Буклет 2016 року

1.   У гістологічному препараті представлений орган ендокринної системи, структурно-функціональними одиницями якого є фолікули. Їх стінка утворена одношаровим кубічним епітелієм. Який орган представлений у препараті?
 • A. Щитоподібна залоза
 • B. Гіпофіз
 • C. Епіфіз
 • D. Білящитоподібна залоза
 • E. Наднирник
2.   У хворого після видалення зуба виник напад стенокардії. Який антиангінальний засіб дасть швидкий ефект при сублінгвальному застосуванні?
 • A. Нітроглицерин
 • B. Ізадрин
 • C. Триметазідин
 • D. Клофелін
 • E. Панангін
3.   До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш імовірна у жінки?
 • A. Синдром трипло-Х
 • B. Синдром Шерешевського-Тернера
 • C. Синдром Патау
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Синдром Едвардса
4.   Провідну роль в процесі кальцифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. δ-амінопропіонова
 • B. Аланін
 • C. Карбоксиаспарагінова
 • D. γ-аміномасляна
 • E. γ-карбоксиглутамінова
5.   Вентилятор полегшує перебування в приміщенні з високою температурою, оскільки його робота суттєво збільшує віддачу організмом тепла таким шляхом:
 • A. -
 • B. Радiацiя
 • C. Конвекція
 • D. Проведення
 • E. Випаровування рідини
6.   Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Лікар порадив йому вжити такий препарат:
 • A. Аміназин
 • B. Дімедрол
 • C. Дроперидол
 • D. Діазепам
 • E. Пірацетам
7.   У травмованої жінки виявлено розрив лобкового симфізу. Який тип з’єднання кісток порушений?
 • A. Synostosis
 • B. Hemyartrosis
 • C. Synartrosis
 • D. Synchondrosis
 • E. Syndesmosis
8.   У дитини 2-х років спостерігається відставання в розумовому розвитку, непереносимість білкової їжі, важка гіперамоніємія на тлі зниженого вмісту сечовини в плазмі крові, що пов’язано з вродженим дефіцитом такого ферменту мітохондрій:
 • A. Цитратсинтаза
 • B. Карбомоїлфосфатсинтетаза
 • C. Малатдегідрогеназа
 • D. Моноамінооксидаза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
9.   Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії?
 • A. Парасимпатична
 • B. Калікреїн-кінінова
 • C. Ренін-ангіотензинова
 • D. Гіпоталамо-гіпофізарна
 • E. Симпато-адреналова
10.   Для профілактики і лікування тромбозу застосовуються засоби, що знижують згортання крові (антикоагулянти). Вкажіть антикоагулянт, при передозуванні якого як антагоніст застосовують протаміну сульфат:
 • A. Фенілін
 • B. Неодикумарин
 • C. Натрію гідроцитрат
 • D. Синкумар
 • E. Гепарін
11.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сирова- тками груп 0 (I), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи:
 • A. А (II)
 • B. АВ (IV)
 • C. -
 • D. В (III)
 • E. 0 (I)
12.   На мікропрепараті, виготовленому зі спинномозкового вузла, спостерігаємо нейроцити, які мають тіло округлої форми і один відросток, який далі розгалужується на два. До якого різновиду нейронів за морфологічною класифікацією належать ці клітини?
 • A. Уніполярні
 • B. Нейробласти
 • C. Псевдоуніполярні
 • D. Мультиполярні
 • E. Біполярні
13.   В пульмонологічному відділенні хворому обструктивним бронхітом зі спастичним компонентом було призначено бронхолітик, терапевтичний ефект якого обумовлюється стимуляцією β2-адренорецепторів гладенької мускулатури бронхів. Визначте цей препарат:
 • A. Кромолін-натрій
 • B. Сальбутамол
 • C. Преднізолон
 • D. Метацин
 • E. Еуфілін
14.   Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні якого шийного хребця розташована пухлина?
 • A. 6
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 1
 • E. 3
15.   У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено?
 • A. M. masseter
 • B. M. zygomaticus
 • C. M. buccinator
 • D. M. depressor anguli oris
 • E. M. orbicularis oris
16.   Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові?
 • A. Лямблії
 • B. Токсоплазми
 • C. Трипаносоми
 • D. Лейшманії
 • E. Балантидії
17.   У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції?
 • A. Реактивна
 • B. Нейропаралітична
 • C. Нейротонічна
 • D. Метаболічна
 • E. Робоча
18.   Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену) в цьому випадку у дітей проявиться закон:
 • A. Одноманітності гібридів першого покоління
 • B. Незалежного спадкування
 • C. Зчеплене успадкування
 • D. Розщеплення гібридів
 • E. Чистоти гамет
19.   До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. Зі слів супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Дипіроксим
 • C. Бемегрид
 • D. Протаміну сульфат
 • E. Унітіол
20.   Хворий 20-ти років звернувся із скаргами на появу короткочасних болісних відчуттів в області 2-го зуба справа на нижній щелепі під дією хімічних або механічних подразників. При огляді зуба виявлений середньої глибини дефект твердих тканин, що перетинає дентино-емалеву межу. Дентин пігментований, дещо розм’якшений. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Глибокий карієс
 • B. Клиноподібний дефект
 • C. Середній карієс
 • D. Поверхневий карієс
 • E. Флюороз
21.   У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено зниження артеріального тиску при такій патології печінки?
 • A. Збільшення синтезу Na-уретичного гормону
 • B. Зниження синтезу ангіотензиногену
 • C. Надмірна інактивація вазопресину
 • D. Активація калікреїн-кінінової системи
 • E. Посилення рефлекторного впливу із рецепторної зони дуги аорти
22.   На м’якому піднебінні та слизовій щік 27-річної жінки лікар-стоматолог помітив висип у вигляді папул, що нагадує ураження при вторинному сифілісі. Який метод діагностики найдоцільніше використати для перевірки попереднього діагнозу?
 • A. Біологічний
 • B. Серологічний
 • C. Бактеріоскопічний
 • D. Бактеріологічний
 • E. Алергічний
23.   Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?
 • A. Внутрішній отвір сечівника
 • B. Перетинчаста
 • C. Зовнішній отвір сечівника
 • D. Губчаста
 • E. Простатична
24.   Хірург прооперував пацієнта з приводу пахвинної грижі. Нижньою стінкою пахвинного каналу є пахвинна зв’язка. Апоневрозом якого м’язу живота вона утворена?
