Буклет 2012 року

1.   Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:
 • A. Ремантадин
 • B. Гризеофульвін
 • C. Тетрациклін
 • D. Фталазол
 • E. Ністатин
2.   Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:
 • A. Добуток розчинності
 • B. Коефіцієнт абсорбції
 • C. Ступінь гідролізу
 • D. Константа гідролізу
 • E. Ступінь дисоціації
3.   При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при L-трансформації?
 • A. Відсутність включень
 • B. Відсутність спори
 • C. Відсутність джгутика
 • D. Відсутність капсули
 • E. Відсутність клітинної стінки
4.   Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:
 • A. Потенціал напівхвилі
 • B. Довжина хвилі
 • C. Питоме обертання
 • D. Показник заломлення
 • E. Оптична густина
5.   У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?
 • A. Аспартат
 • B. Малат
 • C. Лактат
 • D. Сукцинат
 • E. Фенілаланін
6.   Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:
 • A. Fe2O3
 • B. FePO4
 • C. Fe2(SO4)s
 • D. Fe(OH)3
 • E. Fe(OH)2
7.   Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?
 • A. Фосфодіефірний
 • B. Водневий
 • C. Амідний
 • D. Пептидний
 • E. Глікозидний
8.   Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...
 • A. Малиново-червоне
 • B. Рожево-помаранчеве
 • C. Чорно-фіолетове
 • D. Жовто-лимонне
 • E. Синьо-фіолетове
9.   До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?
 • A. Вібрація стінок шлуночків
 • B. Закриття стулчастих клапанів
 • C. Закриття півмісяцевих клапанів
 • D. Вібрація стінок передсердя
 • E. Коливання грудної клітки
10.   Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?
 • A. KNO2
 • B. BaI2
 • C. AlCl3
 • D. Na2CO3
 • E. AgNO3
11.   При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:
 • A. Несправжньоязичкових
 • B. Двогубих
 • C. Трубчастих
 • D. Язичкових
 • E. Лійкоподібних
12.   Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:
 • A. Кетонових тіл
 • B. Глікопротеїнів
 • C. Металопротеїнів
 • D. Пуринових нуклеотидів
 • E. Ліпопротеїнів
13.   При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?
 • A. Здатність до гідролізу
 • B. Окисні
 • C. Відновні
 • D. Кислотні
 • E. Здатність до приєднання іонів Гідрогену
14.   У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі (кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?
 • A. Імунокомплексний (реакції феномену Артюса)
 • B. Реагіновий (анафілактичний)
 • C. Цитотоксичний (цитоліз)
 • D. Стимулюючий
 • E. Клітинно-опосередкований
15.   У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?
 • A. Гіпокальціємія
 • B. Активація тканинного тромбопла-стину
 • C. Недостатність вітаміну K
 • D. Гіповітаміноз PP
 • E. Порушення синтезу фібриногену
16.   З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?
 • A. ФШН-2
 • B. Сабуро
 • C. Левенштейна-Йенсена
 • D. Лефлера
 • E. Ру
17.   У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • A. Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • B. Кобальту нітрат Co(NO3)2
 • C. Розчин сульфатної кислоти
 • D. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • E. Розчин натрію гідроксиду
18.   Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
 • A. Пантотенова кислота
 • B. Холекальциферол
 • C. Токоферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Нафтохінон
19.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Перисторозсічені
 • B. Пальчастоскладні
 • C. Перистоскладні
 • D. Пальчастолопатеві
 • E. Пальчасторозсічені
20.   Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину: img="78.jpg"
 • A. 8
 • B. 4
 • C. 10
 • D. 6
 • E. 2
21.   У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?
 • A. Мінералокортикоїди
 • B. Катехоламіни
 • C. Рилізинг-гормони
 • D. Статеві гормони
 • E. Глюкокортикоїди
22.   Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?
 • A. Гіпоксична
 • B. Гемічна
 • C. Тканинна
 • D. Циркуляторна
 • E. Змішана
23.   До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
 • A. Ремантадин
 • B. Метисазон
 • C. Інтерлейкін-2
 • D. Азидотимідин
 • E. Ацикловір
24.   При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?
 • A. Збагачення
 • B. Елективні
 • C. Прості
 • D. Універсальні
 • E. Диференціально-діагностичні
25.   У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?
