Буклет 2016 року

1.   За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці ко-ферменти передають атоми Гідроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:
 • A. 5
 • B. 15
 • C. 10
 • D. 8
 • E. 3
2.   Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
 • A. Зв’язування комплементу
 • B. Аглютинації
 • C. Нейтралізації
 • D. Преципітації
 • E. Бактеріолізу
3.   Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:
 • A. Складноефірний
 • B. Пептидний
 • C. Амідний
 • D. Водневий
 • E. Глікозидний
4.   Знешкодження білірубіну в печінці відбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печінки каталізує реакцію перетворення непрямого білірубіну на прямий?
 • A. Альдолаза
 • B. ДНК -залежна РНК-полімераза
 • C. УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • D. Лактатдегідрогеназа
 • E. Глюкозо-6-фосфатаза
5.   Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості:
 • A. C6H5 - OH
 • B. C2H5 - COOH
 • C. CCI3 - COOH
 • D. CH3 - COOH
 • E. C2H5 - OH
6.   Який засіб краще призначити хворому з діагнозом амебна дизентерія?
 • A. Левамізол
 • B. Біцилін-5
 • C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • D. Метронідазол
 • E. Пірантел
7.   Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією: timg="71.jpg"
 • A. Коновалова
 • B. Кучерова
 • C. Зініна
 • D. Чичибабіна
 • E. Ткщенко
8.   Кров являє собою складну ліо-філізовану дисперсну систему, в якій роль дисперсійного середовища відіграє плазма, а розміри частинок дисперсної фази лежать в інтервалі 2-13 мкм. Цю фракцію крові можна охарактеризувати як:
 • A. Високодисперсна
 • B. Низькодисперсна
 • C. Мікрогетерогенна
 • D. Ультрамікрогетерогенна
 • E. Грубодисперсна
9.   Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів?
 • A. Вітамін E
 • B. Вітамін K
 • C. Вітамін D
 • D. Вітамін В6
 • E. Вітамін B12
10.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерне для агранулоцитозу?
 • A. Еозинофіли
 • B. Базофіли
 • C. Моноцити
 • D. Нейтрофіли
 • E. Лімфоцити
11.   При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вкажіть, яким методом проводилося визначення:
 • A. Комплексонометрія
 • B. Перманганатометрія
 • C. Аргентометрія
 • D. Хроматометрія
 • E. Броматометрія
12.   Формулою нітрилу оцтової кислоти є:
 • A. CH3CH2CN
 • B. NCCH2COOH
 • C. CH3NC
 • D. CH3COCN
 • E. img="199a.jpg"
13.   Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • A. Нижніх листочків складного листа
 • B. Верхніх листочків складного листа
 • C. Прилистків
 • D. Всього складного листа
 • E. Верхівкових пагонів
14.   У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями у горлі під час ковтання, дiагностована ангіна. Які з вказаних симптомів відносяться до місцевих ознак гострого запалення?
 • A. Лихоманка
 • B. Тахікардія
 • C. Підвищення ШОЕ
 • D. Почервоніння
 • E. Лейкоцитоз
15.   Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?img="45.jpg"
 • A. img="45b.jpg"
 • B. img="45e.jpg"
 • C. img="45c.jpg"
 • D. img="45a.jpg"
 • E. img="45d.jpg"
16.   Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?
 • A. Пригнічення активності H+, K+-АТФ-ази
 • B. Блокада H2-гістамінових рецепторів
 • C. Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв
 • D. Блокада H1-гістамінових рецепторів
 • E. Блокада М-холінорецепторів
17.   Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:
 • A. Зворотнє кислотно-основне титрування
 • B. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном
 • C. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами
 • D. Не можна відтитрувати
 • E. Замісникове кислотно-основне титрування
18.   Який катіон III аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходиться у розчині, якщо при нагрівання з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє?
 • A. Стронцію
 • B. Плюмбуму
 • C. Магнію
 • D. Гідрарґіруму (III)
 • E. Кальцію
19.   Диметиламін вступає в реакцію з нітритною кислотою за схемою: img="81.jpg" Вибeріть продукт реакції:
 • A. img="81e.jpg"
 • B. img="81d.jpg"
 • C. img="81c.jpg"
 • D. img="81a.jpg"
 • E. img="81b.jpg"
20.   Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:
 • A. Зниження температури
 • B. Збільшення концентрації
 • C. Додавання каталізатора
 • D. Підвищення температури
 • E. Зменшення концентрації
21.   В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності:
 • A. Фелодерми
 • B. Камбію
 • C. Прокамбію
 • D. Корової паренхіма
 • E. Фелогену
22.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Гліколіз
 • B. Орнітиновий цикл
 • C. Пентозофосфатний шлях
 • D. Глюконеогенез
 • E. Глікогеноліз
23.   Плід цинародій, який складається із соковитого червонуватого гіпантію та справжніх плодиків-горішків, мають види роду:
 • A. Шипшина
 • B. Глід
 • C. Аронія
 • D. Перстач
 • E. Родовик
24.   З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу "первинний сифіліс" у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • A. Аноптральна
 • B. Електронна
 • C. Темнопольна
 • D. Світлова
 • E. Люмінесцентна
25.   При повному відновленні піролу одержують: img="69.jpg"
 • A. img="69c.jpg"
 • B. img="69a.jpg"
 • C. img="69b.jpg"
 • D. img="69d.jpg"
 • E. img="69e.jpg"
26.   Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
 • A. Графіт
 • B. Силікагель
 • C. Тальк
 • D. Сажа
 • E. Вугілля
27.   Який порядок має проста реакція складена за схемою А + В = 2С ?
