Буклет 2016 року

1.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Пальчастолопатеві
 • B. Перисторозсічені
 • C. Перистоскладні
 • D. Пальчасторозсічені
 • E. Пальчастоскладні
2.   Чоловік 49-ти років страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Який провідний механізм розвитку набряків при даній патології?
 • A. Зниження онкотичного тиску крові
 • B. Утруднення лімфовідтоку
 • C. Підвищення онкотичного тиску інтерстиціальної тканини
 • D. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах
 • E. Підвищення проникності капілярів
3.   Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ - арсин, що викликає появу темної плями на фільтрувальному папері, просоченому розчином нітрату аргентуму:
 • A. Сульфат
 • B. Фосфат
 • C. Сульфід
 • D. Арсенат
 • E. Нітрат
4.   У хлопчика, який захворів на ГРВІ, при вимірюванні температури тіла протягом доби показники коливались в межах 38-39°C. Який вид гарячки за ступенем підйому температури спостерігається?
 • A. Висока
 • B. Помірна
 • C. Гіперпіретична
 • D. Нормальна
 • E. Субфебрильна
5.   Молоді листки евкаліпту кулястого супротивні, м’які, яйцеподібні із серцевидною стеблообгортною основою; старі листки почергові, шкірясті, вузьколанцетні, з коротким черешком. Як називається таке явище?
 • A. Гетероталізм
 • B. Гетеротрофність
 • C. Гетерогамія
 • D. Гетеростилія
 • E. Гетерофілія
6.   У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
 • A. Ідіосинкразія
 • B. Сенсибілізація
 • C. Толерантність
 • D. Кумуляція
 • E. Абстинентний синдром
7.   Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стійкості визначають елементи, що містять гени, які зумовлюють резистентність клітини до різних лікарських засобів, перш за все до антибіотиків. Які саме?
 • A. Апарат Іольджі
 • B. Мітохондрії
 • C. Нуклеоїд
 • D. R-плазміди
 • E. Цитоплазма
8.   У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?
 • A. Хлороводнева кислота
 • B. Натрію хлорид
 • C. Щавлева кислота
 • D. Натрію тетраборат
 • E. Оцтова кислота
9.   З оцтової кислоти необхідно отримати оцтовий ангідрид за схемою: img="191.jpg" Ви6єріть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:
 • A. Р2О5
 • B. NaCl
 • C. NaHCO3
 • D. NaOH
 • E. HCl
10.   Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Для клітин головного мозку характерним шляхом знешкодження аміаку є утворення такої речовини:
 • A. Глутамін
 • B. Креатин
 • C. Білірубін
 • D. Лактат
 • E. Гліцин
11.   Хворому, у якого діагностовано тромбоз нижніх кінцівок, лікар призначив приймати синкумар, що є антивітаміном K. Який процес гальмується під дією цього препарату?
 • A. Гідроксилювання лізину
 • B. Метилювання радикалів амінокислот
 • C. Фосфорилювання залишків серину
 • D. Гідроксилювання проліну
 • E. Карбоксилювання залишків глутамату
12.   При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • A. Мукор
 • B. Аспергил
 • C. Пеніцил
 • D. Актиноміцети
 • E. Кандіда
13.   Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?
 • A. Синтез амінокислот
 • B. Синтез простагландинів
 • C. Розпад жирів
 • D. Розпад глюкози
 • E. Синтез глікогену
14.   Хворому з гострим бронхітом призначено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратів міг викликати даний побічний ефект?
 • A. Лібексин
 • B. Валідол
 • C. Сальбутамол
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Платифілін
15.   Хворому 37-ми років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує H+, K+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат:
 • A. Фосфалюгель
 • B. Гастроцепін
 • C. Ранітидин
 • D. Омепразол
 • E. Фамотидин
16.   Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
 • A. Катаробність
 • B. Колі-індекс
 • C. Мезосапробність
 • D. Олігосапробність
 • E. Перфрінгенс-титр
17.   Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:
 • A. Alliaceae
 • B. Poaceae (Gramineae)
 • C. Araceae (Palmae)
 • D. Convallariaceae
 • E. Asteraceae
18.   Після закінчення стерилізації матеріалу для операційної проведено контроль її ефективності. Для цього у стерилізаційну камеру разом з матеріалом були поміщені смужки паперу, на які нанесено:
 • A. Bacillus subtilis
 • B. Candida albicans
 • C. Escherichia coli
 • D. Helicobacter pylori
 • E. Staphylococcus aureus
19.   Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?
 • A. ГАМК
 • B. Тирамін
 • C. Диоксифенілаланін
 • D. Дофамін
 • E. Гістамін
20.   Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • A. Біотин
 • B. Тіамін
 • C. Карнітин
 • D. Рибофлавін
 • E. Убіхінон
21.   У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?
 • A. Експансивний ріст
 • B. Ракова кахексія
 • C. Інфільтративний ріст
 • D. Метастазування
 • E. Проростання у навколишні тканини
22.   Досліджена мікориза на коренях дуба являє собою симбіоз:
 • A. Гриба і бактерії
 • B. Бактерії і вищої рослини
 • C. Двох різних бактерій
 • D. Гриба і вищої рослини
 • E. Гриба і водорості
23.   В аптеку звернулася жінка зі скаргами на зміну забарвлення сечі на червону. Який протитуберкульозний препарат спричинив таку дію?
