Буклет 2008 року

1.   У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
 • A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • B. Посилення лейкопоезу
 • C. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • D. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
 • E. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
2.   Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на гнійне запалення ясен. Який препарат буде найбільш ефективним, якщо припускається анаеробна природа збудника?
 • A. Гентаміцин
 • B. Оксацилін-натрій
 • C. Ко-тримоксазол
 • D. Метронідазол
 • E. Нітроксолін
3.   Хворий 20-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. У крові: Hb- 80 г/л. Мікроскопічно: еритроцити зміненої форми. Причиною цього стану може бути:
 • A. Серпоподібноклітинна анемія
 • B. Обтураційна жовтяниця
 • C. Гостра переміжна порфірія
 • D. Паренхіматозна жовтяниця
 • E. Хвороба Аддісона
4.   Чоловіку 70-ти років, що хворіє на хворобу Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії цього лікарського засобу?
 • A. Активація дофамінової системи
 • B. Гальмування серотонінергічної системи
 • C. Гальмування гістамінергічної системи
 • D. Гальмування холінергічної системи
 • E. Активація енкефалінової системи
5.   У хворого 59-ти років, директора підприємства, після перевірки податкової інспекції з’явився інтенсивний пекучий біль, локалізований за грудниною, який іррадіює в ліву руку. Через 15 хвилин стан хворого нормалізувався. Який можливий механізм стенокардії є провідним у цього хворого?
 • A. Підвищення у крові рівня катехола-мінів
 • B. Внутрішньосудинна агрегація формених елементів
 • C. Функціональне перевантаження серця
 • D. Атеросклероз коронарних судин
 • E. Тромбоз коронарних судин
6.   У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибіотик слід йому призначити поряд з іншими протитуберкульозними засобами?
 • A. Кефзол
 • B. Левоміцетин
 • C. Ріфампіцин
 • D. Азітроміцин
 • E. Тетрациклін
7.   При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття страху та для потенціювання дії анестетиків, призначив хворому транквілізатор - похідне бензодіазепіну. Який з перерахованих засобів призначив лікар?
 • A. Сульпірид
 • B. Діазепам
 • C. Дроперідол
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Аміназин
8.   Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. При цьому застосовують вакцину:
 • A. АД
 • B. БЦЖ
 • C. АДП
 • D. АКП
 • E. АКДП
9.   Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?
 • A. Хронічна інфекція
 • B. Суперінфекція
 • C. Рецидив
 • D. Реінфекція
 • E. Персистуюча інфекція
10.   У хворого на жовчнокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?
 • A. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus
 • B. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 • C. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus
 • D. Ductus hepaticus dexter et sinister
 • E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus
11.   У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?
 • A. Хронічна ниркова недостатність
 • B. Хронічний пієлонефрит
 • C. Гостра ниркова недостатність
 • D. Нефритичний синдром
 • E. Нефротичний синдром
12.   У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?
 • A. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na
 • B. Зниження канальцевої реабсорбції води
 • C. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації
 • D. Зниження реабсорбції глюкози
 • E. Зниження канальцевої реабсорбції білку
13.   У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
 • A. Розширення бронхів
 • B. Зменшення частоти серцевих скорочень
 • C. Розширення зіниць
 • D. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • E. Збільшення частоти дихання
14.   Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. Вірусна ДНК на матриці ДНК
 • B. і-РНК на матриці вірусного білка
 • C. Вірусна і-РНК на матриці ДНК
 • D. ДНК на вірусній р-РНК
 • E. ДНК на матриці вірусної і-РНК
15.   На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту наявна оболонка яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
 • A. Вторинний
 • B. Зрілий
 • C. Примордіальний
 • D. Первинний
 • E. Атретичний
16.   У трирічної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого ферменту могла викликати у дитини гемолітичну анемію?
 • A. γ-глутамілтрансфераза
 • B. Глюкозо-6-фосфатаза
 • C. Гліцеролфосфатдегідрогеназа
 • D. Глікогенфосфорилаза
 • E. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
17.   У людини до травми гематокритний показник 40%. Яким він буде через добу після втрати 750 мл крові?
 • A. 55%
 • B. 50%
 • C. 40%
 • D. 30%
 • E. 45%
18.   Жінка 19-ти років, хвора на первинний сифіліс, отримує комплексну терапію, до складу якої входить натрієва сіль бензилпеніциліну. Вкажіть механізм дії цього препарату:
 • A. Блокада синтезу петдидогліканів мікробної оболонки
 • B. Блокада синтезу ДНК
 • C. Блокада синтезу білків цитоплазми
 • D. Блокада тіолових груп ензимів
 • E. Блокада синтезу РНК
19.   Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції у нормі передує:
 • A. Ініціація
 • B. Мутація
 • C. Процесінг
 • D. Репарація
 • E. Реплікація
20.   До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, яка під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням, безсистемно приймала антибіотики. Під час огляду у дитини відзначається руйнування різців, емаль зубів жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який з препаратів має виражену тератогенну дію?
 • A. Ампіокс
 • B. Доксацикліну гідрохлорид
 • C. Октадин
 • D. Ксантинола нікотинат
 • E. Фуросемід
21.   На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?
 • A. Артеріола
 • B. Вена безм’язового типу
 • C. Вена м’язового типу
 • D. Капіляр
 • E. Артерія м’язового типу
22.   Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили дигоксин у середньотерапевтичній дозі. Через 2 тижні після початку прийому препарату у нього з’явились ознаки інтоксикації препаратом (брадикардія, екстрасистолія, нудота). Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Ідіосинкразія
 • C. Кумуляція
 • D. Толерантність
 • E. Сенсибілізація
23.   У хворого після операції резекції шлунка на 2-3-й день не відновилася перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?
 • A. Норадреналіну гідротартат
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Прозерин
 • D. Празозин
 • E. Циклодол
24.   Чоловік 65-ти років, який страждає на подагру, скаржиться на біль в ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даному випадку?
 • A. Цистин
 • B. Білірубін
 • C. Сечовина
 • D. Сечова кислота
 • E. Холестерин
25.   У щурів, що знаходяться у стані стресу, підвищені м’язовий тонус та артеріальний тиск, збільшений вміст глюкози у крові, посилена секреція кортикотропіну і кортикостероїдів. У якій фазі стресу знаходяться ці тварини?