 • A. Дробний
 • B. Другий
 • C. Третій
 • D. Нульовий
 • E. Перший
28.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Пальчастоскладні
 • B. Перистоскладні
 • C. Пальчасторозсічені
 • D. Перисторозсічені
 • E. Пальчастолопатеві
29.   В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, але і ідентифікувати іони:
 • A. Hg (II)
 • B. Co (II)
 • C. Cu (II)
 • D. Ni (II)
 • E. Cd (II)
30.   При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонапов-нення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?
 • A. Нейропаралітична
 • B. Метаболічна
 • C. Робоча
 • D. Реактивна
 • E. Нейротонічна
31.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зу6ів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. NaCl
 • B. CO2
 • C. H2SO4
 • D. KI
 • E. CH3COOH
32.   Чоловік 49-ти років страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Який провідний механізм розвитку набряків при даній патології?
 • A. Підвищення онкотичного тиску інтерстиціальної тканини
 • B. Зниження онкотичного тиску крові
 • C. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах
 • D. Утруднення лімфовідтоку
 • E. Підвищення проникності капілярів
33.   Хворому з гострим бронхітом призначено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратів міг викликати даний побічний ефект?
 • A. Ацетилцистеїн
 • B. Платифілін
 • C. Лібексин
 • D. Валідол
 • E. Сальбутамол
34.   Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?
 • A. Рівноважний
 • B. Ізобарний
 • C. Циклічний
 • D. Ізохорний
 • E. Ізотермічний
35.   При порфіріях накопичуються та екскретуються з організму людини порфірини та порфіриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов’язані ці патології?
 • A. Холестерол
 • B. Гем
 • C. Глюкоза
 • D. Тригліцериди
 • E. Сечовина
36.   Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осаджувача використовують розчин:
 • A. Магнію хлориду
 • B. Барію хлориду
 • C. Арґентуму нітрату
 • D. Цинку хлориду
 • E. Феруму (II) хлориду
37.   Хворому 37-ми років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує H+, K+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат:
 • A. Ранітидин
 • B. Омепразол
 • C. Гастроцепін
 • D. Фосфалюгель
 • E. Фамотидин
38.   У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично - пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?
 • A. Глюкокіназа
 • B. Ксантиноксидаза
 • C. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
 • D. Тирозиназа
 • E. Каталаза
39.   Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? img="12.jpg"
 • A. Аміди
 • B. Ангідриди
 • C. Кетони
 • D. Складні ефіри
 • E. Амінокислоти
40.   Хворому з гіпотиреозом лікар призначив препарат, який проявляє замісну дію. Який із перелічених препаратів призначив лікар?
 • A. Адреналін
 • B. L-тироксин
 • C. Аміодарон
 • D. Парацетамол
 • E. Мерказоліл
41.   Хворий 62-х років госпіталізований у кардіологічне відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта?
 • A. Легенева артеріальна гіпертензія
 • B. Легенева венозна гіпертензія
 • C. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • D. Гіпоксемія
 • E. Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню
42.   Який з псевдомонокарпних однонасінних сухих нерозкривних плодів характерний для видів родини Злакові?
 • A. Горіх
 • B. Сім ’янка
 • C. Зернівка
 • D. Горішок
 • E. Жолудь
43.   Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?
 • A. Гістамін
 • B. Диоксифенілаланін
 • C. Тирамін
 • D. Дофамін
 • E. ГАМК
44.   Яка з наведених нижче сполук НЕ Є ароматичною?
 • A. img="195b.jpg"
  Хінолін
 • B. img="195c.jpg"
  Ізохінолін
 • C. img="195d.jpg"
  Акридин
 • D. img="19de.jpg"
  Нафталін
 • E. img="195a.jpg"
  Піперидин
45.   Яка з наведених схем реакцій є реакцією нуклеофільного заміщення (SN)?
 • A. img="200e.jpg"
 • B. img="200d.jpg"
 • C. img="200b.jpg"
 • D. img="200a.jpg"
 • E. img="200c.jpg"
46.   У вагітної жінки виникла гостра стрептококова пневмонія. Який з наведених антибактеріальних засобів можна призначати в період вагітності?
 • A. Стрептоміцин
 • B. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Тетрациклін
 • E. Гентаміцин
47.   До розчину катіонів V аналітичної групи додали аміачний буфер та розчин 8-оксихіноліну. Утворився осад жовто-зеленого кольору. Які це катіони?
 • A. Кальцію
 • B. Марганцю
 • C. Заліза (II)
 • D. Магнію
 • E. Амонію
48.   Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • A. Рибофлавін
 • B. Тіамін
 • C. Карнітин
 • D. Біотин
 • E. Убіхінон
49.   Хворий скаржиться на 6іль в епігастрії опєрізуючого характеру. При обстєжєнні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?
 • A. Гострий панкреатит
 • B. Шфекційний гепатит
 • C. Гострий апендицит
 • D. Ентероколіт
 • E. Гастрит
50.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • B. Гіперфункція білящитоподібних залоз
 • C. Гіперфункція аденогіпофізу
 • D. Гіпофункція щитоподібної залози
 • E. Гіпофункція аденогіпофізу
51.   Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?
 • A. Лідокаїн
 • B. Дикаїн
 • C. Кокаїн
 • D. Совкаїн
 • E. Анестезин
52.   З якою групою діуретиків НЕ МОЖНА одночасно призначати гіпотензивні засоби, що відносяться до групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту?
