Буклет 2013 року

1.   Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Глутамат
 • B. Тирозин
 • C. Триптофан
 • D. Аспарагін
 • E. Аргінін
2.   Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття:
 • A. Кошик
 • B. Головка
 • C. Китиця
 • D. Колос
 • E. Щиток
3.   Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Амонію заліза (III) сульфат
 • B. Фероїн
 • C. Флуоресцеїн
 • D. Дифенілкарбазон
 • E. Калію хромат
4.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Проникливість клітинної стінки
 • B. Активний синтез пептидоглікану
 • C. Синтез білків
 • D. Продукція бета-лактамаз
 • E. Активний транспорт антибіотика
5.   Для схеми перетворень img="107.jpg" крекінг відбувається на стадії:
 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 5
 • E. 3
6.   Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:
 • A. Скляний
 • B. Платиновий
 • C. Хлорсрібний
 • D. Каломельний
 • E. Срібний
7.   До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому?
 • A. Налорфін
 • B. Ізонітрозин
 • C. Дипіроксим
 • D. Унітіол
 • E. Атропін
8.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Експансивний ріст
 • B. Ракова кахексія
 • C. Інфільтруючий ріст
 • D. Метастазування
 • E. Проростання у навколишню тканину
9.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Концентрація реагуючих речовин
 • B. Температура
 • C. Природа розчинника
 • D. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • E. Природа реагуючих речовин
10.   Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів?
 • A. Природний активний імунітет
 • B. Видовий спадковий імунітет
 • C. Штучний пасивний імунітет
 • D. Природний пасивний імунітет
 • E. Штучний активний імунітет
11.   Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин?
 • A. Реплікація
 • B. Рекогніція
 • C. Транскрипція
 • D. Трансляція
 • E. Репарація
12.   Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів?
 • A. CH3-CH = C = CH-CH2-CH3
 • B. img="114e.jpg"
 • C. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
 • D. CH2 = C = CH-CH2-CH2-CH3
 • E. CH3-CH2-CH = CH-CH = CH2
13.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Ослизніння
 • B. Мінералізацію
 • C. Здерев’яніння
 • D. Опробкування
 • E. Кутинізацію
14.   З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан?
 • A. Плісняві гриби
 • B. Гемолітичні стрептококи
 • C. Грампозитиві бацили
 • D. Мікрококи
 • E. Сарцини
15.   У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід:
 • A. Ценобій
 • B. Збірна сім’янка
 • C. Калачик
 • D. Коробочка
 • E. Регма
16.   Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом:
 • A. Автоклавування
 • B. Хімічний
 • C. Радіаційний
 • D. Сухий жар
 • E. УФ-опромінення
17.   При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище?
 • A. Універсальні
 • B. Прості
 • C. Елективні
 • D. Диференціально-діагностичні
 • E. Збагачення
18.   У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу?
 • A. Адгезія
 • B. Когезія
 • C. Адсорбція
 • D. Змочування
 • E. Десорбція
19.   Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?
 • A. Жовтий осад
 • B. Білий кристалічний осад
 • C. Жовте забарвлення розчину
 • D. Білий аморфний осад
 • E. Бурий осад
20.   У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?
 • A. img="73b.jpg"
 • B. img="73c.jpg"
 • C. img="73d.jpg"
 • D. img="73a.jpg"
 • E. -
21.   У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є:
 • A. Чистотіл великий
 • B. Мачок жовтий
 • C. Мак дикий
 • D. Мак східний
 • E. Мак снодійний
22.   У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • A. Венозна гіперемія
 • B. Емболія
 • C. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • D. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • E. Ішемія
23.   При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
 • A. Pseudomonas
 • B. Shigella
 • C. Vibrio
 • D. Clostridium
 • E. Proteus
24.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • B. Кристалічного натрію тіосульфату
 • C. Дифенілкарбазону
 • D. Диметилгліоксиму
 • E. Кристаличного заліза (III) сульфату
25.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Лист
 • B. Корінь
 • C. Насіння
 • D. Кореневище
 • E. Стебло
26.   Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Тетрацикліни
 • B. Цефалоспорини
 • C. Циклічні поліпептиди
 • D. Макроліди та азаліди
 • E. Пеніциліни
27.   Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов?