 • A. Рифампіцин
 • B. Доксицикліну гідрохлорид
 • C. Стрептоміцин
 • D. Ізоніазид
 • E. Хінгамін
24.   До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на втрату апетиту, біль в животі, температуру 39-40oC та висипи на шкірі живота. Хворому був поставлений діагноз "черевний тиф". Реакція пасивної гемаглютинації позитивна з еритроцитарним тифозним Vі-діагностикумом. Про що свідчать отримані результати?
 • A. Носій тифозних мікробів
 • B. Здорова людина
 • C. Реконвалесценція
 • D. Рецидив захворювання на черевний тиф
 • E. Гостра форма захворювання на черевний тиф
25.   Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?
 • A. Ректальний
 • B. Підшкірний
 • C. Сублінгвальний
 • D. Інгаляційний
 • E. Пероральний
26.   У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має місце?
 • A. Лактатацидемічна
 • B. Гіпоглікемічна
 • C. Гіперосмолярна
 • D. Гіперглікемічна
 • E. Кетоацидотична
27.   За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення: img="65.jpg"
 • A. img="65c.jpg"
 • B. img="65a.jpg"
 • C. img="65b.jpg"
 • D. img="65d.jpg"
 • E. img="65e.jpg"
28.   В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, але і ідентифікувати іони:
 • A. Cd (II)
 • B. Co (II)
 • C. Ni (II)
 • D. Cu (II)
 • E. Hg (II)
29.   Для профілактики кашлюка, дифтерії, правця дітям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мікроорганізми одного із збудників і анатоксини інших?
 • A. Штучна
 • B. Хімічна
 • C. Асоційована
 • D. Аутовакцина
 • E. Генноінженерна
30.   У Астрагала шерстистоквіткового квітки сидять на вкороченій і потовщеній головній вісі, утворюючи просте суцвіття:
 • A. Щиток
 • B. Голівка
 • C. Китиця
 • D. Колос
 • E. Волоть
31.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • B. Блювання
 • C. Посилення ацидогенезу в нирках
 • D. Розвиток гіпервентиляції легень
 • E. Пронос
32.   До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до патогенетичної терапії?
 • A. Тетацин-кальцій та унітіол
 • B. Глюкоза та бемегрид
 • C. Атропіну сульфат та дипіроксим
 • D. Тіосульфат натрію та бемегрид
 • E. Налорфіну гідрохлорид та беме-грид
33.   До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, які переваги має даний препарат як переважний блокатор циклооксигенази-2 у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами?
 • A. Мінімальна побічна дія на травний канал
 • B. Значне пригнічення активності протеаз
 • C. Виразний міоспазмолітичний ефект
 • D. Мінімальна побічна дія на кровотворення
 • E. Наявність інтерфероногенних властивостей
34.   З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
 • A. Фібринозний
 • B. Серозний
 • C. Гнійний
 • D. Змішаний
 • E. Геморагічний
35.   У хворого 59-ти років, що страждає на цироз печінки, розвинувся геморагічний синдром. Розвиток геморагічного синдрому у даній клінічній ситуації зумовлений зниженням такої функції печінки:
 • A. Жовчоутворююча
 • B. Кон’югаційна
 • C. Гемопоетична
 • D. Детоксикаційна
 • E. Білковосинтетична
36.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Орнітиновий цикл
 • B. Гліколіз
 • C. Глікогеноліз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Пентозофосфатний шлях
37.   Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:
 • A. FePO4
 • B. Fe(OH)3
 • C. Fe2(SO4)3
 • D. FeO
 • E. Fe(OH)2
38.   При взаємодії речовин за схемою img="78.jpg" одержують:
 • A. Етилацетат
 • B. Метилетаноат
 • C. Метилацетат
 • D. Етилформіат
 • E. Метилформіат
39.   При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • A. γ-глобуліни
 • B. α2-глобуліни
 • C. Альбуміни
 • D. β-глобуліни
 • E. α1--глобуліни
40.   а-амінокислоти R-CH(NH2)-COOH відносно легко декарбоксилюються до:
 • A. Амінів
 • B. Спиртів
 • C. Оксокислот
 • D. Нітрозамінів
 • E. Гідроксикислот
41.   Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мора. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який утворений такою сполукою:
 • A. Калію дихромат
 • B. Срібла хромат
 • C. Калію хлорид
 • D. Срібла хлорид
 • E. Калію хромат
42.   До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • A. Осаджувальне титрування
 • B. Перманганатометрія
 • C. Ацидіметрія
 • D. Алкаліметрія
 • E. Комплексонометрія
43.   Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?
 • A. Інфекція
 • B. Ушкодження міокарда
 • C. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
 • D. Підвищений опір вигнанню крові в аорту
 • E. Перевантаження серця опором
44.   Стебла рослини стеляться по землі і вкорінюються за допомогою додаткових коренів. Про який тип стебла йде мова?
 • A. Висхідне
 • B. Чіпке
 • C. Витке
 • D. Повзуче
 • E. Прямостояче
45.   Використання активованого вугілля для очистки антибіотиків зумовлене процесом самовільної зміни концентрації компонентів у поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається:
 • A. Десорбція
 • B. Когезія
 • C. Змочування
 • D. Адгезія
 • E. Адсорбція
46.   Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:
 • A. Оксалатної кислоти
 • B. Натрію хлориду
 • C. Цинку сульфату
 • D. Калію дихромату
 • E. Натрію тетраборату
47.   У сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на МПА колонії жовто-зеленого кольору і мають характерний запах. Який це мікроорганізм?
