Буклет 2013 року

1.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Ліпоєва кислота
 • B. Біотин
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Тіамін
 • E. Фолієва кислота
2.   Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів:
 • A. Дихроматометрія
 • B. Йодометрія
 • C. Церіметрія
 • D. Перманганатометрія
 • E. Броматометрія
3.   Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням?
 • A. Калію хлорид
 • B. Калію нітрат
 • C. Калію сульфат
 • D. Калію фосфат
 • E. Калію хромат
4.   Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче?
 • A. Димедрол
 • B. Дипразин
 • C. Лоратадин
 • D. Піпольфен
 • E. Супрастин
5.   Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
 • A. Токоферол
 • B. Холекальциферол
 • C. Рибофлавін
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Нафтохінон
6.   У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки?
 • A. Прозерин
 • B. Альмагель
 • C. Силібор
 • D. Дротаверину гідрохлорид
 • E. Етимізол
7.   Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка?
 • A. -
 • B. Розпалу хвороби
 • C. Первинних реакцій
 • D. Кінця хвороби
 • E. Удаваного благополуччя
8.   Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасто-розсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид:
 • A. Solanum dulcamara
 • B. Capsicum annuum
 • C. Solanum lycopersicum
 • D. Solanum tuberosum
 • E. Hyoscyamus niger
9.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом: img="65.jpg"
 • A. img="65c.jpg"
 • B. img="65e.jpg"
 • C. img="65b.jpg"
 • D. img="65a.jpg"
 • E. img="65d.jpg"
10.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Природа реагуючих речовин
 • B. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Температура
 • E. Природа розчинника
11.   При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище?
 • A. Елективні
 • B. Збагачення
 • C. Універсальні
 • D. Диференціально-діагностичні
 • E. Прості
12.   У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він:
 • A. Хорікарпний
 • B. Лізикарпний
 • C. Синкарпний
 • D. Монокарпний
 • E. Апокарпний
13.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Базидіоміцети
 • B. Зигоміцети
 • C. Дейтероміцети
 • D. Хітридіоміцети
 • E. Аскоміцети
14.   Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов?
 • A. Окиснення жирних кислот
 • B. Цикл лимонної кислоти
 • C. Знешкодження активних форм кисню
 • D. Метаболізм пуринових нуклеотидів
 • E. Анаеробний гліколіз
15.   Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом:
 • A. Аргентометрії
 • B. Перманганатометрії
 • C. Меркурометрії
 • D. Меркуріметрії
 • E. Алкаліметрії
16.   При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
 • A. Актиноміцети
 • B. Псевдомонади
 • C. Віруси
 • D. Мікоплазми
 • E. Гриби
17.   Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?
 • A. Пропранолол
 • B. Панангін
 • C. Верапаміл
 • D. Новокаїнамід
 • E. Лідокаїн
18.   До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:
 • A. Арґентуму (I)
 • B. Барію
 • C. Стронцію
 • D. Меркурію (I)
 • E. Кальцію
19.   У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії?
 • A. Глікозилювання білків
 • B. Гіперліпацидемія
 • C. Аміноацидемія
 • D. Поліурія і дегідратація тканин
 • E. Метаболічний ацидоз
20.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Fe3+
 • B. Mg2+
 • C. Mn2+
 • D. Fe2+
 • E. Bi3+
21.   img="200.jpg"
 • A. AgCl та Ag+
 • B. AgCl
 • C. Ag+
 • D. NO3
 • E. Ag+ та NO-
22.   З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="29.jpg"
 • A. HCl
 • B. NH4OH
 • C. CH3COONa
 • D. NaOH
 • E. KCN
23.   При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом?
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Метгемоглобін
 • C. Карбгемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Дезоксигемоглобін
24.   Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження:
 • A. Кущення
 • B. Моноподіальне
 • C. Псевдодихотомічне
 • D. Дихотомічне
 • E. Симподіальне
25.   У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії?
 • A. Жовтково-сольовий агар
 • B. Середовище Сабуро
 • C. Кров’яний телуритовий агар
 • D. Вісмут-сульфіт агар
 • E. Середовище Ендо
26.   У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина:
 • A. Пробка
 • B. Паренхіма
 • C. Коленхіма
 • D. Склеренхіма
 • E. Аеренхіма
27.   У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?