 • A. Виснаження
 • B. Еректильна
 • C. Фаза шоку
 • D. Фаза протишоку
 • E. Термінальна
26.   Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?
 • A. Синтез вищих жирних кислот
 • B. Глюконеогенез у м’язах
 • C. Глюконеогенез у печінці
 • D. Глікогеноліз
 • E. Декарбоксилування
27.   Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Ателектаз легенів
 • B. Фіброзуючий альвеоліт
 • C. Бронхіальна астма
 • D. Хронічний бронхіт
 • E. Бронхопневмонія
28.   З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:
 • A. Метилурацил
 • B. Преднізолон
 • C. Ретаболіл
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Левамізол
29.   У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
 • A. M-холінорецептори
 • B. β-адренорецептори
 • C. α-адренорецептори
 • D. α- та β-адренорецептори
 • E. H-холінорецептори
30.   Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:
 • A. Інтерфаза
 • B. Анафаза
 • C. Телофаза
 • D. Метафаза
 • E. Профаза
31.   У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
 • A. Основна мембрана завитки біля гелікотреми
 • B. М’язи середнього вуха
 • C. Барабанна перетинка
 • D. Євстахієва труба
 • E. Основна мембрана завитки біля овального віконця
32.   У дівчинки діагностований адреногенітальний синдром (псевдогермафродитизм). Надмірна секреція якого гормону наднирників обумовила дану патологію?
 • A. Андроген
 • B. Кортизол
 • C. Естроген
 • D. Альдостерон
 • E. Адреналін
33.   У чоловіка 40-ка років у ділянці шиї виникло почервоніння та набряк шкіри і з часом розвинувся невеликий гнійник. На розрізі осередок щільний, жовто-зеленого забарвлення. В гнійних масах видно білі крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка, плазматичні та ксантомні клітини, макрофаги. Який найбільш вірогідний вид мікозу?
 • A. Аспергільоз
 • B. Кандидоз
 • C. Кокцидіомікоз
 • D. Актиномікоз
 • E. Споротрихоз
34.   Дитина 3-х років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестача якого вітаміну зумовила дані симптоми?
 • A. Ніацин
 • B. Біотин
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Кобаламін
 • E. Вітамін A
35.   До лікарні надійшла дитина 6-ти років. Під час обстеження було виявлено, що дитина не може фіксувати погляд, не слідкує за іграшками, на очному дні відзначається симптом "вишневої кістки". Лабораторні аналізи показали, що у мозку, печінці та селезінці - підвищений рівень гангліозиду глікометиду. Яке спадкове захворювання у дитини?
 • A. Синдром Шерешевського-Тернера
 • B. Хвороба Німана-Піка
 • C. Хвороба Мак-Аргдля
 • D. Хвороба Вільсона-Коновалова
 • E. Хвороба Тея-Сакса
36.   На прийом до лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується, в основному, крупами і вживає мало м’яса, молока та яєць. Дефіцит якого вітаміну є провідним у цього пацієнта?
 • A. Нікотинамід
 • B. Біотин
 • C. Токоферол
 • D. Фолієва кислота
 • E. Кальциферол
37.   У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?
 • A. Гіпурова кислота
 • B. Креатинін
 • C. Амонійні солі
 • D. Амінокислоти
 • E. Сечова кислота
38.   Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижче наведених препаратів:
 • A. Анаприлін
 • B. Прозерин
 • C. Маніт
 • D. Резерпін
 • E. Дихлотіазид
39.   У хворого виявлена аутоімунна гемолітична анемія, що розвивається за цитотоксичним типом. Які речовини є антигенами при алергічних реакціях II типу?
 • A. Сироваткові білки
 • B. Модулятори запалення
 • C. Гормони
 • D. Антибіотики
 • E. Модифіковані рецептори клітинних мембран
40.   Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?
 • A. Тератогенний ефект
 • B. Бластомогенний ефект
 • C. Ембріотоксичний ефект
 • D. Мутагенний ефект
 • E. Фетотоксичний ефект
41.   У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
 • A. Дорсальний нерв лопатки
 • B. Підлопатковий нерв
 • C. Грудо-спинний нерв
 • D. Пахвовий нерв
 • E. Підключичний нерв
42.   До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?
 • A. Дигоксин
 • B. Унітіол
 • C. Налоксон
 • D. Метацин
 • E. Парацетамол
43.   У результаті патологічного процесу в бронхах відбувається десквамація епітелію. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація бронхіального епітелію?
 • A. Війчасті
 • B. Келихоподібні
 • C. Вставочні
 • D. Базальні
 • E. Ендокринні
44.   Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?
 • A. Клубово-ободова
 • B. Ліва ободова
 • C. Серединна ободова
 • D. Права ободова
 • E. Верхня брижова
45.   Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ?
 • A. Слідової гіперполяризації
 • B. -
 • C. Деполяризації
 • D. Реверсполяризації
 • E. Слідової деполяризації
46.   Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. Який шлях тепловіддачі у воді значно ефективніший?
 • A. Конвекція
 • B. Теплопроведення
 • C. Випаровування поту
 • D. -
 • E. Тепловипромінювання
47.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Гіпотрофія
 • B. Вікова інволюція
 • C. Акцидентальна інволюція
 • D. Дистрофія
 • E. Атрофія
48.   Внаслідок стресу у похилої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною цього є активація:
 • A. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва
 • B. Функції щитоподібної залози
 • C. Функції гіпофізу
 • D. Симпато-адреналової системи
 • E. Функції кори наднирників
49.   Проведена пункційна біопсія печінки хворому 38-ми років з виразною жовтяницею, дрібними крововиливами у шкірі, загальною слабкістю, втратою апетиту. Патологічне дослідження виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець Каунсілмена. По периферії часточок значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються окремі багатоядерні гепатоцити. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Міліарний цироз печінки
 • B. Алкогольний гепатит гострий
 • C. Хронічний гепатит
 • D. Токсична дистрофія печінки
 • E. Вірусний гепатит гострий
50.   В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?
 • A. Гладенька м’язова тканина
 • B. Серцева м’язова тканина
 • C. М ’язова тканина нейрального походження
 • D. Скелетна м’язова тканина
 • E. М’язова тканина епідермального походження
51.   У хворого з нефротичним синдромом спостерігаються масивні набряки обличчя та кінцівок. Який патогенетичний механізм є провідним в розвитку набряків?