 • A. Життєва ємність легень
 • B. Резервний об’єм вдиху
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Дихальний об’єм
26.   У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:
 • A. 2М розчин хлороводневої кислоти
 • B. 6М розчин амоніаку
 • C. 2М розчин сульфатної кислоти
 • D. 2М розчин амонію карбонату
 • E. 6М розчин калію гідроксиду
27.   Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?
 • A. img="73a.jpg"
 • B. img="73c.jpg"
 • C. img="73b.jpg"
 • D. img="73e.jpg"
 • E. img="73d.jpg"
28.   Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?
 • A. R
 • B. T
 • C. Q
 • D. S
 • E. P
29.   При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
 • A. Clostridium
 • B. Vibrio
 • C. Proteus
 • D. Shigella
 • E. Pseudomonas
30.   При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?
 • A. Fe
 • B. Cu
 • C. Na
 • D. Al
 • E. Zn
31.   Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:
 • A. Фосфорилювання
 • B. Декарбоксилювання
 • C. Дегідрування
 • D. Ізомеризація
 • E. Трансамінування
32.   Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?
 • A. 2 моль
 • B. 1 моль
 • C. 1/2 моль
 • D. 1/3 моль
 • E. 3 моль
33.   Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
 • A. Термінація транскрипції
 • B. Ініціація реплікації
 • C. Ініціація транскрипції
 • D. Ініціація трансляції
 • E. Термінація трансляції
34.   Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?
 • A. Прямі
 • B. Концентровані
 • C. Зворотні
 • D. Розбавлені
 • E. Висококонцентровані
35.   Який з наведених оксидів є основним?
 • A. NO
 • B. N2O
 • C. СО2
 • D. BaO
 • E. СrО3
36.   При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:
 • A. Кут обертання площини поляризованого світла
 • B. Різницю потенцiалiв
 • C. Показник заломлення
 • D. Електропровідність розчину
 • E. pH середовища
37.   Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:
 • A. Шляхом перебігу реакції
 • B. Тривалістю процесу
 • C. Кількістю проміжних стадій
 • D. Початковим і кінцевим станом системи
 • E. Способом перебігу реакції
38.   Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:
 • A. Провіденції
 • B. Ієрсинії
 • C. Біфідобактерії
 • D. Протей
 • E. Золотавий стафілокок
39.   До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?
 • A. Asteraceae
 • B. Lamiaceae
 • C. Poaceae
 • D. Rosaceae
 • E. Brassicaceae
40.   У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .
 • A. Ledum palustre
 • B. Bidens tripartita
 • C. Sanguisorba officinalis
 • D. Valerina officinalis
 • E. Acorus calamus
41.   Для схеми перетворень img="126.jpg" реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:
 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 1
 • E. 4
42.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Гліколіз
 • B. Орнітиновий цикл
 • C. Глікогеноліз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Пентозофосфатний шлях
43.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Герпесвіруси
 • B. Пікорнавіруси
 • C. Ретровіруси
 • D. Ортоміксовіруси
 • E. Флавівіруси
44.   У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
 • A. Обтураційна ішемія
 • B. Венозний стаз
 • C. Нейропаралітична артеріальна гіперемія
 • D. Нейротонічна артеріальна гіперемія
 • E. Венозна гіперемія
45.   Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
 • A. Натрію гідроксиду
 • B. Хлористоводневої кислоти
 • C. Натрію сульфату
 • D. Диметиламіну
 • E. Етанолу
46.   Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • A. Параамінобензойною кислотою
 • B. Нуклеїновою кислотою
 • C. Антибіотиками
 • D. Фолієвою кислотою
 • E. Глутаміновою кислотою
47.   У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?
 • A. Токсична
 • B. Паренхіматозна
 • C. Паразитарна
 • D. Обтураційна
 • E. Гемолітична
48.   Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
 • A. img="5a.jpg"
 • B. img="5d.jpg"
 • C. img="5b.jpg"
 • D. img="5e.jpg"
 • E. img="5c.jpg"
49.   При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • A. Гіпоксична
 • B. Гемічна
 • C. Тканинна
 • D. Циркуляторна
 • E. Дихальна
50.   При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?