 • A. Гальмування розпаду гемоглобіну
 • B. Адукція синтезу цитохрому Р450
 • C. Синтез інсуліну
 • D. Активація протеолітичних ферментів
 • E. Еритропоез
28.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Оксидаза, каталаза
 • B. Трансфераза, нуклеаза
 • C. Естераза, протеаза
 • D. Ліаза, лігаза
 • E. Гіалуронідаза, лецитиназа
29.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Синтез білків
 • B. Продукція бета-лактамаз
 • C. Активний синтез пептидоглікану
 • D. Активний транспорт антибіотика
 • E. Проникливість клітинної стінки
30.   Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат:
 • A. Піроксикам
 • B. Діазепам
 • C. Ретаболіл
 • D. Циклодол
 • E. Атропіну сульфат
31.   Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Тетрацикліни
 • B. Цефалоспорини
 • C. Пеніциліни
 • D. Макроліди та азаліди
 • E. Циклічні поліпептиди
32.   На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це:
 • A. Схізогенні ходи
 • B. Членисті молочники з анастомозами
 • C. Членисті молочники без анастомозів
 • D. Нечленисті нерозгалужені молочники
 • E. Лізигенні канали
33.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Циркуляторна
 • B. Анемічна
 • C. Гіпоксична
 • D. Тканинна
 • E. Гемічна
34.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Глікогеноліз
 • B. Глюконеогенез
 • C. Пентозофосфатний шлях
 • D. Орнітиновий цикл
 • E. Гліколіз
35.   Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • A. Антиагрегантний
 • B. Антиаритмічний
 • C. Антиангінальний
 • D. Гіпотензивний
 • E. Бронхолітичний
36.   При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • A. Тканинна
 • B. Гемічна
 • C. Циркуляторна
 • D. Дихальна
 • E. Гіпоксична
37.   Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених?
 • A. Гепарин
 • B. Метопролол
 • C. Дихлотіазид
 • D. Інсулін
 • E. Вікасол
38.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еріохром чорний Т
 • B. Еозин
 • C. Метиленовий червоний
 • D. Йодидкрохмальний папірець
 • E. Фенолфталеїн
39.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Стимуляція M-холінорецепторів
 • B. Стимуляція α-адренорецепторів
 • C. Пригнічення активності фосфодіестерази
 • D. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • E. Стимуляція β-адренорецепторів
40.   Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4?
 • A. 3
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 4
 • E. 2
41.   Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Блокада M1-холінорецепторів
 • B. Блокада H1-рецепторів
 • C. Стимуляція M1-холінорецепторів
 • D. Стимуляція в-адренорецепторів
 • E. Блокада D2-рецепторів
42.   Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:
 • A. Срібний
 • B. Платиновий
 • C. Хлорсрібний
 • D. Каломельний
 • E. Скляний
43.   Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза?
 • A. Лізосоми
 • B. Ядро
 • C. Мікросоми
 • D. Мітохондрія
 • E. Апарат Іольджі
44.   Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи:
 • A. NO-3, NO-2, HCOO-
 • B. BrO-3, Br-, ClO-4
 • C. CH3COO-, S-2, I-
 • D. Cl-, Br-, OH-
 • E. PO3-4, CO3-3
45.   Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу:
 • A. Йоногенних амфолітних ПАР
 • B. Неіоногенних ПАР
 • C. Неіоногенних амфолітних ПАР
 • D. Йоногенних катіоноактивних ПАР
 • E. Йоногенних аніоноактивних ПАР
46.   У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Негазовий ацидоз
 • C. Газовий алкалоз
 • D. Видільний алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
47.   У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для:
 • A. Chelidonium majus
 • B. Ranunculus acris
 • C. Adonis vernalis
 • D. Aconitum napellus
 • E. Papaver somniferum
48.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Трансфераза, нуклеаза
 • B. Естераза, протеаза
 • C. Оксидаза, каталаза
 • D. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • E. Ліаза, лігаза
49.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?
 • A. Ентерококи і цитробактер
 • B. Кишкова і синьогнійна палички
 • C. Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи
 • D. Дифтерійна та туберкульозна палички
 • E. Епідермальний стафілокок і сарцини
50.   Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням:
 • A. Вант-Гоффа
 • B. Доннана
 • C. Галлера
 • D. Кірхгоффа
 • E. Ейнштейна
51.   До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки?
