізу кров’яний тромб розсмоктується. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією протеолітичного ферменту плазміну, який наявний у крові в неактивній формі плазміногену. Активується плазміноген шляхом обмеженого протеолізу за участю фермента:
 • A. Урокіназа
 • B. Ентерокіназа
 • C. Хімотрипсин
 • D. Пепсин
 • E. Трипсин
98.   При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:
 • A. Скронева
 • B. Потилична
 • C. Тім’яна
 • D. Лобова
 • E. Клиноподібна
99.   До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:
 • A. Моноцитів
 • B. Т-лімфоцитів
 • C. Базофілів
 • D. Нейтрофілів
 • E. В-лімфоцитів
100.   При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна-Іумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
 • A. Гострий мієлолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Хронічний лімфолейкоз
 • E. Інфекційний мононуклеоз
101.   У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:
 • A. Ліполітичних ферментів
 • B. Жиророзчинних вітамінів
 • C. Жовчних пігментів
 • D. Іонів натрію
 • E. Жовчних кислот
102.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додана крапля крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Залишаться без змін
 • B. Зморшкування
 • C. Осмотичний гемоліз
 • D. Набухання
 • E. Біологічний гемоліз
103.   В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
 • A. Дихальна
 • B. Серцево-судинна
 • C. Тканинна
 • D. Кров’яна
 • E. Гіпоксична
104.   До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?
 • A. Амброксол
 • B. Лоратадин
 • C. Норадреналіну гідротартрат
 • D. Анаприлін
 • E. Лозартан
105.   Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в мозку кісту із стінками біло-іржавого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процесів найбільш імовірний у стінці кісти?
 • A. Місцевий гемомеланоз
 • B. Первинний гемохроматоз
 • C. Місцевий гемосидероз
 • D. Інфільтрація білірубіну
 • E. Загальний гемосидероз
106.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Фібриноген
 • B. Амінокапронова кислота
 • C. Неодикумарин
 • D. Протаміну сульфат
 • E. Вікасол
107.   При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:
 • A. Каталаза
 • B. Цитохромоксидаза
 • C. Кетоглутаратдегідрогеназа
 • D. Аконітаза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
108.   У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?
 • A. Промедол
 • B. Етилморфіну гідрохлорид
 • C. Морфіну гідрохлорид
 • D. Пірітрамід
 • E. Трамадол
109.   Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?
 • A. 75%
 • B. 10%
 • C. 0%
 • D. 100%
 • E. 25%
110.   Незалежно від расової чи етнічної належності у людини розвивається комплекс морфофункціональних, біохімічних, імунологічних ознак, які обумовлюють кращу біологічну пристосованість людини до відповідного фізичного середовища. Який тип біологічної реакції представлений у людини?
 • A. Гірський тип
 • B. Адаптивний тип
 • C. Тип зони помірного клімату
 • D. Арктичний тип
 • E. Тропічний тип
111.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • B. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • C. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • D. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • E. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
112.   При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього захворювання?
 • A. Глюкозо-6-фосфатаза
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот
 • D. Амінотрансфераза
 • E. Фосфофруктомутаза
113.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупні гіпостази
 • B. Трупне заклякання
 • C. Трупне розкладання
 • D. Трупне висихання
 • E. Трупне охолодження
114.   Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
 • A. Маніт
 • B. Фуросемід
 • C. Триамтерен
 • D. Спіронолактон
 • E. Гіпотіазид
115.   Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:
 • A. Армін
 • B. Алоксим
 • C. Іалантаміну гідробромід
 • D. Прозерин
 • E. Ацеклідин
116.   Під час аутопсії тіла хворого, котрий помер від тяжкого ексикозу, на ґрунті профузної діареї, виявлені такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишок на всьому протязі вкрита сіро-білими плівчастими нашаруваннями, що міцно з’єднані з підлеглими тканинами, між плівками розташовані множинні великі й поверхневі виразки, вкриті згортками крові. Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий коліт. Яке захворювання проявляється такими змінами?
 • A. Колі-інфекція
 • B. Ієрсініоз
 • C. Сальмонельози
 • D. Дизентерія
 • E. Стафілококова інфекція
117.   У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:
 • A. НАД
 • B. КоО
 • C. ФАД
 • D. ФМН
 • E. ТДФ
118.   Хворому на паратиф А інфекціоніст на 3-му тижні захворювання призначив повторне бактеріологічне дослідження. Який матеріал слід взяти для виділення збудника?
