Буклет 2016 року

1.   Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:
 • A. Правий шлуночок
 • B. Праве передсердя
 • C. Ліве передсердя
 • D. -
 • E. Лівий шлуночок
2.   При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Каталаза
 • C. Сукцинатдегідрогеназа
 • D. Кетоглутаратдегідрогеназа
 • E. Аконітаза
3.   У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
 • A. N. opticus
 • B. N. trochlearis
 • C. N. lacrimalis
 • D. Ganglion ciliare
 • E. N. nasociliaris
4.   Оперуючи на наднирниковій залозі, хірург зупиняє кровотечу з артерії, що відходить до наднирникової залози від черевної аорти. Назвіть цю артерію:
 • A. A. suprarenalis media
 • B. A. phrenica inferior
 • C. A. renalis
 • D. A. suprarenalis superior
 • E. A. uprarenalis inferior
5.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?
 • A. Потенціал дії
 • B. Гіперполяризація
 • C. Локальна відповідь
 • D. Деполяризація
 • E. Змін не буде
6.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тиміди-латсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. і-РНК
 • B. т-РНК
 • C. ДНК
 • D. -
 • E. р-РНК
7.   У хворого 32-х років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. Із гною рани виділено культуру S. aureus. Який з перерахованих тестів найдоцільніше використати для диференціації S. aureus від S. epidermidis?
 • A. Оксидазний тест
 • B. Гемоліз на кров’яному агарі
 • C. Колір колонії
 • D. Плазмокоагулазна активність
 • E. Ферментація арабінози
8.   При аналiзi ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінєні. Назвать вид аритмії:
 • A. Атріовентрикулярна блокада
 • B. Синоатріальна блокада
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Передсердна екстрасистола
 • E. Внутрішньопередсердна блокада
9.   На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які це структури?
 • A. Альвеоли
 • B. Ацинуси
 • C. Бронхіоли
 • D. Альвеолярні ходи
 • E. Термінальні бронхіоли
10.   Після довготривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини появилися округлі білі плями, на язику білий наліт. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?
 • A. Кишкова паличка
 • B. Гриби роду Candida
 • C. Лактобацили
 • D. Ентерокок
 • E. Стрептокок
11.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?
 • A. Ссавці
 • B. Амфібії
 • C. Рептилії
 • D. Риби
 • E. Птахи
12.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Левоміцетин
 • B. Лінкоміцину гідрохлорид
 • C. Тетрациклін
 • D. Цефтріаксон
 • E. Метронідазол
13.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Дигоксин
 • B. Анаприлін
 • C. Добутамін
 • D. Адреналін
 • E. Корглікон
14.   У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?
 • A. 40 мм рт.ст.
 • B. 120 мм рт.ст.
 • C. 80 мм рт.ст.
 • D. 0 мм рт.ст.
 • E. 100 мм рт.ст.
15.   На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Тимус
 • B. Мигдалики
 • C. Червоний кістковий мозок
 • D. Лімфатичний вузол
 • E. Селезінка
16.   У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові ІІ, VII, IX, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?
 • A. Вітамін С
 • B. Вітамін А
 • C. Вітамін Е
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін К
17.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
 • A. Ауксотонічне
 • B. Ізотонічне
 • C. Одиночне
 • D. Ізометричние
 • E. Фазичне
18.   Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів - гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На розтині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюляр-ний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Поліомієліт
 • C. Гнійний енцефаліт
 • D. Кліщовий енцефаліт
 • E. Церебро-васкулярна хвороба
19.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом III спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Ліпоїдозу
 • B. Атерокальцинозу
 • C. Атероматозу
 • D. Стадія утворення атероматозної виразки
 • E. Ліпосклерозу
20.   Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:
 • A. Ліпази та креатинкінази
 • B. Целюлази
 • C. Трипсину та хімотрипсину
 • D. Сахарази та ізомальтази
 • E. Лактази та целобіази
21.   У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Верхня очноямкова щілина
 • B. Рваний отвір
 • C. Овальний отвір
 • D. Остистий отвір
 • E. Круглий отвір
22.   Жінку 44-х років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була важка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: пульс -179/хв., слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Зменшення ударного об’єму серця
 • B. Тахікардія
 • C. Біль
 • D. Зниження периферійного опору судин
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
23.   У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
 • A. М’язові веретена
 • B. Сухожилкові рецептори Гольджі
 • C. Дотикові рецептори
 • D. Больові рецептори
 • E. Суглобові рецептори
24.   У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?
 • A. Стеркобіліноген
 • B. Непрямий (некон’югований) білірубін
 • C. Прямий (кон’югований) білірубін
 • D. Тваринний індикан
 • E. Уробілін
25.   У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Поліцитемічна гіповолемія
 • B. Олігоцитемічна гіповолемія
 • C. Олігоцитемічна гіперволемія
 • D. Поліцитемічна гіперволемія
 • E. Проста гіповолемія
26.   У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?
 • A. Трамадол
 • B. Етилморфіну гідрохлорид
 • C. Пірітрамід
 • D. Промедол
 • E. Морфіну гідрохлорид
27.   На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?