 • A. Підвищення судинної проникності
 • B. Лімфостаз
 • C. Зниження онкотичного тиску крові
 • D. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • E. Підвищення лімфовідтоку
52.   На розтині померлого від сепсису, в стегновій кістці нижньої кінцівки виявлено флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост. Під періостом - множинні абсцеси, в навколишніх м’яких тканинах стегна - також флегмонозне запалення. Який патологічний процес має місце?
 • A. Остеопетроз
 • B. Остеопороз
 • C. Хронічний гематогенний остеомієліт
 • D. Гострий гематогенний остеомієліт
 • E. -
53.   Після оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вітаміну B12, він виводиться з калом. Розвинулася анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?
 • A. Гастрин
 • B. Соляна кислота
 • C. Гастромукопротеїн
 • D. Фолієва кислота
 • E. Пепсин
54.   При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?
 • A. Стафілококова інфекція
 • B. Дифтерія
 • C. Кандидоз
 • D. Актиномікоз
 • E. Стрептококова інфекція
55.   Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого елементу ЕКГ про це свідчить?
 • A. Інтервал R — R
 • B. Сегмент P — Q
 • C. Інтервал P — T
 • D. Інтервал P — Q
 • E. Комплекс QRS
56.   Людина, що тривалий час приймає ліки, не може різко припинити їх вживання, оскільки при цьому виникають порушення психічних та соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому речовини?
 • A. Кумуляція
 • B. Абстиненція
 • C. Сенсибілізація
 • D. ідіосинкразія
 • E. Тахіфілаксія
57.   Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мікроклімату: температура повітря +37oC, відносна вологість 90%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?
 • A. Усі зазначені шляхи
 • B. Радіація
 • C. Теплопроведення
 • D. Випаровування
 • E. Конвекція
58.   Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?
 • A. Клітинна цитотоксичність
 • B. Анафілаксія
 • C. Антитілозалежна цитотоксичність
 • D. Імунокомплексна цитотоксичність
 • E. Гранулематоз
59.   В препараті, зафарбованому за методом Ожешко, видно паличкоподібні мікроорганізми, зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти округлої форми, зафарбовані в червоний колір. Як називаються ці компоненти?
 • A. Джгутики
 • B. Війки
 • C. Спори
 • D. Капсули
 • E. Мезосоми
60.   У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
 • A. Монорхізм
 • B. Епіспадія
 • C. Гіпоспадія
 • D. Крипторхізм
 • E. Гермафродитизм
61.   Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?
 • A. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • B. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • C. Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • D. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • E. Пригнічення лейкопоезу
62.   Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утворення на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?
 • A. Епідермальний рак
 • B. Сирінгоаденома
 • C. Трихоепітеліома
 • D. Гідраденома
 • E. Базаліома
63.   Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Обтурація жовчних шляхів
 • B. Недостатність панкреатичної ліпази
 • C. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • D. Недостатність панкреатичної фосфоліпази
 • E. Незбалансована дієта
64.   У жінки 30-ти років після тривалого використання губної помади з флюоресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пізніше поперечні дрібні борозни та тріщини. Після спеціальних методик при мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження: в сполучній тканині наявність сенсибілізованих лімфоцитів і макрофагів, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?
 • A. IV тип (клітинна цитотоксичність)
 • B. I тип (реагінового типу)
 • C. II тип (антитільна цитотоксичність)
 • D. III тип (імунокомплексна цитотокси-чність)
 • E. Гранулематоз
65.   Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено зниження кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?
 • A. Головні екзокриноцити
 • B. Парієтальні екзокриноцити
 • C. Ендокриноцити
 • D. Додаткові клітини
 • E. Шийкові клітини
66.   В експерименті на жабі зруйнували лабіринт з правого боку. До зниження тонусу яких м’язів це призведе?
 • A. Екстензори праворуч
 • B. Екстензори ліворуч
 • C. Флексори ліворуч
 • D. Флексори праворуч
 • E. Екстензори праворуч та ліворуч
67.   По ходу слухового нерва у молодої жінки виявлена пухлина у вигляді вузла до 3 см в діаметрі, м’яко-еластичної консистенції, рожево-білого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина містить пучки клітин з овальними ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно орієнтованими клітинами, розташованими у вигляді частоколу, поміж яких знаходиться безклітинна гомогенна зона (тільця Верокаї). Що це за пухлина?
 • A. Нейробластома
 • B. Злоякісна невринома
 • C. Гангліонейробластома
 • D. Невринома
 • E. Гангліоневрома
68.   Юнак 17-ти років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,5oC, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака?
 • A. Гнійне
 • B. Серозне
 • C. Геморагічне
 • D. Катаральне
 • E. Фібринозне
69.   З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечною?
 • A. LIII-LIV
 • B. LI-LII
 • C. ThXII-LI
 • D. LII-LIII
 • E. LV-SI
70.   У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
 • A. Збільшення системного артеріального тиску
 • B. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • C. Збільшення коефіцієнта фільтрації
 • D. Збільшення проникності ниркового фільтру
 • E. Збільшення ниркового плазмотоку
71.   В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і виражену м’язову слабкість. При обстеженні виявлено аутоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів у нервово-м’язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?
 • A. Гліцин
 • B. Дофамін
 • C. Ацетилхолін
 • D. Серотонін
 • E. Норадреналін
72.   Хворий надійшов до стаціонару з гострою серцево-судинною недостатністю. Який препарат необхідно призначити хворому в даному випадку?
 • A. Корглікон
 • B. Аміодарон
 • C. Дигітоксин
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Дигоксин в таблетках
73.   Під час пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільнення у вигляді вузла у нижньому медіальному квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися метастази при цьому?
 • A. Задні середостінні
 • B. Бронхолегеневі
 • C. Верхні діафрагмальні
 • D. Глибокі латеральні шийні
 • E. Пригруднинні
74.   Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?
 • A. N.ulnaris
 • B. N.medianus
 • C. N.radialis
 • D. N.axillaris
 • E. N.subclavius
75.   На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер від хронічної легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені, поверхня сіро-чорного кольору, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала смерть?
 • A. Азбестоз
 • B. Антракоз
 • C. Талькоз
 • D. Силікоз
 • E. Алюміноз
76.   У хворого на ессенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?