 • A. Ліквор
 • B. Харкотиння
 • C. Кров
 • D. Випорожнення
 • E. Блювотні маси
119.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівно- ваги:
 • A. Респіраторний алкалоз
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Метаболічний алкалоз
 • D. Респіраторний ацидоз
 • E. Змін не буде
120.   У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
 • A. Фізіологічний пойкілоцитоз
 • B. Еритроцитоз
 • C. Патологічний пойкілоцитоз
 • D. Патологічний анізоцитоз
 • E. Фізіологічний анізоцитоз
121.   Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Іангліоблокатори
 • B. Холіноміметики
 • C. Токолітики
 • D. Реактиватори холінестерази
 • E. Адреноблокатори
122.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • B. Ентеропатогенні бактерії та віруси
 • C. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • D. Умовно-патогенні мікроорганізми
 • E. Бактерії групи кишкової палички
123.   До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?
 • A. Тіамін
 • B. Рибофлавін
 • C. Кальциферол
 • D. Ніацин
 • E. Ретинол
124.   Хворому на шизофренію призначено аміназин для купіювання психічного стану. Вкажіть механізм дії препарату:
 • A. Стимуляція опіоїдних рецепторів
 • B. Блокада Д2-дофамінових рецепторів
 • C. -
 • D. Блокада ГАМК-рецепторів
 • E. Стимуляція серотонінових рецепторів
125.   Для знеболювання використовують новокаїн, під дією якого нервове волокно втрачає здатність проводити збудження. Який мембранно-іонний механізм дії цього препарату?
 • A. Блокування кальцієвих іоноселектив-них каналів
 • B. Блокування натрієвих іоноселектив-них каналів
 • C. Блокування калій-натрієвого насоса
 • D. Блокування калієвих іоноселектив-них каналів
 • E. Блокування натрій-протонного насоса
126.   Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:
 • A. Тривалість потенціалу дії
 • B. Амплітуда потенціалу дії
 • C. Порогова сила подразника
 • D. Потенціал спокою
 • E. Критичний рівень деполяризації
127.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. Lobus posterior
 • B. Infundibulum
 • C. Pars intermedia
 • D. Lobus anterior
 • E. -
128.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Збільшення онкотичного тиску крові
 • B. Пошкодження клубочкового фільтру
 • C. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • D. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
129.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Гальмування транспептидази
 • B. Активація фосфодіестерази
 • C. Інактивація β-лактамази
 • D. Гальмування аденозиндезамінази
 • E. Блокада транслокази
130.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Кишковий трихомоноз
 • B. Токсоплазмоз
 • C. Балантидіоз
 • D. Лямбліоз
 • E. Урогенітальний трихомоноз
131.   У хворого 45-ти років на тлі транс-мурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?
 • A. Еуфілін
 • B. Ефедрин
 • C. Ізадрин
 • D. Добутамін
 • E. Промедол
132.   У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
 • A. Лімфоцити
 • B. Фагоцити
 • C. Макрофаги
 • D. Нейтрофіли
 • E. Плазматичні клітини
133.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 • A. Ніфедипін
 • B. Анаприлін
 • C. Лізиноприл
 • D. Резерпін
 • E. Клофелін
134.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Клітинна стінка
 • B. Джгутики
 • C. ЦПМ
 • D. Цитоплазма
 • E. Капсула
135.   У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: озноб, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?
 • A. Спорозоїт
 • B. Мікро- або макрогамети
 • C. Мерозоїт
 • D. Оокінета
 • E. Спороциста
136.   Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?
 • A. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • B. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • C. Дифузійний
 • D. Перфузійний
 • E. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
137.   У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча i передпліччя. Який нерв пошкоджено?
 • A. М’язово-шкірний
 • B. Пахвовий
 • C. Серединний
 • D. Ліктьовий
 • E. Променевий
138.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Паратгормон
 • B. Вазопресин
 • C. Соматотропін
 • D. Тироксин
 • E. Тирокальцитонін
139.   На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які це структури?