 • A. Зовнішній косий
 • B. -
 • C. Поперечний
 • D. Прямий
 • E. Внутрішній косий
25.   При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він НЕ ГЕНЕРУЄ імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отриманий кардіоміоцит?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Сино-атріальний вузол
 • C. Пучок Гіса
 • D. Волокно Пуркін’є
 • E. Шлуночок
26.   З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
 • A. Enterococcus faecalis
 • B. Neisseria meningitides
 • C. Neisseria gonorrhoeae
 • D. Streptococcus pyogenes
 • E. Staphylococcus aureus
27.   В хромосомному наборі жінки виявлено хромосому, в якій плечі p і q мають однакову довжину. До якого морфологічного типу належить ця хромосома?
 • A. Телоцентричний
 • B. Субметацентричний
 • C. Метацентричний
 • D. Субакроцентричний
 • E. Акроцентричний
28.   При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці - лізосоми. Назвіть цю орга-нелу:
 • A. Цитоскелет
 • B. Клітинний центр
 • C. Мітохондрія
 • D. Комплекс Гольджі
 • E. Рибосома
29.   Хвора 20-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з’явилися через 2 дні після прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясенні сосочки та ясенний край гіперемовані, набряклі, кровоточать при незначному подразненні. Яка патологія розвинулась в яснах?
 • A. Геморагічний гінгівіт
 • B. Гострий виразковий гінгівіт
 • C. Епулід
 • D. Хронічний катаральний гінгівіт
 • E. Гострий катаральний гінгівіт
30.   У водолаза, що проводив роботи на великій глибині, при швидкому поверненні в умови нормального атмосферного тиску з’явилися біль у суглобах, свербіж шкіри, порушення зору, непритомність. Як називається описане явище?
 • A. Синдром вибухової декомпресії
 • B. Хвороба декомпресії
 • C. Баротравма
 • D. Стан невагомості
 • E. Гіпероксія
31.   У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
 • A. Піразинамід
 • B. Етамбутол
 • C. Канаміцину сульфат
 • D. ПАСК
 • E. Рифампіцин
32.   У молодої жінки, яка увійшла до приміщення з високою концентрацією тютюнового диму, раптово виникли рефлекторні кашель та спазм бронхів. Подразнення яких рецепторів викликало дані захисні рефлекси?
 • A. Юкстамедулярні рецептори
 • B. Ірритантні рецептори
 • C. Механорецептори легень
 • D. Центральні хеморецептори
 • E. Рецептори плеври
33.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?
 • A. Недиференційований
 • B. Аденокарцинома
 • C. Плоскоклітинний без ороговіння
 • D. Базально-клітинний
 • E. Плоскоклітинний з ороговінням
34.   Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі описаних змін?
 • A. Жирова дистрофія
 • B. Мукоїдне набухання
 • C. Амілоїдоз
 • D. Гемахроматоз
 • E. Гіаліноз
35.   Лікар дав жінці рекомендацію продовжити низькокалорійну дієту. Вона вирішила отримувати ту ж саму кількість калорій, але замінити вуглеводи на жири. Рівень якої з наведених ліпопротеїнових фракцій буде підвищеним внаслідок цієї дієти?
 • A. ЛПДНЩ
 • B. ЛПНЩ
 • C. ЛПВЩ
 • D. Хіломікрони
 • E. ЛППЩ
36.   У бактеріологічній лабораторії проводилася експертиза шкур тварин за допомогою імунної реакції преципітації за Асколі. Позитивний результат цієї реакції свідчить про наявність:
 • A. Збудника чуми
 • B. Токсину анаеробної інфекції
 • C. Поверхневого антигену ієрсиній
 • D. Збудника бруцельозу
 • E. Антигенів збудника сибірки
37.   До приймального відділення госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. На зовнішні подразники не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені застосуванням морфіну. Призначити антидотну терапію:
 • A. Апоморфіну гідрохлорид
 • B. Унітіол
 • C. Налоксон
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Протаміну сульфат
38.   У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Які зміни в крові є вирішальними в патогенезі цього синдрому?
 • A. Лімфопенія
 • B. Еритроцитоз
 • C. Тромбоцитопенія
 • D. Нейтропенія
 • E. Еозинопенія
39.   Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого?
 • A. Всмоктувальна
 • B. Секреторна
 • C. Евакуаторна
 • D. Екскреторна
 • E. Інкреторна
40.   Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
 • A. Парасимпатична нервова
 • B. Метасимпатична нервова
 • C. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
 • D. Соматична нервова
 • E. Симпато-адреналова
41.   В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Туберкульоз
 • B. Сифіліс
 • C. Алергічний риніт
 • D. Риносклерома
 • E. Респіраторно-синцитіальна інфекція
42.   Небезпечно видавлювати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа?
 • A. Потилична вена
 • B. Очні вени
 • C. Вени крилоподібного сплетення
 • D. Передні вушні вени
 • E. Середня і глибока скроневі вени
43.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Холестатична
 • B. Паренхіматозна
 • C. Обтураційна
 • D. Хвороба Жільбера
 • E. Гемолітична
44.   Чоловіку 37-ми років при лікуванні гострого пульпіту було введено розчин новокаїну. Через кілька хвилин у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. З яким імуноглобуліном головним чином взаємодіє в організмі антиген при даній алергічній реакції?
 • A. IgE
 • B. IgD
 • C. IgG
 • D. IgA
 • E. IgM
45.   У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
 • A. Перешийок маткової труби
 • B. Порожнина матки
 • C. Порожнина малого тазу
 • D. Порожнина піхви
 • E. Ампула маткової труби
46.   До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому?
 • A. Целекоксиб
 • B. Індометацин
 • C. Ібупрофен
 • D. Бутадіон
 • E. Кислота мефенамова
47.   У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвився у хворого?
 • A. Третій період асфіксії
 • B. Гіпопное
 • C. Другий період асфіксії
 • D. Перший період асфіксії
 • E. Апное
48.   На штучному вигодовуванні знаходиться дитина 9-ти місяців. Для вигодовування використовують суміші, які незбалансовані за вмістом вітаміну B6. У дитини спостерігаються судоми, причиною яких може бути порушення утворення такої речовини:
 • A. Гістамін
 • B. β-аланін
 • C. Дофамін
 • D. ГАМК
 • E. Серотонін
49.   У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?
 • A. A. alveolaris inferior
 • B. A. facialis
 • C. A. maxillaris
 • D. A. lingualis
 • E. A. carotis externa
50.   При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин личинками, а також локальні місця нагноєння. Діагноз: облігатний міаз. Збудником цього захворювання є:
 • A. Триатомовий клоп
 • B. Муха цеце
 • C. Муха хатня
 • D. Муха вольфартовая
 • E. Жигалка осіння
51.   Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку в тканинах мозку?