 • A. Анаеробний гліколіз
 • B. Окиснення жирних кислот
 • C. Знешкодження активних форм кисню
 • D. Метаболізм пуринових нуклеотидів
 • E. Цикл лимонної кислоти
28.   Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом ком-плексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:
 • A. Хромоген чорний
 • B. -
 • C. Еозин
 • D. Фенолфталеїн
 • E. Метиловий оранжевий
29.   Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи:
 • A. Cl-, Br-, OH-
 • B. CH3COO-, S-2, I-
 • C. BrO-3, Br-, ClO-4
 • D. PO3-4, CO3-3
 • E. NO-3, NO-2, HCOO-
30.   Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Цитратсинтаза
 • B. Аргіназа
 • C. Лактатдегідрогеназа
 • D. Сукцинатдегідрогеназа
 • E. Ацетилхолінестераза
31.   Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину:
 • A. Хінгідронний-стибієвий
 • B. Скляний-стибієвий
 • C. Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний
 • D. Скляний-хлорсрібний
 • E. Каломельний-хлорсрібний
32.   Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
 • A. img="10a.jpg"
 • B. img="10c.jpg"
 • C. img="10d.jpg"
 • D. img="10e.jpg"
 • E. img="10b.jpg"
33.   За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • A. За зміною концентрацій реагуючих речовин
 • B. За величиною швидкості хімічної реакції
 • C. За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • D. За часом закінчення реакції
 • E. За зміною концентрацій продуктів реакції
34.   При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
 • A. Актиноміцети
 • B. Мікоплазми
 • C. Гриби
 • D. Псевдомонади
 • E. Віруси
35.   Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="111.jpg"
 • A. Оксим оцтового альдегіду
 • B. Ацетальдимін
 • C. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • D. Гідразон оцтового альдегіду
 • E. Семикарбазон оцтового альдегіду
36.   Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
 • A. img="2c.jpg"
 • B. img="2d.jpg"
 • C. img="2e.jpg"
 • D. img="2b.jpg"
 • E. img="2a.jpg"
37.   Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат:
 • A. Пірацетам
 • B. Циннаризин
 • C. Гепарин
 • D. Фуросемід
 • E. Промедол
38.   Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження:
 • A. Кущення
 • B. Псевдодихотомічне
 • C. Моноподіальне
 • D. Симподіальне
 • E. Дихотомічне
39.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Зниження онкотичного тиску крові
 • B. Порушення гормонального балансу
 • C. Порушення лімфовідтоку
 • D. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • E. Підвищення судинної проникливості
40.   Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів:
 • A. Церіметрія
 • B. Дихроматометрія
 • C. Перманганатометрія
 • D. Броматометрія
 • E. Йодометрія
41.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Синтез глікогену
 • B. Розпад глікогену
 • C. Розпад білків
 • D. Глюконеогенез
 • E. Розпад ліпідів
42.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Метопролол
 • B. Прогестерон
 • C. Дексаметазон
 • D. Окситоцин
 • E. Сальбутамол
43.   Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Дифтерія
 • B. Дизентерія
 • C. Вірусний гепатит
 • D. Кашлюк
 • E. Сибірка
44.   До якого типу відноситься реакцiя: img="66.jpg"
 • A. Заміщення
 • B. Відновлення
 • C. Перегрупування
 • D. Приєднання
 • E. Окиснення
45.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Естераза, протеаза
 • B. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • C. Трансфераза, нуклеаза
 • D. Оксидаза, каталаза
 • E. Ліаза, лігаза
46.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Листкорозміщення
 • B. Метаморфоз
 • C. Листкова мозаїка
 • D. Жилкування
 • E. Гетерофілія
47.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Гіпоксична
 • B. Тканинна
 • C. Циркуляторна
 • D. Гемічна
 • E. Анемічна
48.   Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
 • A. Офлоксацин
 • B. Левоміцетин
 • C. Бензилпеніцилін
 • D. Гентаміцин
 • E. Сульфален
49.   Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
 • A. Токоферол
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Холекальциферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Нафтохінон
50.   Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити:
 • A. Пробою Лукаса
 • B. Пробою Байєра
 • C. Йодоформною пробою
 • D. Пробою Бельштейна
 • E. Пробою Моліша
51.   Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в:
 • A. Мітохондріях
 • B. Хлоропластах;
 • C. Амілопластах
 • D. Протеопластах
 • E. Хромопластах
