Буклет 2016 року

1.   При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр ан-тинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуо-лізацією ядер, каріорексисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Облітеруючий ендартеріїт
 • C. Атеросклероз
 • D. Гіпертонічна хвороба
 • E. Системний червоний вовчак
2.   Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
 • A. Ішемія компресійна
 • B. Ішемічний інфаркт
 • C. Стаз
 • D. Ішемія ангіоспастична
 • E. Геморагічний інфаркт
3.   При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю, знайдено: ’’мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?
 • A. Хронічне малокрів’я
 • B. Артеріальна гіперемія
 • C. Хронічне загальне венозне повнокрів’я
 • D. Гостре загальне венозне повнокрів’я
 • E. Гостре малокрів’я
4.   У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?
 • A. Фолієва кислота
 • B. Нікотинова кислота
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Рибофлавін
 • E. Піридоксин
5.   Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став кон-тамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?
 • A. ЖСА
 • B. Гіса
 • C. Кітт-Тароцці
 • D. Ендо
 • E. Сабуро
6.   У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?
 • A. Трамадол
 • B. Пірітрамід
 • C. Етилморфіну гідрохлорид
 • D. Промедол
 • E. Морфіну гідрохлорид
7.   У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?
 • A. Патологічний анізоцитоз
 • B. Еритроцитоз
 • C. Фізіологічний анізоцитоз
 • D. Фізіологічний пойкілоцитоз
 • E. Патологічний пойкілоцитоз
8.   У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:
 • A. Артеріола
 • B. Посткапіляр
 • C. Капіляр
 • D. Артеріоловенулярний анастомоз
 • E. Венула
9.   У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну, який утворюється з амінокислоти триптофан. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
 • A. Утворення парних сполук
 • B. Декарбоксилювання
 • C. Мікросомальне окиснення
 • D. Дезамінування
 • E. Трансамінування
10.   Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Ємність вдиху
 • C. Альвеолярний об’єм
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Функціональна залишкова ємність легень
11.   Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?
 • A. Жирова дистрофія
 • B. Звапнування
 • C. Вуглеводна дистрофія
 • D. Каріолізис
 • E. Білкова дистрофія
12.   Пацієнтка тривалий час приймала снодійний засіб нітразепам. Після відміни препарату у неї розвинулись безсоння, зниження апетиту, агресивність. Як називається такий стан?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Абстиненція
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Кумуляція
 • E. Ейфорія
13.   У хворого 45-ти років на тлі транс-мурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?
 • A. Добутамін
 • B. Еуфілін
 • C. Промедол
 • D. Ефедрин
 • E. Ізадрин
14.   У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?
 • A. Прямий (кон’югований) білірубін
 • B. Непрямий (некон’югований) білірубін
 • C. Тваринний індикан
 • D. Уробілін
 • E. Стеркобіліноген
15.   Хворому на паратиф А інфекціоніст на 3-му тижні захворювання призначив повторне бактеріологічне дослідження. Який матеріал слід взяти для виділення збудника?
 • A. Кров
 • B. Блювотні маси
 • C. Випорожнення
 • D. Ліквор
 • E. Харкотиння
16.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстої кишки. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Новокаїнамід
 • B. Натрію сульфат
 • C. Бісакодил
 • D. Касторова олія
 • E. Атропіну сульфат
17.   У пацієнта після переохолоджен- ня на губах з’явились герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:
 • A. Інгібувати нейрамінідазу
 • B. Порушувати функцію зворотної транскриптази
 • C. Гальмувати активність ДНК-полімерази
 • D. Уповільнювати реплікацію РНК- і ДНК-геномних вірусів
 • E. Гальмувати активність протеази
18.   При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:
 • A. Потилична
 • B. Скронева
 • C. Лобова
 • D. Тім’яна
 • E. Клиноподібна
19.   У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
 • A. N. lacrimalis
 • B. N. trochlearis
 • C. N. opticus
 • D. N. nasociliaris
 • E. Ganglion ciliare
20.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну у плазмі крові в межах норми. Який вид жовтяниці має місце у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Хвороба Жильбера
 • C. Механічна
 • D. Паренхіматозна
 • E. -
21.   У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5oC -40,2oC. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до 35,2oC розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?
 • A. Поліурія
 • B. Гіпервентиляція
 • C. Тахікардія
 • D. Посилене потовиділення
 • E. Вазодилатація
22.   Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:
 • A. Ліве передсердя
 • B. Лівий шлуночок
 • C. -
 • D. Праве передсердя
 • E. Правий шлуночок
23.   На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Мигдалики
 • B. Червоний кістковий мозок
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Тимус
 • E. Селезінка
24.   У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
 • A. Права та ліва вінцеві
 • B. Ліва вінцева
 • C. Права вінцева
 • D. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • E. -
25.   Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:
 • A. Левоміцетин
 • B. Метронідазол
 • C. Тетрациклін
 • D. Лінкоміцину гідрохлорид
 • E. Цефтріаксон
26.   У процесі фібринолізу кров’яний тромб розсмоктується. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією протеолітичного ферменту плазміну, який наявний у крові в неактивній формі плазміногену. Активується плазміноген шляхом обмеженого протеолізу за участю фермента:
 • A. Ентерокіназа
 • B. Трипсин
 • C. Пепсин
 • D. Урокіназа
 • E. Хімотрипсин
27.   Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кар-діоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
 • A. Негнійний проміжний міокардит
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Жирову дистрофію міокарда
 • D. Кардіосклероз
 • E. Венозне повнокров’я
28.   Жінку 44-х років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була важка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: пульс -179/хв., слабкий, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?