 • A. 5-10 мм/годину
 • B. 3-12 мм/годину
 • C. 10-15 мм/годину
 • D. 0-5 мм/годину
 • E. 40-50 мм/годину
28.   При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?
 • A. Автосомно-рецесивний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
 • D. Зчеплений з Y-хромосомою
 • E. Автосомно-домінантний
29.   У спортсмена легкоатлета (бігуна на довгі дистанції) під час змагань розвинулась гостра серцева недостатність. В результаті чого виникла ця патологія?
 • A. Патологія перикарда
 • B. Перевантаження серця об’ємом
 • C. Перевантаження серця опором
 • D. Прямого пошкодження міокарда
 • E. Порушення вінцевого кровообігу
30.   У чоловіка 64-х років, який тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на боковій поверхні язика виявили подібний на виразку утвір із білої, помірно щільної тканини розмірами 5х3 см. При гістологічному дослідженні біо-птату виявили, що утвір побудований із клітини, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами. Діагностуйте виявлене у чоловіка захворювання:
 • A. Лейкоплакія
 • B. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • C. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • D. Еритроплакія
 • E. Рак на місці
31.   В клініку доставлено чоловіка з травмою спини. Під час обстеження виявлено перелом хребців грудного відділу. Під час об’єктивного огляду нейрохірургом виявлено: нижче рівня перелому з правого боку відсутня глибока чутливість, з лівого боку - порушена температурна та тактильна чутливість. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?
 • A. Хвороба Паркінсона
 • B. Судомний синдром
 • C. Анестезія
 • D. Парастезія
 • E. Синдром Броун Секара
32.   Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пігмєнтів у сєчі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце у дитини?
 • A. Фенілаланінгідроксилаза
 • B. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • C. Тирозиназа
 • D. Оксидаза оксифенілпірувату
 • E. Оксидаза гомогентизинової кислоти
33.   В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
 • A. Синоатріальний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Волокна Пуркін’є
 • E. Ніжки пучка Гіса
34.   Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:
 • A. Стафілококова бронхопневмонія
 • B. Грип
 • C. Крупозна пневмонія
 • D. Часткова пневмонія
 • E. Плевропневмонія
35.   У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:
 • A. Жовчних кислот
 • B. Жовчних пігментів
 • C. Ліполітичних ферментів
 • D. Жиророзчинних вітамінів
 • E. Іонів натрію
36.   Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації процесу:
 • A. Глікогеноліз
 • B. Гліколіз
 • C. Глюконеогенез
 • D. Ліполіз
 • E. Глікогенез
37.   У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча i передпліччя. Який нерв пошкоджено?
 • A. Серединний
 • B. М’язово-шкірний
 • C. Ліктьовий
 • D. Пахвовий
 • E. Променевий
38.   Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Іангліоблокатори
 • B. Реактиватори холінестерази
 • C. Токолітики
 • D. Холіноміметики
 • E. Адреноблокатори
39.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. Цукровий діабет I типу
 • B. Хвороба !ценко-Кутінга.
 • C. Цукровий діабет II типу
 • D. -
 • E. Прихований цукровий діабет
40.   Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Хоани
 • B. Глотковий отвір слухової труби
 • C. Зів
 • D. Вхід до гортані
 • E. Барабанний отвір слухової труби
41.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Уратоксидаза
 • C. Уриділтрансфераза
 • D. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • E. Уреаза
42.   У хворого, що переніс 5 років тому субтотальну резекцію шлунка, розвинулась В12-фолієводефіцитна анемія. Який механізм є провідним у розвитку такої анемії?
 • A. Відсутність внутрішнього фактора Касла
 • B. Порушення всмоктування вітаміну В12 в тонкій кишці
 • C. Дефіцит транскобаламіну
 • D. Дефіцит фолієвої кислоти
 • E. Відсутність зовнішнього фактора Касла
43.   При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології:
 • A. Мінеральні солі
 • B. Глюкоза
 • C. Солі амонію
 • D. Гідроксипролін
 • E. Аргінін
44.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз" Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція гальмування гемаглютинації
 • B. Реакція зв’язування комплементу
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція гемадсорбції
 • E. Реакція аглютинації
45.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Тромбоемболія
 • C. Обтураційна ішемія
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Компресійна ішемія
46.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Сальмонельоз
 • B. Холера
 • C. Черевний тиф
 • D. Дизентерія
 • E. Амебіаз
47.   Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?
 • A. Звапнування
 • B. Каріолізис
 • C. Білкова дистрофія
 • D. Жирова дистрофія
 • E. Вуглеводна дистрофія
48.   Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в мозку кісту із стінками біло-іржавого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процесів найбільш імовірний у стінці кісти?
 • A. Місцевий гемосидероз
 • B. Первинний гемохроматоз
 • C. Інфільтрація білірубіну
 • D. Місцевий гемомеланоз
 • E. Загальний гемосидероз
49.   Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:
 • A. Амплітуда потенціалу дії
 • B. Порогова сила подразника
 • C. Потенціал спокою
 • D. Тривалість потенціалу дії
 • E. Критичний рівень деполяризації
50.   При гістологічному досліджєнні бі-оптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Аденома
 • B. Медулярний рак
 • C. Аденокарцинома
 • D. Недиференційована саркома
 • E. Скіррозний недиференційований рак
51.   До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?