 • A. Петльові
 • B. Ксантини
 • C. Калійзберігаючі
 • D. Осмотичні
 • E. Тіазидні
53.   Підприємство мікробіологічної промисловості випускає препарат, який являє собою живі ліофільно висушені клітини E. coli. Яке найбільш імовірне використання даного препарату?
 • A. Визначення колі-індексу
 • B. Постановка шкірної алергічної проби
 • C. Серодіагностика колі-ентеритів
 • D. Імунізація
 • E. Корекція дисбактеріозу
54.   Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який вид імунітету формується з їх допомогою?
 • A. Штучний пасивний
 • B. Природний активний
 • C. Природний пасивний
 • D. -
 • E. Штучний активний
55.   Титрантами методу нейтралізації є стандартні розчини кислот і лугів, які є вторинними стандартними розчинами. Виберіть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:
 • A. Na2CO3
 • B. Na2S2O3
 • C. CaCO3
 • D. HNO3
 • E. H2C2O4
56.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Амброксол
 • B. Глауцин
 • C. Мукалтин
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Кодеїн
57.   Для лікування екземи лікар виписав пацієнту лікарський засіб, який слід використати трансдермально. Яка максимальна кількість мікробних тіл допустима у 1 г цього засобу у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї?
 • A. 100 бактерій і 100 грибів
 • B. 100 бактерій і грибів сумарно
 • C. 1000 бактерій і грибів
 • D. 500 бактерій і грибів
 • E. 100 бактерій і 50 грибів
58.   Дослідження крові пацієнта, у якого спостерігається деформація суглобів в результаті запалення, виявило гіперурікемію. Яке захворювання найімовірніше у цього хворого?
 • A. Цинга
 • B. Пелагра
 • C. Атеросклероз
 • D. Ревматизм
 • E. Подагра
59.   Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію:
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Корглікон
 • C. Діазепам
 • D. Диклофенак-натрій
 • E. Прозерин
60.   Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення АТ до 160/100 мм рт.ст., біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Порекомендуйте препарат з групи β-адреноблокаторів для лікування даної патології:
 • A. Бензилпеніцилін
 • B. Фенотерол
 • C. Ноотропіл
 • D. Метопролол
 • E. Морфін
61.   Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • A. БЦЖ
 • B. Холероген-анатоксин
 • C. АКДП
 • D. Протиправцева сироватка
 • E. Бруцельозна вакцина
62.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Ліофобна
 • B. Зв’язанодисперсна
 • C. Ліофільна
 • D. Гідрофільна
 • E. Вільно-дисперсна
63.   Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • A. Поживні середовища
 • B. Первинні клітинні культури
 • C. Сприйнятливі лабораторні тварини
 • D. -
 • E. Курячі ембріони, що розвиваються
64.   Під час огляду хворого невропатологом встановлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні даному порушенню нервової системи:
 • A. Порушення часової та просторової орієнтації рухів
 • B. Відсутність рухів однієї половини тулуба
 • C. Порушення ініціації та планування рухів
 • D. Відсутність рухів верхніх кінцівок
 • E. Надмірність рухів
65.   З оцтової кислоти необхідно отримати оцтовий ангідрид за схемою: img="191.jpg" Ви6єріть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:
 • A. NaHCO3
 • B. Р2О5
 • C. NaOH
 • D. NaCl
 • E. HCl
66.   Серед запропонованих реакцій оберіть ту, яка буде перебігати по карбоксильній групі:
 • A. img="73a.jpg"
 • B. img="73d.jpg"
 • C. img="73e.jpg"
 • D. img="73b.jpg"
 • E. img="73c.jpg"
67.   Хворому після гострого інфаркту міокарда лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розрахував лікар?
 • A. Спазмолітична
 • B. Протизапальна
 • C. Жарознижуюча
 • D. Антиагрегантна
 • E. Анальгезуюча
68.   При вивчені рослин родини Asteraceae встановлено декілька типів квіток. Який тип квіток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?
 • A. Трубчасті
 • B. Лійкоподі6ні
 • C. Двогубі
 • D. Несправжньоязичкові
 • E. Язичкові
69.   Для виявлення гліцерину може бути використана реакція дегідратації, в результаті якої утворюється речовина з різким подразнюючим запахом. Ця речовина:
 • A. Акролеїн
 • B. Оцтовий альдегід
 • C. Аміак
 • D. Ацетон
 • E. Диетиловий ефір
70.   Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Анальгін
 • B. Ацетилсаліцилова кислота
 • C. Диклофенак-натрій
 • D. Целекоксиб
 • E. Парацетамол
71.   Для профілактики кашлюка, дифтерії, правця дітям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мікроорганізми одного із збудників і анатоксини інших?
 • A. Асоційована
 • B. Штучна
 • C. Генноінженерна
 • D. Аутовакцина
 • E. Хімічна
72.   В методі визначення терміну придатності лікарського препарату допускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:
 • A. Третій
 • B. Нульовий
 • C. Перший
 • D. Другий
 • E. Дробний
73.   Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
 • A. img="80e.jpg"
 • B. img="80b.jpg"
 • C. img="80a.jpg"
 • D. img="80c.jpg"
 • E. img="80d.jpg"
74.   В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?
 • A. Піч Пастера
 • B. Апарат Коха
 • C. Автоклав
 • D. Паровий стерилізатор
 • E. Фільтр Зейтця
75.   Фітопатогенні захворювання змінюють фармакологічні властивості рослин. Які мікроорганізми найчастіше викликають такі захворювання?