 • A. Протей
 • B. Псевдомонада
 • C. Клебсієла
 • D. Ешеріхія
 • E. Стафілокок
48.   При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:
 • A. Різницю потенціалів
 • B. Електропровідність розчину
 • C. Кут обертання площини поляризованого світла
 • D. pH середовища
 • E. Показник заломлення
49.   Приготували 0,1М розчин арґентуму нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Натрію тетраборат
 • B. Натрію гідроксид
 • C. Натрію бензоат
 • D. Оксалатна кислота
 • E. Калію хлорид
50.   Хворий 52-х років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, імовірно, є у хворого?
 • A. Гіпохлоргідрія
 • B. Гіпосекреція
 • C. Ахілія
 • D. Ахлоргідрія
 • E. Гіперсекреція та гіперхлоргідрія
51.   Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка:
 • A. Дорівнює 100% від маси
 • B. Максимальний
 • C. Мінімальний
 • D. Складає 50% від маси
 • E. Перевищує 100% від маси
52.   У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?
 • A. Фурацилін
 • B. Унітіол
 • C. Натрію хлорид
 • D. Магнію сульфат
 • E. Калію перманганат
53.   Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?
 • A. Холероген-анатоксин
 • B. Бруцельозна вакцина
 • C. АКДП
 • D. БЦЖ
 • E. Протиправцева сироватка
54.   Назвіть провідний механізм протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату):
 • A. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
 • B. Пригнічує всмоктування холестерину
 • C. Має антиоксидантну дію
 • D. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
 • E. Знижує рівень тригліцеридів
55.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Здерев’яніння
 • B. Кутинізацію
 • C. Мінералізацію
 • D. Ослизніння
 • E. Опробкування
56.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • B. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • C. Блокада α-адренорецепторів
 • D. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого ферменту
 • E. Блокада β-адренорецепторів
57.   Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):
 • A. 50 кПа, 298 К
 • B. 101,3 кПа, 0 К
 • C. 101,3 кПа, 298 К
 • D. 101,3 кПа, 273 К
 • E. 50 кПа, 273 К
58.   Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?
 • A. Анестезин
 • B. Совкаїн
 • C. Дикаїн
 • D. Лідокаїн
 • E. Кокаїн
59.   Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • A. -
 • B. Первинні клітинні культури
 • C. Поживні середовища
 • D. Сприйнятливі лабораторні тварини
 • E. Курячі ембріони, що розвиваються
60.   У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
 • A. Ознаки пошкодження
 • B. Механізми декомпенсації
 • C. Компенсаторно-пристосувальні
 • D. Патологічні
 • E. Функціональні порушення
61.   Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:
 • A. Зменшення концентрації
 • B. Зниження температури
 • C. Збільшення концентрації
 • D. Додавання каталізатора
 • E. Підвищення температури
62.   Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок, який вони розщеплюють:
 • A. Глікозидний
 • B. Пептидний
 • C. Амідний
 • D. Складноефірний
 • E. Водневий
63.   Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією: timg="71.jpg"
 • A. Кучерова
 • B. Зініна
 • C. Чичибабіна
 • D. Ткщенко
 • E. Коновалова
64.   Як називається альдегід наступної будови: img="18.jpg"
 • A. 3-метилгексаналь
 • B. 2-метил-3-пропілбутаналь
 • C. 2,3-диметилгексаналь
 • D. 2,3-диметилгексеналь
 • E. 1,2-диметилпентаналь
65.   Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:
 • A. Епідерма
 • B. Флоема
 • C. Ксилема
 • D. Кірка
 • E. Перидерма
66.   Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахіаритмії:
 • A. Анаприлін
 • B. Адреналін
 • C. Атропін
 • D. Добутамін
 • E. Кофеїн-натрію бензоат
67.   Хворий 62-х років госпіталізований у кардіологічне відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта?
 • A. Гіпоксемія
 • B. Легенева артеріальна гіпертензія
 • C. Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню
 • D. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • E. Легенева венозна гіпертензія
68.   Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію с індикатором мурексидом для створення рН>12?
 • A. Амонію гідроксид
 • B. Уротропін
 • C. Натрію гідроксид
 • D. Ацетатний буфер
 • E. Аміачний буфер
69.   У вагітної жінки виникла гостра стрептококова пневмонія. Який з наведених антибактеріальних засобів можна призначати в період вагітності?
 • A. Ципрофлоксацин
 • B. Гентаміцин
 • C. Тетрациклін
 • D. Стрептоміцин
 • E. Бензилпеніциліну натрієва сіль
70.   Збудники кишкових ієрсиніозів здатні розмножуватись при температурі холодильника, що може спровокувати інфікування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать ці мікроорганізми?
 • A. Мезофіли
 • B. Некрофіли
 • C. Термофіли
 • D. Антропофіли
 • E. Психрофіли
71.   Хворому після гострого інфаркту міокарда лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розрахував лікар?
 • A. Спазмолітична
 • B. Жарознижуюча
 • C. Протизапальна
 • D. Анальгезуюча
 • E. Антиагрегантна
72.   Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію:
 • A. Діазепам
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Корглікон
 • D. Прозерин
 • E. Кофеїн-бензоат натрію
73.   Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну?img="45.jpg"
 • A. img="45c.jpg"
 • B. img="45b.jpg"
 • C. img="45d.jpg"
 • D. img="45a.jpg"
 • E. img="45e.jpg"
74.   При однаковій температурі дано 5 водних розчинів з молярною концентрацією 0,05 моль/кг Які з цих розчинів є ізотонічними по відношенню один до одного?