 • A. Емболія
 • B. Запалення
 • C. Лімфостаз
 • D. Пухлина
 • E. Тромбоз
52.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • A. Прокамбію
 • B. Перициклу
 • C. Камбію
 • D. Протодерми
 • E. Фелогену
53.   На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в:
 • A. Антеридіях
 • B. Споролистках
 • C. Спороносних колосках
 • D. Сорусах
 • E. Архегоніях
54.   У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є:
 • A. Чистотіл великий
 • B. Мак снодійний
 • C. Мачок жовтий
 • D. Мак східний
 • E. Мак дикий
55.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • B. Гальмують моноаміноксидазу
 • C. Активують моноаміноксидазу
 • D. Гальмують ксантиноксидазу
 • E. Активують ацетилхолінестеразу
56.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Корінь
 • B. Лист
 • C. Кореневище
 • D. Насіння
 • E. Стебло
57.   Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом ком-плексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:
 • A. Хромоген чорний
 • B. Фенолфталеїн
 • C. Еозин
 • D. -
 • E. Метиловий оранжевий
58.   Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
 • A. Холін
 • B. Альфа-гліцеролфосфат
 • C. Лактат
 • D. Ацетилкоензим А
 • E. Піруват
59.   При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
 • A. Proteus
 • B. Pseudomonas
 • C. Vibrio
 • D. Clostridium
 • E. Shigella
60.   Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
 • A. img="2a.jpg"
 • B. img="2c.jpg"
 • C. img="2b.jpg"
 • D. img="2e.jpg"
 • E. img="2d.jpg"
61.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Гіперглікемічна кома
 • B. Уремічна кома
 • C. Гіперкетонемічна кома
 • D. Гіперосмолярна кома
 • E. Гіпоглікемічна кома
62.   Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності:
 • A. Внутрішньовенний
 • B. Інгаляційний
 • C. Всередину
 • D. Дом’язовий
 • E. Підшкірний
63.   Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?
 • A. Ку-лихоманка, висипний тиф
 • B. Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція
 • C. Поліомієліт, гепатит А
 • D. Туберкульоз, дифтерія
 • E. Дизентерія, холера
64.   Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:
 • A. img="110d.jpg"
 • B. img="110a.jpg"
 • C. img="110b.jpg"
 • D. img="110e.jpg"
 • E. img="110c.jpg"
65.   Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?
 • A. Аланін
 • B. Метіонін
 • C. Аргінін
 • D. Аспартат
 • E. Пролін
66.   Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано?
 • A. Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
 • B. Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру
 • C. Збільшення потовиділення
 • D. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • E. Збільшення діурезу
67.   Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?
 • A. ФАД
 • B. КоА-SH
 • C. НАД+
 • D. ТПФ
 • E. ФМН
68.   У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати?
 • A. АКДП
 • B. Живу вакцину СТІ
 • C. Вакцину Солка
 • D. БЦЖ
 • E. Вакцину Себіна
69.   Вкажіть вірний продукт реакції:img="106.jpg"
 • A. img="106e.jpg"
 • B. img="106a.jpg"
 • C. img="106c.jpg"
 • D. img="106d.jpg"
 • E. img="106b.jpg"
70.   Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань?
 • A. Гемофілія
 • B. Синдром Клайнфельтера
 • C. Цукровий діабет
 • D. Синдром Шерешевського
 • E. Хвороба Дауна
71.   У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
 • A. Легенева обструктивна
 • B. Периферична
 • C. Легенева рестриктивна
 • D. Торако-діафрагмальна
 • E. Центральна
72.   Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат:
 • A. Дигоксин
 • B. Нітрогліцерин
 • C. Добутамін
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
73.   Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу?
 • A. Сульфадимезин
 • B. Фурацилін
 • C. Фтивазид
 • D. Фталазол
 • E. Метисазон
74.   Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання?
 • A. В1
 • B. В2
 • C. K
 • D. C
 • E. D
75.   В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста?