 • A. Глутамінова кислота
 • B. Аспарагінова кислота
 • C. Сечовина
 • D. Аргінін
 • E. Буферні системи
52.   В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:
 • A. Трахея
 • B. Стравохід
 • C. Тонка кишка
 • D. Шлунок
 • E. Ротова порожнина
53.   У гістологічному препараті яєчка в прошарках сполучної тканини між звивистими сім’яними канальцями виявлені відносно великі ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення та зерна глікогену, добре розвинута гладка ендоплазматична сітка та мітохондрії. Які це клітини?
 • A. Фібробласти
 • B. Інтерстиційні
 • C. Міоїдні
 • D. Підтримуючі
 • E. Сперматогонії
54.   У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?
 • A. Збільшення онкотичного тиску плазми
 • B. Зменшення онкотичного тиску плазми
 • C. Збільшення фільтраційного тиску
 • D. Збільшення осмотичного тиску сечі
 • E. Зменшення серцевого викиду
55.   У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?
 • A. Varicella-Zoster вірус
 • B. Аренавірус
 • C. Вірус простого герпесу тип 2
 • D. Папілома вірус
 • E. Цитомегаловірус
56.   У хворого 55-ти років, що знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинаміки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології?
 • A. Зменшення хвилинного об’єму крові
 • B. Підвищення систолічного артеріального тиску
 • C. Підвищення частоти серцевих скорочень
 • D. Підвищення діастолічного артеріального тиску
 • E. Підвищення венозного тиску
57.   До акушерського відділення госпіталізовано породілля. Для знеболювання пологів жінці ввели наркотичний анальгетик. Назвіть препарат:
 • A. Промедол
 • B. Целекоксиб
 • C. Анальгін
 • D. Диклофенак натрію
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
58.   При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. Назвіть речовини, травлення яких буде порушене?
 • A. Фосфоліпіди
 • B. Нуклеїнові кислоти
 • C. Білки
 • D. Ліпіди
 • E. Вуглеводи
59.   У дитини 2-х років після перенесеного грипу з’явилися скарги на 6іль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?
 • A. Через слухову трубу
 • B. Через foramen jugularis
 • C. Через canalis caroticus
 • D. Через canalis nasolacrimalis
 • E. Через atrium mastoideum
60.   У пацієнта внаслідок запального процесу виникло надмірне збудження вушно-скроневого нерва. При цьому привушною слинною залозою буде виділятися:
 • A. Велика кількість в’язкої слини
 • B. Велика кількість рідкої слини
 • C. Виділення слини припиниться
 • D. Мала кількість рідкої слини
 • E. Мала кількість в’язкої слини
61.   У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть добову кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму:
 • A. 50-60
 • B. 10-20
 • C. 40-50
 • D. 100-120
 • E. 70-80
62.   При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?
 • A. Безперервність
 • B. Специфічність
 • C. Колінеарність
 • D. Надмірність
 • E. Універсальність
63.   6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?
 • A. Десквамативно-некротичне
 • B. Фібринозне
 • C. Геморагічне
 • D. Катаральне
 • E. Гнійне
64.   Хворому з важким перебігом ревматоїдного артриту для постійного прийому був призначений преднізолон. Який режим прийому є оптимальним з урахуванням хронофармакологічних особливостей дії преднізолону та фізіологічних коливань секреції кортикостероїдів в організмі?
 • A. Вся доза ввєчєрі
 • B. Вся доза вранці
 • C. 2/3 добової дози вранці, 1/3 дози вдень
 • D. 1/3 дози тричі на день
 • E. -
65.   У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковоступневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?
 • A. П’яткова кістка
 • B. Медіальна кісточка
 • C. Надп’яткова кістка
 • D. Латеральна кісточка
 • E. Нижня третина малогомілкової кістки
66.   У хворого 50-ти років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску, спостерігається дефіцит пульсу. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму розвинулося у хворого?
 • A. Пароксизмальна тахікардія
 • B. Дихальна аритмія
 • C. Екстрасистолія
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Поперечна блокада серця
67.   У хворого у пародонтальних кишенях виявлена патогенна мікрофлора. Лікар-стоматолог призначив хіміотерапевтичний засіб - похідне імідазолу. Який це препарат?
 • A. Флюконазол
 • B. Метилурацил
 • C. Фуразолідон
 • D. Метронідазол
 • E. Ацикловір
68.   Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?
 • A. Дигоксин
 • B. Спіронолактон
 • C. Анаприлін
 • D. Метопролол
 • E. Аміодарон
69.   У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?
 • A. Гліколіз
 • B. Глюконеогенез
 • C. цтк
 • D. Цикл Корі
 • E. Орнітиновий цикл
70.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена?
 • A. M. ptherygoideus lateralis sinister
 • B. M. temporalis dexter
 • C. M. ptherygoideus lateralis dexter
 • D. M. masseter sinister
 • E. M. zygomaticus major
71.   Хворому після дорожньо-транспортної пригоди було ампутовано нижню кінцівку. Протягом тривалого часу хворий відчував ампутовану кінцівку і сильний нестерпний біль в ній. Який вид болю виник у хворого?
 • A. Рефлекторний
 • B. Відбитий
 • C. Каузалгічний
 • D. Фантомний
 • E. Вісцеральний
72.   При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?
 • A. Лобна частка кори
 • B. Задня центральна звивина
 • C. Передня центральна звивина
 • D. Потилична частка кори
 • E. Тім’яна частка кори
73.   У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби?
 • A. Волосоголовець
 • B. Гострик
 • C. Альвеокок
 • D. Карликовий ціп’як
 • E. Аскарида
74.   У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
 • A. Верхня брижова
 • B. Нижня порожниста вена
 • C. Верхня порожниста вена
 • D. Ворітна
 • E. Непарна вена
75.   При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті?
 • A. Шридоксин
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіамін
 • D. Токоферол
 • E. Пантотенова кислота
76.   Чоловік, у якого навіть у стані спокою часто бувають епізоди підвищення частоти скорочень серця до 180/хв., помітив, що після масажу шиї в ділянці пульсації сонних артерій частота скорочень серця та АТ зменшуються. Який рефлекс лежить в основі такої реакції хворого?
 • A. Спряжений пресорний
 • B. Власний пресорний
 • C. Власний депресорний
 • D. Умовний парасимпатичний
 • E. Безумовний симпатичний
77.   При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
 • A. Сечовина
 • B. Піримідинові нуклеотиди
 • C. Сечова кислота
 • D. Біогенні аміни
 • E. Пуринові нуклеотиди
78.   На розтині тіла чоловіка 72-х років, який поступив до неврологічного відділення з геморагічним інсультом і помер, виявлено крововилив у стовбур головного мозку, гіпертрофію міокарду лівого шлуночка серця до 3 см, маленькі нирки з дрібнозернистою поверхнею. Гістологічно у нирці склероз і гіаліноз клубочків, атрофія канальців, склероз артеріол. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Ревматизм
 • B. Амілоїдоз нирок
 • C. Ішемічна хвороба серця
 • D. Гіпертонічна хвороба
 • E. Атеросклероз
79.   У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з черепно-мозковою травмою, у якого серед інших симптомів встановлено порушення ковтання. Який відділ ЦНС у нього імовірно уражений?