 • A. Na3PO4
 • B. FeCl3
 • C. LіOH
 • D. HNO3
 • E. Ca(NO3)2
51.   Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:
 • A. H3PO4 + H2SO4
 • B. HNO3 + H2SO4
 • C. H3PO4 + HCl
 • D. HNO3 + HCl
 • E. HCl + H2SO4
52.   Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:
 • A. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
 • B. Правила Трутона
 • C. Правила фаз Гіббса
 • D. Законів Коновалова
 • E. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
53.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Метиленовий червоний
 • B. Еріохром чорний Т
 • C. Йодидкрохмальний папірець
 • D. Еозин
 • E. Фенолфталеїн
54.   Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Збудники туберкульозу і мікобактеріозів
 • B. Збудники правця і газової анаеробної інфекції
 • C. Збудники черевного тифу й дизентеріі
 • D. Збудники коліентериту і холери
 • E. Збудники лептоспірозу і чуми
55.   За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • A. За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • B. За величиною швидкості хімічної реакції
 • C. За зміною концентрацій реагуючих речовин
 • D. За зміною концентрацій продуктів реакції
 • E. За часом закінчення реакції
56.   За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?
 • A. І2
 • B. KMnO4
 • C. K2Cr2O7
 • D. Br2
 • E. FeCl3
57.   Що являє собою перетворення MnO - MnO2?
 • A. Відновлення в нейтральному середовищі
 • B. Відновлення в лужному середовищі
 • C. Відновлення в кислому середовищі
 • D. Окислення в лужному середовищі
 • E. Окислення в кислому середовищі
58.   Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?
 • A. Уротропін
 • B. Натрію гідроксид
 • C. Аміачний буфер
 • D. Ацетатний буфер
 • E. Амонію гідроксид
59.   Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією: img="116.jpg"
 • A. Коновалова
 • B. Кучерова
 • C. Тищенко
 • D. Чичибабіна
 • E. Зініна
60.   Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:
 • A. Заліза (III) хлориду
 • B. Резорцину
 • C. Оцтового ангідриду
 • D. Дифеніламіну
 • E. Калію хлориду
61.   Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?
 • A. Дофамін i мотілін
 • B. Секретин, ХЦК-ПЗ
 • C. Серотонін i ацетилхолін
 • D. Гістамін i гастрин
 • E. Ентерогастрон i секретин
62.   Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу img="59.jpg"
 • A. NaCN
 • B. NH4CI
 • C. Li2S
 • D. Fe(NO3)3
 • E. (NH4)2S
63.   Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?
 • A. Кора
 • B. Таламус
 • C. Чотиригорбкове тіло
 • D. Мозочок
 • E. Спинний мозок
64.   Замісником якого роду є ацильова-на аміногрупа?img="51.jpg"
 • A. II роду
 • B. I та II одночасно
 • C. I роду
 • D. Неможливо визначити
 • E. Ацетанілід не бере участь в реакціях Se
65.   Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?
 • A. Антисептики
 • B. Поверхнево-активні речовини
 • C. Миючі розчини
 • D. Стерилізуючі розчини
 • E. Дезінфектанти
66.   Внаслідок тривалого голодування у людини швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
 • A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • B. Збільшення проникності ниркового фільтру
 • C. Збільшення коефіцієнту фільтрації
 • D. Збільшення ниркового плазмотоку
 • E. Збільшення системного артеріального тиску
67.   Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:
 • A. Молочна кислота
 • B. 2,4-динітрофенол
 • C. Чадний газ
 • D. Антиміцин А
 • E. Ацетил-КоА
68.   У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?
 • A. Ендотєрмічний
 • B. Екзотермічний
 • C. Ізохорний
 • D. Адiабатичний
 • E. Ізобарний
69.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіпофункція аденогіпофізу
 • B. Гіпофункція щитоподі6ної залози
 • C. Гіперфункція аденогіпофізу
 • D. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • E. Гіперфункція білящитоподібних залоз
70.   Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:
 • A. HgO
 • B. HgI2
 • C. Hg(NO3)2
 • D. НgСІ2
 • E. HgS
71.   При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • A. Альбуміни
 • B. y-глобуліни
 • C. а1-глобуліни
 • D. в-глобуліни
 • E. а2-глобуліни
72.   Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:
 • A. Другого порядку
 • B. Спряжена
 • C. Послідовна
 • D. Паралельна
 • E. Оборотна
73.   У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?
 • A. Порушення рухомості грудної клітки
 • B. Пригнічення функції дихального центру
 • C. Порушення функції мотонейронів спинного мозку
 • D. Порушення функції легень
 • E. Порушення функції нервово-м’язевого апарату
74.   У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?
 • A. Інсулінова недостатність
 • B. Гіперфункція мозкової частини наднирників
 • C. Гіперфункція кіркової частини наднирників
 • D. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
 • E. Гіперфункція щитоподібної залози
75.   Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?