 • A. Кальциферол
 • B. Тіамін
 • C. Рибофлавін
 • D. Ретинол
 • E. Ніацин
52.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Вірусоскопічний
 • B. Алергопроба
 • C. Вірусологічний
 • D. Серологічний
 • E. Біологічний
53.   При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?
 • A. Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна)
 • B. Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз)
 • C. Гіперчутливість I типу (анафілактична)
 • D. Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна)
 • E. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)
54.   Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період удаваного благополуччя?
 • A. Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
 • B. Анемія, лейкопенія
 • C. Перерозподільчий лейкоцитоз, лім-фоцитоз
 • D. Наростаюча лімфопенія, лейкопенія
 • E. Тромбоцитопенія, анемія
55.   Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
 • A. V femoralis
 • B. V profunda femoris
 • C. V tibialis
 • D. V saphena parva
 • E. V saphena magna
56.   Під час аутопсії тіла хворого, котрий помер від тяжкого ексикозу, на ґрунті профузної діареї, виявлені такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишок на всьому протязі вкрита сіро-білими плівчастими нашаруваннями, що міцно з’єднані з підлеглими тканинами, між плівками розташовані множинні великі й поверхневі виразки, вкриті згортками крові. Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий коліт. Яке захворювання проявляється такими змінами?
 • A. Ієрсініоз
 • B. Дизентерія
 • C. Сальмонельози
 • D. Колі-інфекція
 • E. Стафілококова інфекція
57.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у нього з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Спіронолактон
 • B. Естріол
 • C. Тестостерон
 • D. Преднізолон
 • E. Ретаболіл
58.   При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна-Іумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
 • A. Інфекційний мононуклеоз
 • B. Лімфогранулематоз
 • C. Гострий мієлолейкоз
 • D. Хронічний лімфолейкоз
 • E. Мієломна хвороба
59.   У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?
 • A. Ganglion pterygopalatinum
 • B. Ganglion cervicale superius
 • C. Ganglion cervicothoracicum
 • D. Ganglion oticum
 • E. Ganglion submandibulare
60.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупне заклякання
 • B. Трупне висихання
 • C. Трупні гіпостази
 • D. Трупне охолодження
 • E. Трупне розкладання
61.   Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?
 • A. 25%
 • B. 0%
 • C. 75%
 • D. 100%
 • E. 10%
62.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Ємність вдиху
 • B. Функціональна залишкова ємність легень
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Альвеолярний об’єм
63.   Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?
 • A. Ретикулярні ядра середнього мозку
 • B. Ядра гіпоталамуса
 • C. Червоні ядра середнього мозку
 • D. Ретикулярш ядра довгастого мозку
 • E. Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів
64.   У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?
 • A. Гемолітична
 • B. В12-фолієводефіцитна
 • C. Гіпопластична
 • D. Постгеморагічна
 • E. Залізодефіцитна
65.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують народиться теж хворою?
 • A. 75%
 • B. 25%
 • C. 100%
 • D. 0%
 • E. 50%
66.   Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?
 • A. Великий вушний нерв
 • B. Надключичні нерви
 • C. Малий потиличний нерв
 • D. Поперечний нерв шиї
 • E. Шийна петля
67.   В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?
 • A. Наднирник
 • B. Селезінка
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Яєчник
 • E. Щитовидна залоза
68.   При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього захворювання?
 • A. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот
 • B. Фосфофруктомутаза
 • C. Фосфофруктокіназа
 • D. Амінотрансфераза
 • E. Глюкозо-6-фосфатаза
69.   Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?
 • A. Стафілокок
 • B. Ентерокок
 • C. Клебсієла
 • D. Кишкова паличка
 • E. Стрептокок
70.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?
 • A. Піридоксин
 • B. Нікотинова кислота
 • C. Фолієва кислота
 • D. Рибофлавін
 • E. Пантотенова кислота
71.   У процесі фібринолізу кров’яний тромб розсмоктується. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією протеолітичного ферменту плазміну, який наявний у крові в неактивній формі плазміногену. Активується плазміноген шляхом обмеженого протеолізу за участю фермента:
 • A. Хімотрипсин
 • B. Ентерокіназа
 • C. Трипсин
 • D. Пепсин
 • E. Урокіназа
72.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Зубчастий тетанус
 • B. Серія поодиноких скорочень
 • C. Контрактура м’яза
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Асинхронний тетанус
73.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірнішє було пошкоджено при операції?