 • A. Ацинуси
 • B. Альвеолярні ходи
 • C. Термінальні бронхіоли
 • D. Альвеоли
 • E. Бронхіоли
140.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Тетрациклін
 • B. Цефтріаксон
 • C. Метронідазол
 • D. Лінкоміцину гідрохлорид
 • E. Левоміцетин
141.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Креатин
 • B. Гіпурова кислота
 • C. Креатинін
 • D. Сечовина
 • E. Порфірини
142.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?
 • A. Піридоксин
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Рибофлавін
 • D. Нікотинова кислота
 • E. Фолієва кислота
143.   Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив ліпотропний препарат - донор метильних груп. Це імовірно:
 • A. Білірубін
 • B. Валін
 • C. Холестерин
 • D. Глюкоза
 • E. S-Аденозилметіонін
144.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Зубчастий тетанус
 • B. Асинхронний тетанус
 • C. Суцільний тетанус
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Контрактура м’яза
145.   У хворого, що переніс 5 років тому субтотальну резекцію шлунка, розвинулась В12-фолієводефіцитна анемія. Який механізм є провідним у розвитку такої анемії?
 • A. Дефіцит транскобаламіну
 • B. Відсутність зовнішнього фактора Касла
 • C. Відсутність внутрішнього фактора Касла
 • D. Дефіцит фолієвої кислоти
 • E. Порушення всмоктування вітаміну В12 в тонкій кишці
146.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням і задишкою. При обстеженні відзначено: рН - 7,62; pCO2 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. -
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Негазовий ацидоз
147.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують народиться теж хворою?
 • A. 50%
 • B. 25%
 • C. 100%
 • D. 75%
 • E. 0%
148.   Пацієнтка тривалий час приймала снодійний засіб нітразепам. Після відміни препарату у неї розвинулись безсоння, зниження апетиту, агресивність. Як називається такий стан?
 • A. Абстиненція
 • B. Кумуляція
 • C. Ейфорія
 • D. Тахіфілаксія
 • E. Сенсибілізація
149.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
 • A. Гіпоксемія
 • B. Гіпервентиляція легенів
 • C. Зниження температури навколишнього середовища
 • D. Гіпероксемія
 • E. Гіповентиляція легенів
150.   У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Другої фази коагуляційного гемостазу
 • B. Фібринолізу
 • C. Першої фази коагуляційного гемостазу
 • D. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • E. Антикоагулянтних властивостей крові
151.   У відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові впродовж перших двох діб захворювання?
 • A. ЛДГ5
 • B. ЛДГ4
 • C. ЛДГ1
 • D. ЛДГ3
 • E. ЛДГ2
152.   У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Овальний отвір
 • B. Верхня очноямкова щілина
 • C. Остистий отвір
 • D. Рваний отвір
 • E. Круглий отвір
153.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстої кишки. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Новокаїнамід
 • B. Касторова олія
 • C. Натрію сульфат
 • D. Бісакодил
 • E. Атропіну сульфат
154.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Корглікон
 • B. Дигоксин
 • C. Анаприлін
 • D. Добутамін
 • E. Адреналін
155.   Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пігмєнтів у сєчі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце у дитини?
 • A. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Тирозиназа
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Оксидаза оксифенілпірувату
156.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Лізин, аргінін, гістидин
 • B. Глутамат, валін, лейцин
 • C. Аспартат, глутамат, гліцин
 • D. Цистеїн, гліцин, пролін
 • E. Аспартат, аргінін, глутамат
157.   У лікарню до кінця робочого дня доставлений працівник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів регуляції тепла найімовірніше виникло у людини у даній ситуації?
 • A. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • B. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
 • C. Зниження тепловіддачі
 • D. Зниження теплопродукції без зміни тепловіддачі
 • E. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
158.   При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:
 • A. Клубово-стегнова
 • B. Сіднично-стегнова
 • C. Лобкова-стегнова
 • D. Головки стегнової кістки
 • E. -
159.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Ліва вінцева
 • B. -
 • C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • D. Права вінцева
 • E. Права та ліва вінцеві
160.   В результаті травми хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м’яз постраждав?