 • A. Повітряна емболія
 • B. Тромбоемболія
 • C. Газова емболія
 • D. Клітинна емболія
 • E. Жирова емболія
76.   Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат:
 • A. Фуросемід
 • B. Циннаризин
 • C. Гепарин
 • D. Промедол
 • E. Пірацетам
77.   Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину:
 • A. Йон
 • B. Атом
 • C. Вільний радикал
 • D. Молекула
 • E. Міцела
78.   У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву:
 • A. Повітряні
 • B. Контрактильні
 • C. Гаусторії
 • D. Дихальні
 • E. Коренебульби
79.   Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття:
 • A. Китиця
 • B. Щиток
 • C. Головка
 • D. Колос
 • E. Кошик
80.   Продуктом тримеризації ацетилену є:
 • A. Бензен
 • B. Вінілацетилен
 • C. Бутин-2
 • D. Циклооктатетраєн
 • E. Триметилбензен
81.   Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми?
 • A. Діазепам
 • B. Кислота ацетилсаліцилова
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Пілокарпіну гідрохлорид
 • E. Промедол
82.   Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів:
 • A. Ацикловір
 • B. Ретинолу ацетат
 • C. Димедрол
 • D. Гепарин
 • E. Окситоцин
83.   Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів?
 • A. Природний пасивний імунітет
 • B. Штучний активний імунітет
 • C. Природний активний імунітет
 • D. Видовий спадковий імунітет
 • E. Штучний пасивний імунітет
84.   Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу?
 • A. Гідроген пероксид
 • B. Надлишок концентрованого розчину амоніаку
 • C. Розчин лугу
 • D. Насичений розчин амонію хлориду
 • E. Нітратна кислота
85.   До якого типу відноситься реакцiя: img="66.jpg"
 • A. Заміщення
 • B. Перегрупування
 • C. Відновлення
 • D. Окиснення
 • E. Приєднання
86.   При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан?
 • A. Гіперхлоргідрія
 • B. Гіпокінез
 • C. Ахілія
 • D. Гіпохлоргідрія
 • E. Ахлоргідрія
87.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Багатобратній
 • B. Чотирисильний
 • C. Двосильний
 • D. Однобратній
 • E. Двобратній
88.   Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? img="101.jpg"
 • A. 16
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 8
 • E. 4
89.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Окситоцин
 • B. Дексаметазон
 • C. Прогестерон
 • D. Сальбутамол
 • E. Метопролол
90.   Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?
 • A. Жовте забарвлення розчину
 • B. Жовтий осад
 • C. Білий аморфний осад
 • D. Білий кристалічний осад
 • E. Бурий осад
91.   Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР?
 • A. Велика структурна в’язкість
 • B. Наявність поверхні поділу
 • C. Розсіювання світла
 • D. Броунівський рух
 • E. Термодинамічна стійкість
92.   У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • A. Кобальту нітрат Co(NO3)2
 • B. Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • C. Розчин сульфатної кислоти
 • D. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • E. Розчин натрію гідроксиду
93.   У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно?
 • A. Остеопороз
 • B. Остеохондроз
 • C. Рахіт
 • D. Подагра
 • E. Скорбут
94.   До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому?
 • A. Ізонітрозин
 • B. Дипіроксим
 • C. Налорфін
 • D. Атропін
 • E. Унітіол
95.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • B. Пригнічення тканинних естераз
 • C. Звуження судин
 • D. Розширення судин
 • E. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
96.   Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін?
 • A. Імуннокомплексний
 • B. Стимулююча алергічна реакція
 • C. -
 • D. Клітинно-опосередкований
 • E. Анафілактичний
97.   В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають:
 • A. Аміловий спирт
 • B. Хлороформ
 • C. Дистильовану воду
 • D. Бензол
 • E. Етиловий спирт
98.   У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані?