 • A. Клітинно-опосередкований
 • B. Імунокомплексний
 • C. Стимулююча алергічна реакція
 • D. Анафілактичний
 • E. -
76.   З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?
 • A. Для запобігання комплексоутворення
 • B. Для подальшого розчинення утворених осадів
 • C. Для зміни рН середовища
 • D. Для дробного осадження катіонів
 • E. Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи
77.   Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?
 • A. 10-3
 • B. 10-1
 • C. 10-7
 • D. 10-9
 • E. 10-5
78.   Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?
 • A. Na+, K+
 • B. Ca2+, K+
 • C. Na+, Ca2+
 • D. Li+, Ba2+
 • E. Na+, Sr2+
79.   Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?
 • A. Піруваткіназа
 • B. Енолаза
 • C. Альдолаза
 • D. Лактатдегідрогеназа
 • E. Глюкокіназа
80.   Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:
 • A. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
 • B. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту
 • C. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку
 • D. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
 • E. Входить до складу сітки адсорбенту
81.   Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?
 • A. Концентрація розчину
 • B. Кислотність середовища
 • C. В’язкість розчину
 • D. Електропровідність
 • E. Електрорушійна сила
82.   При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • A. Веламен
 • B. Епідерма
 • C. Перидерма
 • D. Кірка
 • E. Ризодерма
83.   Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву: img="50.jpg"
 • A. 4,8-ДинітронаФталін
 • B. 4,9-Динітронафталін
 • C. 2,7-Динітронаоталін
 • D. 1,5-Динітронафталін
 • E. 1,6-Динітронафталін
84.   В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
 • A. До 500 бактерій і грибів разом
 • B. До 10 000 бактерій і грибів разом
 • C. До 1 000 бактерій і грибів разом
 • D. До 100 бактерій і грибів разом
 • E. До 5 000 бактерій і грибів разом
85.   Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:
 • A. Кислотно-основне титрування
 • B. Кулонометричне титрування
 • C. Комплексонометричне титрування
 • D. Окисно-відновне титрування
 • E. Осаджувальне титрування
86.   Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?
 • A. Утворення осаду жовтого кольору
 • B. Забарвлення розчину в червоний колір
 • C. Утворення осаду цегляно-червоного кольору
 • D. Утворення осаду білого кольору
 • E. Забарвлення розчину в жовтий колір
87.   У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?
 • A. Лише фільтрація
 • B. Фільтрація і секреція
 • C. Фільтрація і реабсорбція
 • D. Секреція і реабсорбція
 • E. Лише реабсорбція
88.   У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?
 • A. Ендогенна гіпертермія
 • B. Лихоманка
 • C. Екзогенна гіпертермія
 • D. Тепловий шок
 • E. Центрогенна гіпертермія
89.   Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?
 • A. 1-5
 • B. 3-4
 • C. 2-3
 • D. 1-3
 • E. 2-4
90.   Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?
 • A. Фенобарбітал
 • B. Ізоніазид
 • C. Стрептокіназа
 • D. Вікасол
 • E. Рибофлавін
91.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • A. Камбію
 • B. Перициклу
 • C. Протодерми
 • D. Прокамбію
 • E. Фелогену
92.   У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?
 • A. Ремісія
 • B. Продромальний період
 • C. Одужання
 • D. Рецидив
 • E. Латентний період
93.   Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?
 • A. Чорний
 • B. Жовтий
 • C. Зелений
 • D. Білий
 • E. Червоний
94.   За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу? img="115.jpg"
 • A. An
 • B. Sr
 • C. Sn
 • D. AE
 • E. Se
95.   Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:
 • A. рН < 1
 • B. рН > 7
 • C. рН < 5
 • D. рН = 7
 • E. рН < 7
96.   Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?
 • A. Аспартат
 • B. Норадреналін
 • C. Кураре
 • D. Адреналін
 • E. Соматостатин
97.   Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?
 • A. Спирти та мила
 • B. Карбонові кислоти та мила
 • C. Аміни та сульфокислоти
 • D. Альдегіди та спирти
 • E. Неорганічні кислоти, основи та їх солі
98.   При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:
 • A. Вихід Na+ з клітини
 • B. Вхід Na+ в клітину
 • C. Вхід K + в клітину
 • D. Вхід Cl в клітину
 • E. Вихід K + з клітини
99.   У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?