 • A. Двоголовий
 • B. Найширший м’яз спини
 • C. Триголовий
 • D. Трапецієподібний
 • E. Дельтоподібний
161.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Caecum
 • B. Colon transversum
 • C. Colon ascendens
 • D. Colon sigmoideum
 • E. Colon descendens
162.   У хворого виявили злоякісну анемію. Терапія внутрішньо-м’язовим введення вітаміну Б12 давала нетривалий нестійкий ефект поліпшення складу крові. Пацієнт - завзятий рибаль і часто вживає самостійно виловлену і недостатньо термічно оброблену рибу. Який діагноз можна припустити?
 • A. Дифілоботріоз
 • B. Ентеробіоз
 • C. Трихоцефальоз
 • D. Парагонімоз
 • E. Анкілостомоз
163.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш імовірне місце ушкодження:
 • A. Ділянка попереково-крижового сполучення
 • B. Місце впадіння у венозний кут
 • C. Ділянка шиї
 • D. Заднє середостіння
 • E. Ділянка аортального отвору діафрагми
164.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Гострий кавернозний туберкульоз
 • B. Казеозна пневмонія
 • C. Туберкулома
 • D. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
165.   У тварини зруйнували отолітові вестибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?
 • A. Первинні орієнтувальні
 • B. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • C. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • D. Випрямлення тулуба
 • E. Міотатичні
166.   Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтубацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. N-ацетилтрансфераза
 • B. Сукцинатдегідрогеназа
 • C. Псевдохолінестераза
 • D. K-Na-АТФ-аза
 • E. Карбангідраза
167.   У хворого хронічна нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
 • A. Foramen incisivum
 • B. Foramen sphenopalatinum
 • C. Foramen ethmoidale posterior
 • D. Lamina cribrosa os ethmoidale
 • E. Foramen ethmoidale anterior
168.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Функціональна залишкова ємність легень
 • C. Альвеолярний об’єм
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Ємність вдиху
169.   Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?
 • A. Стрептокок
 • B. Клебсієла
 • C. Кишкова паличка
 • D. Стафілокок
 • E. Ентерокок
170.   Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації процесу:
 • A. Глікогенез
 • B. Гліколіз
 • C. Глюконеогенез
 • D. Ліполіз
 • E. Глікогеноліз
171.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірнішє було пошкоджено при операції?
 • A. Зовнішній сфінктер сечівника
 • B. Цибулинно-губчастий м’яз
 • C. Сечоводи
 • D. Внутрішній сфінктер сечівника
 • E. Сечівник
172.   У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну, який утворюється з амінокислоти триптофан. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
 • A. Мікросомальне окиснення
 • B. Декарбоксилювання
 • C. Трансамінування
 • D. Дезамінування
 • E. Утворення парних сполук
173.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннерву-ють серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вхід іонів кальцію та калію
 • B. Вхід іонів калію
 • C. Вихід іонів кальцію
 • D. Вхід іонів кальцію
 • E. Вихід іонів калію
174.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Гангрена
 • B. Гострий абсцес
 • C. Емпієма
 • D. !нфаркт
 • E. Хронічний абсцес
175.   Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?
 • A. Каріолізис
 • B. Вуглеводна дистрофія
 • C. Білкова дистрофія
 • D. Жирова дистрофія
 • E. Звапнування
176.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • C. Уриділтрансфераза
 • D. Уреаза
 • E. Уратоксидаза
177.   У 60-річного пацієнта було виявлено гіперглікемію і глюкозурію. Для лікування хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?
 • A. Панкреатин
 • B. Глібенкламід
 • C. Фуросемід
 • D. Окситоцин
 • E. Корглікон
178.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?