 • A. Віруси
 • B. Бактерії
 • C. Гриби
 • D. Мікоплазми
 • E. Актиноміцети
76.   Барбітурова кислота img="194.jpg" є найважливішим похідним:
 • A. Піридазину
 • B. Піридину
 • C. Птеридину
 • D. Піразину
 • E. Піримідину
77.   Вторинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні:
 • A. Укріплення
 • B. Розтягування і диференціації
 • C. Поділу
 • D. Кореневого чохлика
 • E. Всисання
78.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="64b.jpg"
 • B. img="64e.jpg"
 • C. img="64a.jpg"
 • D. img="64c.jpg"
 • E. img="64d.jpg"
79.   Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахіаритмії:
 • A. Атропін
 • B. Кофеїн-натрію бензоат
 • C. Анаприлін
 • D. Добутамін
 • E. Адреналін
80.   Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?
 • A. Розпад жирів
 • B. Синтез глікогену
 • C. Синтез простагландинів
 • D. Розпад глюкози
 • E. Синтез амінокислот
81.   У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • A. Вазопресин
 • B. Соматотропін
 • C. Окситоцин
 • D. Кортикотропін
 • E. Тиротропін
82.   Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ - арсин, що викликає появу темної плями на фільтрувальному папері, просоченому розчином нітрату аргентуму:
 • A. Нітрат
 • B. Арсенат
 • C. Фосфат
 • D. Сульфат
 • E. Сульфід
83.   У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
 • A. Підвищення онкотичного тиску крові
 • B. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • C. Зниження тиску в капсулі клубочків
 • D. Підвищення тиску в капсулі клубочків
 • E. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
84.   Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану: img="193.jpg"
 • A. Кето-енольна таутомерія
 • B. Лактим-лактамна таутомерія
 • C. Азольна (прототропна) таутомерія
 • D. Аци-нітро-таутомерія
 • E. Аміно-імінна таутомерія
85.   Молоді листки евкаліпту кулястого супротивні, м’які, яйцеподібні із серцевидною стеблообгортною основою; старі листки почергові, шкірясті, вузьколанцетні, з коротким черешком. Як називається таке явище?
 • A. Гетерофілія
 • B. Гетероталізм
 • C. Гетерогамія
 • D. Гетеростилія
 • E. Гетеротрофність
86.   При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • A. Покритонасінні
 • B. Хвощеподібні
 • C. Плауноподібні
 • D. Голонасінні
 • E. Папоротеподібні
87.   Глутамінова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку. За яким рівнянням можна визначити її поверхневий натяг?
 • A. Фрейндліха
 • B. Релея
 • C. Шишковського
 • D. Дюкло-Траубе
 • E. Нікольського
88.   Використання активованого вугілля для очистки антибіотиків зумовлене процесом самовільної зміни концентрації компонентів у поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається:
 • A. Адгезія
 • B. Адсорбція
 • C. Десорбція
 • D. Когезія
 • E. Змочування
89.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:
 • A. Хлоридом кальцію
 • B. Еуфіліном
 • C. Дихлотіазидом
 • D. Панангіном
 • E. Глюконатом кальцію
90.   У крові хворого виявлено: ер.-1,5 • 1012/л, НЬ- 60 г/л, колірний показник - 1,4, лейкоцити - 3,0 • 109/л, тромбоцити - 1,2 • 1010/л, ретикулоци-ти - 0,2%. У мазку крові тільця Жоллі, кільця Кебота, мегалоцити. Який вид анемії у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Залізодефіцитна
 • C. Гіпопластична
 • D. B12-фолієводефіцитна
 • E. Залізорефрактерна
91.   Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний при кандидомікозі кишечника?
 • A. Ністатин
 • B. Тербінафін
 • C. Флуконазол
 • D. Гризеофульвін
 • E. Кетоконазол
92.   Ноелектрична точка білка дорівнює 5,7 При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?
 • A. 4,0
 • B. 5,0
 • C. 4,7
 • D. 7,0
 • E. 5,7
93.   Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка:
 • A. Мінімальний
 • B. Максимальний
 • C. Дорівнює 100% від маси
 • D. Перевищує 100% від маси
 • E. Складає 50% від маси
94.   Приготували 0,1М розчин арґентуму нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Натрію бензоат
 • B. Натрію гідроксид
 • C. Натрію тетраборат
 • D. Оксалатна кислота
 • E. Калію хлорид
95.   За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:img="16.jpg"
 • A. Піридин-4-карбонова кислота
 • B. Піридин-3-карбонова кислота
 • C. Піридин-2-карбонова кислота
 • D. 3-карбоксипіридин
 • E. 2-карбоксипіридин
96.   Збудники кишкових ієрсиніозів здатні розмножуватись при температурі холодильника, що може спровокувати інфікування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать ці мікроорганізми?
 • A. Антропофіли
 • B. Психрофіли
 • C. Мезофіли
 • D. Термофіли
 • E. Некрофіли
97.   Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?
 • A. Інфекція
 • B. Ушкодження міокарда
 • C. Підвищений опір вигнанню крові в аорту
 • D. Перевантаження серця опором
 • E. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
98.   Як називаються стереоізомери (просторові ізомери), які відносяться один до одного як предмет і його дзеркальне відображення?
 • A. Енантіомери
 • B. Епімери
 • C. Діастереомери
 • D. Штермедіати
 • E. Геометричні ізомери
99.   Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:
 • A. Бета -окиснення жирних кислот
 • B. Цикл трикарбонових кислот
 • C. Глюконеогенез
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Пентозофосфатний цикл
100.   Багато хімічних процесів відбувається за сталих температури і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
 • A. Ентропія
 • B. Енергія Гіббса
 • C. Ентальпія
 • D. Енергія Гельмгольца
 • E. Внутрішня енергія
101.   При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:
 • A. Електропровідність розчину
 • B. Кут обертання площини поляризованого світла
 • C. pH середовища
 • D. Показник заломлення
 • E. Різницю потенціалів
102.   Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?