 • A. Гіпоталамус
 • B. Спинний мозок на рівні ThX-XII
 • C. Довгастий мозок
 • D. Спинний мозок на рівні CV-VII
 • E. Спинний мозок на рівні CIII-IV
80.   Лікар-стоматолог під час огляду ротової порожнини на вестибулярній поверхні ясен в області 2-го премоляра виявив утворення у вигляді вузлика 0,8 см в діаметрі, буро-червоного кольору, м’якої консистенції на широкій ніжці. Гістологічно утворення багате судинами синусоїдного типу з великою кількістю видовжених одноядерних та гігантських багатоядерних клітин, місцями зустрічаються гранули гемосидерину. Результати макро-мікроскопічного дослідження характерні для такого захворювання:
 • A. Афтозний стоматит
 • B. Епуліс гігантоклітинний
 • C. Папілома
 • D. Епуліс судинний
 • E. Епуліс фіброзний
81.   Мисливцю, госпіталізованому на 5-й день хвороби, з метою підтвердження діагнозу туляремія для ранньої діагностики слід призначити:
 • A. РА
 • B. РІФ
 • C. РЗК
 • D. Алергічну пробу
 • E. РНГА
82.   У потерпілого 24-х років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
 • A. Середня мозкова
 • B. Середня оболонкова
 • C. Поверхнева скронева
 • D. Задня вушна
 • E. Передня оболонкова
83.   При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Кількість різних типів т-РНК у клітині буде дорівнювати кількості:
 • A. Білків, синтезованих у клітині
 • B. Різних типів і-РНК
 • C. Амінокислот
 • D. Триплетів, що кодують амінокислоти
 • E. Нуклеотидів
84.   При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого?
 • A. Кишковий єрсиніоз
 • B. Холера
 • C. Шигельоз
 • D. Сальмонельоз
 • E. Псевдотуберкульоз
85.   Пацієнт госпіталізований з попереднім діагнозом: гепатит В. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв’язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?
 • A. Реакція імунофлюоресценції
 • B. Радіоімунологічний метод
 • C. Імуноферментний аналіз
 • D. Реакція імобілізації
 • E. Реакція зв’язування комплементу
86.   При дослідженні слини людини необхідно оцінити її гідролітичні властивості. Що з наведеного потрібно при цьому використати як субстрат?
 • A. Крохмаль
 • B. Білки
 • C. Клітковина
 • D. Амінокислоти
 • E. Жири
87.   До консультації стоматолога звернулася жінка 25-ти років з гострим зубним болем. У хворої спостерігались симптоми кон’юнктивиту і бронхіту. При огляді ротової порожнини лікар поставив діагноз гострого пульпіту правого верхнього моляра, а також звернув увагу на набухлі, повнокровні слизові оболонки зіва і наявність на слизовій оболонці щік відповідно малим нижнім кутнім зубам білих плям (плям Більшовського-Філатова-Коплика). Жінка працює у дитячому садочку. З анамнезу відомо, що вона в дитинстві не вакцинувалася у зв’язку з відмовою батьків, ’’дитячими” інфекціями не хворіла. Яке інфекційне захворювання найвірогідніше розвинулося у жінки?
 • A. Скарлатина
 • B. Епідемічний паротит
 • C. Кір
 • D. Коклюш
 • E. Дифтерія
88.   При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання:
 • A. Лімфосаркома
 • B. Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу
 • C. Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
 • D. Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу
 • E. Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини
89.   При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми, 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:
 • A. Альвеокок
 • B. Ціп’як озброєний
 • C. Ціп’як неозброєний
 • D. Ціп’як карликовий
 • E. Ехінокок
90.   Обмеження споживання води призвело до зневоднення організму. Який механізм активується за цих умов для збереження води в організмі?
 • A. Збільшення секреції альдостерону
 • B. Зменшення секреції вазопресину
 • C. Збільшення секреції вазопресину
 • D. Збільшення секреції соматостатину
 • E. Зменшення секреції альдостерону
91.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному бiоптатi нирок виявлена картина інтракапілярного пролiферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлєні вєликі субепiтелiальнi депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • B. Гранулематоз
 • C. Імунокомплексний механізм
 • D. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах
 • E. Клітинно обумовлений цитоліз
92.   На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення:
 • A. Емалева призма
 • B. Колагенове волокно
 • C. Лінії Ретціуса
 • D. Смуги Гунтера-Шрегера
 • E. Перикіматій
93.   При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?
 • A. Остеон
 • B. Шар внутрішніх генеральних пластинок
 • C. Метафізарна пластинка
 • D. Кісткова пластинка
 • E. Кісткова манжетка
94.   Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і паралiч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око?
 • A. Пілокарпіну гідрохлорид
 • B. Прозерин
 • C. Галантаміну гідробромід
 • D. Фурацилін
 • E. Атропіну сульфат
95.   Вітамін D резистентний рахіт визначається домінантним геном, який локалізований в Х-хромосомі. Який генотип має здоровий хлопчик у родині, де мати здорова, а у батька діагностовано дану форму рахіту?
 • A. ХАУ
 • B. ХаУ
 • C. аа
 • D. Аа
 • E. AA
96.   У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється:
 • A. Слина не виділяється
 • B. Мало в’язкої слини
 • C. -
 • D. Багато рідкої слини
 • E. Мало рідкої слини
97.   16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип:
 • A. 46, ХХ/46, XY
 • B. 45, Х0
 • C. 46, ХХ
 • D. 46, XY
 • E. 47, ХХХ
98.   Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?
 • A. Нейропатія
 • B. Атеросклероз
 • C. Макроангіопатія
 • D. Ретинопатія
 • E. Мікроангіопатія
99.   В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?
 • A. Nodi submandibulares
 • B. Nodi supraclaviculares
 • C. Nodi parotidei superficiales
 • D. Nodi parotidei profundi
 • E. Nodi cervicales laterales
100.   Чоловік скаржиться на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?
 • A. N. auricularis anteriores
 • B. N. auriculotemporalis
 • C. N. facialis
 • D. N. auricularis magnus
 • E. -
101.   При дослідженні бронхобіоптату встановлено атрофію слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкову метаплазію покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин, місцями у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Проміжна пневмонія
 • B. Гострий бронхіт
 • C. Хронічний бронхіт
 • D. Бронхопневмонія
 • E. Гостра пневмонія
102.   Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції?