 • A. Перевантаження серця підвищеним опором
 • B. Пошкодження міокарда
 • C. Порушення надходження крові до серця
 • D. Абсолютна коронарна недостатність
 • E. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
77.   У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • B. Еубіотик
 • C. Бактеріофаг
 • D. Інтерферон
 • E. Дифтерійний анатоксин
78.   У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і крапок. У ділянці крижі, остистих відростків хребців - пролежні. При мікроскопічному дослідженні ЦНС, шкіри, надниркових залоз, в судинах мікроциркуляторного русла і дрібних артеріях - деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова; в серці - інтерстиційний міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Черевний тиф
 • C. ВІЛ-інфекція
 • D. Ку -гарячка
 • E. Висипний тиф
79.   У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
 • A. Шийний відділ спинного мозку
 • B. Проміжний мозок
 • C. Стовбур мозку
 • D. Середній мозок
 • E. Передній мозок
80.   Після хімічного опіку в хворого розвинувся стеноз стравоходу. Виникло різке схуднення від затрудненого прийому їжі. У крові: ер.- 3,0 • 1012/л, Hb-106 г/л, загальний білок - 57 г/л. Який вид голодування в хворого?
 • A. Білкове
 • B. Неповне
 • C. Водне
 • D. Абсолютне
 • E. Повне
81.   При проходженні профілактичного огляду у шахтаря лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перерахованого є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?
 • A. Задишка
 • B. Збільшення артеріального тиску
 • C. Гіпертрофія міокарда
 • D. Тахікардія
 • E. Ціаноз
82.   Стоматолог з метою зменшення салівації під час пломбування зуба хворому призначив препарат. Що це за лікарський засіб?
 • A. Адреналіну гідрохлорид
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Прозерин
 • D. Мезатон
 • E. Пілокарпіну гідрохлорид
83.   Верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі багато фібринозних плівок; мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамованих альвеолоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Вогнищева пневмонія
 • C. Абсцес легень
 • D. Грипозна пневмонія
 • E. Інтерстиціальна пневмонія
84.   До реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?
 • A. M.trapezius
 • B. M.latissimus dorsi
 • C. M.sternocleidomastoideus
 • D. M.rhomboideus minor
 • E. M.scalenus anterior
85.   Жінці виконана операція з приводу позаматкової (трубної) вагітності. Гілки яких артерій має перев’язати хірург під час операції?
 • A. Нижня міхурна та яєчникова
 • B. Верхня міхурна та яєчникова
 • C. Маткова та яєчникова
 • D. Маткова та нижня міхурна
 • E. Маткова та верхня міхурна
86.   Хворому з підозрою на діагноз "прогресуюча м’язова дистрофія" був зроблений аналіз сечі. Наявність якої сполуки в сечі підтверджує діагноз?
 • A. Креатин
 • B. Міоглобін
 • C. Кальмодулін
 • D. Колаген
 • E. Порфірин
87.   Під час диспансерного огляду у чоловіка 36-ти років, водія за професією, артеріальний тиск склав 150/90 мм рт.ст. Скарги на шум у вухах наприкінці робочого дня та загальне нездужання, які зникають після відпочинку. Діагностована гіпертонічна хвороба. Який провідний патогенетичний механізм у цьому випадку?
 • A. Рефлексогенний
 • B. Гуморальний
 • C. Нирковий
 • D. Нейрогенний
 • E. Ендокринний
88.   У хворого глибока різана рана на задній поверхи плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м’яза можна думати?
 • A. Трьохголовий м’яз плеча
 • B. Дзьобоподібно-плечовий м’яз
 • C. Ліктьовий м’яз
 • D. Плечовий м’яз
 • E. Двоголовий м’яз плеча
89.   Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?
 • A. Дигоксин
 • B. Кордарон
 • C. Строфантин
 • D. Корглікон
 • E. Кордіамін
90.   У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат:
 • A. Фруктозо-6-фосфат
 • B. Оксалоацетат
 • C. Глюкозо-6-фосфат
 • D. Гліцерофосфат
 • E. Піруват
91.   У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
 • A. 2,0 л
 • B. 1,5 л
 • C. 2,5 л
 • D. 3,75 л
 • E. 5 л
92.   Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?
 • A. Комплементарна взаємодія
 • B. Кодомінування
 • C. Неповне домінування
 • D. Полімерія
 • E. Плейотропія
93.   Матеріалом від дитини з попереднім діагнозом "ентеровірусна інфекція"заразили культуру клітин мавпи (Vero) і мишат-сисунків, в результаті не виявлено цитопатичного ефекту на культурі клітин, але зареєстрована загибель мишат-сисунків. Які ентеровіруси могли викликати захворювання у цієї дитини?
 • A. Поліовіруси
 • B. ECHO
 • C. Коксакі В
 • D. Коксакі А
 • E. Некласифіковані ентеровіруси 68-71
94.   Хворий 35-ти років звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об’єктивно: в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?
 • A. Середня носова раковина
 • B. Загальний носовий хід
 • C. Нижня носова раковина
 • D. Присінок носа
 • E. Верхня носова раковина
95.   У хворого на обличчі вугри. Під час мікроскопії зіскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм, які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?
 • A. Педикульоз
 • B. Короста
 • C. Міаз
 • D. Демодекоз
 • E. Фтиріоз
96.   Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55-ти років виявлено рухоме утворення 1,0x0,7 см, з чіткими межами, тістуватої консистенції, з повільним ростом. При гістологічному дослідженні утворення виявлені ліпоцити, які формують часточки, різні за формою та розміром, розмежовані тонкими прошарками сполучної тканини із судинами. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Фібросаркома
 • B. Ліпосаркома
 • C. Ангіома
 • D. Фіброма
 • E. Ліпома
97.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Міхуровий занос
 • B. Фіброміома
 • C. Хоріонепітеліома
 • D. Аденокарцинома
 • E. Плоскоклітинний незроговілий рак
98.   Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:
 • A. Іманін
 • B. Інтерферон
 • C. Комплемент
 • D. Лізоцим
 • E. Інтерлейкін
99.   У пацієнтки хірургічного відділення з’явилися скарги на біль у попереку та в низу живота, болісне і часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлені грамнегативні оксидазапозитивні паличкоподібні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Про який збудник можна думати?
 • A. Pseudomonas aeruginosa
 • B. Proteus mirabilis
 • C. Str.pyogenes
 • D. E.coli
 • E. Mycoplasma pneumonie
100.   Хворому чоловіку 75-ти років, у якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього частота серцевих скорочень зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?