52.   У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології:
 • A. Бісакодил
 • B. Ціанокобаламін
 • C. Вікасол
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Сальбутамол
53.   Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є:
 • A. Сечовина
 • B. NaOH
 • C. HCl
 • D. Валеріанова кислота
 • E. -
54.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. -
 • B. Реагентів дорівнюють одиниці
 • C. Реагентів відрізняються на одиницю
 • D. Продуктів одинакові
 • E. Продуктів відрізняються на одиницю
55.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. Креатинфосфокіназа
 • B. АсАТ
 • C. АлАТ
 • D. Глюкуронілтрансфераза
 • E. ЛДГі
56.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з:
 • A. Розчином AgNO3
 • B. Розчином KMnO4
 • C. Розчином BaCl2
 • D. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • E. Розчином І2 у KI
57.   Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву:
 • A. Гідрофільно-ліпофільний баланс
 • B. Порогова концентрація
 • C. Критична концентраціяї міцелоутво-рення
 • D. Масова концентрація
 • E. Захисне число
58.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Ожешко
 • B. Ціля-Нільсена
 • C. Бурі-Гінса
 • D. Нейсера
 • E. Грама
59.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Тіамін
 • B. Фолієва кислота
 • C. Ліпоєва кислота
 • D. Біотин
 • E. Пантотенова кислота
60.   На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в:
 • A. Антеридіях
 • B. Архегоніях
 • C. Спороносних колосках
 • D. Споролистках
 • E. Сорусах
61.   Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу?
 • A. Гідроген пероксид
 • B. Насичений розчин амонію хлориду
 • C. Надлишок концентрованого розчину амоніаку
 • D. Нітратна кислота
 • E. Розчин лугу
62.   Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі?
 • A. 5,0
 • B. 7,0
 • C. 6,0
 • D. 8,0
 • E. 6,4
63.   Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи?
 • A. Нітрили
 • B. Спирти
 • C. Альдегіди
 • D. Нітросполуки
 • E. Аміни
64.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • A. Симпатолітиком
 • B. Блокатором деградації дофаміну
 • C. Попередником ацетилхоліну
 • D. Попередником дофаміну
 • E. Попередником стероїдних гормонів
65.   Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн:
 • A. CH2 = CH-CH2-CH = CH2
 • B. img="112d.jpg"
 • C. CH2 = C = CH-CH3
 • D. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
 • E. CH2 = CH-CH = CH2
66.   Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза?
 • A. Мікросоми
 • B. Лізосоми
 • C. Мітохондрія
 • D. Ядро
 • E. Апарат Іольджі
67.   Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат:
 • A. Добутамін
 • B. Дигоксин
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Нітрогліцерин
68.   img="200.jpg"
 • A. Ag+
 • B. AgCl
 • C. AgCl та Ag+
 • D. NO3
 • E. Ag+ та NO-
69.   Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є:
 • A. Кущ
 • B. Багаторічніа трава
 • C. Ліана
 • D. Дерево
 • E. Однорічна трава
70.   Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять?
 • A. Паралельна
 • B. Зворотня
 • C. Спряжена
 • D. Послідовна
 • E. Ланцюгова
71.   У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно?
 • A. Остеопороз
 • B. Остеохондроз
 • C. Скорбут
 • D. Подагра
 • E. Рахіт
72.   У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії?
 • A. Середовище Сабуро
 • B. Жовтково-сольовий агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. Кров’яний телуритовий агар
 • E. Вісмут-сульфіт агар
73.   Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2-адреностимуляторів:
 • A. Атровент
 • B. Кетотіфен
 • C. Еуфілін
 • D. Сальбутамол
 • E. Беклометазон
74.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Синергізм
 • B. Адитивність
 • C. Зниження чутливості
 • D. Антагонізм
 • E. Звикання золю
75.   Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
 • A. Хлористоводневої кислоти
 • B. Натрію гідроксиду
 • C. Натрію сульфату
 • D. Диметиламіну
 • E. Етанолу
76.   Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?
 • A. Аргінін
 • B. Аланін
 • C. Аспартат
 • D. Метіонін
 • E. Пролін
77.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Глюконеогенез
 • B. Протеоліз білків
 • C. Кетогенез
 • D. Ліполіз
 • E. Глікозилювання білків
78.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Уробіліноген
 • B. Прямий білірубін
 • C. Жовчні кислоти
 • D. Стеркобіліноген
 • E. Непрямий білірубін
79.   Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань?