 • A. Вісцеро-дермальні
 • B. Вісцеро-соматичні
 • C. Пропріоцептивні
 • D. Вісцеро-вісцеральні
 • E. Сомато-вісцеральні
103.   При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввели алерген, після чого спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?
 • A. Декарбоксилювання
 • B. Дезамінування
 • C. Фосфорилювання
 • D. Метилювання
 • E. Ізомеризація
104.   У хворого, якому було екстирповано зуб з приводу гострого гнійного періоститу, спостерігалася тривала кровотеча з комірки, яку не можна було спинити звичайними методами. У крові: ер.- 2,9•1012/л, НЬ- 90 г/л; КП-0,9; тромб.- 60•109/л; лейк.- 52•109/л.; базофіли - 0, еозинофіли - 1%, моноцити - 0, нейтрофіли: юні - 0, пали-чкоядерні - 2%, сегментоядерні -18%, лімфоцити - 8%, моноцити - 1%, мі-єлобласти - 70%. Яке захворювання крові наявне у цього хворого?
 • A. Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • B. Еритромієлоз
 • C. Недиференційований лейкоз
 • D. Промієлоцитарний лейкоз
 • E. Гострий мієлоїдний лейкоз
105.   Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори головного мозку без участі таламусу. Які це рецептори?
 • A. Дотикові
 • B. Нюхові
 • C. Слухові
 • D. Смакові
 • E. Зорові
106.   До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар?
 • A. Демодекоз
 • B. Педикульоз
 • C. Міаз
 • D. Дерматотропний лейшманіоз
 • E. Скабієс
107.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
 • A. Щелепно-під’язиковий
 • B. Лицевий
 • C. Рухова частина нижньощелепного
 • D. Нижній альвеолярний
 • E. Верхньощелепний
108.   Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, припухлість, високу температуру, озноб. При обстеженні макроскопічно відмічається відшарування окістя з накопиченням запального ексудату між ним і кісткою, з пе-рифокальним набряком м’яких тканин та частково розплавленим окістям. Що розвинулося у хворого?
 • A. Гангренозний пульпіт
 • B. Локальний пародонтит
 • C. Гранулюючий періодонтит
 • D. Гнійний періостит
 • E. Катаральний гінгівіт
109.   Метилмалонова ацидемiя характеризується надлишком метилмалонової кислоти в крові та сєчі, метаболічним ацидозом, затримкою розвитку дітей, ураженням нервової системи. Клінічні прояви спадкової метилмалонової ацидемії у деяких пацієнтів можна послабити вживанням підвищених кількостей одного з вітамінів. Якого саме?
 • A. B6
 • B. B2
 • C. B1
 • D. В3
 • E. В12
110.   В присутності 2,4-динітрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії?
 • A. Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза
 • B. Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях
 • C. Активація ферменту АТФ-ази
 • D. Переніс субстратів за межі мітохон- дрії
 • E. Стимуляція гідролізу утвореного АТФ
111.   Для покращання трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну:
 • A. B1
 • B. B6
 • C. B5
 • D. B2
 • E. B12
112.   За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів-стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?
 • A. Інактивована вакцина проти гепатиту А
 • B. Субодинична грипозна вакцина
 • C. Генно-інженерний НВs-антиген
 • D. Жива корова вакцина
 • E. Антирабічна вакцина
113.   При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?
 • A. Ортогнатія
 • B. Біпрогнатія
 • C. Закритий прикус
 • D. Прогенія
 • E. Прямий прикус
114.   У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присереднього різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?
 • A. Нижня коміркова
 • B. Висхідна піднебінна
 • C. Низхідна піднебінна
 • D. Задня верхня коміркова
 • E. Передня верхня коміркова
115.   У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину:
 • A. Макрофаг
 • B. Тканинний базофіл
 • C. Ретикулоцит
 • D. Плазмоцит
 • E. Фібробласт
116.   У людей, які проживають на великих висотах над рівнем моря, відмічається збільшення кількості еритроцитів, що спричиняється:
 • A. Посиленим виділенням нирками реніну
 • B. Посиленим утворенням нирками еритропоетину
 • C. Підвищеним споживанням тканинами кисню
 • D. Впливом гіпоксії на розпад еритроцитів
 • E. Гальмівним впливом гіпоксії на кістковий мозок
117.   Хворому зі скаргами на періодичні напади тахікардії, був призначений лікарський засіб із групи β-адреноблокаторів. Тахікардія зникла, але з’явилися напади задухи. Який засіб був призначений хворому?
 • A. Резерпін
 • B. Октадин
 • C. Фентоламін
 • D. Фенотерол
 • E. Анаприлін
118.   При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС-92/хв, тривалість PQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця:
 • A. Рефрактерність
 • B. Провідність
 • C. Збудливість
 • D. Скоротливість
 • E. Автоматизм
119.   У молодої жінки на обличчі явища дерматиту у вигляді ”червоного метелика”. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявлені зміни, представлені проліферативно-деструктивним васкулітом, набряком сосочкового шару дерми, вогнищевою, переважно периваскулярною, лімфогістіоцитарною інфільтрацією. Встановіть діагноз:
 • A. Ревматизм
 • B. Склеродермія
 • C. Ревматоїдний артрит
 • D. Дерматоміозит
 • E. Системний червоний вовчак
120.   На розтині тіла чоловіка 47-ми років, що помер від легеневої кровотечі, у 2-му сегменті правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерівними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легені. При гістологічному дослідженні - внутрішній шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легені. Який процес розвинувся в легені?
 • A. Хронічний абсцес
 • B. Гострий абсцес
 • C. Рак легені, що розпадається
 • D. Гострий кавернозний туберкульоз
 • E. Хронічний кавернозний туберкульоз
121.   Хвора 65-ти років страждає на хронічний закреп внаслідок гіпотонії товстого кишечника. Який засіб лікування закрепу слід обрати за цих обставин?
 • A. Касторова олія
 • B. Метоклопрамід
 • C. Бісакодил
 • D. Магнію сульфат
 • E. Прозерин
122.   Для лікування бронхіту дитині 8ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхінолонів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці?
 • A. Ампіокс
 • B. Ципрофлоксацин
 • C. Ампіцилін
 • D. Сульфадиметоксин
 • E. Амоксицилін
123.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною розвитку алкалозу?
 • A. Введення лугів
 • B. Гіпервентиляція легенів
 • C. Підвищення температури навколишнього середовища
 • D. Гіповентиляція легенів
 • E. Введення кислот
124.   На видаленому у хворого зубі лікар побачив три корені. Який це зуб?