 • A. Ніжки Гіса
 • B. Синоатріальний вузол
 • C. Волокна Пуркін’є
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Волокна пучка Гіса
101.   Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?
 • A. Активація розщеплення інсуліну
 • B. Пригнічення синтезу глікогену
 • C. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику
 • D. Активація глюконеогенезу
 • E. Активація глікогеногенезу
102.   Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Протеїнурія
 • B. Гіпопротеїнемія
 • C. Гіперальбумінемія
 • D. Парапротеїнемія
 • E. Гіпоглобулінемія
103.   У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслiдкiв діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце в цьому випадку?
 • A. Метаболічний алкалоз
 • B. Не буде порушень кислотно-лужного балансу
 • C. Респіраторний алкалоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Респіраторний ацидоз
104.   У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
 • A. В12
 • B. PP
 • C. D3
 • D. C
 • E. K
105.   Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:
 • A. Гострий осередковий туберкульоз
 • B. Туберкульома
 • C. Інфільтративний туберкульоз
 • D. Казеозна пневмонія
 • E. Гострий кавернозний туберкульоз
106.   До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічним кризом, йому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб - сіль лужноземельного металу. Який препарат ввели хворому?
 • A. Кальцію лактат
 • B. Калію хлорид
 • C. Натрію гідрокарбонат
 • D. Магнію сульфат
 • E. Бензогексоній
107.   В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з обох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
 • A. Стане поверхневим та частим
 • B. Дихання не зміниться
 • C. Стане глибоким і рідким
 • D. Стане поверхневим та рідким
 • E. Стане глибоким і частим
108.   Після вживання жирної їжі у хворого з’являються нудота та печія, має місце стеаторея. Причиною такого стану може бути:
 • A. Нестача жовчних кислот
 • B. Порушення синтезу фосфоліпази
 • C. Нестача амілази
 • D. Підвищене виділення ліпази
 • E. Порушення синтезу трипсину
109.   Під час обстеження 12-ти річного хлопчика, який відстає у рості, виявлена ахондроплазія: непропорційна тілобудова з помітним вкороченням рук і ніг, внаслідок порушення росту епіфізарних хрящів довгих трубчастих кісток. Дане захворювання є:
 • A. Спадковим за домінантним типом
 • B. Спадковим, зчепленим зі статтю
 • C. Набутим
 • D. Вродженим
 • E. Спадковим за рецесивним типом
110.   Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль в гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні - в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулася припухлість у ділянці зовнішньої кісточки, шкіра почервоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся в даному випадку?
 • A. Стаз
 • B. Артеріальна гіперемія
 • C. Емболія
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Тромбоз
111.   У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найбільшим?
 • A. Кишечник
 • B. Головний мозок
 • C. Наднирники
 • D. Нирки
 • E. Серце
112.   У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?
 • A. G2
 • B. G1
 • C. G0
 • D. S
 • E. M
113.   Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?
 • A. Позамежове
 • B. Диференційоване
 • C. Зовнішнє
 • D. Запізніле
 • E. Згасаюче
114.   Хвора 20-ти років померла від інтоксикації через 8 днів після штучного позалікарняного аборту при терміні вагітності 14-15 тижнів. На розтині тіла померлої: жовтувате забарвлення склери очей, шкіри, гнійно-некротичний ендометрит, багаточисельні гнійники в легенях, гіперплазія селезінки з великою кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке ускладнення після аборту розвинулося у хворої?
 • A. Септицемія
 • B. Септикопіємія
 • C. Геморагічний шок
 • D. Хроніосепсис
 • E. Вірусний гепатит А
115.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у пєріоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Зубчастий тетанус
 • B. Асинхронний тетанус
 • C. Суцільний тетанус
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Контрактура м’яза
116.   При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке саме захворювання. Який тип успадкування захворювання?
 • A. Рецесивний, зчеплений із статтю
 • B. Неповне домінування
 • C. Автосомно-рецесивний
 • D. Автосомно-домінантний
 • E. Домінантний, зчеплений із статтю
117.   Кров, яку взяли у хворого з підозрою на сепсис, посіяли на цукровий бульйон. У цукровому бульйоні утворився придонний осад. При пересіві на кров’яний агар виросли дрібні, прозорі, кулясті колонії, оточені зоною гемолізу. У мазку, приготованому з осаду, визначалися грампозитивні коки, що розташовувалися у вигляді довгих ланцюжків. Які мікроорганізми присутні у крові цього хворого?
 • A. Мікрококи
 • B. Стрептококи
 • C. Сарцини
 • D. Стафілококи
 • E. Тетракоки
118.   Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев’язати яєчникову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?
 • A. Внутрішня клубова вена
 • B. Сечівник
 • C. Маткова труба
 • D. Кругла зв’язка матки
 • E. Сечовід
119.   При обстеженні хворого 70-ти років виявлено інсулінонезалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворому?
 • A. Глібенкламід
 • B. Паратіреоїдин
 • C. Інсулін
 • D. Кортизон
 • E. Мерказоліл
120.   Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом клітини-мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при цьому змінюється?
 • A. Фолатоксидаза
 • B. Дезаміназа
 • C. Фолатдекарбоксилаза
 • D. Дегідрофолатредуктаза
 • E. Тиміназа
121.   Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Хроніосепсис
 • B. Септикопіємія
 • C. Септицемія
 • D. Бруцельоз
 • E. Хвороба Чорногубова
122.   У дитини 12-ти років непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливість)?
 • A. Мезатон
 • B. Лоратадин
 • C. Димедрол
 • D. Еуфілін
 • E. Диклофенак-натрію
123.   Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження ґрунту показало наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберегтися у ґрунті протягом такого тривалого часу?
 • A. Brucella abortus
 • B. Mycobacterium bovis
 • C. Francisella tularensis
 • D. Bacillus anthracis
 • E. Yersinia pestis
124.   У хворого 27-ми років з політравмою (закрита травма грудної клітини, закритий перелом правого стегна) через дві години після проведення скелетного витягнення різко погіршився стан і, на фоні гострої легенево-серцевої недостатності, настала смерть. При гістологічному дослідженні кровоносних судин легень та головного мозку померлого, при забарвленні суданом ІІІ, виявлені краплі помаранчевого кольору, які закупорюють просвіт судин. Яке ускладнення політравми розвинулося у хворого?