 • A. Синдром Шерешевського
 • B. Цукровий діабет
 • C. Синдром Клайнфельтера
 • D. Гемофілія
 • E. Хвороба Дауна
80.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Природа реагуючих речовин
 • B. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • C. Природа розчинника
 • D. Температура
 • E. Концентрація реагуючих речовин
81.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • B. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
 • C. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • D. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • E. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
82.   Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Стимуляція в-адренорецепторів
 • B. Блокада H1-рецепторів
 • C. Блокада D2-рецепторів
 • D. Блокада M1-холінорецепторів
 • E. Стимуляція M1-холінорецепторів
83.   У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності?
 • A. Перенавантаження об’ємом крові
 • B. Порушення регуляції серцевої діяльності
 • C. Перенавантаження опором викиду крові
 • D. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • E. Ушкодження міокарда
84.   Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ?
 • A. Етилізоціанід
 • B. Ацетоксим
 • C. Нітрил оцтової кислоти
 • D. Ацетангідрид
 • E. Ацетамід
85.   Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації?
 • A. Внутрішня енергія системи
 • B. Теплова енергія реакції
 • C. Зміна енергії системи
 • D. Константи швидкості реакції при двох температурах
 • E. Порядок реакції
86.   У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • A. Наявність цист
 • B. Наявність спор
 • C. Рухливість
 • D. Наявність гранул волютину
 • E. Наявність капсул
87.   Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати:
 • A. Імуноглобуліни
 • B. Анатоксини
 • C. Діагностикуми
 • D. Алергени
 • E. Діагностичні сироватки
88.   У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?
 • A. Гіпоосмолярна гіпергідрія
 • B. Ізоосмолярна гіпергідрія
 • C. Гіперосмолярна гіпогідрія
 • D. Гіпоосмолярна гіпогідрія
 • E. Ізоосмолярна гіпогідрія
89.   У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для:
 • A. Aconitum napellus
 • B. Papaver somniferum
 • C. Ranunculus acris
 • D. Adonis vernalis
 • E. Chelidonium majus
90.   В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
 • A. Енергія Гіббса
 • B. Енергія Гельмгольца
 • C. Ентальпія
 • D. Внутрішня енергія
 • E. Ентропія
91.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Хітридіоміцети
 • B. Дейтероміцети
 • C. Зигоміцети
 • D. Аскоміцети
 • E. Базидіоміцети
92.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Calendula officinalis
 • B. Bidens tripartita
 • C. Chamomilla recutita
 • D. Arctium lappa
 • E. Artemisia absinthium
93.   При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
 • A. Pinophyta
 • B. Equisetiphyta
 • C. Polypodiophyta
 • D. Lycopodiophyta
 • E. Bryophyta
94.   В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають:
 • A. Етиловий спирт
 • B. Дистильовану воду
 • C. Аміловий спирт
 • D. Бензол
 • E. Хлороформ
95.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Звуження судин
 • B. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • C. Пригнічення тканинних естераз
 • D. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • E. Розширення судин
96.   В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва?
 • A. Флотація
 • B. Коагуляція
 • C. Флокуляція
 • D. Сенсибілізація
 • E. Колоїдний захист
97.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом: img="65.jpg"
 • A. img="65b.jpg"
 • B. img="65e.jpg"
 • C. img="65c.jpg"
 • D. img="65d.jpg"
 • E. img="65a.jpg"
98.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Розведених
 • B. Типу олія-вода
 • C. Типу вода-олія
 • D. Висококонцентрованих
 • E. Концентрованих
99.   Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів:
 • A. Ацикловір
 • B. Димедрол
 • C. Окситоцин
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Гепарин
100.   Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання?
 • A. В1
 • B. C
 • C. D
 • D. K
 • E. В2
101.   Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?
 • A. Інозитол
 • B. Сфінгозин
 • C. Етанол
 • D. Гліцерол
 • E. Холестерол
102.   У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • A. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • B. Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • C. Розчин натрію гідроксиду
 • D. Розчин сульфатної кислоти
 • E. Кобальту нітрат Co(NO3)2
103.   Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них:
 • A. Лігніну
 • B. Суберину
 • C. Глікогену
 • D. Кремнезему
 • E. Кутину
104.   У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки?