 • A. Внутрішній сфінктер сечівника
 • B. Сечівник
 • C. Сечоводи
 • D. Цибулинно-губчастий м’яз
 • E. Зовнішній сфінктер сечівника
74.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Ємність вдиху
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Хвилинний об’єм дихання
 • E. Функціональна залишкова ємність
75.   У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
 • A. Макрофаги
 • B. Нейтрофіли
 • C. Плазматичні клітини
 • D. Лімфоцити
 • E. Фагоцити
76.   У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
 • A. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • B. Цитрату та кетонових тіл
 • C. Пуринових нуклеотидів та холестерину
 • D. Гема та креатину
 • E. Пуринових та тимідилових нуклеоти-дів
77.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Соматотропін
 • C. Вазопресин
 • D. Паратгормон
 • E. Тироксин
78.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Видільний ацидоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
79.   У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Капіляр
 • B. Посткапіляр
 • C. Венула
 • D. Артеріоловенулярний анастомоз
 • E. Артеріола
80.   У хворого виявили злоякісну анемію. Терапія внутрішньо-м’язовим введення вітаміну Б12 давала нетривалий нестійкий ефект поліпшення складу крові. Пацієнт - завзятий рибаль і часто вживає самостійно виловлену і недостатньо термічно оброблену рибу. Який діагноз можна припустити?
 • A. Дифілоботріоз
 • B. Трихоцефальоз
 • C. Ентеробіоз
 • D. Анкілостомоз
 • E. Парагонімоз
81.   Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (ла-броцитів), більшість з яких у стані де-грануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчу-тливості можна віднести описані зміни?
 • A. I типу (анафілактична)
 • B. IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • C. II типу (антитілозалежна)
 • D. V типу (гранулематоз)
 • E. III типу (імунокомплексна)
82.   У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?
 • A. Іенералізована інфекція, викликана herpes-zoster
 • B. Цитомегаловірусна інфекція
 • C. Лімфома Беркета
 • D. Інфекційний мононуклеоз
 • E. Іерпетична аденопатія
83.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням і задишкою. При обстеженні відзначено: рН - 7,62; pCO2 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. -
84.   Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДнК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
 • A. Реплікація ДНК
 • B. Ампліфікація генів
 • C. Рекомбінація генів
 • D. Зворотна транскрипція
 • E. Репарація ДНК
85.   Хворому на пневмонію призначений антибіотик із групи макролідів. Вкажіть цей препарат:
 • A. Ампіцилін
 • B. Гентаміцин
 • C. Стрептоміцин
 • D. Азитроміцин
 • E. Тетрациклін
86.   У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно. Це свідчить про:
 • A. Неможливість підтвердити діагноз
 • B. Початок захворювання
 • C. Проведене щеплення
 • D. Період реконвалесценції
 • E. Раніше перенесене захворювання
87.   Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
 • A. Соматична нервова
 • B. Метасимпатична нервова
 • C. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
 • D. Симпато-адреналова
 • E. Парасимпатична нервова
88.   Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
 • A. Дистальні прямі канальці
 • B. Ниркове тільце
 • C. Тонкі канальці
 • D. Проксимальні канальці
 • E. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
89.   У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Природний активний
 • B. Природний пасивний
 • C. Спадковий, видовий
 • D. Штучний пасивний
 • E. Штучний активний
90.   Незалежно від расової чи етнічної належності у людини розвивається комплекс морфофункціональних, біохімічних, імунологічних ознак, які обумовлюють кращу біологічну пристосованість людини до відповідного фізичного середовища. Який тип біологічної реакції представлений у людини?
 • A. Гірський тип
 • B. Тип зони помірного клімату
 • C. Арктичний тип
 • D. Тропічний тип
 • E. Адаптивний тип
91.   Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу ком-плементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодо-ни і-РНК будуть:
 • A. УАЦ-ГЦА
 • B. АТГ-ЦГТ
 • C. ТАГ-УГУ
 • D. АУГ-ЦГУ
 • E. УАГ-ЦГУ
92.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізується у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу?
 • A. Фруктоза
 • B. Лактат
 • C. Галактоза
 • D. Глюкоза
 • E. Лактоза
93.   У відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові впродовж перших двох діб захворювання?
 • A. ЛДГ2
 • B. ЛДГ1
 • C. ЛДГ3
 • D. ЛДГ5
 • E. ЛДГ4
94.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Креатинін
 • B. Гіпурова кислота
 • C. Сечовина
 • D. Креатин
 • E. Порфірини
95.   В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
 • A. Тканинна
 • B. Кров’яна
 • C. Дихальна
 • D. Серцево-судинна
 • E. Гіпоксична
96.   У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:
 • A. ФАД
 • B. КоО
 • C. ФМН
 • D. ТДФ
 • E. НАД
97.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. -
 • B. Pars intermedia
 • C. Lobus anterior
 • D. Lobus posterior
 • E. Infundibulum
98.   У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?
 • A. Глюкоза
 • B. Фруктоза
 • C. Мальтоза
 • D. Сахароза
 • E. Галактоза
99.   Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
 • A. Випаровування поту
 • B. Тепловипромінювання
 • C. Конвекції
 • D. -
 • E. Теплопроведення
100.   Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:
 • A. Ацеклідин
 • B. Іалантаміну гідробромід
 • C. Прозерин
 • D. Армін
 • E. Алоксим
101.   Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка-шльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте препарат:
 • A. Лібексин
 • B. Бромгексин
 • C. Глауцину гідрохлорид
 • D. Окселадин
 • E. Кодеїну фосфат
102.   Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Поступила в хірургічне відділення з симптомами гострого живота. При лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?