 • A. Повітряна емболія
 • B. Газова емболія
 • C. Тромбоемболія
 • D. Мікробна емболія
 • E. Жирова емболія
125.   У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з’явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин, в’яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров’я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами та гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:
 • A. Стенокардія
 • B. Міокардит
 • C. Кардіоміопатія
 • D. Інфаркт міокарда
 • E. Гостра коронарна недостатність
126.   При посіві матеріалу із зіву від хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом - грампозитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, що розміщені у вигляді розтопирених пальців. Які це мікроорганізми?
 • A. Стрептобацили
 • B. Стрептококи
 • C. Дифтероїди
 • D. Клостридії ботулізму
 • E. Коринебактерії дифтерії
127.   Дитина народилася з вовчою пащею. При обстеженні виявлено вади аорти, в крові - зменшення Т-лімфоцитів. Який імунодефіцитний синдром у новонародженого?
 • A. Віскотта-Олдріча
 • B. Луї-Бар
 • C. Чедіака-Хігасі
 • D. Швейцарський тип
 • E. Ді Джорджі
128.   У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми та утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?
 • A. Потові залози
 • B. Сальні залози
 • C. Епідерміс
 • D. Волосся
 • E. Дерма
129.   Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації за участю вітаміну K. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі у-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові, завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?
 • A. Глутамінова
 • B. Валін
 • C. Серин
 • D. Аргінін
 • E. Фенілаланін
130.   Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється два типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган:
 • A. Прищитоподiбна залоза
 • B. Гіпоталамус
 • C. Гіпофіз
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Надниркова залоза
131.   У пацієнта 35-ти років виявили підвищену кислотність шлункового соку. Блокада яких рецепторів може спричинити її зниження?
 • A. β2-адренорецептори
 • B. α1-адренорецептори
 • C. α2-адренорецептори
 • D. Гістамінові
 • E. β1-адренорецептори
132.   Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Передсердя
 • B. Шлуночок
 • C. Пучок Гіса
 • D. Синоатріальний вузол
 • E. Атріовентрикулярний вузол
133.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів. У мазку, взятому із піхви виявлено овально-грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини яких відходять джгутики; наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Кишковий трихомоноз
 • B. Балантидіоз
 • C. Лямбліоз
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Урогенітальний трихомоноз
134.   Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут проявляється?
 • A. Ендоцитоз
 • B. Полегшена дифузія
 • C. Екзоцитоз
 • D. Активний транспорт
 • E. Жодна відповідь невірна
135.   Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
 • A. Lig. teres uteri
 • B. -
 • C. Funiculus spermaticus
 • D. Urarchus
 • E. Lig. inguinale
136.   Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?
 • A. АМФ
 • B. ТМФ
 • C. УМФ
 • D. УТФ
 • E. ЦМФ
137.   У хлопчика I (IoIo) група крові, а в його сестри IV (IAIB). Які групи крові у батьків цих дітей?
 • A. II (ІАІА) та III (IBIo)
 • B. I (IoIo) та IV (IAIB)
 • C. II (IAIо) таIII (IBIo)
 • D. III (IBIo) та IV (IАIB)
 • E. I (IoIo) та III (IBIo)
138.   У хворої 38-ми років ревматизм в активній фазі. Визначення якого лабораторного показника сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?
 • A. Сечова кислота
 • B. Креатинін
 • C. Трансферин
 • D. С-реактивний білок
 • E. Сечовина
139.   Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?
 • A. псевдоуніполярні
 • B. уніполярні
 • C. біполярні
 • D. мультиполярні
 • E. аполярні
140.   У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш вірогідно спостерігатимуться у цьому випадку?
 • A. Абсолютна гіперфібриногенемія
 • B. Абсолютна гіперглобулінемія
 • C. Абсолютна гіперальбумінемія
 • D. Білковий склад крові не змінений
 • E. Абсолютна гіпоальбумінемія
141.   Хворий скаржиться на запаморочення і втрату слуху. Який нерв ушкоджений?
 • A. Блоковий
 • B. Присінково-завитковий
 • C. Трійчастий
 • D. Блукаючий
 • E. Під’язиковий
142.   Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білку плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. Церулоплазмін
 • B. Альбумін
 • C. С-реактивний білок
 • D. Фібриноген
 • E. Глікозильований гемоглобін
143.   Чоловік 56-ти років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в язиці, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.- 2,0 • 1012/л; КП-1,2, лейк.- 3,5 • 109/л. Який вид анемії у цього хворого?
 • A. Залізодефіцитна
 • B. Апластична
 • C. В12-фолієводефіцитна
 • D. Гемолітична
 • E. Постгеморагічна
144.   Для лікування бактеріальної пневмонії було призначено бензилпеніциліну натрієву сіль. Який механізм антимікробної дії препарату?
 • A. Антагонізм з параамінобензойною кислотою
 • B. Пригнічення активності холінестерази
 • C. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • D. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • E. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
145.   До інфекційної лікарні надійшов пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання зазначеного результату:
 • A. Використати чутливішу реакцію
 • B. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту
 • C. Дослідити цю ж сироватку повторно
 • D. Повторити дослідження з іншим діагностикумом
 • E. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
146.   У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів. Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено це призначення?
 • A. Колагеназа
 • B. Хімотрипсин
 • C. Калікреїн
 • D. Трипсин
 • E. Пепсин
147.   Хворому на гіпертонічну хворобу лікар запропонував засіб, який припиняє тромбоутворення, вводиться парентерально. Оберіть цей засіб:
 • A. Протаміну сульфат
 • B. Амбен
 • C. Гепарин
 • D. Неодикумарин
 • E. Синкумар
148.   У чоловіка 28-ми років після вогнепального поранення гомілки розвинулася виразка на боці пошкодження. Що є основним у патогенезі нейродистрофії в даному випадку?
 • A. Травматизація периферичного нерва
 • B. Пошкодження тканини
 • C. Порушення мікроциркуляції
 • D. Психічний стрес
 • E. Інфекція
149.   При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів у цитоплазмі клітин визначено розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних клітинах виконує ця органела?
 • A. Дезінтоксикаційна
 • B. Синтез білків плазми крові
 • C. Депонування іонів кальцію
 • D. Синтез вуглеводнів
 • E. Продукція жовчі
150.   Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіду мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Анаприлін
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Ніфедипін
 • E. Валідол
151.   У баклабораторії під час мікроскопії мазків з харкотиння хворого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсеном, виявлені червоні палички. Яка властивість туберкульозної палички виявлена при цьому?