 • A. -
 • B. СН3ОН і NaCl
 • C. AlCl3 і СаСІ2
 • D. NaCl, MgSO4
 • E. СбН120б і NaCl
75.   Розчин вінілпіролідону широко застосовується у фармації для пролонгування дії лікарських речовин. Його середньочисельну молекулярну масу можна визначити методом:
 • A. Поляриметрія
 • B. Кондуктометрія
 • C. Осмометрія
 • D. Кріоскопія
 • E. -
76.   В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин:
 • A. Амонію оксалату
 • B. Натрію хлориду
 • C. Амонію ацетату
 • D. Калію йодиду
 • E. Барію хлориду
77.   Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • A. Титрування замісника
 • B. Пряме титрування у лужному середовищі
 • C. Зворотнє титрування у кислому середовищі
 • D. Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • E. Зворотнє титрування у лужному середовищі
78.   В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
 • A. Адреналіну гідрохлорид
 • B. Анаприлін
 • C. Глібенкламід
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Метопролол
79.   З якою метою поряд з використанням групового реактиву III аналітичної групи використовують етиловий спирт?
 • A. Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи
 • B. Для подальшого розчинення утворених осадів
 • C. Для запобігання комплексоутво-рення
 • D. Для дробного осадження катіонів
 • E. Для зміни рН середовища
80.   При повному відновленні піролу одержують: img="69.jpg"
 • A. img="69e.jpg"
 • B. img="69d.jpg"
 • C. img="69c.jpg"
 • D. img="69a.jpg"
 • E. img="69b.jpg"
81.   Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення АТ до 160/100 мм рт.ст., біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Порекомендуйте препарат з групи β-адреноблокаторів для лікування даної патології:
 • A. Бензилпеніцилін
 • B. Ноотропіл
 • C. Морфін
 • D. Метопролол
 • E. Фенотерол
82.   У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
 • A. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
 • B. Підвищення онкотичного тиску крові
 • C. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
 • D. Зниження тиску в капсулі клубочків
 • E. Підвищення тиску в капсулі клубочків
83.   Кров являє собою складну ліо-філізовану дисперсну систему, в якій роль дисперсійного середовища відіграє плазма, а розміри частинок дисперсної фази лежать в інтервалі 2-13 мкм. Цю фракцію крові можна охарактеризувати як:
 • A. Ультрамікрогетерогенна
 • B. Мікрогетерогенна
 • C. Грубодисперсна
 • D. Високодисперсна
 • E. Низькодисперсна
84.   Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають:
 • A. Оранжевий осад
 • B. Яскраво-червоний осад
 • C. Чорний осад
 • D. Брудно-зелений осад
 • E. Яскраво-червоний розчин
85.   З якою групою діуретиків НЕ МОЖНА одночасно призначати гіпотензивні засоби, що відносяться до групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту?
 • A. Осмотичні
 • B. Калійзберігаючі
 • C. Ксантини
 • D. Петльові
 • E. Тіазидні
86.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Метиленовий червоний
 • B. Йодидкрохмальний папірець
 • C. Фенолфталеїн
 • D. Еріохром чорний Т
 • E. Еозин
87.   Яка з наведених нижче сполук НЕ Є ароматичною?
 • A. img="195d.jpg"
  Акридин
 • B. img="195c.jpg"
  Ізохінолін
 • C. img="195b.jpg"
  Хінолін
 • D. img="195a.jpg"
  Піперидин
 • E. img="19de.jpg"
  Нафталін
88.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="64b.jpg"
 • B. img="64e.jpg"
 • C. img="64d.jpg"
 • D. img="64c.jpg"
 • E. img="64a.jpg"
89.   Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:
 • A. Замісникове кислотно-основне титрування
 • B. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами
 • C. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном
 • D. Не можна відтитрувати
 • E. Зворотнє кислотно-основне титрування
90.   Хворий потрапив до лікарні з кишковою кровотечею. Який препарат треба включити до схеми лікування?
 • A. Рибофлавін
 • B. Кокарбоксилаза
 • C. Вікасол
 • D. Аспірин
 • E. Сульфаніламід
91.   До розчину катіонів V аналітичної групи додали розчин тіоціанату аммонію. Розчин забарвлюється у червоний колір. Які це катіони?
 • A. Магнію
 • B. Стронцію
 • C. Нікелю
 • D. Кальцію
 • E. Заліза (III)
92.   Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:
 • A. Пентозофосфатний цикл
 • B. Глюконеогенез
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Цикл трикарбонових кислот
 • E. Бета -окиснення жирних кислот
93.   До розчину катіонів V аналітичної групи додали аміачний буфер та розчин 8-оксихіноліну. Утворився осад жовто-зеленого кольору. Які це катіони?
 • A. Марганцю
 • B. Амонію
 • C. Магнію
 • D. Кальцію
 • E. Заліза (II)
94.   У листку кропиви дводомної визначені жалкі багатоклітинні волоски. Це є:
 • A. Залозки
 • B. Сочевички
 • C. Прості волоски
 • D. Канальці
 • E. Емергенці
95.   Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
 • A. Вугілля
 • B. Тальк
 • C. Сажа
 • D. Силікагель
 • E. Графіт
96.   Для виявлення гліцерину може бути використана реакція дегідратації, в результаті якої утворюється речовина з різким подразнюючим запахом. Ця речовина:
 • A. Оцтовий альдегід
 • B. Аміак
 • C. Ацетон
 • D. Диетиловий ефір
 • E. Акролеїн
97.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерне для агранулоцитозу?
 • A. Еозинофіли
 • B. Лімфоцити
 • C. Базофіли
 • D. Моноцити
 • E. Нейтрофіли
98.   Який засіб краще призначити хворому з діагнозом амебна дизентерія?