 • A. Синоатріальний вузол
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Ніжки пучка Гіса
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Пучок Гіса
100.   Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:
 • A. Синьогнійна паличка
 • B. Кишкова паличка
 • C. Протей
 • D. Мікрококи
 • E. Мікоплазма
101.   Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:
 • A. Потрійного зв’язку
 • B. Подвійного зв’язку
 • C. Функціональної групи
 • D. Асиметричного атома Карбону
 • E. Площини симетрії
102.   Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:
 • A. Номеру періоду
 • B. Номеру ряду
 • C. -
 • D. Номеру підгрупи в періодичній системі
 • E. Номеру групи в періодичній системі
103.   Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:
 • A. Бромідна
 • B. Йодидна
 • C. Плавикова
 • D. Хлоридна
 • E. Фторидна
104.   При названа β-оксикарбонових кислот утворюються: img="86.jpg"
 • A. Насичені монокарбонові кислоти
 • B. Лактони
 • C. Ненасичені карбоновi кислоти
 • D. Лактиди
 • E. Дикарбонові кислоти
105.   Вивчаючи стебло, вкрите перидер-мою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через
 • A. Гідатоди
 • B. Пори
 • C. Продихи
 • D. Сочевички
 • E. Пропускні клітини
106.   Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:
 • A. 5
 • B. 10
 • C. 0
 • D. 3
 • E. 7
107.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Температура
 • B. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • C. Природа реагуючих речовин
 • D. Концентрація реагуючих речовин
 • E. Природа розчинника
108.   Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:
 • A. 3 та 0
 • B. 1 та +3
 • C. 1 та +1
 • D. 2 та +2
 • E. 3 та +2
109.   Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:
 • A. Нейтральне, нагрівання
 • B. Лужне, нагрівання
 • C. Нейтральне, охолодження
 • D. Кислотне, охолодження
 • E. Кислотне, нагрівання
110.   Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?
 • A. Облігатні аероби
 • B. Капнофіли
 • C. Мікроаерофіли
 • D. Облігатні анаероби
 • E. Факультативні анаероби
111.   Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?
 • A. Нітрил оцтової кислоти
 • B. Ацетангідрид
 • C. Етилізоціанід
 • D. Ацетоксим
 • E. Ацетамід
112.   При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:
 • A. Ебуліоскопічна константа
 • B. Осмотичний коефіцієнт
 • C. Коефіцієнт активності
 • D. Кріоскопічна константа
 • E. Ізотонічний коефіцієнт
113.   У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?
 • A. Декарбоксилаза
 • B. Амінотрансфераза
 • C. Карбоксипептидаза
 • D. Гідролаза
 • E. Дезаміназа
114.   На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:
 • A. Нічим з переліченого
 • B. Коагуляцією
 • C. Нерозчинністю дисперсних систем
 • D. Седиментацією
 • E. Розчинністю дисперсних систем
115.   Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?
 • A. img="74b.jpg"
 • B. img="74e.jpg"
 • C. img="74d.jpg"
 • D. img="74a.jpg"
 • E. img="74c.jpg"
116.   До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:
 • A. Розчин H2SO4
 • B. Розчин H2S
 • C. Розчин HCl
 • D. Розчин амоніаку
 • E. Розчин HNO3
117.   В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?
 • A. Енергія Гіббса
 • B. Ентропія
 • C. Внутрішня енергія
 • D. Енергія Гельмгольця
 • E. Ентальпія
118.   Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:
 • A. img="64c.jpg"
 • B. img="64b.jpg"
 • C. img="64e.jpg"
 • D. img="64d.jpg"
 • E. img="64a.jpg"
119.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Глюконеогенез
 • B. Розпад білків
 • C. Розпад глікогену
 • D. Синтез глікогену
 • E. Розпад ліпідів
120.   У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?
 • A. Рибу
 • B. Овочі
 • C. М’ясо
 • D. Сир
 • E. Яйце
121.   Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:
 • A. Трансамінування
 • B. Окиснювальне фосфорилювання
 • C. Трансляція
 • D. Реплікація
 • E. Транскрипція
122.   Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:
 • A. Внутрішня енергія
 • B. Енергія Гібса
 • C. Енергія Іельмгольця
 • D. Ентальпія
 • E. Ентропія
123.   Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:
 • A. Гідрофільно-ліпофільний баланс
 • B. Критична концентрація міцелоутворення
 • C. Захисне число
 • D. Поріг коагуляції
 • E. Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль
124.   Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
 • A. img="20a.jpg"
 • B. img="20e.jpg"
 • C. img="20d.jpg"
 • D. img="20b.jpg"
 • E. img="20c.jpg"
125.   До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?