 • A. Силібор
 • B. Прозерин
 • C. Альмагель
 • D. Дротаверину гідрохлорид
 • E. Етимізол
105.   Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?
 • A. Дизентерія, холера
 • B. Туберкульоз, дифтерія
 • C. Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція
 • D. Поліомієліт, гепатит А
 • E. Ку-лихоманка, висипний тиф
106.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • A. Фелогену
 • B. Прокамбію
 • C. Перициклу
 • D. Камбію
 • E. Протодерми
107.   Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
 • A. Ацетилкоензим А
 • B. Альфа-гліцеролфосфат
 • C. Піруват
 • D. Лактат
 • E. Холін
108.   Продуктом тримеризації ацетилену є:
 • A. Бутин-2
 • B. Вінілацетилен
 • C. Бензен
 • D. Триметилбензен
 • E. Циклооктатетраєн
109.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Кодеїн
 • B. Амброксол
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Мукалтин
 • E. Глауцин
110.   В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста?
 • A. Жирова емболія
 • B. Повітряна емболія
 • C. Клітинна емболія
 • D. Газова емболія
 • E. Тромбоемболія
111.   У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?
 • A. Адукція синтезу цитохрому Р450
 • B. Гальмування розпаду гемоглобіну
 • C. Синтез інсуліну
 • D. Еритропоез
 • E. Активація протеолітичних ферментів
112.   Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка?
 • A. Розпалу хвороби
 • B. Первинних реакцій
 • C. Удаваного благополуччя
 • D. -
 • E. Кінця хвороби
113.   На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це:
 • A. Членисті молочники без анастомозів
 • B. Членисті молочники з анастомозами
 • C. Схізогенні ходи
 • D. Лізигенні канали
 • E. Нечленисті нерозгалужені молочники
114.   В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу:
 • A. Мацерація
 • B. Лігніфікація
 • C. Мінералізація
 • D. Гумоз
 • E. Ослизніння
115.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Атропін
 • B. Галантамін
 • C. Дитилін
 • D. Бензогексоній
 • E. Прозерин
116.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="76.jpg"
 • A. Ag2O
 • B. Cu(OH)2
 • C. KMnOA
 • D. FeCh
 • E. HBr
117.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?
 • A. Кишкова і синьогнійна палички
 • B. Ентерококи і цитробактер
 • C. Дифтерійна та туберкульозна палички
 • D. Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи
 • E. Епідермальний стафілокок і сарцини
118.   Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності:
 • A. Всередину
 • B. Внутрішньовенний
 • C. Дом’язовий
 • D. Інгаляційний
 • E. Підшкірний
119.   У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?
 • A. НF
 • B. НСІ
 • C. НСlО
 • D. НВr
 • E. НІ
120.   Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу:
 • A. Йоногенних амфолітних ПАР
 • B. Неіоногенних амфолітних ПАР
 • C. Йоногенних аніоноактивних ПАР
 • D. Йоногенних катіоноактивних ПАР
 • E. Неіоногенних ПАР
121.   В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
 • A. До 1000 бактерій і грибів разом
 • B. До 500 бактерій і грибів разом
 • C. До 100 бактерій і грибів разом
 • D. До 10 000 бактерій і грибів разом
 • E. До 5000 бактерій і грибів разом
122.   Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
 • A. Йодиду калію
 • B. Сульфату магнію
 • C. Глюкози
 • D. Нітрату алюмінію
 • E. Хлориду натрію
123.   Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін?