 • A. img="52e.jpg"
 • B. img="52a.jpg"
 • C. img="52b.jpg"
 • D. img="52c.jpg"
 • E. img="52d.jpg"
103.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Мінералізацію
 • B. Опробкування
 • C. Ослизніння
 • D. Кутинізацію
 • E. Здерев’яніння
104.   При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • A. Ферум (III) тіоціанат
 • B. Метиловий оранжевий
 • C. Еріохром чорний Т
 • D. Мурексид
 • E. Фенолфталеїн
105.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. Na2SO4
 • B. CH3Cl
 • C. CH3OH
 • D. C6H5COONa
 • E. NaCl
106.   До розчину катіонів V аналітичної групи додали розчин тіоціанату аммонію. Розчин забарвлюється у червоний колір. Які це катіони?
 • A. Магнію
 • B. Кальцію
 • C. Заліза (III)
 • D. Стронцію
 • E. Нікелю
107.   Монокарпні плоди представників родини Fabaceae сухі, багатонасінні, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Ця будова характерна для такої структури:
 • A. Кістянка
 • B. Листянка
 • C. Стрючок
 • D. Стрючечок
 • E. Біб
108.   Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
 • A. Лактат
 • B. Ацетилкоензим А
 • C. Холін
 • D. Альфа-гліцеролфосфат
 • E. Піруват
109.   Після закінчення стерилізації матеріалу для операційної проведено контроль її ефективності. Для цього у стерилізаційну камеру разом з матеріалом були поміщені смужки паперу, на які нанесено:
 • A. Candida albicans
 • B. Helicobacter pylori
 • C. Bacillus subtilis
 • D. Escherichia coli
 • E. Staphylococcus aureus
110.   Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
 • A. Колі-індекс
 • B. Перфрінгенс-титр
 • C. Олігосапробність
 • D. Катаробність
 • E. Мезосапробність
111.   За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення: img="65.jpg"
 • A. img="65e.jpg"
 • B. img="65d.jpg"
 • C. img="65a.jpg"
 • D. img="65b.jpg"
 • E. img="65c.jpg"
112.   У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
 • A. Кумуляція
 • B. Сенсибілізація
 • C. Абстинентний синдром
 • D. Толерантність
 • E. Ідіосинкразія
113.   Хворому, у якого діагностовано тромбоз нижніх кінцівок, лікар призначив приймати синкумар, що є антивітаміном K. Який процес гальмується під дією цього препарату?
 • A. Метилювання радикалів амінокислот
 • B. Гідроксилювання лізину
 • C. Фосфорилювання залишків серину
 • D. Карбоксилювання залишків глутамату
 • E. Гідроксилювання проліну
114.   Стебла рослини стеляться по землі і вкорінюються за допомогою додаткових коренів. Про який тип стебла йде мова?
 • A. Прямостояче
 • B. Висхідне
 • C. Чіпке
 • D. Повзуче
 • E. Витке
115.   Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • A. Утворення осаду червоного кольору
 • B. Забарвлення розчину у жовтий колір
 • C. Утворення осаду жовтого кольору
 • D. Забарвлення розчину у червоний колір
 • E. Утворення осаду бурого кольору
116.   Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Підшкірний
 • B. Ректальний
 • C. Інгаляційний
 • D. Сублінгвальний
 • E. Пероральний
117.   Якому лікарському виду родини Верескові належать листя з наступними морфологічними ознаками: коро-ткочєрєшкові, довгасто-лінійні, з завернутими донизу краями, зверху - шкірясті, блискучі, буровато-зелені, знизу - рудо-повстяні?
 • A. Чорниця звичайна
 • B. Мучниця звичайна
 • C. Багно звичайне
 • D. Журавлина болотна
 • E. Брусниця звичайна
118.   З якою метою поряд з використанням групового реактиву III аналітичної групи використовують етиловий спирт?
 • A. Для подальшого розчинення утворених осадів
 • B. Для зміни рН середовища
 • C. Для дробного осадження катіонів
 • D. Для запобігання комплексоутво-рення
 • E. Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи
119.   Як називається альдегід наступної будови: img="18.jpg"
 • A. 2,3-диметилгексеналь
 • B. 2,3-диметилгексаналь
 • C. 3-метилгексаналь
 • D. 2-метил-3-пропілбутаналь
 • E. 1,2-диметилпентаналь
120.   Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стійкості визначають елементи, що містять гени, які зумовлюють резистентність клітини до різних лікарських засобів, перш за все до антибіотиків. Які саме?
 • A. Мітохондрії
 • B. Цитоплазма
 • C. Нуклеоїд
 • D. Апарат Іольджі
 • E. R-плазміди
121.   Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
 • A. Сухим жаром
 • B. Кип’ятіння одноразове
 • C. Ультрафіолетове опромінення
 • D. Паром під тиском
 • E. Текучою парою дрібно
122.   У сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на МПА колонії жовто-зеленого кольору і мають характерний запах. Який це мікроорганізм?