 • A. Газові
 • B. Другого роду
 • C. Іон-селективні
 • D. Окисно-відновні
 • E. Першого роду
126.   Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі: img="14.jpg"
 • A. Амід саліцилової кислоти
 • B. Амід ізонікотинової кислоти
 • C. Амід нікотинової кислоти
 • D. Амід антранілової кислоти
 • E. Амід піколінової кислоти
127.   До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:
 • A. Mentha piperita
 • B. Salvia officinalis
 • C. Convallaria majalis
 • D. Plantago major
 • E. Papaver somniferum
128.   Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:
 • A. Деполяризація
 • B. Гіперполяризація
 • C. Активація кальцієвих каналів
 • D. Слідова деполяризація
 • E. Активація натрієвих каналів
129.   У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?
 • A. Компресійна ішемія
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Ангіоспастична ішемія
 • D. Артеріальна гіперемія
 • E. Обтураційна ішемія
130.   У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:
 • A. Brassіceae
 • B. Apiaceae
 • C. Asteraceae
 • D. Ericaceae
 • E. Fabaceae
131.   При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та
 • A. Камбію
 • B. Коленхіми
 • C. Прокамбію
 • D. Фелогену
 • E. Перициклу
132.   При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:
 • A. Емфізема легень
 • B. Мітральний стеноз
 • C. Коарктація аорти
 • D. Інфекційний міокардит
 • E. Гіпертонічна хвороба
133.   При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
 • A. Гриби
 • B. Актиноміцети
 • C. Псевдомонади
 • D. Мікоплазми
 • E. Віруси
134.   У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Газовий ацидоз
 • D. Видільний алкалоз
 • E. Газовий алкалоз
135.   Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?
 • A. Трансферази
 • B. Ізомерази
 • C. Лiази
 • D. Пдролази
 • E. Оксидоредуктази
136.   Сечова кислота є похідним img="56.jpg"
 • A. Індолу
 • B. Піридину
 • C. Пурину
 • D. Піразолу
 • E. Піразину
137.   Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти? img="11.jpg"
 • A. img="11c.jpg"
 • B. img="11e.jpg"
 • C. img="11d.jpg"
 • D. img="11a.jpg"
 • E. img="11b.jpg"
138.   З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?img="29.jpg"
 • A. HCl
 • B. NH4OH
 • C. CH3COONa
 • D. KCN
 • E. NaOH
139.   Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
 • A. Пряма ацидиметрія
 • B. Пряма алкаліметрія
 • C. Комплексонометрія
 • D. Зворотня ацидиметрія
 • E. Зворотня алкаліметрія
140.   Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:
 • A. Fe(OH)3 + 2HCl
 • B. KOH + H2SO4
 • C. 2NaOH + H2SO4
 • D. Fe(OH)3 + 3KCl
 • E. NaOH + HCl
141.   Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:
 • A. Кашель
 • B. Печію
 • C. Нудоту
 • D. Чхання
 • E. Блювання
142.   До якого типу відноситься реакція: img="57.jpg"
 • A. Окиснення
 • B. Заміщення
 • C. Приєднання
 • D. Відновлення
 • E. Перегрупування
143.   Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює:
 • A. 74 г/моль
 • B. 37 г/моль
 • C. 32 г/моль
 • D. 148 г/моль
 • E. 19 г/моль
144.   Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?
 • A. KMnO4 та KBrO3
 • B. HClO4 та KOH
 • C. H2SO4 та NaOH
 • D. Na2S2O3 та K(I3)
 • E. AgNO3 та NH4SCN
145.   У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • A. Наявність спор
 • B. Рухливість
 • C. Наявність цист
 • D. Наявність капсул
 • E. Наявність гранул волютину
146.   В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?
 • A. Комплексонометрія
 • B. Нітритометрія
 • C. Алкаліметрія
 • D. Аргентометрія
 • E. Перманганатометрія
147.   В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:
 • A. Кореня
 • B. Стебла дводольних рослин
 • C. Додаткових коренів
 • D. Листка
 • E. Кореневища папоротей
148.   Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?