 • A. Біль
 • B. Зниження периферійного опору судин
 • C. Зменшення ударного об’єму серця
 • D. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • E. Тахікардія
29.   У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: озноб, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?
 • A. Мерозоїт
 • B. Оокінета
 • C. Спороциста
 • D. Спорозоїт
 • E. Мікро- або макрогамети
30.   У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:
 • A. Пуринових та тимідилових нуклеоти-дів
 • B. Гема та креатину
 • C. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот
 • D. Цитрату та кетонових тіл
 • E. Пуринових нуклеотидів та холестерину
31.   У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівно- ваги:
 • A. Респіраторний ацидоз
 • B. Змін не буде
 • C. Респіраторний алкалоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Метаболічний алкалоз
32.   На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
 • A. 2,5-3 роки
 • B. 1,5-2 роки
 • C. 2-2,5 роки
 • D. 3-5 років
 • E. 6-12 місяців
33.   У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
 • A. Чорна субстанція
 • B. Стріатум
 • C. Мозочок
 • D. Таламус
 • E. Гіпоталамус
34.   У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно. Це свідчить про:
 • A. Проведене щеплення
 • B. Початок захворювання
 • C. Неможливість підтвердити діагноз
 • D. Період реконвалесценції
 • E. Раніше перенесене захворювання
35.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Фібриноген
 • B. Неодикумарин
 • C. Вікасол
 • D. Амінокапронова кислота
 • E. Протаміну сульфат
36.   При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?
 • A. Активація антиоксидантної системи
 • B. Накопичення Na+ в клітинах
 • C. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • D. Пригнічення аденілатциклази
 • E. Гіпертрофія мітохондрій
37.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?
 • A. Змін не буде
 • B. Деполяризація
 • C. Гіперполяризація
 • D. Потенціал дії
 • E. Локальна відповідь
38.   Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?
 • A. Ауксотонічне
 • B. Ізометричние
 • C. Фазичне
 • D. Одиночне
 • E. Ізотонічне
39.   У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз" Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
 • A. Реакція гальмування гемаглютинації
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція нейтралізації
 • D. Реакція зв’язування комплементу
 • E. Реакція гемадсорбції
40.   Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
 • A. Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • B. Барорецептори дуги аорти
 • C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • D. Осморецептори гіпоталамусу
 • E. Осморецептори печінки
41.   Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
 • A. Лінолева
 • B. Стеаринова
 • C. Лауринова
 • D. Олеїнова
 • E. Пальмітоолеїнова
42.   Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:
 • A. Платифіліну гідротартрат
 • B. Фамотидин
 • C. Метацин
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Пірензепін
43.   Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
 • A. Функціональна залишкова ємність
 • B. Хвилинний об’єм дихання
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Ємність вдиху
44.   До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:
 • A. Нейтрофілів
 • B. Базофілів
 • C. Т-лімфоцитів
 • D. В-лімфоцитів
 • E. Моноцитів
45.   Хвора на ревматоїдний артрит пі- сля трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в роботі серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?
 • A. Гіперкаліємія
 • B. Гіперурікемія
 • C. Гіперглікемія
 • D. Гіпоглікемія
 • E. Гіпокаліємія
46.   Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів - гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На розтині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюляр-ний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Церебро-васкулярна хвороба
 • C. Поліомієліт
 • D. Гнійний енцефаліт
 • E. Кліщовий енцефаліт
47.   В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?
 • A. Щитовидна залоза
 • B. Яєчник
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Наднирник
 • E. Селезінка
48.   У хворого 32-х років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. Із гною рани виділено культуру S. aureus. Який з перерахованих тестів найдоцільніше використати для диференціації S. aureus від S. epidermidis?
 • A. Ферментація арабінози
 • B. Гемоліз на кров’яному агарі
 • C. Оксидазний тест
 • D. Колір колонії
 • E. Плазмокоагулазна активність
49.   У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
 • A. Фібринолізу
 • B. Першої фази коагуляційного гемостазу
 • C. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • D. Другої фази коагуляційного гемостазу
 • E. Антикоагулянтних властивостей крові
50.   Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив ліпотропний препарат - донор метильних груп. Це імовірно:
 • A. Глюкоза
 • B. Валін
 • C. Холестерин
 • D. S-Аденозилметіонін
 • E. Білірубін
51.   Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у нього з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?
 • A. Ретаболіл
 • B. Естріол
 • C. Тестостерон
 • D. Преднізолон
 • E. Спіронолактон
52.   При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?
 • A. Трупні гіпостази
 • B. Трупне розкладання
 • C. Трупне охолодження
 • D. Трупне висихання
 • E. Трупне заклякання
53.   Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Життєва ємність легень
 • B. Дихальний об’єм
 • C. Функціональна залишкова ємкість легень
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Залишковий об’єм
54.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює α- і β-адренорецептори
 • B. Блокує β-адренорецептори
 • C. Стимулює β-адренорецептори
 • D. Блокує α-адренорецептори
 • E. Стимулює α-адренорецептори
55.   При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?