 • A. Стимулююча алергічна реакція
 • B. Клітинно-опосередкований
 • C. Імуннокомплексний
 • D. -
 • E. Анафілактичний
124.   Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3:
 • A. Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид
 • B. Еозин, флюоресцеїн
 • C. Калію хромат, залізоамонійні квасці
 • D. Фенолфталеїн, метиловий оранжевий
 • E. Тропеолін 00, метиленовий синій
125.   У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
 • A. Периферична
 • B. Легенева рестриктивна
 • C. Торако-діафрагмальна
 • D. Центральна
 • E. Легенева обструктивна
126.   Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є:
 • A. Розчин калій гідроксиду
 • B. Розчин калій перйодату
 • C. Розчин натрій тіосульфату
 • D. Розчин калій перманганату
 • E. Розчин йоду в розчині калій йодиду
127.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Гальмують ксантиноксидазу
 • B. Активують ацетилхолінестеразу
 • C. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • D. Активують моноаміноксидазу
 • E. Гальмують моноаміноксидазу
128.   Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. М-холіноміметики
 • B. β-адреноблокатори
 • C. Міорелаксанти
 • D. Антихолінестеразні засоби
 • E. М-холіноблокатори
129.   При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це:
 • A. Avena sativa
 • B. Zea mays
 • C. Secale cereale
 • D. Elytrigia repens
 • E. Triticum aestivum
130.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Рикетсії
 • B. Віруси
 • C. Найпростіші
 • D. Бактерії
 • E. Гриби
131.   Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених?
 • A. Гепарин
 • B. Інсулін
 • C. Дихлотіазид
 • D. Метопролол
 • E. Вікасол
132.   Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче?
 • A. Лоратадин
 • B. Димедрол
 • C. Супрастин
 • D. Дипразин
 • E. Піпольфен
133.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • A. Базофіли
 • B. Нейтрофіли
 • C. Лімфоцити
 • D. Моноцити
 • E. Еозинофіли
134.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Гіперкетонемічна кома
 • B. Уремічна кома
 • C. Гіперглікемічна кома
 • D. Гіперосмолярна кома
 • E. Гіпоглікемічна кома
135.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Порушення серцевого ритму
 • B. Збудження центральної нервової системи
 • C. Алергічні висипи на шкірі
 • D. Зниження артеріального тиску
 • E. Підвищення внутрішньоочного тиску
136.   При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан?
 • A. Гіпокінез
 • B. Ахлоргідрія
 • C. Ахілія
 • D. Гіперхлоргідрія
 • E. Гіпохлоргідрія
137.   До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:
 • A. Арґентуму (I)
 • B. Меркурію (I)
 • C. Кальцію
 • D. Барію
 • E. Стронцію
138.   Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:
 • A. img="110b.jpg"
 • B. img="110a.jpg"
 • C. img="110c.jpg"
 • D. img="110e.jpg"
 • E. img="110d.jpg"
139.   Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано?
 • A. Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
 • B. Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру
 • C. Збільшення потовиділення
 • D. Збільшення діурезу
 • E. Збільшення частоти серцевих скорочень
140.   Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі?
 • A. C6H12N4
 • B. KI
 • C. Сечовини
 • D. Al2(SO4)3
 • E. NaCl
141.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Стимуляція β-адренорецепторів
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Пригнічення активності фосфодіестерази
 • D. Стимуляція α-адренорецепторів
 • E. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
142.   З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="29.jpg"
 • A. NaOH
 • B. HCl
 • C. CH3COONa
 • D. NH4OH
 • E. KCN
143.   Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? img="101.jpg"
 • A. 6
 • B. 4
 • C. 8
 • D. 16
 • E. 2
144.   У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані?
 • A. ГАМК
 • B. Серотонін
 • C. Адреналін
 • D. Норадреналін
 • E. Гістамін
145.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Двосильний
 • B. Однобратній
 • C. Чотирисильний
 • D. Двобратній
 • E. Багатобратній
146.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
 • A. NaOH, H2O
 • B. HNO3, p, t
 • C. K2Cr2O7, H+
 • D. H2, Ni, t
 • E. H2O, Hg2+, H+
147.   Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Піроксикам
 • C. Циклодол
 • D. Ретаболіл
 • E. Діазепам
148.   Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі?
 • A. Al3+
 • B. Cu2+
 • C. Mg2+
 • D. Ni2+
 • E. Fe3+
149.   В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат:
 • A. Ацикловір
 • B. Ізоніазид
 • C. Глібенкламід
 • D. Хінгамін
 • E. Метронідазол
150.   Вкажіть вірний продукт реакції:img="106.jpg"
 • A. img="106b.jpg"
 • B. img="106a.jpg"
 • C. img="106c.jpg"
 • D. img="106e.jpg"
 • E. img="106d.jpg"
151.   Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням?