 • A. Пірантел
 • B. Левамізол
 • C. Метронідазол
 • D. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • E. Біцилін-5
99.   Хворий скаржиться на 6іль в епігастрії опєрізуючого характеру. При обстєжєнні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?
 • A. Ентероколіт
 • B. Гострий апендицит
 • C. Гастрит
 • D. Шфекційний гепатит
 • E. Гострий панкреатит
100.   Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
 • A. img="74e.jpg"
 • B. img="74a.jpg"
 • C. img="74b.jpg"
 • D. img="74c.jpg"
 • E. img="74d.jpg"
101.   Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?
 • A. Ізобарний
 • B. Рівноважний
 • C. Ізохорний
 • D. Циклічний
 • E. Ізотермічний
102.   У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями у горлі під час ковтання, дiагностована ангіна. Які з вказаних симптомів відносяться до місцевих ознак гострого запалення?
 • A. Почервоніння
 • B. Тахікардія
 • C. Підвищення ШОЕ
 • D. Лейкоцитоз
 • E. Лихоманка
103.   Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості:
 • A. CCI3 - COOH
 • B. C6H5 - OH
 • C. CH3 - COOH
 • D. C2H5 - COOH
 • E. C2H5 - OH
104.   Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • A. Утворення осаду червоного кольору
 • B. Забарвлення розчину у червоний колір
 • C. Забарвлення розчину у жовтий колір
 • D. Утворення осаду жовтого кольору
 • E. Утворення осаду бурого кольору
105.   Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний при кандидомікозі кишечника?
 • A. Тербінафін
 • B. Ністатин
 • C. Кетоконазол
 • D. Флуконазол
 • E. Гризеофульвін
106.   Багато хімічних процесів відбувається за сталих температури і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
 • A. Енергія Гіббса
 • B. Внутрішня енергія
 • C. Ентальпія
 • D. Енергія Гельмгольца
 • E. Ентропія
107.   В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності:
 • A. Фелодерми
 • B. Корової паренхіма
 • C. Прокамбію
 • D. Камбію
 • E. Фелогену
108.   Злоякісні пухлини мають цілий ряд морфологічних функціональних відмінностей від доброякісних. Що з нижчеперерахованого характерно тільки для злоякісних пухлин?
 • A. Не рецидивують
 • B. Не метастазують
 • C. Мають лише місцевий вплив
 • D. Низький ступінь диференціювання клітин
 • E. Експансивний ріст
109.   Глутамінова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку. За яким рівнянням можна визначити її поверхневий натяг?
 • A. Фрейндліха
 • B. Шишковського
 • C. Нікольського
 • D. Релея
 • E. Дюкло-Траубе
110.   Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
 • A. Хлорсрібний
 • B. Хінгідронний
 • C. Сурм’яний
 • D. Скляний
 • E. Платиновий
111.   Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осаджувача використовують розчин:
 • A. Барію хлориду
 • B. Цинку хлориду
 • C. Магнію хлориду
 • D. Арґентуму нітрату
 • E. Феруму (II) хлориду
112.   Який катіон III аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходиться у розчині, якщо при нагрівання з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє?
 • A. Гідрарґіруму (III)
 • B. Кальцію
 • C. Стронцію
 • D. Магнію
 • E. Плюмбуму
113.   Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
 • A. ±0,001a
 • B. ±0,1a
 • C. ±0,01a
 • D. ±0,0001a
 • E. ±0,002a
114.   Серед наведених сполук ацилюючим реагентом є:
 • A. img="82c.jpg"
 • B. img="82d.jpg"
 • C. img="82a.jpg"
 • D. img="82b.jpg"
 • E. img="82e.jpg"
115.   Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
 • A. Зв’язування комплементу
 • B. Преципітації
 • C. Аглютинації
 • D. Нейтралізації
 • E. Бактеріолізу
116.   Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?
 • A. Віроїди
 • B. Віруси
 • C. Найпростіші
 • D. Бактерії
 • E. Мікроскопічні гриби
117.   На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?
 • A. Видовий спадковий
 • B. Природній активний
 • C. Природній пасивний
 • D. Штучний пасивний
 • E. Штучний активний
118.   Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Альдолаза
 • B. Гзоцитратдегідрогеназа
 • C. Фосфорилаза
 • D. Глюкозо-6-фосфатаза
 • E. Глюкокіназа
119.   Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: img="76.jpg"
 • A. Ацетатна кислота
 • B. Пропанон
 • C. Пропаналь
 • D. Етанол
 • E. Етаналь
120.   Як називаються стереоізомери (просторові ізомери), які відносяться один до одного як предмет і його дзеркальне відображення?
 • A. Штермедіати
 • B. Енантіомери
 • C. Геометричні ізомери
 • D. Діастереомери
 • E. Епімери
121.   Фітопатогенні захворювання змінюють фармакологічні властивості рослин. Які мікроорганізми найчастіше викликають такі захворювання?
 • A. Мікоплазми
 • B. Гриби
 • C. Актиноміцети
 • D. Віруси
 • E. Бактерії
122.   Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерним є зниження активності такого процесу:
 • A. Ліполіз
 • B. Фосфорилювання білків
 • C. Гліколіз
 • D. Синтез глікогену
 • E. Пентозофосфатний шлях
123.   Серед запропонованих реакцій оберіть ту, яка буде перебігати по карбоксильній групі:
 • A. img="73c.jpg"
 • B. img="73e.jpg"
 • C. img="73d.jpg"
 • D. img="73a.jpg"
 • E. img="73b.jpg"
124.   Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків: img="55.jpg"
 • A. D-глюкопіранози
 • B. D-глюкопіранози та L- глюкопіранози
 • C. D-глюкопіранози та D- галактопіранози
 • D. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
 • E. D-глюкопіранози та D- маннопіранози
125.   Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних?