 • A. Гіперчутливість I типу (анафілактична)
 • B. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • C. Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна)
 • D. Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна)
 • E. Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз)
56.   Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
 • A. Fossa ischiorectalis
 • B. Excavatio rectouterina
 • C. Excavatio vesicouterina
 • D. Processus vaginalis peritonei
 • E. Excavatio rectovesicalis
57.   У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?
 • A. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів
 • B. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів
 • C. Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів
 • D. Зменшує накопичення іонізованого кальцію
 • E. Підвищує енергозабезпечення міокарду
58.   У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - γ-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?
 • A. Глутаматсинтетаза
 • B. Піридоксалькіназа
 • C. Аланінамінотрансфераза
 • D. Глутаматдекарбоксилаза
 • E. Глутаматдегідрогеназа
59.   На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?
 • A. Цитоплазма
 • B. Джгутики
 • C. Капсула
 • D. Клітинна стінка
 • E. ЦПМ
60.   Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
 • A. Креатин
 • B. Порфірини
 • C. Креатинін
 • D. Сечовина
 • E. Гіпурова кислота
61.   Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:
 • A. Потенціал спокою
 • B. Тривалість потенціалу дії
 • C. Критичний рівень деполяризації
 • D. Порогова сила подразника
 • E. Амплітуда потенціалу дії
62.   Під час розтину тіла жінки 28-ми років, яка померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена у розмірах, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилятований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові. Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин визначаються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона. Діагностуйте патологію вагітності:
 • A. Черевна вагітність
 • B. Порушена маткова вагітність
 • C. Деструюючий міхурцевий занесок
 • D. Інтерлігаментарна вагітність
 • E. Порушена трубна вагітність
63.   Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?
 • A. 75%
 • B. 10%
 • C. 100%
 • D. 0%
 • E. 25%
64.   У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?
 • A. P vulgaris
 • B. P aeruginosa
 • C. S. pyogenes
 • D. S. aureus
 • E. S. faecalis
65.   В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
 • A. Щільна оформлена сполучна тканина
 • B. Жирова тканина
 • C. Щільна неоформлена сполучна тканина
 • D. Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
 • E. Ретикулярна тканина
66.   Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на ка-шльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте препарат:
 • A. Кодеїну фосфат
 • B. Глауцину гідрохлорид
 • C. Бромгексин
 • D. Лібексин
 • E. Окселадин
67.   У спортсмена легкоатлета (бігуна на довгі дистанції) під час змагань розвинулась гостра серцева недостатність. В результаті чого виникла ця патологія?
 • A. Перевантаження серця опором
 • B. Перевантаження серця об’ємом
 • C. Порушення вінцевого кровообігу
 • D. Прямого пошкодження міокарда
 • E. Патологія перикарда
68.   Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Дизентерія
 • B. Холера
 • C. Амебіаз
 • D. Сальмонельоз
 • E. Черевний тиф
69.   Під час аутопсії тіла хворого, котрий помер від тяжкого ексикозу, на ґрунті профузної діареї, виявлені такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишок на всьому протязі вкрита сіро-білими плівчастими нашаруваннями, що міцно з’єднані з підлеглими тканинами, між плівками розташовані множинні великі й поверхневі виразки, вкриті згортками крові. Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий коліт. Яке захворювання проявляється такими змінами?
 • A. Колі-інфекція
 • B. Сальмонельози
 • C. Дизентерія
 • D. Стафілококова інфекція
 • E. Ієрсініоз
70.   При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
 • A. !нсулінорезистентність рецепторів клітин
 • B. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
 • C. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
 • D. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
 • E. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
71.   У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?
 • A. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній
 • B. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній
 • C. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії
 • D. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії
 • E. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній
72.   Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 • A. Резерпін
 • B. Лізиноприл
 • C. Анаприлін
 • D. Ніфедипін
 • E. Клофелін
73.   При гістологічному досліджєнні бі-оптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:
 • A. Медулярний рак
 • B. Недиференційована саркома
 • C. Аденома
 • D. Скіррозний недиференційований рак
 • E. Аденокарцинома
74.   Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з’явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
 • A. Мозочка
 • B. Рухової кори
 • C. Чорної субстанції
 • D. Базальних гангліїв
 • E. Вестибулярних ядер
75.   При аналiзi ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінєні. Назвать вид аритмії:
 • A. Передсердна екстрасистола
 • B. Внутрішньопередсердна блокада
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Атріовентрикулярна блокада
 • E. Синоатріальна блокада
76.   Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
 • A. Хронічний гастродуоденіт
 • B. Хронічний гастрит
 • C. Гепатит
 • D. Гемолітична жовтяниця
 • E. Хронічний коліт
77.   У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
 • A. Рваний отвір
 • B. Верхня очноямкова щілина
 • C. Овальний отвір
 • D. Круглий отвір
 • E. Остистий отвір
78.   Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:
 • A. Часткова пневмонія
 • B. Грип
 • C. Крупозна пневмонія
 • D. Стафілококова бронхопневмонія
 • E. Плевропневмонія
79.   У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
 • A. Aorta thoracica
 • B. Vena cava superior
 • C. Trachea
 • D. Arcus aortae
 • E. N. phrenicus
80.   Після довготривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини появилися округлі білі плями, на язику білий наліт. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?