 • A. Норадреналін
 • B. ГАМК
 • C. Гістамін
 • D. Серотонін
 • E. Адреналін
99.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • B. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • C. Тромбоксансинтетаза
 • D. Простациклінсинтетаза
 • E. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
100.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • B. Температура
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Природа розчинника
 • E. Природа реагуючих речовин
101.   За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • A. За зміною концентрацій продуктів реакції
 • B. За часом закінчення реакції
 • C. За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • D. За величиною швидкості хімічної реакції
 • E. За зміною концентрацій реагуючих речовин
102.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з:
 • A. Розчином AgNO3
 • B. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • C. Розчином І2 у KI
 • D. Розчином KMnO4
 • E. Розчином BaCl2
103.   Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Дифенілкарбазон
 • B. Калію хромат
 • C. Фероїн
 • D. Флуоресцеїн
 • E. Амонію заліза (III) сульфат
104.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
 • A. Окиснювальне фосфорилювання
 • B. Окиснювальне декарбоксилювання
 • C. Мікросомальне окиснення
 • D. Субстратне фосфорилювання
 • E. Пероксидне окиснення ліпідів
105.   Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
 • A. img="10e.jpg"
 • B. img="10b.jpg"
 • C. img="10a.jpg"
 • D. img="10c.jpg"
 • E. img="10d.jpg"
106.   Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них:
 • A. Глікогену
 • B. Лігніну
 • C. Суберину
 • D. Кремнезему
 • E. Кутину
107.   Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • A. Фолієвою кислотою
 • B. Нуклеїновою кислотою
 • C. Глутаміновою кислотою
 • D. Параамінобензойною кислотою
 • E. Антибіотиками
108.   Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2:
 • A. CH3 - CH = CH - CH3
 • B. CH3 - CH2 - CH2 - CH3
 • C. CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2
 • D. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
 • E. CH3 - CH2 - CH = CH - CH3
109.   Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі?
 • A. KI
 • B. Al2(SO4)3
 • C. Сечовини
 • D. C6H12N4
 • E. NaCl
110.   В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
 • A. Ентальпія
 • B. Ентропія
 • C. Енергія Гіббса
 • D. Енергія Гельмгольца
 • E. Внутрішня енергія
111.   На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:
 • A. Перманганатометрія
 • B. Комплексонометрія
 • C. Арґентометрія
 • D. Йодометрія
 • E. Меркурометрія
112.   З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити?
 • A. Enterobacteriaceae
 • B. Staphylococcus epidermidis
 • C. Staphylococcus saprophyticus
 • D. Staphylococcus aureus
 • E. Pseudomonas aeruginosa
113.   У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • A. Наявність цист
 • B. Наявність капсул
 • C. Наявність гранул волютину
 • D. Наявність спор
 • E. Рухливість
114.   Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
 • A. Етанолу
 • B. Натрію сульфату
 • C. Диметиламіну
 • D. Хлористоводневої кислоти
 • E. Натрію гідроксиду
115.   У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини:
 • A. Lamiaceae
 • B. Ranunculaceae
 • C. Scrofulariaceae
 • D. Asteraceae
 • E. Fabaceae
116.   Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
 • A. Сульфален
 • B. Гентаміцин
 • C. Левоміцетин
 • D. Офлоксацин
 • E. Бензилпеніцилін
117.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Нейсера
 • B. Ожешко
 • C. Грама
 • D. Ціля-Нільсена
 • E. Бурі-Гінса
118.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Порушення гормонального балансу
 • B. Підвищення судинної проникливості
 • C. Зниження онкотичного тиску крові
 • D. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • E. Порушення лімфовідтоку
119.   Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Ацетилхолінестераза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Цитратсинтаза
 • D. Аргіназа
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
120.   Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2-адреностимуляторів:
 • A. Беклометазон
 • B. Атровент
 • C. Кетотіфен
 • D. Еуфілін
 • E. Сальбутамол
121.   Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити:
 • A. Йодоформною пробою
 • B. Пробою Бельштейна
 • C. Пробою Моліша
 • D. Пробою Лукаса
 • E. Пробою Байєра
122.   При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?
 • A. Аспарагінової кислоти на валін
 • B. Аспарагінової кислоти на лейцин
 • C. Аргініну на серин
 • D. Глутамінової кислоти на валін
 • E. Фенілаланіну на аланін
123.   У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого?
 • A. Компенсована
 • B. Правошлуночкова
 • C. Субкомпенсована
 • D. Гостра
 • E. Лівошлуночкова
124.   У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов?
 • A. Креатинін
 • B. Білірубін
 • C. Сечова кислота
 • D. Кетонові тіла
 • E. Глюкоза
125.   Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Вірусний гепатит
 • B. Сибірка
 • C. Кашлюк
 • D. Дизентерія
 • E. Дифтерія
126.   У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід:
 • A. Ценобій
 • B. Калачик
 • C. Збірна сім’янка
 • D. Регма
 • E. Коробочка
127.   Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?