 • A. Малий кутній верхньої щелепи
 • B. Ікло верхньої щелепи
 • C. Великий кутній верхньої щелепи
 • D. Малий кутній нижньої щелепи
 • E. Великий кутній нижньої щелепи
125.   З досліджуваного матеріалу хворого виділений вірус, що належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?
 • A. Пікорнавіруси
 • B. Рабдовіруси
 • C. Ортоміксовіруси
 • D. Ретровіруси
 • E. Коронавіруси
126.   Стоматолог після обробки зуба призначив хворому знеболюючий препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів. Вкажіть його:
 • A. Галантаміну гідробромід
 • B. Диклофенак натрію
 • C. Буторфанол
 • D. Галоперидол
 • E. Феназепам
127.   Назвіть вітаміни, при дефіциті яких в організмі людини виникає однаковий симптомокомплекс, зокрема - кровоточивість ясен:
 • A. В1, В2
 • B. H, D
 • C. C, P
 • D. В3, B12
 • E. PP, В6
128.   На розтині тіла чоловіка, що страждає на черевний тиф, у здухвинній кишці виявлені дефекти, що розташовуються по довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром. Яка з стадій черевного тифу діагностована?
 • A. Загоєння
 • B. Утворення виразок
 • C. Мозкоподібного набухання
 • D. Некрозу
 • E. Чистих виразок
129.   Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та кровоточивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Хронічний гангренозний пульпіт
 • B. Хронічний глибокий карієс
 • C. Хронічний фіброзний пульпіт
 • D. Гострий гнійний пульпіт
 • E. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
130.   Хвора 25-ти років звернулася до лікаря-алерголога зі скаргами на нежить, сльозотечу, чхання, утруднене дихання та сухий кашель після кожного прибирання у квартирі. Якій стадії патогенезу алергічних реакцій відповідає описана клінічна картина?
 • A. Патохімічна
 • B. Патофізіологічна
 • C. Імунологічна
 • D. -
 • E. Сенсибілізація
131.   Хвора 48-ми років з цукровим діабетом, поступила до лікарні у важкому прекоматозному стані. При дослідженні КОС виявлений метаболічний ацидоз. Хворій призначена комплексна терапія, у тому числі інсулін внутрішньом’язево і розчин бікарбонату натрію внутрішньовенно. Який найбільш імовірний механізм зумовив виявлені зміни КОС?
 • A. Утворення недоокислених продуктів
 • B. Порушення буферних систем крові
 • C. Зниження виведення С02
 • D. Виведення лужних компонентів крові
 • E. Порушення використання 02 у клітинах
132.   Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію легень. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання:
 • A. Хвилинний об’єм дихання, дихальний об’єм, частота дихання
 • B. Об’ єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об’єм
 • C. Дихальний об’єм, об’єм мертвого простору, частота дихання
 • D. Життєва ємність легень, резервний об’єм вдиху, частота дихання
 • E. Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху, резервний об’єм видиху
133.   Одним із мєтодів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?
 • A. Підочноямковий край
 • B. Орбітальний край виличної кістки
 • C. Надочноямковий край
 • D. Ділянка надперенісся
 • E. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
134.   При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину з тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кістогранульома
 • B. Складна гранульома
 • C. Проста гранульома
 • D. Абсцедуючий періодонтит
 • E. Гранулюючий періодонтит
135.   В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
 • A. Спадковий
 • B. Природний пасивний
 • C. Штучний активний
 • D. Штучний пасивний
 • E. Природний активний
136.   У постраждалого травма голови, яка супроводжується артеріальною кровотечею в ділянці тім’яної кістки. Яка артерія уражена?
 • A. A. thyroidea superior
 • B. A. maxillaris
 • C. A. auricularis posterior
 • D. A. temporalis superficialis
 • E. A. facialis
137.   У 2-річної дівчинки була діагностована важка форма міастенії. Який з перерахованих засобiв показаний для лікуванні цього захворювання?
 • A. Цитітон
 • B. Норадреналін
 • C. Скополамін
 • D. Допамін
 • E. Галантаміну гідробромід
138.   У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є:
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Волокна Пуркін’є
 • D. Синоатріальний вузол
 • E. Ніжки пучка Гіса
139.   У 4-річного хлопчика з’явились горбисті, щільні, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, які зумовили деформацію обличчя. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено: в міжбалковому просторі розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофільного матеріалу, багатоядерні гігантські клітини, окремі примітивні кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:
 • A. Хронічний фіброзний періостит
 • B. Фіброзна дисплазія
 • C. Херувізм
 • D. Еозинофільна гранульома
 • E. Периферійна гігантоклітинна гранульома
140.   Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?
 • A. Медіальні ретикулярні ядра
 • B. Чорна речовина
 • C. Латеральні вестибулярні ядра
 • D. Чотиригорбкове тіло
 • E. Червоні ядра
141.   У дитини 5-ти років під час огляду зіву виявлено: слизова зіву і мигдаликів гіперемована, мигдалики збільшені, вкриті щільними, білуватими плівками, які видаляються з утрудненням. На місці видалення залишається глибокий дефект тканини. М’які тканини шиї набряклі, регіонарні лімфатичні вузли шиї збільшені, болісні. Про яке захворювання можна думати?
 • A. Паротит
 • B. Дифтерія
 • C. Кір
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Скарлатина
142.   Лікар встановив, що у хворої втрачена смакова чутливість у ділянці задньої третини язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?
 • A. VIII
 • B. XI
 • C. IX
 • D. XII
 • E. V
143.   Збудники ряду інфекційних захворювань можуть передаватися через повітря. Наявність яких мікроорганізмів у повітрі закритих приміщень є свідченням прямої епідеміологічної небезпеки?
 • A. Стафілококи і нейсерії
 • B. Бацили і ентеробактерії
 • C. Спори грибів
 • D. Бацили і гриби
 • E. Гемолітичні стафілококи і стрептококи
144.   У Південній та Центральній Америці зустрічається один з видів трипаносом, що є збудником хвороби Чагаса. Який з перелічених організмів є специфічним переносником збудника цього захворювання?
 • A. Муха цеце
 • B. Тарган
 • C. Москіт
 • D. Триатомовий клоп
 • E. Комар
145.   Відомо, що деякі гельмінти в личинковій стадії паразитують в м’язах риби. Вкажіть назву гельмінтозу, яким може заразитися людина, вживаючи рибу:
 • A. Дифілоботріоз
 • B. Дикроцеліоз
 • C. Теніоз
 • D. Трихінельоз
 • E. Теніарінхоз
146.   На електронограмі кінцевих секреторних відділів слинної залози визначаються клітини пірамідної форми з центрально розміщеним ядром та білковими секреторними гранулами. Визначте, що це за клітини:
 • A. Адипоцити
 • B. Ендотеліоцити
 • C. Мукоцити
 • D. Сероцити
 • E. Міоепітеліальні клітини
147.   На гістологічному препараті спинномозкового вузла видно, що псевдо-уніполярні нейроцити оточені шаром специфічних клітин нейроглії. Вкажіть, які з наведених клітин є мантійними гліоцитами?