 • A. Стрептокок
 • B. Гриби роду Candida
 • C. Кишкова паличка
 • D. Ентерокок
 • E. Лактобацили
81.   Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:
 • A. Активності антиноціцептивної системи
 • B. Секреції вазопресину та адреналіну
 • C. Активності парасимпатичної нервової системи
 • D. Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину
 • E. Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну
82.   Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?
 • A. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • B. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • C. Перфузійний
 • D. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • E. Дифузійний
83.   В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додана крапля крові. Що відбудеться з еритроцитами?
 • A. Осмотичний гемоліз
 • B. Біологічний гемоліз
 • C. Зморшкування
 • D. Залишаться без змін
 • E. Набухання
84.   У хворого 41-го року відзначається гіпонатріємія, гіперкаліємія, дегідратація, зниження артеріального тиску, м’язова слабкість, брадикардія, аритмія. З порушенням функцій яких гормонів це пов’язано?
 • A. Кортикостероїди
 • B. Тиреоїдні
 • C. Гормони підшлункової залози
 • D. Гормони мозкової речовини наднир-ників
 • E. Статеві гормони
85.   У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?
 • A. Pars intermedia
 • B. Infundibulum
 • C. -
 • D. Lobus posterior
 • E. Lobus anterior
86.   У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
 • A. Серологічний
 • B. Біологічний
 • C. Вірусологічний
 • D. Вірусоскопічний
 • E. Алергопроба
87.   Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
 • A. Лізин, аргінін, гістидин
 • B. Глутамат, валін, лейцин
 • C. Аспартат, аргінін, глутамат
 • D. Аспартат, глутамат, гліцин
 • E. Цистеїн, гліцин, пролін
88.   Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:
 • A. Емпієма
 • B. Гангрена
 • C. Гострий абсцес
 • D. !нфаркт
 • E. Хронічний абсцес
89.   У 60-річного пацієнта було виявлено гіперглікемію і глюкозурію. Для лікування хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?
 • A. Панкреатин
 • B. Глібенкламід
 • C. Фуросемід
 • D. Корглікон
 • E. Окситоцин
90.   Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
 • A. Проксимальні канальці
 • B. Дистальні прямі канальці
 • C. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
 • D. Ниркове тільце
 • E. Тонкі канальці
91.   Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
 • A. Правої та лівої печінкових проток
 • B. Загальної печінкової і міхурової проток
 • C. Загальної печінкової і правої печінкової проток
 • D. Загальної печінкової і лівої печінкової проток
 • E. Лівої печінкової і міхурової проток
92.   Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтубацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. Карбангідраза
 • B. N-ацетилтрансфераза
 • C. K-Na-АТФ-аза
 • D. Сукцинатдегідрогеназа
 • E. Псевдохолінестераза
93.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • B. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • C. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • D. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • E. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
94.   У тварини зруйнували отолітові вестибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?
 • A. Первинні орієнтувальні
 • B. Міотатичні
 • C. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • D. Випрямлення тулуба
 • E. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
95.   У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?
 • A. Сахароза
 • B. Глюкоза
 • C. Мальтоза
 • D. Фруктоза
 • E. Галактоза
96.   Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?
 • A. Блокада транслокази
 • B. Гальмування транспептидази
 • C. Активація фосфодіестерази
 • D. Інактивація β-лактамази
 • E. Гальмування аденозиндезамінази
97.   У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?
 • A. 40 мм рт.ст.
 • B. 0 мм рт.ст.
 • C. 100 мм рт.ст.
 • D. 120 мм рт.ст.
 • E. 80 мм рт.ст.
98.   У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений (’’щитоподібна” нирка). Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Тубуло -інтерстиційний нефрит
 • B. Гломерулонефрит
 • C. Хронічний пієлонефрит
 • D. Нефросклероз
 • E. Гострий пієлонефрит
99.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
 • A. Гіпоксемія
 • B. Зниження температури навколишнього середовища
 • C. Гіповентиляція легенів
 • D. Гіпервентиляція легенів
 • E. Гіпероксемія
100.   Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тиміди-латсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
 • A. т-РНК
 • B. ДНК
 • C. р-РНК
 • D. і-РНК
 • E. -
101.   Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу ком-плементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодо-ни і-РНК будуть:
 • A. АУГ-ЦГУ
 • B. АТГ-ЦГТ
 • C. ТАГ-УГУ
 • D. УАГ-ЦГУ
 • E. УАЦ-ГЦА
102.   Хворому на пневмонію призначений антибіотик із групи макролідів. Вкажіть цей препарат:
 • A. Тетрациклін
 • B. Ампіцилін
 • C. Гентаміцин
 • D. Азитроміцин
 • E. Стрептоміцин
103.   До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?
 • A. Ретинол
 • B. Рибофлавін
 • C. Кальциферол
 • D. Тіамін
 • E. Ніацин
104.   У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча i передпліччя. Який нерв пошкоджено?
 • A. Променевий
 • B. Ліктьовий
 • C. Пахвовий
 • D. М’язово-шкірний
 • E. Серединний
105.   У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?