 • A. Клебсієла
 • B. Протей
 • C. Псевдомонада
 • D. Стафілокок
 • E. Ешеріхія
123.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • B. Блокада α-адренорецепторів
 • C. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого ферменту
 • D. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • E. Блокада β-адренорецепторів
124.   При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • A. Актиноміцети
 • B. Пеніцил
 • C. Аспергил
 • D. Мукор
 • E. Кандіда
125.   Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який катіон із водного розчину найкраще адсорбується на негативно заряджених ділянках поверхні адсорбенту:
 • A. Cs+
 • B. К+
 • C. H+
 • D. Na+
 • E. Li
126.   До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на втрату апетиту, біль в животі, температуру 39-40oC та висипи на шкірі живота. Хворому був поставлений діагноз "черевний тиф". Реакція пасивної гемаглютинації позитивна з еритроцитарним тифозним Vі-діагностикумом. Про що свідчать отримані результати?
 • A. Гостра форма захворювання на черевний тиф
 • B. Реконвалесценція
 • C. Носій тифозних мікробів
 • D. Рецидив захворювання на черевний тиф
 • E. Здорова людина
127.   У хворого 59-ти років, що страждає на цироз печінки, розвинувся геморагічний синдром. Розвиток геморагічного синдрому у даній клінічній ситуації зумовлений зниженням такої функції печінки:
 • A. Кон’югаційна
 • B. Гемопоетична
 • C. Детоксикаційна
 • D. Білковосинтетична
 • E. Жовчоутворююча
128.   Серед наведених сполук ацилюючим реагентом є:
 • A. img="82c.jpg"
 • B. img="82e.jpg"
 • C. img="82b.jpg"
 • D. img="82a.jpg"
 • E. img="82d.jpg"
129.   Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
 • A. img="74c.jpg"
 • B. img="74e.jpg"
 • C. img="74b.jpg"
 • D. img="74a.jpg"
 • E. img="74d.jpg"
130.   Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних?
 • A. Гемофілія
 • B. Цукровий діабет
 • C. Синдром Шерешевського
 • D. Хвороба Дауна
 • E. Синдром Клайнфельтера
131.   У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?
 • A. Натрію хлорид
 • B. Унітіол
 • C. Фурацилін
 • D. Калію перманганат
 • E. Магнію сульфат
132.   При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампози-тивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?
 • A. Піодермія
 • B. Туляремія
 • C. Сибірка
 • D. Чума
 • E. Кандидоз
133.   У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має місце?
 • A. Гіперосмолярна
 • B. Гіперглікемічна
 • C. Гіпоглікемічна
 • D. Кетоацидотична
 • E. Лактатацидемічна
134.   Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мора. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
 • A. Срібла хромат
 • B. Срібла хлорид
 • C. Калію хлорид
 • D. Калію хромат
 • E. Калію дихромат
135.   Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск при однакових молярній концентрації і температурі?
 • A. C12H22O12
 • B. С6H12Oб
 • C. Cu(NO3)2
 • D. Al2(SO4)3
 • E. CuSO4
136.   У титриметричному аналізі використовують різні способи титрування. Якщо є можливість вибору, то яким методом слід скористатись, щоб одержати точніший результат?
 • A. Комбіноване титрування
 • B. Замісникове титрування
 • C. Пряме титрування
 • D. Реверсійне титрування
 • E. Зворотнє титрування
137.   а-амінокислоти R-CH(NH2)-COOH відносно легко декарбоксилюються до:
 • A. Нітрозамінів
 • B. Оксокислот
 • C. Спиртів
 • D. Гідроксикислот
 • E. Амінів
138.   Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:
 • A. Оксалатної кислоти
 • B. Натрію тетраборату
 • C. Натрію хлориду
 • D. Калію дихромату
 • E. Цинку сульфату
139.   Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: img="76.jpg"
 • A. Ацетатна кислота
 • B. Етанол
 • C. Етаналь
 • D. Пропаналь
 • E. Пропанон
140.   Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?
 • A. Віроїди
 • B. Мікроскопічні гриби
 • C. Віруси
 • D. Найпростіші
 • E. Бактерії
141.   Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати у нього алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну може бути причиною такого стану?
 • A. Кадаверин
 • B. Путресцин
 • C. ГАМК
 • D. Дофамін
 • E. Гістамін
142.   Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)2SO4 (NH4)NO3, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?
 • A. Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним
 • B. Від’ємний
 • C. Електронейтральний
 • D. Не має заряду
 • E. Позитивний
143.   У Астрагала шерстистоквіткового квітки сидять на вкороченій і потовщеній головній вісі, утворюючи просте суцвіття:
 • A. Волоть
 • B. Щиток
 • C. Колос
 • D. Китиця
 • E. Голівка
144.   Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерним є зниження активності такого процесу:
 • A. Ліполіз
 • B. Гліколіз
 • C. Синтез глікогену
 • D. Пентозофосфатний шлях
 • E. Фосфорилювання білків
145.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Йодидкрохмальний папірець
 • B. Фенолфталеїн
 • C. Метиленовий червоний
 • D. Еозин
 • E. Еріохром чорний Т
146.   Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:
 • A. Флоема
 • B. Епідерма
 • C. Кірка
 • D. Перидерма
 • E. Ксилема
147.   При взаємодії речовин за схемою img="78.jpg" одержують:
 • A. Метилформіат
 • B. Метилетаноат
 • C. Метилацетат
 • D. Етилацетат
 • E. Етилформіат
148.   При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • A. Альбуміни
 • B. α2-глобуліни
 • C. α1--глобуліни
 • D. γ-глобуліни
 • E. β-глобуліни
149.   Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Для клітин головного мозку характерним шляхом знешкодження аміаку є утворення такої речовини:
 • A. Глутамін
 • B. Гліцин
 • C. Лактат
 • D. Білірубін
 • E. Креатин
150.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Однаковий з зарядом гранули
 • B. Однаковий з потенціалвизначальними іонами
 • C. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • D. Однаковий із зарядом ядра
 • E. Протилежний до заряду гранули
151.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • A. Блокатором деградації дофаміну
 • B. Симпатолітиком
 • C. Попередником ацетилхоліну
 • D. Попередником дофаміну
 • E. Попередником стероїдних гормонів
152.   Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків: img="55.jpg"
 • A. D-глюкопіранози та L- глюкопіранози
 • B. D-глюкопіранози та D- маннопіранози
 • C. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
 • D. D-глюкопіранози та D- галактопіранози
 • E. D-глюкопіранози
153.   У хворого на невроз страх, емоційна напруга. Лікар підібрав йому препарат, що знижує ці симптоми. Це:
 • A. Ноотропіл
 • B. Сіднокарб
 • C. Кофеїн
 • D. Діазепам
 • E. Карбонат літія
154.   Гіперхромна анемія - хвороба Бірмера - виникає внаслідок нестачі вітаміну B12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?