 • A. Кофермент ксантиноксидази
 • B. Конкурентний інгібітор ксантиноксидази
 • C. Активатор ксантиноксидази
 • D. Інгібітор синтезу пуринових нуклеотидів
 • E. Активатор катаболізму пуринових нуклеотидів
149.   В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:
 • A. Двобратнім
 • B. Двосильним
 • C. Чотирисильним
 • D. Однобратнім
 • E. Багатобратнім
150.   Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:
 • A. Щиток
 • B. Кошик
 • C. Зонтик
 • D. Сережка
 • E. Головка
151.   Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 7
 • E. 2
152.   У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
 • A. Череда трироздільна
 • B. Волошка синя
 • C. Кульбаба лікарська
 • D. Деревій звичайний
 • E. Ехінацея пурпурна
153.   У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • A. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Ішемія
 • D. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • E. Емболія
154.   Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?
 • A. В кислому розчині
 • B. В середовищі ацетатного буферного розчину
 • C. В нейтральному розчині
 • D. В середовищі форміатного буферного розчину
 • E. В середовищі амонійного буферного розчину
155.   При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
 • A. Polypodiophyta
 • B. Pinophyta
 • C. Lycopodiophyta
 • D. Bryophyta
 • E. Equisetiphyta
156.   В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:
 • A. Arnica montana
 • B. Echinops ritro
 • C. Bidens tripartita
 • D. Gnaphalium uliginosum
 • E. Centaurea cyanus
157.   Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?
 • A. Відновлення і діазотування
 • B. Діазотування і взаємодія з ціанідом калію
 • C. Солеутворення і нітрування
 • D. Діазотування і азосполучення
 • E. Алкілювання і нітрозування
158.   В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?
 • A. При дії хлоридної кислоти на натрій силікат
 • B. При дії води на діоксид силіцію
 • C. При сплавленні діоксиду силіцію з лугом
 • D. При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію
 • E. При горінні аморфного силіцію
159.   У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?
 • A. Видільний алкалоз
 • B. Газовий алкалоз
 • C. Газовий ацидоз
 • D. Негазовий ацидоз
 • E. Негазовий алкалоз
160.   Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:
 • A. Першим законом Рауля
 • B. Правилом фаз Гіббса
 • C. Правилом Вант-Гоффа
 • D. Законом розподілу Нернста
 • E. Рівнянням Шилова-Лепінь
161.   Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:
 • A. Сахароза
 • B. D-Глюкоза
 • C. D-фруктоза
 • D. D-галактоза
 • E. Мальтоза
162.   У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?
 • A. Метастазування
 • B. Проростання у навколишні тканини
 • C. Експансивний ріст
 • D. Інфільтративний ріст
 • E. Ракова кахексія
163.   Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?
 • A. Осадження
 • B. Нейтралізації
 • C. Гідролізу
 • D. Окисно-відновлювальні
 • E. Комплексоноутворення
164.   В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?
 • A. N2 + 3H2 ^ 2NH3
 • B. CuO + H2 ^ H2O + Cu
 • C. 2Na + H2 ^ 2NaH
 • D. CI2 + H2 ^ 2HCl
 • E. F2 + H2 ^ 2HF
165.   Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
 • A. Хлориду натрію
 • B. Сульфату магнію
 • C. Йодиду калію
 • D. Глюкози
 • E. Нітрату алюмінію
166.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • B. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
 • C. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • D. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • E. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
167.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?
 • A. Карбоангідраза
 • B. Гексокіназа
 • C. Аргіназа
 • D. Гістидиндекарбоксилаза
 • E. Тирозиназа
168.   Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
 • A. Метиловий помаранчевий
 • B. Дифеніламін
 • C. Мурексид
 • D. Фероїн
 • E. Метиленовий синій
169.   Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:
 • A. Ітеркалярної меристеми
 • B. Зародкового корінця насінини
 • C. Латеральної меристеми
 • D. Перициклу
 • E. Апікальної меристеми
170.   Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Дизентерія
 • B. Сибірка
 • C. Кашлюк
 • D. Вірусний гепатит
 • E. Дифтерія
171.   У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
 • A. Периферична
 • B. Легенева обструктивна
 • C. Центральна
 • D. Легенева рестриктивна
 • E. Торако-діафрагмальна
172.   У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунково-кишкового каналу має місце при даному рефлексі?
 • A. Маятникоподібні рухи
 • B. Непропульсивна перистальтика
 • C. Ритмічна сегментація
 • D. Пропульсивна перистальтика
 • E. Антиперистальтика
173.   Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?
 • A. Утворення центросоми
 • B. Утворення лізосом
 • C. Утворення рибосом
 • D. Утворення комплексу Гольджі
 • E. Утворення мітохондрій
174.   У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?