 • A. Ganglion submandibulare
 • B. Ganglion cervicale superius
 • C. Ganglion pterygopalatinum
 • D. Ganglion cervicothoracicum
 • E. Ganglion oticum
106.   Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДнК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?
 • A. Реплікація ДНК
 • B. Зворотна транскрипція
 • C. Репарація ДНК
 • D. Рекомбінація генів
 • E. Ампліфікація генів
107.   У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?
 • A. Поліцитемічна гіперволемія
 • B. Проста гіповолемія
 • C. Олігоцитемічна гіперволемія
 • D. Поліцитемічна гіповолемія
 • E. Олігоцитемічна гіповолемія
108.   У лікарню до кінця робочого дня доставлений працівник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів регуляції тепла найімовірніше виникло у людини у даній ситуації?
 • A. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
 • B. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • C. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • D. Зниження тепловіддачі
 • E. Зниження теплопродукції без зміни тепловіддачі
109.   Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибі-лізації організму?
 • A. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • B. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
 • C. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах
 • D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG
 • E. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE
110.   Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в мозку кісту із стінками біло-іржавого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процесів найбільш імовірний у стінці кісти?
 • A. Місцевий гемосидероз
 • B. Інфільтрація білірубіну
 • C. Загальний гемосидероз
 • D. Первинний гемохроматоз
 • E. Місцевий гемомеланоз
111.   У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш імовірне місце ушкодження:
 • A. Місце впадіння у венозний кут
 • B. Ділянка шиї
 • C. Ділянка попереково-крижового сполучення
 • D. Ділянка аортального отвору діафрагми
 • E. Заднє середостіння
112.   У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?
 • A. Кусмауля
 • B. Чейна-Стокса
 • C. Апнейстичне
 • D. Гаспінг-дихання
 • E. Біота
113.   Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Соматотропін
 • C. Тироксин
 • D. Вазопресин
 • E. Паратгормон
114.   Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
 • A. Нестача інсуліну
 • B. Нестача глюкокортикоїдів
 • C. Надлишок інсуліну
 • D. Надлишок глюкокортикоїдів
 • E. Гіподинамія
115.   Для знеболювання використовують новокаїн, під дією якого нервове волокно втрачає здатність проводити збудження. Який мембранно-іонний механізм дії цього препарату?
 • A. Блокування калієвих іоноселектив-них каналів
 • B. Блокування натрієвих іоноселектив-них каналів
 • C. Блокування кальцієвих іоноселектив-них каналів
 • D. Блокування натрій-протонного насоса
 • E. Блокування калій-натрієвого насоса
116.   При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього захворювання?
 • A. Фосфофруктокіназа
 • B. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот
 • C. Фосфофруктомутаза
 • D. Глюкозо-6-фосфатаза
 • E. Амінотрансфераза
117.   У відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові впродовж перших двох діб захворювання?
 • A. ЛДГ4
 • B. ЛДГ2
 • C. ЛДГ5
 • D. ЛДГ3
 • E. ЛДГ1
118.   У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:
 • A. ТДФ
 • B. ФМН
 • C. НАД
 • D. ФАД
 • E. КоО
119.   При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:
 • A. Головки стегнової кістки
 • B. -
 • C. Лобкова-стегнова
 • D. Сіднично-стегнова
 • E. Клубово-стегнова
120.   Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період удаваного благополуччя?
 • A. Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
 • B. Перерозподільчий лейкоцитоз, лім-фоцитоз
 • C. Наростаюча лімфопенія, лейкопенія
 • D. Тромбоцитопенія, анемія
 • E. Анемія, лейкопенія
121.   Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
 • A. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
 • B. Соматична нервова
 • C. Симпато-адреналова
 • D. Метасимпатична нервова
 • E. Парасимпатична нервова
122.   Чоловіку 18-ти років з приводу флегмони плеча було зроблено внутрішньом’язову ін’єкцію пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?
 • A. Центральна дія
 • B. Рефлекторна дія
 • C. Анафілаксія
 • D. Периферична дія
 • E. Потенціювання
123.   Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пігмєнтів у сєчі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце у дитини?
 • A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • B. Оксидаза оксифенілпірувату
 • C. Фенілаланінгідроксилаза
 • D. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • E. Тирозиназа
124.   У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
 • A. Євстахієвої труби
 • B. Органу Корті ближче до овального віконця
 • C. Барабанної перетинки
 • D. Органу Корті ближче до гелікотреми
 • E. М’язів середнього вуха
125.   Хворому на шизофренію призначено аміназин для купіювання психічного стану. Вкажіть механізм дії препарату:
 • A. Блокада Д2-дофамінових рецепторів
 • B. Блокада ГАМК-рецепторів
 • C. Стимуляція опіоїдних рецепторів
 • D. Стимуляція серотонінових рецепторів
 • E. -
126.   У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:
 • A. Ліполітичних ферментів
 • B. Іонів натрію
 • C. Жиророзчинних вітамінів
 • D. Жовчних кислот
 • E. Жовчних пігментів
127.   Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують народиться теж хворою?
 • A. 75%
 • B. 25%
 • C. 100%
 • D. 50%
 • E. 0%
128.   Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахиаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?
 • A. Добутамін
 • B. Дигоксин
 • C. Дофамін
 • D. Мілдронат
 • E. Аміодарон
129.   Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює ві-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?