 • A. Епендимоцити
 • B. Шванівські клітини
 • C. Астроцити
 • D. Олігодендроцити
 • E. Фібробласти
148.   Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
 • A. М’язова
 • B. Хрящова
 • C. Кїсткова
 • D. Епітеліальна
 • E. Нервова
149.   У ході утворення плащового дентину у молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Утворення яких волокон зміниться?
 • A. Радіальні колагенові волокна Кор-фа
 • B. Ретикулярні
 • C. Нервові
 • D. Тангенційні колагенові волокна Ебнера
 • E. Еластичні
150.   Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати?
 • A. Призначення проносних засобів
 • B. Введення антиботулінічної сироватки
 • C. Введення сульфаніламідних препаратів
 • D. Введення антибіотиків
 • E. Введення антиботулінічної вакцини
151.   Під дією медіатора на постсинаптичну мембрану нервової клітини розвинулася гіперполяризація. Збільшення проникності мембрани для якого іона може викликати такі зміни?
 • A. Натрій
 • B. Кальцій
 • C. Калій
 • D. Магній
 • E. Натрій і калій
152.   Сульфаніламіди використовують у клінічній практиці як протимікробні засоби. Генетичний дефект якого ферменту пентозофосфатного обміну в еритроцитах під час лікування такими препаратами може призвести до розвитку гемолітичної анемії?
 • A. Трансальдолаза
 • B. Гексокіназа
 • C. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • D. Піруваткіназа
 • E. Транскетолаза
153.   Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній i сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?
 • A. Комплементарна взаємодія
 • B. Неповне домінування
 • C. Полімєрія
 • D. Плейотропія
 • E. Кодомінування
154.   Який комбінований препарат з групи сульфаніламідів має високий бактерицидний ефект?
 • A. Етамбутол
 • B. Бактрим
 • C. Салазопіридазин
 • D. Сульфадімезин
 • E. Фталазол
155.   При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?
 • A. Задня мозкова
 • B. Потилична
 • C. Зовнішня сонна
 • D. Внутрішня сонна
 • E. Хребтова
156.   У чоловіка 30-ти років було видалено зуб. При гістологічному дослідженні періодонта на верхівці зуба виявлено: ріст щільної волокнистої сполучної тканини з інфільтрацією її лімфоцитами, гістіоцитами та з великою кількістю нейтрофілів. Який різновид апікального періодонтиту у хворого?
 • A. Хронічний фіброзний з загостренням
 • B. Гострий гнійний
 • C. Хронічний гранулематозний
 • D. Хронічний гранулюючий
 • E. Хронічний фіброзний без загострення
157.   Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який з наведених чинників активує ліпазу?
 • A. Соляна кислота
 • B. Солі Na+
 • C. Жовчні кислоти
 • D. Пепсин
 • E. Ентерокіназа
158.   У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта?
 • A. Лактат
 • B. НАДФ-Н
 • C. Глікоген
 • D. Глюкозо-6-фосфат
 • E. Рибозо-5-фосфат
159.   У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено?
 • A. M. sphincter pupillae
 • B. M. obliquus superior
 • C. M. dilatator pupillae
 • D. M. obliquus inferior
 • E. M. ciliaris
160.   При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?
 • A. Колбочкові нейрони
 • B. Горизонтальні нейрони
 • C. Амакринні нейрони
 • D. Біполярні нейрони
 • E. Паличкові нейрони
161.   У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв’язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов’язаний його протиаритмічний ефект?
 • A. Антагонізм
 • B. Сумація
 • C. Кумуляція
 • D. Мембранно-іонний
 • E. Потенціювання
162.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?
 • A. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • B. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • D. Обмін не змінюється
 • E. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
163.   У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?
 • A. Інсулін
 • B. Калікреїн
 • C. Тироксин
 • D. Брадикінін
 • E. Ацетилхолін
164.   При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який це орган?
 • A. Гортань
 • B. Стравохід
 • C. Головний бронх
 • D. Трахея
 • E. Сечовий міхур
165.   При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини:
 • A. Вени із слабким розвитком м’язових елементів
 • B. Венули
 • C. Вени безм’язового типу
 • D. Вени із середнім розвитком м’язових елементів
 • E. Вени із сильним розвитком м’язових елементів
166.   У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків?
 • A. Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини
 • B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • D. Збшьшення гідростатичного тиску венозної крові
 • E. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини
167.   При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вирогідно визначити дану патологію?
 • A. Спірометрія
 • B. Пневмотахометрія
 • C. Спірографія
 • D. Пневмографія
 • E. Спірометаболографія
168.   У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
 • A. Foramen ethmoidale anterior
 • B. Lamina cribrosa os ethmoidale
 • C. Foramen ethmoidale posterior
 • D. Foramen sphenopalatinum
 • E. Foramen incisivum
169.   Під час розтину тіла виявлено: легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що за життя у хворого мав місце хронічний венозний застій в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?
 • A. Порфірія
 • B. Жовтяниця
 • C. Кальциноз
 • D. Меланоз
 • E. Гемосидероз
170.   У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова?
 • A. Патологічний стан
 • B. Патологічна реакція
 • C. Патологічний процес
 • D. Типовий патологічний процес
 • E. Компенсаторна реакція
171.   На місці механічного пошкодження шкіри завдяки процесам регенерації формується пухка волокниста сполучна тканина. Які клітини продукують білки (колаген, еластин) та компоненти міжклітинної речовини?
 • A. Фібробласти
 • B. Тканинні базофіли
 • C. Адипоцити
 • D. Плазмоцити
 • E. Макрофаги
172.   У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків?
 • A. Білковоутворююча
 • B. Антитоксична
 • C. Жовчоутворююча
 • D. Бар’єрна
 • E. Глікогенутворююча
173.   У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
 • A. Foramen sphenopalatinum
 • B. Canalis palatinus major
 • C. Canalis ptherygoideus
 • D. Canalis palatinus minor
 • E. Foramen rotundum
174.   Для лікування карієсу 36 зуба необхідно здійснити провідникову анестезію. Який нерв при цьому треба знеболити?