 • A. Капсулоутворення
 • B. Кислотостійкість
 • C. Лугостійкість
 • D. Спороутворення
 • E. Спиртостійкість
152.   Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?
 • A. Процесінг
 • B. Реплікація
 • C. Транскрипція
 • D. Трансляція
 • E. Репарація
153.   Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, біль у ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об’єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зріст -164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?
 • A. Підвищення продукції мінералокор-тикоїдів
 • B. Підвищення продукції глюкокорти-коїдів
 • C. Підвищення продукції інсуліну
 • D. Зниження продукції тиреоїдних гормонів
 • E. Зниження продукції глюкагону
154.   Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
 • A. Збільшення альдостерону
 • B. Зменшення натрійуретичного фактора
 • C. Зменшення альдостерону
 • D. Зменшення вазопресину
 • E. Збільшення вазопресину
155.   З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?
 • A. Однакова молекулярна маса
 • B. Каталізують одну і ту ж реакцію
 • C. Однакова електрофоретична рухливість
 • D. Однакові фізико-хімічні властивості
 • E. Тканинна локалізація
156.   Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін і серотонін в мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?
 • A. Моноамінооксидаза
 • B. Трансаміназа
 • C. Декарбоксилаза
 • D. Ліаза
 • E. Пептидаза
157.   Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
 • A. Загострення хронічного процесу
 • B. Повторне інфікування вірусом краснухи
 • C. Первинне зараження жінки
 • D. Хронічний процес
 • E. Жінка здорова
158.   При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляді куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?
 • A. Сап
 • B. Туберкульоз
 • C. Риносклерома
 • D. Сифіліс
 • E. Лепра
159.   Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?
 • A. Осмотичне розтягнення мембран
 • B. Активація фосфоліпаз
 • C. Ацидоз
 • D. Перекисне окиснення ліпідів
 • E. Пригнічення ферментів
160.   Для вивчення локалiзацiї біосинтезу бiлка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Лізосоми
 • B. Апарат Гольджі
 • C. Гладенька ЕПС
 • D. Клітинний центр
 • E. Рибосоми
161.   У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерiгається зменшення добової кількості сєчі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?
 • A. Падіння артеріального тиску
 • B. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
 • C. Зниження онкотичного тиску крові
 • D. Вторинний гіперальдостеронізм
 • E. Підвищення проникності судин
162.   До травматологічного відділення госпіталізовано чоловіка 35-ти років з травмою лівої кисті. Об’єктивно: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II-V пальців не згинаються. Які м’язи пошкоджені?
 • A. Глибокий м’яз-згинач пальців
 • B. Поверхневий м’яз-згинач пальців
 • C. Червоподібні м’язи
 • D. Тильні міжкісткові м’язи
 • E. Долонні міжкісткові м’язи
163.   Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини потрапив гній до комірок?
 • A. Медіальна
 • B. Латеральна
 • C. Передня
 • D. Верхня
 • E. Задня
164.   У хворого на шиї виявлено пакет спаяних між собою лімфовузлів щільної консистенції. При гістологічному обстеженні видаленого лімфовузла відмічається проліферація ретикулярних клітин, наявність клітин Березовського-Штернберга. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Мієлобластний лейкоз
 • B. Лімфобластний лейкоз
 • C. Мієлоцитарний лейкоз
 • D. Лімфоцитарний лейкоз
 • E. Лімфогранулематоз
165.   Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
 • A. Механічна недостатність
 • B. Змішана недостатність
 • C. Динамічна недостатність
 • D. Резорбційна недостатність
 • E. -
166.   Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з підозрою на запалення дивертикулу Меккеля. Обстеження якого відділу кишечнику необхідно провести для виявлення дивертикулу під час операції?
 • A. Duodenum
 • B. Colon ascendens
 • C. Jejunum
 • D. Caecum
 • E. Ileum
167.   Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?
 • A. Низької щільності
 • B. Холестерин
 • C. Хіломікрони
 • D. Високої щільності
 • E. Проміжної щільності
168.   Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Настала ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?
 • A. Протишокова
 • B. Антиалергічна
 • C. Імунодепресивна
 • D. Антитоксична
 • E. Протизапальна
169.   Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?
 • A. Панангін
 • B. Гідрохлортіазид
 • C. Силібор
 • D. Спіронолактон
 • E. Лізиноприл
170.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
 • A. Збільшуються фільтрація та реабсорбція
 • B. Зменшуються фільтрація та реабсорбція
 • C. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • D. Обмін не змінюється
 • E. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
171.   Внаслідок посттрансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові, зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв’язувати кальцій. В цьому процесі бере участь вітамін:
 • A. В1
 • B. K
 • C. А
 • D. C
 • E. B2
172.   Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?
 • A. Червоні ядра
 • B. Чорна речовина
 • C. Передні горбки чотиригорбкового тіла
 • D. Вестибулярні ядра
 • E. Задні горбки чотиригорбкового тіла
173.   В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які іннервують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до шлуночків. Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?
 • A. Шлуночки
 • B. Передсердя
 • C. Синоатріальний вузол
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Пучок Гіса
174.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Міокардит
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Післяінфарктний кардіосклероз
 • D. Дифузний кардіосклероз
 • E. Тигрове серце
175.   Дитині 6-ти місяців з бронхітом зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін пов’язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь вилочкової залози (тимуса). З чим можуть бути пов’язані ці зміни?
 • A. Є наслідком запалення вилочкової залози
 • B. Є наслідком бронхіту
 • C. Для цього віку вказаний стан є варіантом норми
 • D. Є наслідком пухлинного процесу
 • E. Є наслідком неправильного анатомічного розташування
176.   Батьки для профілактики кишкових інфекцій у дитини 3-х років тривало застосовували антибіотики. Через місяць стан дитини погіршився. У крові - виражена лейкопенія і гранулоцитопенія. Який найбільш вірогідний механізм виявлених змін у крові?