 • A. Синдром Шерешевського
 • B. Гемофілія
 • C. Хвороба Дауна
 • D. Синдром Клайнфельтера
 • E. Цукровий діабет
126.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Ліофобна
 • B. Гідрофільна
 • C. Вільно-дисперсна
 • D. Зв’язанодисперсна
 • E. Ліофільна
127.   Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • A. Схизогенні вмістища
 • B. Лізигенні вмістища
 • C. Членисті молочники
 • D. Нечленисті молочники
 • E. Смоляні ходи
128.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. C6H5COONa
 • B. Na2SO4
 • C. CH3Cl
 • D. CH3OH
 • E. NaCl
129.   У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично - пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Глюкокіназа
 • C. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
 • D. Тирозиназа
 • E. Каталаза
130.   Під час огляду хворого невропатологом встановлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні даному порушенню нервової системи:
 • A. Порушення часової та просторової орієнтації рухів
 • B. Порушення ініціації та планування рухів
 • C. Відсутність рухів однієї половини тулуба
 • D. Надмірність рухів
 • E. Відсутність рухів верхніх кінцівок
131.   Вторинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні:
 • A. Всисання
 • B. Укріплення
 • C. Розтягування і диференціації
 • D. Кореневого чохлика
 • E. Поділу
132.   У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:
 • A. МПА
 • B. Леффлера
 • C. Кітта-Тароці
 • D. Ендо
 • E. ТЦБС
133.   Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? img="12.jpg"
 • A. Аміди
 • B. Ангідриди
 • C. Кетони
 • D. Амінокислоти
 • E. Складні ефіри
134.   У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
 • A. Тиротропін
 • B. Кортикотропін
 • C. Окситоцин
 • D. Соматотропін
 • E. Вазопресин
135.   Монокарпні плоди представників родини Fabaceae сухі, багатонасінні, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Ця будова характерна для такої структури:
 • A. Стрючок
 • B. Стрючечок
 • C. Листянка
 • D. Біб
 • E. Кістянка
136.   Хворому з гіпотиреозом лікар призначив препарат, який проявляє замісну дію. Який із перелічених препаратів призначив лікар?
 • A. Адреналін
 • B. Мерказоліл
 • C. Аміодарон
 • D. Парацетамол
 • E. L-тироксин
137.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Протилежний до заряду гранули
 • B. Однаковий із зарядом ядра
 • C. Однаковий з потенціалвизначальними іонами
 • D. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • E. Однаковий з зарядом гранули
138.   Згідно до вимог Фармакопеї лікарські препарати для місцевого застосування повинні підлягати контролю на "мікробіологічну чистоту". Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про НЕПРИДАТНІСТЬ цих препаратів для використання з лікувальною метою?
 • A. Дріжджові гриби
 • B. Сарцини
 • C. Сапрофітні стафілококи
 • D. Золотисті стафілококи
 • E. Плісняві гриби
139.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • A. Попередником ацетилхоліну
 • B. Блокатором деградації дофаміну
 • C. Попередником стероїдних гормонів
 • D. Симпатолітиком
 • E. Попередником дофаміну
140.   При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампози-тивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?
 • A. Піодермія
 • B. Сибірка
 • C. Туляремія
 • D. Кандидоз
 • E. Чума
141.   У крові хворого виявлено: ер.-1,5 • 1012/л, НЬ- 60 г/л, колірний показник - 1,4, лейкоцити - 3,0 • 109/л, тромбоцити - 1,2 • 1010/л, ретикулоци-ти - 0,2%. У мазку крові тільця Жоллі, кільця Кебота, мегалоцити. Який вид анемії у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Залізорефрактерна
 • C. Гіпопластична
 • D. B12-фолієводефіцитна
 • E. Залізодефіцитна
142.   Для лікування екземи лікар виписав пацієнту лікарський засіб, який слід використати трансдермально. Яка максимальна кількість мікробних тіл допустима у 1 г цього засобу у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї?
 • A. 100 бактерій і 100 грибів
 • B. 100 бактерій і грибів сумарно
 • C. 500 бактерій і грибів
 • D. 1000 бактерій і грибів
 • E. 100 бактерій і 50 грибів
143.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Глауцин
 • B. Кодеїн
 • C. Мукалтин
 • D. Ацетилцистеїн
 • E. Амброксол
144.   Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)2SO4 (NH4)NO3, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?
 • A. Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним
 • B. Електронейтральний
 • C. Позитивний
 • D. Не має заряду
 • E. Від’ємний
145.   Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який вид імунітету формується з їх допомогою?
 • A. -
 • B. Штучний пасивний
 • C. Природний пасивний
 • D. Штучний активний
 • E. Природний активний
146.   Яка з наведених схем реакцій є реакцією нуклеофільного заміщення (SN)?
 • A. img="200c.jpg"
 • B. img="200d.jpg"
 • C. img="200e.jpg"
 • D. img="200a.jpg"
 • E. img="200b.jpg"
147.   При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?
 • A. Тирозиназа
 • B. Моноамінооксидаза
 • C. Тироксингідроксилаза
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Фенілаланінгідроксилаза
148.   При вивчені рослин родини Asteraceae встановлено декілька типів квіток. Який тип квіток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?
 • A. Несправжньоязичкові
 • B. Двогубі
 • C. Язичкові
 • D. Трубчасті
 • E. Лійкоподі6ні
149.   Який порядок має проста реакція складена за схемою А + В = 2С ?