 • A. Немічний інфаркт
 • B. Суха гангрена
 • C. Секвестр
 • D. Коагуляційний некроз
 • E. Волога гангрена
103.   На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?
 • A. Синцитіотрофобласт
 • B. Гладкий міоцит
 • C. Колагенове волокно
 • D. Міосимпласт
 • E. Кардіоміоцит
104.   Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кар-діоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Венозне повнокров’я
 • B. Кардіосклероз
 • C. Негнійний проміжний міокардит
 • D. Жирову дистрофію міокарда
 • E. Інфаркт міокарда
105.   Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Стаз
 • B. Ішемічний інфаркт
 • C. Ішемія ангіоспастична
 • D. Ішемія компресійна
 • E. Геморагічний інфаркт
106.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Кишковий трихомоноз
 • C. Урогенітальний трихомоноз
 • D. Лямбліоз
 • E. Балантидіоз
107.   Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?
 • A. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • B. Дифузійний
 • C. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • D. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • E. Перфузійний
108.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Неодикумарин
 • B. Фібриноген
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Амінокапронова кислота
 • E. Вікасол
109.   При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:
 • A. -
 • B. Сіднично-стегнова
 • C. Клубово-стегнова
 • D. Головки стегнової кістки
 • E. Лобкова-стегнова
110.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Гальмування аденозиндезамінази
 • B. Активація фосфодіестерази
 • C. Інактивація β-лактамази
 • D. Гальмування транспептидази
 • E. Блокада транслокази
111.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Гаспінг-дихання
 • C. Чейна-Стокса
 • D. Апнейстичне
 • E. Біота
112.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш імовірне місце ушкодження:
 • A. Ділянка аортального отвору діафрагми
 • B. Місце впадіння у венозний кут
 • C. Заднє середостіння
 • D. Ділянка шиї
 • E. Ділянка попереково-крижового сполучення
113.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Умовно-патогенні мікроорганізми
 • B. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • C. Бактерії групи кишкової палички
 • D. Ентеропатогенні бактерії та віруси
 • E. Бактерії, патогенні для людей та тварин
114.   Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Processus vaginalis peritonei
 • B. Excavatio rectovesicalis
 • C. Excavatio rectouterina
 • D. Excavatio vesicouterina
 • E. Fossa ischiorectalis
115.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?
 • A. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • B. Зменшення розтяжності легень
 • C. Зменшення альвеолярної вентиляції
 • D. Зниження еластичних властивостей легень
 • E. Зменшення перфузії легень
116.   У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну, який утворюється з амінокислоти триптофан. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
 • A. Трансамінування
 • B. Дезамінування
 • C. Декарбоксилювання
 • D. Утворення парних сполук
 • E. Мікросомальне окиснення
117.   Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:
 • A. Альфа-веретена
 • B. Альфа-хвилі
 • C. Дельта-хвилі
 • D. Бета-хвилі
 • E. Тета -хвилі
118.   Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахиаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?
 • A. Добутамін
 • B. Дофамін
 • C. Аміодарон
 • D. Дигоксин
 • E. Мілдронат
119.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Джгутики
 • B. Клітинна стінка
 • C. Капсула
 • D. Цитоплазма
 • E. ЦПМ
120.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?
 • A. Ренін
 • B. Еритропоетин
 • C. Адреналін
 • D. Норадреналін
 • E. Вазопресин
121.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:
 • A. Мієломна хвороба
 • B. Гострий недиференційований лейкоз
 • C. Хронічний еритромієлоз
 • D. Хронічний мієлолейкоз
 • E. Гострий мієлолейкоз
122.   При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?
 • A. Накопичення Na+ в клітинах
 • B. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • C. Гіпертрофія мітохондрій
 • D. Пригнічення аденілатциклази
 • E. Активація антиоксидантної системи
123.   На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?
 • A. Мезодерма
 • B. Дерматом
 • C. Ентодерма
 • D. Нефротом
 • E. Ектодерма
124.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Лауринова
 • B. Олеїнова
 • C. Стеаринова
 • D. Лінолева
 • E. Пальмітоолеїнова
125.   У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
 • A. Патологічний анізоцитоз
 • B. Фізіологічний пойкілоцитоз
 • C. Фізіологічний анізоцитоз
 • D. Патологічний пойкілоцитоз
 • E. Еритроцитоз
126.   У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
 • A. Aorta thoracica
 • B. Trachea
 • C. Vena cava superior
 • D. Arcus aortae
 • E. N. phrenicus
127.   У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: озноб, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?