 • A. Калію сульфат
 • B. Калію хлорид
 • C. Калію хромат
 • D. Калію нітрат
 • E. Калію фосфат
152.   У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Видільний алкалоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Видільний ацидоз
 • E. Газовий ацидоз
153.   Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом:
 • A. Меркурометрії
 • B. Меркуріметрії
 • C. Перманганатометрії
 • D. Аргентометрії
 • E. Алкаліметрії
154.   Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2:
 • A. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
 • B. CH3 - CH = CH - CH3
 • C. CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2
 • D. CH3 - CH2 - CH = CH - CH3
 • E. CH3 - CH2 - CH2 - CH3
155.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?
 • A. Концентрований розчин калію хлориду
 • B. Розведена нітратна кислота
 • C. Розчин сульфатної кислоти
 • D. Водний розчин амоніаку
 • E. Концентрована нітратна кислота
156.   У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати?
 • A. Вакцину Себіна
 • B. АКДП
 • C. БЦЖ
 • D. Вакцину Солка
 • E. Живу вакцину СТІ
157.   У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву:
 • A. Контрактильні
 • B. Повітряні
 • C. Гаусторії
 • D. Коренебульби
 • E. Дихальні
158.   Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • A. Фолієвою кислотою
 • B. Нуклеїновою кислотою
 • C. Параамінобензойною кислотою
 • D. Антибіотиками
 • E. Глутаміновою кислотою
159.   У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він:
 • A. Апокарпний
 • B. Монокарпний
 • C. Синкарпний
 • D. Лізикарпний
 • E. Хорікарпний
160.   Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?
 • A. Панангін
 • B. Новокаїнамід
 • C. Лідокаїн
 • D. Верапаміл
 • E. Пропранолол
161.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • B. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
 • C. Простациклінсинтетаза
 • D. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • E. Тромбоксансинтетаза
162.   Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть: img="102.jpg"
 • A. img="102b.jpg"
 • B. img="102c.jpg"
 • C. img="102e.jpg"
 • D. img="102a.jpg"
 • E. img="102d.jpg"
163.   Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасто-розсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид:
 • A. Solanum lycopersicum
 • B. Solanum tuberosum
 • C. Capsicum annuum
 • D. Hyoscyamus niger
 • E. Solanum dulcamara
164.   Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?
 • A. Полярографія
 • B. Кулонометрія
 • C. Спектрофотометрія
 • D. Потенціометрія
 • E. Електрогравіметрія
165.   Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми?
 • A. Діазепам
 • B. Пілокарпіну гідрохлорид
 • C. Кислота ацетилсаліцилова
 • D. Промедол
 • E. Атропіну сульфат
166.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Mn2+
 • B. Fe2+
 • C. Fe3+
 • D. Bi3+
 • E. Mg2+
167.   На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:
 • A. Меркурометрія
 • B. Перманганатометрія
 • C. Арґентометрія
 • D. Комплексонометрія
 • E. Йодометрія
168.   Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?
 • A. Ністатин
 • B. Хлорохін
 • C. Гентаміцин
 • D. Ампіцилін
 • E. Метронідазол
169.   Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?
 • A. Центроксилемний
 • B. Радiальний
 • C. Центрофлоемний
 • D. Біколатеральний
 • E. Колатеральний
170.   Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • A. Антиагрегантний
 • B. Антиаритмічний
 • C. Бронхолітичний
 • D. Гіпотензивний
 • E. Антиангінальний
171.   Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4?
 • A. 2
 • B. 7
 • C. 4
 • D. 3
 • E. 5
172.   У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:
 • A. Перфузії легень
 • B. Дифузії газів
 • C. Дисоціації оксигемоглобіну
 • D. Альвеолярної вентиляції
 • E. Утилiзацїї кисню
173.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. KI
 • B. CO2
 • C. CH3COOH
 • D. NaCl
 • E. H2SO4
174.   У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Аміноацидемія
 • C. Глікозилювання білків
 • D. Поліурія і дегідратація тканин
 • E. Гіперліпацидемія
175.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Трансфераза, нуклеаза
 • B. Ліаза, лігаза
 • C. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • D. Естераза, протеаза
 • E. Оксидаза, каталаза
176.   У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина:
 • A. Паренхіма
 • B. Аеренхіма
 • C. Коленхіма
 • D. Пробка
 • E. Склеренхіма
177.   Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?