 • A. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • B. Зменшення перфузії легень
 • C. Зменшення альвеолярної вентиляції
 • D. Зменшення розтяжності легень
 • E. Зниження еластичних властивостей легень
179.   У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5oC -40,2oC. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до 35,2oC розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
 • A. Посилене потовиділення
 • B. Поліурія
 • C. Вазодилатація
 • D. Гіпервентиляція
 • E. Тахікардія
180.   Жінка 31-го року хворіє на В!Л- інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю ге-мосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Лімфангіома
 • B. Саркома Капоші
 • C. Гемангіома
 • D. Фібросаркома
 • E. Лімфома Беркіта
181.   Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Fossa ischiorectalis
 • B. Excavatio rectovesicalis
 • C. Processus vaginalis peritonei
 • D. Excavatio vesicouterina
 • E. Excavatio rectouterina
182.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Сальмонельоз
 • B. Дизентерія
 • C. Черевний тиф
 • D. Амебіаз
 • E. Холера
183.   У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
 • A. Суглобові рецептори
 • B. Сухожилкові рецептори Гольджі
 • C. Дотикові рецептори
 • D. М’язові веретена
 • E. Больові рецептори
184.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфої-дних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Тиреоїдит Хасімото
 • B. Аденома щитоподібної залози
 • C. Ендемічний зоб
 • D. Хвороба Базедова
 • E. Тиреоїдит Ріделя
185.   У хворого 32-х років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. Із гною рани виділено культуру S. aureus. Який з перерахованих тестів найдоцільніше використати для диференціації S. aureus від S. epidermidis?
 • A. Гемоліз на кров’яному агарі
 • B. Оксидазний тест
 • C. Плазмокоагулазна активність
 • D. Колір колонії
 • E. Ферментація арабінози
186.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом III спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Стадія утворення атероматозної виразки
 • B. Ліпосклерозу
 • C. Ліпоїдозу
 • D. Атерокальцинозу
 • E. Атероматозу
187.   У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
 • A. N. nasociliaris
 • B. Ganglion ciliare
 • C. N. trochlearis
 • D. N. lacrimalis
 • E. N. opticus
188.   В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?
 • A. Щитовидна залоза
 • B. Лімфатичний вузол
 • C. Яєчник
 • D. Селезінка
 • E. Наднирник
189.   При гістологічному досліджєнні бі-оптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденокарцинома
 • B. Медулярний рак
 • C. Недиференційована саркома
 • D. Скіррозний недиференційований рак
 • E. Аденома
190.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?
 • A. Локальна відповідь
 • B. Деполяризація
 • C. Гіперполяризація
 • D. Потенціал дії
 • E. Змін не буде
191.   Мікоплазми є своєрідною групою мікроорганізмів, що відносяться до родини Mycoplasmataceae і що мають властивості як бактерій, так і вірусів. Назвіть одну особливість мікоплазм, яка відрізняє їх від бактерій і вірусів:
 • A. Відсутність клітинної будови
 • B. Висока ферментативна активність
 • C. Спосіб розмноження
 • D. Відсутність клітинної стінки
 • E. Внутрішньоклітинний паразитизм
192.   В клініку доставлено чоловіка з травмою спини. Під час обстеження виявлено перелом хребців грудного відділу. Під час об’єктивного огляду нейрохірургом виявлено: нижче рівня перелому з правого боку відсутня глибока чутливість, з лівого боку - порушена температурна та тактильна чутливість. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?
 • A. Анестезія
 • B. Синдром Броун Секара
 • C. Судомний синдром
 • D. Хвороба Паркінсона
 • E. Парастезія
193.   У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?
 • A. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • B. Підвищує енергозабезпечення міокарду
 • C. Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • D. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • E. Зменшує накопичення іонізованого кальцію
194.   Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:
 • A. Грип
 • B. Крупозна пневмонія
 • C. Стафілококова бронхопневмонія
 • D. Плевропневмонія
 • E. Часткова пневмонія
195.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. Альбуміни
 • B. γ-глобуліни
 • C. α2-глобуліни
 • D. β-глобуліни
 • E. α1-глобуліни
196.   При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • B. Зчеплений з Y-хромосомою
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
 • D. Автосомно-рецесивний
 • E. Автосомно-домінантний
197.   Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
 • A. Тонкі канальці
 • B. Ниркове тільце
 • C. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
 • D. Дистальні прямі канальці
 • E. Проксимальні канальці
198.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • B. Барорецептори дуги аорти
 • C. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • D. Осморецептори гіпоталамусу
 • E. Осморецептори печінки
199.   На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?
 • A. Міосимпласт
 • B. Кардіоміоцит
 • C. Колагенове волокно
 • D. Синцитіотрофобласт
 • E. Гладкий міоцит
200.   Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:
 • A. Ліпази та креатинкінази
 • B. Трипсину та хімотрипсину
 • C. Лактази та целобіази
 • D. Сахарази та ізомальтази
 • E. Целюлази
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 30.15ms.