 • A. Перший
 • B. Третій
 • C. Другий
 • D. Нульовий
 • E. Дробний
150.   В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?
 • A. Апарат Коха
 • B. Паровий стерилізатор
 • C. Піч Пастера
 • D. Фільтр Зейтця
 • E. Автоклав
151.   У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • A. С=2
 • B. Ф=3; n=1
 • C. С=1
 • D. Ф=3; С=1
 • E. С=0
152.   За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці ко-ферменти передають атоми Гідроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:
 • A. 10
 • B. 3
 • C. 8
 • D. 5
 • E. 15
153.   Титрантами методу нейтралізації є стандартні розчини кислот і лугів, які є вторинними стандартними розчинами. Виберіть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:
 • A. HNO3
 • B. Na2S2O3
 • C. CaCO3
 • D. H2C2O4
 • E. Na2CO3
154.   Якому лікарському виду родини Верескові належать листя з наступними морфологічними ознаками: коро-ткочєрєшкові, довгасто-лінійні, з завернутими донизу краями, зверху - шкірясті, блискучі, буровато-зелені, знизу - рудо-повстяні?
 • A. Журавлина болотна
 • B. Багно звичайне
 • C. Чорниця звичайна
 • D. Брусниця звичайна
 • E. Мучниця звичайна
155.   Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:
 • A. Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
 • B. Температуру реакційної суміші
 • C. Будову молекул взаємодіючих сполук
 • D. Концентрацію реагуючих речовин
 • E. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
156.   Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
 • A. Лактат
 • B. Холін
 • C. Піруват
 • D. Ацетилкоензим А
 • E. Альфа-гліцеролфосфат
157.   Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
 • A. Кип’ятіння одноразове
 • B. Ультрафіолетове опромінення
 • C. Сухим жаром
 • D. Паром під тиском
 • E. Текучою парою дрібно
158.   При порфіріях накопичуються та екскретуються з організму людини порфірини та порфіриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов’язані ці патології?
 • A. Холестерол
 • B. Тригліцериди
 • C. Сечовина
 • D. Глюкоза
 • E. Гем
159.   Гіперхромна анемія - хвороба Бірмера - виникає внаслідок нестачі вітаміну B12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?
 • A. Цинк
 • B. Кобальт
 • C. Магній
 • D. Ферум
 • E. Молібден
160.   При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вкажіть, яким методом проводилося визначення:
 • A. Хроматометрія
 • B. Аргентометрія
 • C. Комплексонометрія
 • D. Перманганатометрія
 • E. Броматометрія
161.   Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • A. Верхніх листочків складного листа
 • B. Прилистків
 • C. Верхівкових пагонів
 • D. Нижніх листочків складного листа
 • E. Всього складного листа
162.   Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:
 • A. Дихлотіазидом
 • B. Хлоридом кальцію
 • C. Глюконатом кальцію
 • D. Панангіном
 • E. Еуфіліном
163.   Знешкодження білірубіну в печінці відбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печінки каталізує реакцію перетворення непрямого білірубіну на прямий?
 • A. Глюкозо-6-фосфатаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. ДНК -залежна РНК-полімераза
 • D. УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • E. Альдолаза
164.   За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:img="16.jpg"
 • A. 2-карбоксипіридин
 • B. Піридин-3-карбонова кислота
 • C. Піридин-2-карбонова кислота
 • D. 3-карбоксипіридин
 • E. Піридин-4-карбонова кислота
165.   Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:
 • A. Пілокарпіну гідрохлорид
 • B. Дитилін
 • C. Нітразепам
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Фенофібрат
166.   У титриметричному аналізі використовують різні способи титрування. Якщо є можливість вибору, то яким методом слід скористатись, щоб одержати точніший результат?
 • A. Реверсійне титрування
 • B. Пряме титрування
 • C. Замісникове титрування
 • D. Комбіноване титрування
 • E. Зворотнє титрування
167.   Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?
 • A. img="52e.jpg"
 • B. img="52d.jpg"
 • C. img="52a.jpg"
 • D. img="52b.jpg"
 • E. img="52c.jpg"
168.   Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Парацетамол
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Ацетилсаліцилова кислота
 • D. Анальгін
 • E. Целекоксиб
169.   Дослідження крові пацієнта, у якого спостерігається деформація суглобів в результаті запалення, виявило гіперурікемію. Яке захворювання найімовірніше у цього хворого?
 • A. Ревматизм
 • B. Цинга
 • C. Подагра
 • D. Пелагра
 • E. Атеросклероз
170.   Тип продихового апарату, у якого побічних клітин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:
 • A. Аномоцитний
 • B. Анізоцитний
 • C. Діацитний
 • D. Парацитний
 • E. Тетрацитний
171.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зу6ів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. CH3COOH
 • B. CO2
 • C. NaCl
 • D. H2SO4
 • E. KI
172.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція аденогіпофізу
 • B. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • C. Гіпофункція щитоподібної залози
 • D. Гіперфункція білящитоподібних залоз
 • E. Гіпофункція аденогіпофізу
173.   При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • A. Фенолфталеїн
 • B. Мурексид
 • C. Метиловий оранжевий
 • D. Ферум (III) тіоціанат
 • E. Еріохром чорний Т
174.   Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск при однакових молярній концентрації і температурі?
 • A. C12H22O12
 • B. С6H12Oб
 • C. Al2(SO4)3
 • D. CuSO4
 • E. Cu(NO3)2
175.   Диметиламін вступає в реакцію з нітритною кислотою за схемою: img="81.jpg" Вибeріть продукт реакції:
 • A. img="81e.jpg"
 • B. img="81b.jpg"
 • C. img="81a.jpg"
 • D. img="81d.jpg"
 • E. img="81c.jpg"
176.   У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який метод дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?