 • A. ФМН
 • B. ТПФ
 • C. КоА-SH
 • D. НАД+
 • E. ФАД
178.   Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину:
 • A. Йон
 • B. Вільний радикал
 • C. Атом
 • D. Молекула
 • E. Міцела
179.   У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
 • A. Череда трироздільна
 • B. Кульбаба лікарська
 • C. Волошка синя
 • D. Деревій звичайний
 • E. Ехінацея пурпурна
180.   Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент: img="69.jpg"
 • A. Розчин натрiй гiдрогенкарбонату
 • B. Розчин брому
 • C. Розчин натрій хлориду
 • D. Розчин ферум (III) хлориду
 • E. Розчин натрій гідроксиду
181.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Ортоміксовіруси
 • B. Герпесвіруси
 • C. Пікорнавіруси
 • D. Ретровіруси
 • E. Флавівіруси
182.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еріохром чорний Т
 • B. Йодидкрохмальний папірець
 • C. Еозин
 • D. Метиленовий червоний
 • E. Фенолфталеїн
183.   У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини:
 • A. Asteraceae
 • B. Ranunculaceae
 • C. Fabaceae
 • D. Scrofulariaceae
 • E. Lamiaceae
184.   Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом?
 • A. Тимідилатсинтаза
 • B. Дигідрооротатдегідрогеназа
 • C. Рибонуклеотидредуктаза
 • D. Тимідинфосфорилаза
 • E. Аденозиндезаміназа
185.   При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?
 • A. Аспарагінової кислоти на валін
 • B. Аргініну на серин
 • C. Аспарагінової кислоти на лейцин
 • D. Фенілаланіну на аланін
 • E. Глутамінової кислоти на валін
186.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. H (біотин)
 • B. Б2 (рибофлавін)
 • C. A (ретинол)
 • D. Б1 (тіамін)
 • E. C (аскорбінова кислота)
187.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Орнітиновий цикл
 • B. Пентозофосфатний шлях
 • C. Глюконеогенез
 • D. Гліколіз
 • E. Глікогеноліз
188.   Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування?
 • A. KI, K2Cr2O7
 • B. AgNO3, BaCl2
 • C. NaOH, HCl
 • D. KI, KMnO4
 • E. NaNO2, Na2S2O3
189.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. img="97e.jpg"
 • B. СН3 — СН = СН2
 • C. СН3 — СН3
 • D. СН2 = СН2
 • E. СН = СН
190.   У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого?
 • A. Правошлуночкова
 • B. Субкомпенсована
 • C. Гостра
 • D. Лівошлуночкова
 • E. Компенсована
191.   Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР?
 • A. Броунівський рух
 • B. Термодинамічна стійкість
 • C. Розсіювання світла
 • D. Велика структурна в’язкість
 • E. Наявність поверхні поділу
192.   При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом?
 • A. Оксигемоглобін
 • B. Метгемоглобін
 • C. Карбоксигемоглобін
 • D. Карбгемоглобін
 • E. Дезоксигемоглобін
193.   У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов?
 • A. Білірубін
 • B. Сечова кислота
 • C. Глюкоза
 • D. Креатинін
 • E. Кетонові тіла
194.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Колоїдний захист
 • B. Звикання золів
 • C. Взаємна коагуляція
 • D. Солюбілізація
 • E. Сенсибілізація
195.   З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити?
 • A. Staphylococcus saprophyticus
 • B. Enterobacteriaceae
 • C. Pseudomonas aeruginosa
 • D. Staphylococcus aureus
 • E. Staphylococcus epidermidis
196.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
 • A. Окиснювальне декарбоксилювання
 • B. Субстратне фосфорилювання
 • C. Окиснювальне фосфорилювання
 • D. Пероксидне окиснення ліпідів
 • E. Мікросомальне окиснення
197.   При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • A. Гемічна
 • B. Тканинна
 • C. Дихальна
 • D. Циркуляторна
 • E. Гіпоксична
198.   До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки?
 • A. Тромбоз
 • B. Пухлина
 • C. Лімфостаз
 • D. Запалення
 • E. Емболія
199.   Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу?
 • A. Фталазол
 • B. Сульфадимезин
 • C. Фтивазид
 • D. Фурацилін
 • E. Метисазон
200.   Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням:
 • A. Доннана
 • B. Кірхгоффа
 • C. Ейнштейна
 • D. Вант-Гоффа
 • E. Галлера
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 0 користувачів, 26 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 7 за 37.68ms.