 • A. Мерозоїт
 • B. Спорозоїт
 • C. Оокінета
 • D. Мікро- або макрогамети
 • E. Спороциста
128.   На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
 • A. 2,5-3 роки
 • B. 6-12 місяців
 • C. 3-5 років
 • D. 1,5-2 роки
 • E. 2-2,5 роки
129.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстої кишки. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Натрію сульфат
 • B. Бісакодил
 • C. Касторова олія
 • D. Новокаїнамід
 • E. Атропіну сульфат
130.   Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтубацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. N-ацетилтрансфераза
 • B. Псевдохолінестераза
 • C. K-Na-АТФ-аза
 • D. Сукцинатдегідрогеназа
 • E. Карбангідраза
131.   Чоловіку 18-ти років з приводу флегмони плеча було зроблено внутрішньом’язову ін’єкцію пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?
 • A. Периферична дія
 • B. Центральна дія
 • C. Рефлекторна дія
 • D. Потенціювання
 • E. Анафілаксія
132.   Спадкова гіперліпопротеїнемія І типу обумовлена недостатністю ліпо-протеїнліпази. Підвищення рівня яких транспортних форм ліпідів в плазмі навіть натщесерце є характерним?
 • A. Модифіковані ліпопротеїни
 • B. Ліпопротеїни низької густини
 • C. Ліпопротеїни високої густини
 • D. Ліпопротеїни дуже низької густини
 • E. Хіломікрони
133.   У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5oC -40,2oC. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до 35,2oC розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
 • A. Гіпервентиляція
 • B. Вазодилатація
 • C. Тахікардія
 • D. Посилене потовиділення
 • E. Поліурія
134.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннерву-ють серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вхід іонів кальцію
 • B. Вхід іонів кальцію та калію
 • C. Вихід іонів калію
 • D. Вихід іонів кальцію
 • E. Вхід іонів калію
135.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастродуоденіт
 • B. Гемолітична жовтяниця
 • C. Хронічний гастрит
 • D. Гепатит
 • E. Хронічний коліт
136.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Цистеїн, гліцин, пролін
 • B. Аспартат, аргінін, глутамат
 • C. Глутамат, валін, лейцин
 • D. Аспартат, глутамат, гліцин
 • E. Лізин, аргінін, гістидин
137.   Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибі-лізації організму?
 • A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
 • B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • C. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • D. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • E. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
138.   У хворого хронічна нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
 • A. Foramen ethmoidale posterior
 • B. Lamina cribrosa os ethmoidale
 • C. Foramen ethmoidale anterior
 • D. Foramen sphenopalatinum
 • E. Foramen incisivum
139.   Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив ліпотропний препарат - донор метильних груп. Це імовірно:
 • A. Глюкоза
 • B. Білірубін
 • C. Холестерин
 • D. S-Аденозилметіонін
 • E. Валін
140.   У хворого 41-го року відзначається гіпонатріємія, гіперкаліємія, дегідратація, зниження артеріального тиску, м’язова слабкість, брадикардія, аритмія. З порушенням функцій яких гормонів це пов’язано?
 • A. Кортикостероїди
 • B. Гормони мозкової речовини наднир-ників
 • C. Статеві гормони
 • D. Гормони підшлункової залози
 • E. Тиреоїдні
141.   Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Резервний об’єм видиху
 • B. Дихальний об’єм
 • C. Функціональна залишкова ємкість легень
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Життєва ємність легень
142.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфої-дних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Тиреоїдит Ріделя
 • B. Хвороба Базедова
 • C. Ендемічний зоб
 • D. Аденома щитоподібної залози
 • E. Тиреоїдит Хасімото
143.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини: 46, XX, 5р. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Транслокація
 • B. Інверсія
 • C. Делеція
 • D. Дуплікація
 • E. Плейотропія
144.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Казеозна пневмонія
 • B. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • C. Туберкулома
 • D. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
 • E. Гострий кавернозний туберкульоз
145.   У хворого після тривалого психоемоційного напруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кар-діалгіями, головним болем, запамороченням. Домінуючим у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку є збільшення:
 • A. Частоти серцевих скорочень
 • B. Серцевого викиду
 • C. Тонусу венул
 • D. Об’єму циркулюючої крові
 • E. Тонусу артеріол
146.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • B. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • C. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
 • D. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
 • E. !нсулінорезистентність рецепторів клітин
147.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Пошкодження клубочкового фільтру
 • B. Збільшення онкотичного тиску крові
 • C. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • D. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
148.   Для знеболювання використовують новокаїн, під дією якого нервове волокно втрачає здатність проводити збудження. Який мембранно-іонний механізм дії цього препарату?
 • A. Блокування натрієвих іоноселектив-них каналів
 • B. Блокування калій-натрієвого насоса
 • C. Блокування кальцієвих іоноселектив-них каналів
 • D. Блокування натрій-протонного насоса
 • E. Блокування калієвих іоноселектив-них каналів
149.   Пацієнтка тривалий час приймала снодійний засіб нітразепам. Після відміни препарату у неї розвинулись безсоння, зниження апетиту, агресивність. Як називається такий стан?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Кумуляція
 • C. Абстиненція
 • D. Тахіфілаксія
 • E. Ейфорія
150.   У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений (’’щитоподібна” нирка). Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Хронічний пієлонефрит
 • B. Нефросклероз
 • C. Гломерулонефрит
 • D. Тубуло -інтерстиційний нефрит
 • E. Гострий пієлонефрит
151.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну у плазмі крові в межах норми. Який вид жовтяниці має місце у хворого?