 • A. Адреналін
 • B. Анаприлін
 • C. Дигоксин
 • D. Корглікон
 • E. Добутамін
130.   Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:
 • A. Армін
 • B. Ацеклідин
 • C. Алоксим
 • D. Іалантаміну гідробромід
 • E. Прозерин
131.   При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини: 46, XX, 5р. Дане захворювання є наслідком такого процесу:
 • A. Транслокація
 • B. Дуплікація
 • C. Плейотропія
 • D. Інверсія
 • E. Делеція
132.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Асинхронний тетанус
 • B. Суцільний тетанус
 • C. Контрактура м’яза
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Зубчастий тетанус
133.   При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна-Іумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?
 • A. Хронічний лімфолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Інфекційний мононуклеоз
 • D. Лімфогранулематоз
 • E. Гострий мієлолейкоз
134.   Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:
 • A. α2-глобуліни
 • B. α1-глобуліни
 • C. β-глобуліни
 • D. γ-глобуліни
 • E. Альбуміни
135.   Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?
 • A. Червоні ядра середнього мозку
 • B. Ретикулярні ядра середнього мозку
 • C. Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів
 • D. Ретикулярш ядра довгастого мозку
 • E. Ядра гіпоталамуса
136.   Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?
 • A. Клебсієла
 • B. Ентерокок
 • C. Стрептокок
 • D. Кишкова паличка
 • E. Стафілокок
137.   У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Компресійна ішемія
 • C. Артеріальна гіперемія
 • D. Тромбоемболія
 • E. Обтураційна ішемія
138.   У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?
 • A. Лімфома Беркета
 • B. Іерпетична аденопатія
 • C. Іенералізована інфекція, викликана herpes-zoster
 • D. Цитомегаловірусна інфекція
 • E. Інфекційний мононуклеоз
139.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилію. Прикладом якого генетичного явища є ця хвороба?
 • A. Неповне домінування
 • B. Плейотропія
 • C. Комплементарність
 • D. Кодомінування
 • E. Множинний алелізм
140.   У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу. Назвіть вид діатезу, при якому частіше може розвинутись ожиріння:
 • A. -
 • B. Нервово-артритичний
 • C. Лімфатико-гіпопластичний
 • D. Ексудативно-катаральний
 • E. Астенічний
141.   У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфої-дних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?
 • A. Тиреоїдит Ріделя
 • B. Ендемічний зоб
 • C. Аденома щитоподібної залози
 • D. Тиреоїдит Хасімото
 • E. Хвороба Базедова
142.   У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірнішє було пошкоджено при операції?
 • A. Сечоводи
 • B. Сечівник
 • C. Цибулинно-губчастий м’яз
 • D. Внутрішній сфінктер сечівника
 • E. Зовнішній сфінктер сечівника
143.   У хворого, що переніс 5 років тому субтотальну резекцію шлунка, розвинулась В12-фолієводефіцитна анемія. Який механізм є провідним у розвитку такої анемії?
 • A. Порушення всмоктування вітаміну В12 в тонкій кишці
 • B. Дефіцит фолієвої кислоти
 • C. Дефіцит транскобаламіну
 • D. Відсутність внутрішнього фактора Касла
 • E. Відсутність зовнішнього фактора Касла
144.   Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
 • A. Фуросемід
 • B. Спіронолактон
 • C. Маніт
 • D. Гіпотіазид
 • E. Триамтерен
145.   На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які це структури?
 • A. Термінальні бронхіоли
 • B. Альвеолярні ходи
 • C. Ацинуси
 • D. Бронхіоли
 • E. Альвеоли
146.   У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?
 • A. Лютропін
 • B. Фолістатин
 • C. Прогестерон
 • D. Фолікулостимулюючий гормон
 • E. Естрогени
147.   У хворого після тривалого психоемоційного напруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кар-діалгіями, головним болем, запамороченням. Домінуючим у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку є збільшення:
 • A. Тонусу венул
 • B. Об’єму циркулюючої крові
 • C. Тонусу артеріол
 • D. Частоти серцевих скорочень
 • E. Серцевого викиду
148.   В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?
 • A. Кров’яна
 • B. Гіпоксична
 • C. Серцево-судинна
 • D. Дихальна
 • E. Тканинна
149.   У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?
 • A. Ренін
 • B. Еритропоетин
 • C. Адреналін
 • D. Норадреналін
 • E. Вазопресин
150.   Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування:
 • A. Ліпоксигенази
 • B. Пероксидази
 • C. Циклооксигенази
 • D. Фосфоліпази A2
 • E. Фосфоліпази С
151.   Спадкова гіперліпопротеїнемія І типу обумовлена недостатністю ліпо-протеїнліпази. Підвищення рівня яких транспортних форм ліпідів в плазмі навіть натщесерце є характерним?