 • A. Кобальт
 • B. Ферум
 • C. Цинк
 • D. Магній
 • E. Молібден
155.   У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:
 • A. ТЦБС
 • B. Леффлера
 • C. Ендо
 • D. МПА
 • E. Кітта-Тароці
156.   Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 30S-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
 • A. Ініціація транскрипції
 • B. Ініціація реплікації
 • C. Ініціація трансляції
 • D. Термінація трансляції
 • E. Термінація транскрипції
157.   При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?
 • A. Тироксингідроксилаза
 • B. Тирозиназа
 • C. Моноамінооксидаза
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Фенілаланінгідроксилаза
158.   При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:
 • A. Ендоплазматична сітка
 • B. Ядерна оболонка
 • C. Гіалоплазма
 • D. Тонопласт
 • E. Плазмалема
159.   У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієлобластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?
 • A. Лейкопенія
 • B. Лейкоз
 • C. ДВЗ-синдром
 • D. Анемія
 • E. Лейкоцитоз
160.   На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?
 • A. Штучний активний
 • B. Природній активний
 • C. Природній пасивний
 • D. Видовий спадковий
 • E. Штучний пасивний
161.   У листку кропиви дводомної визначені жалкі багатоклітинні волоски. Це є:
 • A. Сочевички
 • B. Залозки
 • C. Канальці
 • D. Прості волоски
 • E. Емергенці
162.   До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до патогенетичної терапії?
 • A. Атропіну сульфат та дипіроксим
 • B. Тетацин-кальцій та унітіол
 • C. Тіосульфат натрію та бемегрид
 • D. Глюкоза та бемегрид
 • E. Налорфіну гідрохлорид та беме-грид
163.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Пронос
 • B. Посилення ацидогенезу в нирках
 • C. Розвиток гіпервентиляції легень
 • D. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • E. Блювання
164.   До клініки поступив потерпілий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатності виникає в такому випадку?
 • A. Дисрегуляторна вентиляційна
 • B. Рестриктивна вентиляційна
 • C. Дифузійна
 • D. Обструктивна вентиляційна
 • E. Перфузійна
165.   До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, які переваги має даний препарат як переважний блокатор циклооксигенази-2 у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами?
 • A. Виразний міоспазмолітичний ефект
 • B. Мінімальна побічна дія на кровотворення
 • C. Наявність інтерфероногенних властивостей
 • D. Значне пригнічення активності протеаз
 • E. Мінімальна побічна дія на травний канал
166.   Хворий потрапив до лікарні з кишковою кровотечею. Який препарат треба включити до схеми лікування?
 • A. Рибофлавін
 • B. Аспірин
 • C. Вікасол
 • D. Сульфаніламід
 • E. Кокарбоксилаза
167.   З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
 • A. Фібринозний
 • B. Геморагічний
 • C. Змішаний
 • D. Серозний
 • E. Гнійний
168.   Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
 • A. Asteraceae
 • B. Araceae (Palmae)
 • C. Alliaceae
 • D. Convallariaceae
 • E. Poaceae (Gramineae)
169.   Хворий 52-х років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, імовірно, є у хворого?
 • A. Гіперсекреція та гіперхлоргідрія
 • B. Гіпосекреція
 • C. Ахілія
 • D. Гіпохлоргідрія
 • E. Ахлоргідрія
170.   Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • A. Скляний
 • B. Хлорсрібний
 • C. Сурм’яний
 • D. Хінгідронний
 • E. Платиновий
171.   Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ?
 • A. Синтез стероїдних гормонів і холе-стеролу
 • B. Синтез жовчних кислот і холесте-ролу
 • C. Декарбоксилювання і трансаміну-вання амінокислот
 • D. Синтез нуклеїнових кислот і фо-сфоліпідів
 • E. Синтез кетонових тіл і жовчних кислот
172.   У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?
 • A. Натрію тетраборат
 • B. Хлороводнева кислота
 • C. Оцтова кислота
 • D. Щавлева кислота
 • E. Натрію хлорид
173.   В аптеку звернулася жінка зі скаргами на зміну забарвлення сечі на червону. Який протитуберкульозний препарат спричинив таку дію?
 • A. Доксицикліну гідрохлорид
 • B. Стрептоміцин
 • C. Ізоніазид
 • D. Рифампіцин
 • E. Хінгамін
174.   Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:
 • A. Fe(OH)2
 • B. FeO
 • C. Fe2(SO4)3
 • D. Fe(OH)3
 • E. FePO4
175.   Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію с індикатором мурексидом для створення рН>12?