 • A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • B. Виділення гістаміну
 • C. Виділення ангіотензину ІІ
 • D. Підвищення тонусу блукаючого нерва
 • E. Виділення адреналіну
175.   У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?
 • A. Бікарбонати
 • B. Жовчні пігменти
 • C. Жовчні кислоти
 • D. Холестерин
 • E. Лецитин
176.   З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Туберкульоз
 • C. Бруцельоз
 • D. Лептоспіроз
 • E. Чума
177.   Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:
 • A. Вісім
 • B. П’ять
 • C. Три
 • D. Багато
 • E. Дві
178.   До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?
 • A. Нікелю
 • B. Вісмуту
 • C. Кобальту (II)
 • D. Кадмію
 • E. Ртуті (II)
179.   Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:
 • A. Гіалуронідаза
 • B. Оксидаза
 • C. Карбогідраза
 • D. Лiаза
 • E. Трансфераза
180.   Який плід характерний для Atropa belladonna?
 • A. Коробочка
 • B. Однолистянка
 • C. Гесперидій
 • D. Ягода
 • E. Стручок
181.   Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?
 • A. Амперометрія
 • B. Потенціометрія
 • C. Електрофорез
 • D. Атомно-абсорбційна спектроскопія
 • E. Кондуктометрія
182.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Активують ацетилхолінестеразу
 • B. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • C. Гальмують ксантиноксидазу
 • D. Гальмують моноаміноксидазу
 • E. Активують моноаміноксидазу
183.   На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?
 • A. Штучний пасивний
 • B. Природній активний
 • C. Природній пасивний
 • D. Видовий спадковий
 • E. Штучний активний
184.   Cеред наведених кислот виберіть окисника:
 • A. H2CO3
 • B. H2SO3
 • C. HCl
 • D. H2S
 • E. HNO3
185.   Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:
 • A. Карбгемоглобін
 • B. Оксигемоглобін
 • C. Карбоксигемоглобін
 • D. Дезоксигемоглобін
 • E. Метгемоглобін
186.   При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:
 • A. Лептоспіри
 • B. Трепонеми
 • C. Борелії
 • D. Кампілобактери
 • E. Вібріони
187.   При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Адреналін
 • C. Вазопресин
 • D. Альдостерон
 • E. Соматостатин
188.   Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:
 • A. Креатинфосфокіназа
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Аспартатамінотрансфераза
 • D. Аланінамінотрансфераза
 • E. Моноамінооксидаза
189.   Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?
 • A. Хлороформ
 • B. Камфора
 • C. Оцтова кислота
 • D. Вода
 • E. Бензол
190.   Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:img="63.jpg"
 • A. img="63c.jpg"
 • B. img="63e.jpg"
 • C. img="63a.jpg"
 • D. img="63d.jpg"
 • E. img="63b.jpg"
191.   У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?
 • A. Ліпопротеїни низької щільності
 • B. Ліпопротеїни проміжної щільності
 • C. Ліпопротеїни дуже низької щільності
 • D. Хіломікрони
 • E. Ліпопротеїни високої щільності
192.   Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?
 • A. Ca2+
 • B. K+
 • C. Na+
 • D. Li+
 • E. NH4+
193.   Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:
 • A. Валеріанові
 • B. Липові
 • C. Айстрові
 • D. Пасленові
 • E. Верескові
194.   При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:
 • A. Фелоген
 • B. Мезодерма
 • C. Екзодерма
 • D. Коленхіма
 • E. Ендодерма
195.   У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?
 • A. 7,0
 • B. 6,5
 • C. 3,2-3,5
 • D. 9,0
 • E. 0,5-1,0
196.   В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?
 • A. Церулоплазмін
 • B. Гаптоглобін
 • C. Транскобаламін
 • D. Трансферин
 • E. Альбумін
197.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. H2SO4
 • B. KI
 • C. CH3COOH
 • D. NaCl
 • E. CO2
198.   Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Гастрин
 • C. Секретин
 • D. Інсулін
 • E. Атропін
199.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Взаємна коагуляція
 • B. Звикання золів
 • C. Сенсибілізація
 • D. Солюбілізація
 • E. Колоїдний захист
200.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • A. Моноцити
 • B. Базофіли
 • C. Еозинофіли
 • D. Нейтрофіли
 • E. Лімфоцити
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 17 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 49.45ms.