 • A. Механічна
 • B. Хвороба Жильбера
 • C. -
 • D. Паренхіматозна
 • E. Гемолітична
152.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 • A. Анаприлін
 • B. Клофелін
 • C. Лізиноприл
 • D. Резерпін
 • E. Ніфедипін
153.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додана крапля крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Біологічний гемоліз
 • B. Залишаться без змін
 • C. Набухання
 • D. Зморшкування
 • E. Осмотичний гемоліз
154.   Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
 • A. Фуросемід
 • B. Маніт
 • C. Гіпотіазид
 • D. Спіронолактон
 • E. Триамтерен
155.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівно- ваги:
 • A. Респіраторний ацидоз
 • B. Метаболічний алкалоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Змін не буде
 • E. Респіраторний алкалоз
156.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилію. Прикладом якого генетичного явища є ця хвороба?
 • A. Комплементарність
 • B. Множинний алелізм
 • C. Неповне домінування
 • D. Кодомінування
 • E. Плейотропія
157.   Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Платифіліну гідротартрат
 • B. Метацин
 • C. Пірензепін
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Фамотидин
158.   Під час розтину тіла жінки 28-ми років, яка померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена у розмірах, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилятований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові. Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин визначаються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона. Діагностуйте патологію вагітності:
 • A. Деструюючий міхурцевий занесок
 • B. Черевна вагітність
 • C. Інтерлігаментарна вагітність
 • D. Порушена трубна вагітність
 • E. Порушена маткова вагітність
159.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Ліва вінцева
 • B. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • C. -
 • D. Права вінцева
 • E. Права та ліва вінцеві
160.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює α- і β-адренорецептори
 • B. Стимулює β-адренорецептори
 • C. Блокує α-адренорецептори
 • D. Стимулює α-адренорецептори
 • E. Блокує β-адренорецептори
161.   Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
 • A. Загальної печінкової і лівої печінкової проток
 • B. Загальної печінкової і міхурової проток
 • C. Лівої печінкової і міхурової проток
 • D. Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • E. Правої та лівої печінкових проток
162.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Colon sigmoideum
 • B. Colon descendens
 • C. Caecum
 • D. Colon ascendens
 • E. Colon transversum
163.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Осморецептори печінки
 • B. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • D. Осморецептори гіпоталамусу
 • E. Барорецептори дуги аорти
164.   У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Другої фази коагуляційного гемостазу
 • B. Першої фази коагуляційного гемостазу
 • C. Антикоагулянтних властивостей крові
 • D. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • E. Фібринолізу
165.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Нестача інсуліну
 • B. Нестача глюкокортикоїдів
 • C. Гіподинамія
 • D. Надлишок інсуліну
 • E. Надлишок глюкокортикоїдів
166.   У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?
 • A. Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • B. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • C. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • D. Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • E. Підвищує енергозабезпечення міокарду
167.   У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Таламус
 • B. Мозочок
 • C. Чорна субстанція
 • D. Стріатум
 • E. Гіпоталамус
168.   У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу. Назвіть вид діатезу, при якому частіше може розвинутись ожиріння:
 • A. Лімфатико-гіпопластичний
 • B. -
 • C. Нервово-артритичний
 • D. Астенічний
 • E. Ексудативно-катаральний
169.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
 • A. Гіпоксемія
 • B. Гіпероксемія
 • C. Зниження температури навколишнього середовища
 • D. Гіпервентиляція легенів
 • E. Гіповентиляція легенів
170.   У хворого 45-ти років на тлі транс-мурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?
 • A. Промедол
 • B. Добутамін
 • C. Ізадрин
 • D. Ефедрин
 • E. Еуфілін
171.   В результаті травми хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м’яз постраждав?
 • A. Трапецієподібний
 • B. Триголовий
 • C. Найширший м’яз спини
 • D. Дельтоподібний
 • E. Двоголовий
172.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. α2-глобуліни
 • B. α1-глобуліни
 • C. Альбуміни
 • D. β-глобуліни
 • E. γ-глобуліни
173.   Жінка 31-го року хворіє на В!Л- інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю ге-мосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Лімфангіома
 • B. Гемангіома
 • C. Фібросаркома
 • D. Саркома Капоші
 • E. Лімфома Беркіта
174.   У пацієнта після переохолоджен- ня на губах з’явились герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:
 • A. Уповільнювати реплікацію РНК- і ДНК-геномних вірусів
 • B. Гальмувати активність ДНК-полімерази
 • C. Гальмувати активність протеази
 • D. Порушувати функцію зворотної транскриптази
 • E. Інгібувати нейрамінідазу
175.   У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?
 • A. S. faecalis
 • B. P vulgaris
 • C. S. aureus
 • D. P aeruginosa
 • E. S. pyogenes
176.   У лікарню до кінця робочого дня доставлений працівник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів регуляції тепла найімовірніше виникло у людини у даній ситуації?