 • A. Уротропін
 • B. Ацетатний буфер
 • C. Натрію гідроксид
 • D. Аміачний буфер
 • E. Амонію гідроксид
176.   Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • A. Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • B. Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • C. Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • D. Пряме титрування у лужному середовищі
 • E. Титрування замісника
177.   В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:
 • A. Натрію хлориду
 • B. Амонію оксалату
 • C. Амонію ацетату
 • D. Барію хлориду
 • E. Калію йодиду
178.   Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають:
 • A. Яскраво-червоний осад
 • B. Чорний осад
 • C. Брудно-зелений осад
 • D. Яскраво-червоний розчин
 • E. Оранжевий осад
179.   Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):
 • A. 101,3 кПа, 0 К
 • B. 50 кПа, 298 К
 • C. 50 кПа, 273 К
 • D. 101,3 кПа, 273 К
 • E. 101,3 кПа, 298 К
180.   Згідно до вимог Фармакопеї лікарські препарати для місцевого застосування повинні підлягати контролю на "мікробіологічну чистоту". Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про НЕПРИДАТНІСТЬ цих препаратів для використання з лікувальною метою?
 • A. Дріжджові гриби
 • B. Плісняві гриби
 • C. Золотисті стафілококи
 • D. Сапрофітні стафілококи
 • E. Сарцини
181.   Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • A. Папоротеподібних
 • B. Хвойних
 • C. Однодольних
 • D. Дводольних
 • E. Гнетових
182.   Досліджена мікориза на коренях дуба являє собою симбіоз:
 • A. Двох різних бактерій
 • B. Гриба і водорості
 • C. Гриба і бактерії
 • D. Гриба і вищої рослини
 • E. Бактерії і вищої рослини
183.   Назвіть провідний механізм протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату):
 • A. Має антиоксидантну дію
 • B. Знижує рівень тригліцеридів
 • C. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
 • D. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
 • E. Пригнічує всмоктування холестерину
184.   Злоякісні пухлини мають цілий ряд морфологічних функціональних відмінностей від доброякісних. Що з нижчеперерахованого характерно тільки для злоякісних пухлин?
 • A. Не метастазують
 • B. Не рецидивують
 • C. Низький ступінь диференціювання клітин
 • D. Експансивний ріст
 • E. Мають лише місцевий вплив
185.   У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?
 • A. Експансивний ріст
 • B. Інфільтративний ріст
 • C. Ракова кахексія
 • D. Проростання у навколишні тканини
 • E. Метастазування
186.   У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • A. Ф=3; n=1
 • B. С=0
 • C. С=2
 • D. Ф=3; С=1
 • E. С=1
187.   Розчин вінілпіролідону широко застосовується у фармації для пролонгування дії лікарських речовин. Його середньочисельну молекулярну масу можна визначити методом:
 • A. Осмометрія
 • B. Кондуктометрія
 • C. -
 • D. Кріоскопія
 • E. Поляриметрія
188.   Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
 • A. ±0,1a
 • B. ±0,001a
 • C. ±0,01a
 • D. ±0,0001a
 • E. ±0,002a
189.   В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
 • A. Анаприлін
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Метопролол
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Глібенкламід
190.   Тип продихового апарату, у якого побічних клітин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:
 • A. Аномоцитний
 • B. Парацитний
 • C. Діацитний
 • D. Анізоцитний
 • E. Тетрацитний
191.   Який з перерахованих реактивів використовується у даній реакції? img="72.jpg"
 • A. Гриньяра
 • B. Лукаса
 • C. Чугаєва
 • D. Толенса
 • E. Маркі
192.   Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • A. Смоляні ходи
 • B. Схизогенні вмістища
 • C. Нечленисті молочники
 • D. Членисті молочники
 • E. Лізигенні вмістища
193.   До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • A. Осаджувальне титрування
 • B. Комплексонометрія
 • C. Алкаліметрія
 • D. Ацидіметрія
 • E. Перманганатометрія
194.   Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:
 • A. Температуру реакційної суміші
 • B. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
 • C. Будову молекул взаємодіючих сполук
 • D. Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
 • E. Концентрацію реагуючих речовин
195.   Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Глюкокіназа
 • B. Фосфорилаза
 • C. Альдолаза
 • D. Гзоцитратдегідрогеназа
 • E. Глюкозо-6-фосфатаза
196.   Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • A. Атропіну сульфат
 • B. Нітразепам
 • C. Дитилін
 • D. Пілокарпіну гідрохлорид
 • E. Фенофібрат
197.   У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який метод дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?
 • A. Серійних розведень антибіотика
 • B. Серійних розведень сечі
 • C. Серійних розведень поживного середовища
 • D. Паперових дисків, змочених сечею
 • E. Паперових дисків, змочених антибіотиками
198.   У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
 • A. Механізми декомпенсації
 • B. Компенсаторно-пристосувальні
 • C. Ознаки пошкодження
 • D. Патологічні
 • E. Функціональні порушення
199.   У хлопчика, який захворів на ГРВІ, при вимірюванні температури тіла протягом доби показники коливались в межах 38-39°C. Який вид гарячки за ступенем підйому температури спостерігається?
 • A. Нормальна
 • B. Помірна
 • C. Висока
 • D. Гіперпіретична
 • E. Субфебрильна
200.   При однаковій температурі дано 5 водних розчинів з молярною концентрацією 0,05 моль/кг Які з цих розчинів є ізотонічними по відношенню один до одного?
 • A. СН3ОН і NaCl
 • B. -
 • C. AlCl3 і СаСІ2
 • D. СбН120б і NaCl
 • E. NaCl, MgSO4
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 20 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 19.65ms.