 • A. Ністатин
 • B. Метронідазол
 • C. Хлорохін
 • D. Гентаміцин
 • E. Ампіцилін
128.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
 • A. K2Cr2O7, H+
 • B. H2O, Hg2+, H+
 • C. H2, Ni, t
 • D. NaOH, H2O
 • E. HNO3, p, t
129.   Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву:
 • A. Порогова концентрація
 • B. Масова концентрація
 • C. Критична концентраціяї міцелоутво-рення
 • D. Захисне число
 • E. Гідрофільно-ліпофільний баланс
130.   Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Аргінін
 • B. Тирозин
 • C. Глутамат
 • D. Триптофан
 • E. Аспарагін
131.   Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн:
 • A. CH2 = C = CH-CH3
 • B. CH2 = CH-CH2-CH = CH2
 • C. img="112d.jpg"
 • D. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
 • E. CH2 = CH-CH = CH2
132.   У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?
 • A. -
 • B. img="73a.jpg"
 • C. img="73b.jpg"
 • D. img="73d.jpg"
 • E. img="73c.jpg"
133.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. CO2
 • B. KI
 • C. CH3COOH
 • D. H2SO4
 • E. NaCl
134.   У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:
 • A. Альвеолярної вентиляції
 • B. Дифузії газів
 • C. Перфузії легень
 • D. Дисоціації оксигемоглобіну
 • E. Утилiзацїї кисню
135.   При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це:
 • A. Avena sativa
 • B. Triticum aestivum
 • C. Zea mays
 • D. Secale cereale
 • E. Elytrigia repens
136.   Для схеми перетворень img="107.jpg" крекінг відбувається на стадії:
 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
 • E. 1
137.   Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом:
 • A. Сухий жар
 • B. Радіаційний
 • C. Хімічний
 • D. Автоклавування
 • E. УФ-опромінення
138.   Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом?
 • A. Рибонуклеотидредуктаза
 • B. Дигідрооротатдегідрогеназа
 • C. Аденозиндезаміназа
 • D. Тимідинфосфорилаза
 • E. Тимідилатсинтаза
139.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Розпад глікогену
 • B. Розпад білків
 • C. Глюконеогенез
 • D. Розпад ліпідів
 • E. Синтез глікогену
140.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. Б2 (рибофлавін)
 • B. H (біотин)
 • C. Б1 (тіамін)
 • D. A (ретинол)
 • E. C (аскорбінова кислота)
141.   Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є:
 • A. Валеріанова кислота
 • B. Сечовина
 • C. HCl
 • D. -
 • E. NaOH
142.   У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?
 • A. НСІ
 • B. НF
 • C. НВr
 • D. НСlО
 • E. НІ
143.   Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?
 • A. Потенціометрія
 • B. Кулонометрія
 • C. Електрогравіметрія
 • D. Спектрофотометрія
 • E. Полярографія
144.   Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="111.jpg"
 • A. Ацетальдимін
 • B. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • C. Семикарбазон оцтового альдегіду
 • D. Гідразон оцтового альдегіду
 • E. Оксим оцтового альдегіду
145.   Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть: img="102.jpg"
 • A. img="102e.jpg"
 • B. img="102b.jpg"
 • C. img="102d.jpg"
 • D. img="102a.jpg"
 • E. img="102c.jpg"
146.   Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3:
 • A. Фенолфталеїн, метиловий оранжевий
 • B. Еозин, флюоресцеїн
 • C. Калію хромат, залізоамонійні квасці
 • D. Тропеолін 00, метиленовий синій
 • E. Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид
147.   У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • A. Ішемія
 • B. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • C. Емболія
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
148.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Зниження чутливості
 • B. Звикання золю
 • C. Синергізм
 • D. Антагонізм
 • E. Адитивність
149.   Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ?
 • A. Ацетангідрид
 • B. Етилізоціанід
 • C. Нітрил оцтової кислоти
 • D. Ацетамід
 • E. Ацетоксим
150.   Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі?