 • A. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • B. Зниження теплопродукції без зміни тепловіддачі
 • C. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
 • D. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • E. Зниження тепловіддачі
177.   У 60-річного пацієнта було виявлено гіперглікемію і глюкозурію. Для лікування хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?
 • A. Окситоцин
 • B. Панкреатин
 • C. Корглікон
 • D. Фуросемід
 • E. Глібенкламід
178.   У тварини зруйнували отолітові вестибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?
 • A. Міотатичні
 • B. Первинні орієнтувальні
 • C. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • D. Випрямлення тулуба
 • E. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
179.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • B. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
180.   При копрологічному дослідженні у працівників кав’ярні лікарями санітарно-епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:
 • A. Балантидій
 • B. Дизентерійна амеба
 • C. Кишкова трихомонада
 • D. Амеба кишкова
 • E. Лямблія
181.   В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
 • A. Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
 • B. Щільна оформлена сполучна тканина
 • C. Щільна неоформлена сполучна тканина
 • D. Ретикулярна тканина
 • E. Жирова тканина
182.   При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю, знайдено: ’’мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Хронічне малокрів’я
 • C. Хронічне загальне венозне повнокрів’я
 • D. Гостре малокрів’я
 • E. Гостре загальне венозне повнокрів’я
183.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Хронічний абсцес
 • B. Емпієма
 • C. Гострий абсцес
 • D. !нфаркт
 • E. Гангрена
184.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Домінантною мутацією
 • B. Соматичною мутацією у ембріона
 • C. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
 • D. Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • E. Впливом тератогенних факторів
185.   До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:
 • A. Нейтрофілів
 • B. В-лімфоцитів
 • C. Т-лімфоцитів
 • D. Базофілів
 • E. Моноцитів
186.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. Органу Корті ближче до гелікотреми
 • B. Євстахієвої труби
 • C. Барабанної перетинки
 • D. М’язів середнього вуха
 • E. Органу Корті ближче до овального віконця
187.   Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став кон-тамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?
 • A. Кітт-Тароцці
 • B. Гіса
 • C. Сабуро
 • D. ЖСА
 • E. Ендо
188.   Хвора на ревматоїдний артрит пі- сля трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в роботі серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіперурікемія
 • B. Гіпокаліємія
 • C. Гіперкаліємія
 • D. Гіпоглікемія
 • E. Гіперглікемія
189.   При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:
 • A. Лобова
 • B. Потилична
 • C. Скронева
 • D. Клиноподібна
 • E. Тім’яна
190.   Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з’явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
 • A. Чорної субстанції
 • B. Рухової кори
 • C. Базальних гангліїв
 • D. Вестибулярних ядер
 • E. Мозочка
191.   У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - γ-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?
 • A. Глутаматдегідрогеназа
 • B. Аланінамінотрансфераза
 • C. Піридоксалькіназа
 • D. Глутаматсинтетаза
 • E. Глутаматдекарбоксилаза
192.   Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування:
 • A. Фосфоліпази С
 • B. Циклооксигенази
 • C. Пероксидази
 • D. Ліпоксигенази
 • E. Фосфоліпази A2
193.   Хворому на паратиф А інфекціоніст на 3-му тижні захворювання призначив повторне бактеріологічне дослідження. Який матеріал слід взяти для виділення збудника?
 • A. Ліквор
 • B. Кров
 • C. Блювотні маси
 • D. Харкотиння
 • E. Випорожнення
194.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр ан-тинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуо-лізацією ядер, каріорексисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гіпертонічна хвороба
 • B. Облітеруючий ендартеріїт
 • C. Вузликовий періартеріїт
 • D. Атеросклероз
 • E. Системний червоний вовчак
195.   Мікоплазми є своєрідною групою мікроорганізмів, що відносяться до родини Mycoplasmataceae і що мають властивості як бактерій, так і вірусів. Назвіть одну особливість мікоплазм, яка відрізняє їх від бактерій і вірусів:
 • A. Висока ферментативна активність
 • B. Внутрішньоклітинний паразитизм
 • C. Відсутність клітинної будови
 • D. Відсутність клітинної стінки
 • E. Спосіб розмноження
196.   Хворому на шизофренію призначено аміназин для купіювання психічного стану. Вкажіть механізм дії препарату:
 • A. Стимуляція опіоїдних рецепторів
 • B. -
 • C. Блокада ГАМК-рецепторів
 • D. Блокада Д2-дофамінових рецепторів
 • E. Стимуляція серотонінових рецепторів
197.   Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:
 • A. Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну
 • B. Активності антиноціцептивної системи
 • C. Секреції вазопресину та адреналіну
 • D. Активності парасимпатичної нервової системи
 • E. Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину
198.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Прогестерон
 • B. Фолістатин
 • C. Фолікулостимулюючий гормон
 • D. Лютропін
 • E. Естрогени
199.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
 • B. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • C. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • D. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • E. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
200.   До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?
 • A. Анаприлін
 • B. Лозартан
 • C. Амброксол
 • D. Лоратадин
 • E. Норадреналіну гідротартрат
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 30 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 30.48ms.