 • A. Модифіковані ліпопротеїни
 • B. Ліпопротеїни низької густини
 • C. Хіломікрони
 • D. Ліпопротеїни високої густини
 • E. Ліпопротеїни дуже низької густини
152.   У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
 • A. Фагоцити
 • B. Лімфоцити
 • C. Плазматичні клітини
 • D. Макрофаги
 • E. Нейтрофіли
153.   Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
 • A. Холіноміметики
 • B. Адреноблокатори
 • C. Токолітики
 • D. Реактиватори холінестерази
 • E. Іангліоблокатори
154.   Жінка 31-го року хворіє на В!Л- інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю ге-мосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Саркома Капоші
 • B. Гемангіома
 • C. Фібросаркома
 • D. Лімфангіома
 • E. Лімфома Беркіта
155.   Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізується у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу?
 • A. Лактоза
 • B. Галактоза
 • C. Лактат
 • D. Глюкоза
 • E. Фруктоза
156.   В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Синоатріальний вузол
 • C. Ніжки пучка Гіса
 • D. Волокна Пуркін’є
 • E. Пучок Гіса
157.   Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?
 • A. Зменшення альвеолярної вентиляції
 • B. Зменшення перфузії легень
 • C. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • D. Зниження еластичних властивостей легень
 • E. Зменшення розтяжності легень
158.   При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології:
 • A. Мінеральні солі
 • B. Солі амонію
 • C. Глюкоза
 • D. Аргінін
 • E. Гідроксипролін
159.   На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?
 • A. Кардіоміоцит
 • B. Міосимпласт
 • C. Гладкий міоцит
 • D. Синцитіотрофобласт
 • E. Колагенове волокно
160.   Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації процесу:
 • A. Глюконеогенез
 • B. Глікогенез
 • C. Гліколіз
 • D. Ліполіз
 • E. Глікогеноліз
161.   У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Уратоксидаза
 • B. Уриділтрансфераза
 • C. Уреаза
 • D. Дигідроурацилдегідрогеназа
 • E. Ксантиноксидаза
162.   У хворого хронічна нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
 • A. Lamina cribrosa os ethmoidale
 • B. Foramen sphenopalatinum
 • C. Foramen ethmoidale anterior
 • D. Foramen ethmoidale posterior
 • E. Foramen incisivum
163.   У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
 • A. Прихований цукровий діабет
 • B. Цукровий діабет I типу
 • C. Хвороба !ценко-Кутінга.
 • D. Цукровий діабет II типу
 • E. -
164.   У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові ІІ, VII, IX, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?
 • A. Вітамін D
 • B. Вітамін А
 • C. Вітамін Е
 • D. Вітамін С
 • E. Вітамін К
165.   Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?
 • A. Шийна петля
 • B. Малий потиличний нерв
 • C. Надключичні нерви
 • D. Великий вушний нерв
 • E. Поперечний нерв шиї
166.   У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?
 • A. В12-фолієводефіцитна
 • B. Гемолітична
 • C. Залізодефіцитна
 • D. Постгеморагічна
 • E. Гіпопластична
167.   У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
 • A. Хромосомною мутацією - дуплікацією
 • B. Домінантною мутацією
 • C. Соматичною мутацією у ембріона
 • D. Впливом тератогенних факторів
 • E. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу
168.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Балантидіоз
 • C. Кишковий трихомоноз
 • D. Лямбліоз
 • E. Урогенітальний трихомоноз
169.   При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:
 • A. Кетоглутаратдегідрогеназа
 • B. Цитохромоксидаза
 • C. Сукцинатдегідрогеназа
 • D. Каталаза
 • E. Аконітаза
170.   У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Штучний активний
 • B. Штучний пасивний
 • C. Природний активний
 • D. Спадковий, видовий
 • E. Природний пасивний
171.   У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
 • A. Негазовий алкалоз
 • B. Негазовий ацидоз
 • C. Видільний ацидоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
172.   У хворого виявили злоякісну анемію. Терапія внутрішньо-м’язовим введення вітаміну Б12 давала нетривалий нестійкий ефект поліпшення складу крові. Пацієнт - завзятий рибаль і часто вживає самостійно виловлену і недостатньо термічно оброблену рибу. Який діагноз можна припустити?
 • A. Трихоцефальоз
 • B. Парагонімоз
 • C. Дифілоботріоз
 • D. Ентеробіоз
 • E. Анкілостомоз
173.   Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:
 • A. Тета -хвилі
 • B. Альфа-хвилі
 • C. Дельта-хвилі
 • D. Альфа-веретена
 • E. Бета-хвилі
174.   При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний
 • C. Зчеплений з Y-хромосомою
 • D. Автосомно-рецесивний
 • E. Автосомно-домінантний
175.   У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:
 • A. Хронічний мієлолейкоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Хронічний еритромієлоз
 • D. Гострий мієлолейкоз
 • E. Гострий недиференційований лейкоз
176.   У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
 • A. М’язові веретена
 • B. Дотикові рецептори
 • C. Сухожилкові рецептори Гольджі
 • D. Больові рецептори
 • E. Суглобові рецептори
177.   Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:
 • A. Целюлази
 • B. Сахарази та ізомальтази
 • C. Ліпази та креатинкінази
 • D. Трипсину та хімотрипсину
 • E. Лактази та целобіази
178.   Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
 • A. V profunda femoris
 • B. V saphena magna
 • C. V saphena parva
 • D. V tibialis
 • E. V femoralis
179.   На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?
 • A. Ектодерма
 • B. Нефротом
 • C. Дерматом
 • D. Ентодерма
 • E. Мезодерма
180.   До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?