 • A. 6,4
 • B. 5,0
 • C. 6,0
 • D. 7,0
 • E. 8,0
151.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Солюбілізація
 • B. Колоїдний захист
 • C. Сенсибілізація
 • D. Взаємна коагуляція
 • E. Звикання золів
152.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Метастазування
 • B. Ракова кахексія
 • C. Проростання у навколишню тканину
 • D. Інфільтруючий ріст
 • E. Експансивний ріст
153.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • A. Блокатором деградації дофаміну
 • B. Попередником ацетилхоліну
 • C. Попередником стероїдних гормонів
 • D. Симпатолітиком
 • E. Попередником дофаміну
154.   Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати:
 • A. Діагностикуми
 • B. Діагностичні сироватки
 • C. Імуноглобуліни
 • D. Анатоксини
 • E. Алергени
155.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?
 • A. Концентрований розчин калію хлориду
 • B. Водний розчин амоніаку
 • C. Концентрована нітратна кислота
 • D. Розведена нітратна кислота
 • E. Розчин сульфатної кислоти
156.   Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин?
 • A. Рекогніція
 • B. Транскрипція
 • C. Репарація
 • D. Трансляція
 • E. Реплікація
157.   Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є:
 • A. Ліана
 • B. Багаторічніа трава
 • C. Дерево
 • D. Однорічна трава
 • E. Кущ
158.   У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
 • A. Череда трироздільна
 • B. Кульбаба лікарська
 • C. Деревій звичайний
 • D. Ехінацея пурпурна
 • E. Волошка синя
159.   Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є:
 • A. Розчин натрій тіосульфату
 • B. Розчин калій перйодату
 • C. Розчин калій перманганату
 • D. Розчин йоду в розчині калій йодиду
 • E. Розчин калій гідроксиду
160.   Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент: img="69.jpg"
 • A. Розчин натрiй гiдрогенкарбонату
 • B. Розчин натрій хлориду
 • C. Розчин ферум (III) хлориду
 • D. Розчин брому
 • E. Розчин натрій гідроксиду
161.   Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації?
 • A. Константи швидкості реакції при двох температурах
 • B. Зміна енергії системи
 • C. Теплова енергія реакції
 • D. Порядок реакції
 • E. Внутрішня енергія системи
162.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Chamomilla recutita
 • B. Arctium lappa
 • C. Artemisia absinthium
 • D. Bidens tripartita
 • E. Calendula officinalis
163.   У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології:
 • A. Ціанокобаламін
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Бісакодил
 • D. Сальбутамол
 • E. Вікасол
164.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Розведених
 • B. Типу олія-вода
 • C. Типу вода-олія
 • D. Висококонцентрованих
 • E. Концентрованих
165.   У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності?
 • A. Перенавантаження об’ємом крові
 • B. Ушкодження міокарда
 • C. Порушення регуляції серцевої діяльності
 • D. Перенавантаження опором викиду крові
 • E. Зниження об’єму циркулюючої крові
166.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Алергічні висипи на шкірі
 • B. Зниження артеріального тиску
 • C. Збудження центральної нервової системи
 • D. Підвищення внутрішньоочного тиску
 • E. Порушення серцевого ритму
167.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. ЛДГі
 • B. АсАТ
 • C. Креатинфосфокіназа
 • D. АлАТ
 • E. Глюкуронілтрансфераза
168.   Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?
 • A. Гліцерол
 • B. Інозитол
 • C. Холестерол
 • D. Етанол
 • E. Сфінгозин
169.   Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в:
 • A. Амілопластах
 • B. Протеопластах
 • C. Хромопластах
 • D. Мітохондріях
 • E. Хлоропластах;
170.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Метаморфоз
 • B. Жилкування
 • C. Листкорозміщення
 • D. Листкова мозаїка
 • E. Гетерофілія
171.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • B. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
 • C. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • D. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • E. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
172.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН3 — СН = СН2
 • B. СН3 — СН3
 • C. img="97e.jpg"
 • D. СН2 = СН2
 • E. СН = СН
173.   Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі?
 • A. Cu2+
 • B. Mg2+
 • C. Ni2+
 • D. Fe3+
 • E. Al3+
174.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. -
 • B. Реагентів дорівнюють одиниці
 • C. Реагентів відрізняються на одиницю
 • D. Продуктів відрізняються на одиницю
 • E. Продуктів одинакові
175.   Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи?
 • A. Нітросполуки
 • B. Нітрили
 • C. Спирти
 • D. Аміни
 • E. Альдегіди
176.   Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять?