 • A. Паперових дисків, змочених антибіотиками
 • B. Паперових дисків, змочених сечею
 • C. Серійних розведень антибіотика
 • D. Серійних розведень сечі
 • E. Серійних розведень поживного середовища
177.   Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
 • A. img="80d.jpg"
 • B. img="80c.jpg"
 • C. img="80b.jpg"
 • D. img="80e.jpg"
 • E. img="80a.jpg"
178.   Який з перерахованих реактивів використовується у даній реакції? img="72.jpg"
 • A. Гриньяра
 • B. Толенса
 • C. Чугаєва
 • D. Маркі
 • E. Лукаса
179.   У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієлобластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?
 • A. ДВЗ-синдром
 • B. Лейкоцитоз
 • C. Лейкоз
 • D. Анемія
 • E. Лейкопенія
180.   Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати у нього алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну може бути причиною такого стану?
 • A. Путресцин
 • B. Кадаверин
 • C. ГАМК
 • D. Дофамін
 • E. Гістамін
181.   Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?
 • A. Блокада М-холінорецепторів
 • B. Пригнічення активності H+, K+-АТФ-ази
 • C. Блокада H2-гістамінових рецепторів
 • D. Блокада H1-гістамінових рецепторів
 • E. Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв
182.   З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу "первинний сифіліс" у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • A. Світлова
 • B. Люмінесцентна
 • C. Темнопольна
 • D. Аноптральна
 • E. Електронна
183.   Який з псевдомонокарпних однонасінних сухих нерозкривних плодів характерний для видів родини Злакові?
 • A. Горіх
 • B. Сім ’янка
 • C. Зернівка
 • D. Жолудь
 • E. Горішок
184.   Формулою нітрилу оцтової кислоти є:
 • A. img="199a.jpg"
 • B. CH3COCN
 • C. CH3NC
 • D. CH3CH2CN
 • E. NCCH2COOH
185.   Підприємство мікробіологічної промисловості випускає препарат, який являє собою живі ліофільно висушені клітини E. coli. Яке найбільш імовірне використання даного препарату?
 • A. Корекція дисбактеріозу
 • B. Визначення колі-індексу
 • C. Постановка шкірної алергічної проби
 • D. Імунізація
 • E. Серодіагностика колі-ентеритів
186.   Барбітурова кислота img="194.jpg" є найважливішим похідним:
 • A. Піридину
 • B. Піримідину
 • C. Птеридину
 • D. Піразину
 • E. Піридазину
187.   Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану: img="193.jpg"
 • A. Аміно-імінна таутомерія
 • B. Кето-енольна таутомерія
 • C. Лактим-лактамна таутомерія
 • D. Аци-нітро-таутомерія
 • E. Азольна (прототропна) таутомерія
188.   Плід цинародій, який складається із соковитого червонуватого гіпантію та справжніх плодиків-горішків, мають види роду:
 • A. Родовик
 • B. Аронія
 • C. Глід
 • D. Перстач
 • E. Шипшина
189.   Ноелектрична точка білка дорівнює 5,7 При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?
 • A. 4,7
 • B. 5,7
 • C. 7,0
 • D. 5,0
 • E. 4,0
190.   Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • A. Папоротеподібних
 • B. Однодольних
 • C. Хвойних
 • D. Дводольних
 • E. Гнетових
191.   Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів?
 • A. Вітамін K
 • B. Вітамін E
 • C. Вітамін B12
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін В6
192.   Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ?
 • A. Синтез жовчних кислот і холесте-ролу
 • B. Синтез кетонових тіл і жовчних кислот
 • C. Синтез стероїдних гормонів і холе-стеролу
 • D. Синтез нуклеїнових кислот і фо-сфоліпідів
 • E. Декарбоксилювання і трансаміну-вання амінокислот
193.   У хворого на невроз страх, емоційна напруга. Лікар підібрав йому препарат, що знижує ці симптоми. Це:
 • A. Сіднокарб
 • B. Карбонат літія
 • C. Кофеїн
 • D. Діазепам
 • E. Ноотропіл
194.   При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонапов-нення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?
 • A. Нейротонічна
 • B. Робоча
 • C. Реактивна
 • D. Метаболічна
 • E. Нейропаралітична
195.   До клініки поступив потерпілий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатності виникає в такому випадку?
 • A. Рестриктивна вентиляційна
 • B. Перфузійна
 • C. Обструктивна вентиляційна
 • D. Дифузійна
 • E. Дисрегуляторна вентиляційна
196.   При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:
 • A. Хвощеподібні
 • B. Покритонасінні
 • C. Плауноподібні
 • D. Голонасінні
 • E. Папоротеподібні
197.   В методі визначення терміну придатності лікарського препарату допускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:
 • A. Дробний
 • B. Нульовий
 • C. Третій
 • D. Другий
 • E. Перший
198.   Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який катіон із водного розчину найкраще адсорбується на негативно заряджених ділянках поверхні адсорбенту:
 • A. К+
 • B. Na+
 • C. Cs+
 • D. Li
 • E. H+
199.   Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 30S-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
 • A. Ініціація реплікації
 • B. Ініціація транскрипції
 • C. Термінація транскрипції
 • D. Термінація трансляції
 • E. Ініціація трансляції
200.   При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:
 • A. Плазмалема
 • B. Гіалоплазма
 • C. Ендоплазматична сітка
 • D. Тонопласт
 • E. Ядерна оболонка
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 14 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 19.88ms.