 • A. Анаприлін
 • B. Лозартан
 • C. Лоратадин
 • D. Норадреналіну гідротартрат
 • E. Амброксол
181.   В результаті травми хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м’яз постраждав?
 • A. Трапецієподібний
 • B. Триголовий
 • C. Дельтоподібний
 • D. Найширший м’яз спини
 • E. Двоголовий
182.   Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?
 • A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • B. Пошкодження клубочкового фільтру
 • C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • D. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • E. Збільшення онкотичного тиску крові
183.   Оперуючи на наднирниковій залозі, хірург зупиняє кровотечу з артерії, що відходить до наднирникової залози від черевної аорти. Назвіть цю артерію:
 • A. A. suprarenalis superior
 • B. A. uprarenalis inferior
 • C. A. renalis
 • D. A. suprarenalis media
 • E. A. phrenica inferior
184.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
 • A. Бактерії, патогенні для людей та тварин
 • B. Ентеропатогенні бактерії та віруси
 • C. Бактерії групи кишкової палички
 • D. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі
 • E. Умовно-патогенні мікроорганізми
185.   У чоловіка 64-х років, який тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на боковій поверхні язика виявили подібний на виразку утвір із білої, помірно щільної тканини розмірами 5х3 см. При гістологічному дослідженні біо-птату виявили, що утвір побудований із клітини, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами. Діагностуйте виявлене у чоловіка захворювання:
 • A. Рак на місці
 • B. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • C. Лейкоплакія
 • D. Еритроплакія
 • E. Плоскоклітинний незроговілий рак
186.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Гострий кавернозний туберкульоз
 • B. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • C. Казеозна пневмонія
 • D. Туберкулома
 • E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
187.   Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Глотковий отвір слухової труби
 • B. Хоани
 • C. Вхід до гортані
 • D. Барабанний отвір слухової труби
 • E. Зів
188.   Мікоплазми є своєрідною групою мікроорганізмів, що відносяться до родини Mycoplasmataceae і що мають властивості як бактерій, так і вірусів. Назвіть одну особливість мікоплазм, яка відрізняє їх від бактерій і вірусів:
 • A. Відсутність клітинної будови
 • B. Спосіб розмноження
 • C. Висока ферментативна активність
 • D. Внутрішньоклітинний паразитизм
 • E. Відсутність клітинної стінки
189.   На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?
 • A. 5-10 мм/годину
 • B. 10-15 мм/годину
 • C. 0-5 мм/годину
 • D. 3-12 мм/годину
 • E. 40-50 мм/годину
190.   При копрологічному дослідженні у працівників кав’ярні лікарями санітарно-епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:
 • A. Балантидій
 • B. Дизентерійна амеба
 • C. Кишкова трихомонада
 • D. Амеба кишкова
 • E. Лямблія
191.   Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (ла-броцитів), більшість з яких у стані де-грануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчу-тливості можна віднести описані зміни?
 • A. IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • B. III типу (імунокомплексна)
 • C. V типу (гранулематоз)
 • D. II типу (антитілозалежна)
 • E. I типу (анафілактична)
192.   Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?
 • A. Риби
 • B. Рептилії
 • C. Ссавці
 • D. Птахи
 • E. Амфібії
193.   Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Поступила в хірургічне відділення з симптомами гострого живота. При лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?
 • A. Коагуляційний некроз
 • B. Немічний інфаркт
 • C. Волога гангрена
 • D. Секвестр
 • E. Суха гангрена
194.   В клініку доставлено чоловіка з травмою спини. Під час обстеження виявлено перелом хребців грудного відділу. Під час об’єктивного огляду нейрохірургом виявлено: нижче рівня перелому з правого боку відсутня глибока чутливість, з лівого боку - порушена температурна та тактильна чутливість. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?
 • A. Синдром Броун Секара
 • B. Парастезія
 • C. Хвороба Паркінсона
 • D. Судомний синдром
 • E. Анестезія
195.   В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннерву-ють серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
 • A. Вихід іонів калію
 • B. Вхід іонів кальцію
 • C. Вихід іонів кальцію
 • D. Вхід іонів калію
 • E. Вхід іонів кальцію та калію
196.   Незалежно від расової чи етнічної належності у людини розвивається комплекс морфофункціональних, біохімічних, імунологічних ознак, які обумовлюють кращу біологічну пристосованість людини до відповідного фізичного середовища. Який тип біологічної реакції представлений у людини?
 • A. Адаптивний тип
 • B. Тип зони помірного клімату
 • C. Гірський тип
 • D. Тропічний тип
 • E. Арктичний тип
197.   Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
 • A. Caecum
 • B. Colon descendens
 • C. Colon sigmoideum
 • D. Colon transversum
 • E. Colon ascendens
198.   У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням і задишкою. При обстеженні відзначено: рН - 7,62; pCO2 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. -
 • E. Газовий ацидоз
199.   Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
 • A. -
 • B. Теплопроведення
 • C. Конвекції
 • D. Випаровування поту
 • E. Тепловипромінювання
200.   При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом III спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
 • A. Стадія утворення атероматозної виразки
 • B. Атерокальцинозу
 • C. Атероматозу
 • D. Ліпосклерозу
 • E. Ліпоїдозу
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 13.93ms.