 • A. Спряжена
 • B. Паралельна
 • C. Послідовна
 • D. Зворотня
 • E. Ланцюгова
177.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Кетогенез
 • B. Ліполіз
 • C. Глікозилювання білків
 • D. Глюконеогенез
 • E. Протеоліз білків
178.   При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
 • A. Lycopodiophyta
 • B. Polypodiophyta
 • C. Pinophyta
 • D. Equisetiphyta
 • E. Bryophyta
179.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Опробкування
 • B. Мінералізацію
 • C. Здерев’яніння
 • D. Ослизніння
 • E. Кутинізацію
180.   Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів?
 • A. img="114e.jpg"
 • B. CH3-CH = C = CH-CH2-CH3
 • C. CH2 = C = CH-CH2-CH2-CH3
 • D. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
 • E. CH3-CH2-CH = CH-CH = CH2
181.   В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Коагуляція
 • C. Флотація
 • D. Колоїдний захист
 • E. Флокуляція
182.   У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?
 • A. Гіпоосмолярна гіпергідрія
 • B. Ізоосмолярна гіпергідрія
 • C. Гіперосмолярна гіпогідрія
 • D. Гіпоосмолярна гіпогідрія
 • E. Ізоосмолярна гіпогідрія
183.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • A. Лімфоцити
 • B. Нейтрофіли
 • C. Базофіли
 • D. Еозинофіли
 • E. Моноцити
184.   Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування?
 • A. AgNO3, BaCl2
 • B. KI, KMnO4
 • C. NaOH, HCl
 • D. NaNO2, Na2S2O3
 • E. KI, K2Cr2O7
185.   В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
 • A. До 100 бактерій і грибів разом
 • B. До 500 бактерій і грибів разом
 • C. До 10 000 бактерій і грибів разом
 • D. До 5000 бактерій і грибів разом
 • E. До 1000 бактерій і грибів разом
186.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Віруси
 • B. Рикетсії
 • C. Бактерії
 • D. Найпростіші
 • E. Гриби
187.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Ортоміксовіруси
 • B. Герпесвіруси
 • C. Пікорнавіруси
 • D. Ретровіруси
 • E. Флавівіруси
188.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Дифенілкарбазону
 • B. Кристаличного заліза (III) сульфату
 • C. Диметилгліоксиму
 • D. Кристалічного натрію тіосульфату
 • E. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
189.   Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
 • A. Сульфату магнію
 • B. Глюкози
 • C. Нітрату алюмінію
 • D. Йодиду калію
 • E. Хлориду натрію
190.   Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?
 • A. Радiальний
 • B. Колатеральний
 • C. Центрофлоемний
 • D. Біколатеральний
 • E. Центроксилемний
191.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Галантамін
 • B. Дитилін
 • C. Атропін
 • D. Прозерин
 • E. Бензогексоній
192.   В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу:
 • A. Мацерація
 • B. Ослизніння
 • C. Гумоз
 • D. Лігніфікація
 • E. Мінералізація
193.   Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину:
 • A. Каломельний-хлорсрібний
 • B. Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний
 • C. Скляний-стибієвий
 • D. Хінгідронний-стибієвий
 • E. Скляний-хлорсрібний
194.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Непрямий білірубін
 • B. Стеркобіліноген
 • C. Прямий білірубін
 • D. Жовчні кислоти
 • E. Уробіліноген
195.   Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. Антихолінестеразні засоби
 • B. М-холіноміметики
 • C. β-адреноблокатори
 • D. Міорелаксанти
 • E. М-холіноблокатори
196.   У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу?
 • A. Адгезія
 • B. Когезія
 • C. Змочування
 • D. Десорбція
 • E. Адсорбція
197.   З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан?
 • A. Грампозитиві бацили
 • B. Мікрококи
 • C. Сарцини
 • D. Плісняві гриби
 • E. Гемолітичні стрептококи
198.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="76.jpg"
 • A. Ag2O
 • B. KMnOA
 • C. Cu(OH)2
 • D. FeCh
 • E. HBr
199.   В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат:
 • A. Ізоніазид
 • B. Метронідазол
 • C. Глібенкламід
 • D. Ацикловір
 • E. Хінгамін
200.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Глауцин
 • B. Мукалтин
 • C. Кодеїн
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Амброксол
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 43.36ms.