 • A. Верхньощелепний
 • B. Надочноямковий
 • C. Підборідний
 • D. Нижній альвеолярний
 • E. Підочноямковий
175.   У собаки вироблений умовний слиновидільний рефлекс на вмикання світла. Вмикання дзвоника під час виконання даного рефлексу призведе до розвитку наступного виду гальмування:
 • A. Зовнішнє
 • B. Позамежне
 • C. Умовне гальмування
 • D. Диференціювання
 • E. Згасання
176.   При дослідженні каріотипу п’ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ої пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми з 21-ої пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика:
 • A. Інверсія
 • B. Поліплоїдія
 • C. Делеція
 • D. Транслокація
 • E. Дуплікація
177.   Бактеріолог при дослідженні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріоскопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:
 • A. Moraxella lacunata
 • B. Neisseria meningitidis
 • C. Staphilococcus aureus
 • D. Neisseria gonorrhoeae
 • E. Acinetobacter calcoaceticus
178.   У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст.). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Етимізол
 • C. Мезатон
 • D. Теофілін
 • E. Адреналін
179.   Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відходять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?
 • A. Червоний кістковий мозок
 • B. Мигдалик
 • C. Тимус
 • D. Селезінка
 • E. Лімфатичний вузол
180.   У хворого на хронічний пієлонефрит після неконтрольованого прийому сечогінних засобів виникли екстрасистоли та болі у ділянці серця. При дослідженні крові виявлено гіпокаліємію. Який з перерахованих препаратів слід призначити?
 • A. Аспаркам
 • B. Ретинолу ацетат
 • C. Кальцію хлорид
 • D. Калію перманганат
 • E. Гідрохлортіазид
181.   В економічно розвинених країнах поширеним захворюванням є карієс зубів. Це захворювання уражає більш 95% населення. Що відіграє головну роль у демінералізації твердих тканин зуба при карієсі?
 • A. Органічні кислоти
 • B. Недостатність вітаміну C
 • C. Екстремальні впливи на організм
 • D. Розлад регуляції метаболізму
 • E. Неповноцінне харчування
182.   При вживані гарячої та холодної їжі для підтримання сталої температури в ротовій порожнині виникає однотипна судинна реакція її слизової. У чому вона полягає?
 • A. -
 • B. Звуження артерій і розширення вен
 • C. Звуження судин
 • D. Розширення судин
 • E. Тонус судин не змінюється
183.   У хворого 12-ти років діагностована тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота. Для якої хвороби характерні виявлені зміни?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Туберкульоз
 • C. Сифіліс
 • D. Проказа
 • E. Опісторхоз
184.   У жінки 45-ти років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії печінка різко збільшена, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?
 • A. Гіаліново-крапельна
 • B. Паренхіматозна жирова
 • C. Гідропічна
 • D. Вуглеводна паренхіматозна
 • E. Мезенхімальна жирова
185.   До пологового відділення надійшла пацієнтка з слабкістю пологової діяльності. Який гормон необхідно ввести пацієнтці для стимуляції скорочення гладеньких м’язів матки та лактації?
 • A. Вазопрессин
 • B. Кортизол
 • C. Альдостерон
 • D. Окситоцин
 • E. Синестрол
186.   При мікроскопічному вивченні біоптата нирки в її кірковій речовині виявлені канальці близько 60 мкм в діаметрі, їх стінка утворена високим кубічним епітелієм з вираженою апікальною облямівкою і базальною складчастістю. Назвіть дані структурні утворення:
 • A. Збірна трубочка
 • B. Капсула ниркового тільця
 • C. Петля Генле
 • D. Проксимальні канальці
 • E. Дистальні канальці
187.   У хворого після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку?
 • A. Збільшення клубочкової фільтрації
 • B. Збільшення канальцевої реабсорбції
 • C. Зменшення канальцевої секреції
 • D. Зменшення клубочкової фільтрації
 • E. Зменшення канальцевої реабсорбції
188.   У хворої при лікуванні гіпертонічної хвороби на фоні прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побічна дія?
 • A. Резерпін
 • B. Дротаверин
 • C. Еналаприл
 • D. Но-шпа
 • E. Гідрохлортіазид
189.   При біохімічному аналізі еритроцитів немовляти встановлено виражену недостатність глутатіонпероксидази і низький рівень відновленого глутатіону. Яка анемія може розвинутись у цієї дитини?
 • A. Серпоподібно-клітинна
 • B. Перніціозна
 • C. Гемолітична
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Мегалобластна
190.   Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для такої стадії мітозу:
 • A. Метафаза
 • B. Анафаза
 • C. Профаза
 • D. Телофаза
 • E. Прометафаза
191.   У дитини вроджена розщілина нижньої губи (”заяча губа”) i переднього відділу піднебіння (”вовча паща”). Незрощенням яких відростків викликаний цей дефект?
 • A. Носовий, лобний
 • B. Верхньощелепний, лобний
 • C. Носовий, піднебінний
 • D. Нижньощелепний, носовий
 • E. Піднебінний, нижньощелепний
192.   При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кістки?
 • A. Наднирник
 • B. Гіпофіз
 • C. Вилочкова залоза
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Епіфіз
193.   У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
 • A. Адгезія
 • B. Комітування
 • C. Детермінація
 • D. Капацитація
 • E. Рецепція
194.   У пухлинних клітинах переважає анаеробний гліколіз. Виявлення якої речовини у шлунковому соці може підтвердити діагноз ”рак шлунка” у пацієнта?
 • A. Молочна кислота
 • B. Гем
 • C. Глікохолева кислота
 • D. Білірубін
 • E. Таурохолева кислота
195.   Лікарем швидкої допомоги у пацієнта було діагностовано анафілактичний шок, що супроводжувався бронхоспазмом. Виділення якої біологічно активної речовини тканинними базофілами зумовлює таку клінічну симптоматику?
 • A. Простагландини
 • B. Гістамін
 • C. Брадикінін
 • D. Гепарин
 • E. Лейкотрієни
196.   Хворому призначено комплексне лікування пародонтозу з використанням антибіотика лінкоміцина. Позитивного ефекту не було. Призначте інший антибіотик, здатний накопичуватись в кістках, зубах i сполучній тканині:
 • A. Оксацилін
 • B. Левоміцетин
 • C. Ністатин
 • D. Еритроміцин
 • E. Тетрациклін
197.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Лізилоксидаза
 • B. Моноаміноксидаза
 • C. Колагеназа
 • D. Пролілгідроксилаза
 • E. Лізилгідроксилаза
198.   Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?
 • A. Язиковий
 • B. Барабанний
 • C. Язикоглотковий
 • D. Барабанна струна
 • E. Малий кам’янистий
199.   Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. Він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. Порушенням функції якого ферменту можуть бути зумовлені зазначені симптоми?
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Сукцинатдегідрогеназа
 • D. Каталаза
 • E. Піруватдегідрогеназа
200.   У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
 • A. Остеобласт
 • B. Остеоцит
 • C. Остеокласт
 • D. Хондроцит
 • E. Хондробласт
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 6 користувачів, 49 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 26.73ms.