 • A. Гемолітичний
 • B. Віковий
 • C. Перерозподільний
 • D. Мієлотоксичний
 • E. Аутоімунний
177.   Під час розтину тіла чоловіка, що за життя страждав на важку форму гіпотиреозу, виявлено: сполучна тканина, строма органів, жирова і хрящова тканини набряклі, напівпрозорі, слизоподібні. Мікроскопічно у тканинах виявляються зірчасті клітини з відростками, між якими знаходиться слиз. Назвіть вид дистрофії:
 • A. Стромально-судинна вуглеводна
 • B. Стромально-судинна жирова
 • C. Паренхіматозна білкова
 • D. Паренхіматозна жирова
 • E. Стромально-судинна білкова
178.   У хворого 28-ми років відзначалися підвищення артеріального тиску, гематурія та набряки на обличчі. Незважаючи на лікування, наростали явища ниркової недостатності. Через 6 місяців хворий помер від уремії. Мікроскопічно при дослідженні нирок у клубочках виявлена проліферація нефротелію капсули, подоцитів з утворенням "півмісяців", склероз та гіаліноз клубочків. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Нефротичний синдром
 • B. Гострий пієлонефрит
 • C. Хронічний гломерулонефрит
 • D. Підгострий гломерулонефрит
 • E. Гострий гломерулонефрит
179.   У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На розтині діагностовано множинні інфаркти легень. Яка найбільш вірогідна причина їх розвитку в цьому випадку?
 • A. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
 • B. Тромбоз гілок легеневої артерії
 • C. Тромбоемболія бронхіальних артерій
 • D. Тромбоз легеневих вен
 • E. Тромбоз бронхіальних артерій
180.   У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації?
 • A. Алотрансплантація
 • B. Гетеротрансплантація
 • C. Ізотрансплантація
 • D. Ксенотрансплантація
 • E. Аутотрансплантація
181.   Відпочиваючи на дачі, хлопчик знайшов павука з наступними морфологічними особливостями: довжина - 2 см, кулясте черевце чорного кольору, на спинному боці якого видно червоні плямочки у два ряди, чотири пари членистих кінцівок вкриті дрібними чорними волосками. Визначте дане членистоноге:
 • A. Каракурт
 • B. Тарантул
 • C. Фаланги
 • D. Скорпіон
 • E. Кліщ
182.   У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?
 • A. Вільний білірубін
 • B. Білівердин
 • C. Мезобілірубін
 • D. Вердоглобін
 • E. Кон’ югований білірубін
183.   У тварини з недостатністю аортальних клапанів розвинулась гіпертрофія лівого шлуночка серця. В окремих його ділянках визначаються локальні контрактури. Накопичення якої речовини в міокардіоцитах обумовило контрактури?
 • A. Кальцій
 • B. Молочна кислота
 • C. Калій
 • D. Натрій
 • E. Вуглекислий газ
184.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0ав (I), Bα (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи Aβ (II). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Aβ (II)
 • B. AB (IV)
 • C. -
 • D. 0αβ (I)
 • E. Bα (III)
185.   У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?
 • A. Streptococcus pyogenes
 • B. Staphylococcus saprophyticus
 • C. Streptococcus agalactiae
 • D. Staphylococcus epidermidis
 • E. Staphylococcus aureus
186.   До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?
 • A. Перфузійна
 • B. Вентиляційна обструктивна
 • C. Дифузійна
 • D. Вентиляційна дисрегуляторна
 • E. Вентиляційна рестриктивна
187.   У результаті поранення у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?
 • A. Збережеться грудне, щезне діафрагмальне
 • B. Стане рідким та глибоким
 • C. Зупиниться
 • D. Збережеться діафрагмальне, щезне грудне
 • E. Не зміниться
188.   Хворий 2 роки тому переніс операцію резекції пілоричного відділу шлунка. Спостерігається слабкість, періодична поява темних кіл під очима, задишка. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 3,0 • 1012/л, КП- 0,7 Які зміни еритроцитів у мазках крові найбільш характерні для даного стану?
 • A. Мегалоцити
 • B. Мікроцити
 • C. Шизоцити
 • D. Макроцити
 • E. Овалоцити
189.   При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?
 • A. A.axillaris
 • B. A.profunda brachii
 • C. A.transversa colli
 • D. A.vertebralis
 • E. A.subscapularis
190.   У юнака 16-ти років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну K. Це може призвести до порушення:
 • A. Осмотичного тиску крові
 • B. Утворення антикоагулянтів
 • C. Швидкості зсідання еритроцитів
 • D. Зсідання крові
 • E. Утворення еритропоетинів
191.   При обстеженні дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?
 • A. Біотин
 • B. 1,25 [ОН]- дигідроксіхолекальциферол
 • C. Токоферол
 • D. Нафтохінон
 • E. Ретинол
192.   У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
 • A. Нервове напруження
 • B. Легка робота
 • C. Сон
 • D. Відпочинок
 • E. Спокій
193.   Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини?
 • A. Триптофан
 • B. Лізин
 • C. Валін
 • D. Тирозин
 • E. Глутамінова
194.   У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?
 • A. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • B. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • C. Осмолярна гіпогідратація
 • D. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • E. Гіпоосмолярна гіпергідратація
195.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Нейтралізації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Преципітації
 • D. Опсонофагоцитарна
 • E. Подвійної імунної дифузії
196.   Хворій на виразкову хворобу шлунка в якості етіотропної терапії призначили препарат, що пригнічує ріст і розмноження H.pylori. Назвіть цей препарат:
 • A. Корглікон
 • B. Фуросемід
 • C. Глаувент
 • D. Празозин
 • E. Метронідазол
197.   У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
 • A. Трансляція
 • B. Термінація
 • C. Реплікація
 • D. Транскрипція
 • E. Активація амінокислот
198.   До клініки швидкої допомоги надійшов хворий з ножовим пораненням лівої поперекової ділянки. У ході операції хірург встановив, що внутрішні органи не пошкоджені, але лезо ножа пошкодило один із м’язів ниркового ложа. Назвіть цей м’яз:
 • A. Внутрішній косий м’яз живота
 • B. Клубовий м’яз
 • C. Випрямляч хребта
 • D. Зовнішній косий м’яз живота
 • E. Великий поперековий м’яз
199.   Внаслідок дефіциту вітаміну B1 порушується окисне декарбоксилювання α-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?
 • A. Тіамінпірофосфат
 • B. Флавінаденіндинуклеотид
 • C. Ліпоєва кислота
 • D. Коензим А
 • E. Нікотинамідаденіндинуклеотид
200.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Відносна гіперпротеїнемія
 • B. Парапротеїнемія
 • C. Абсолютна гіперпротеїнемія
 • D. Абсолютна гіпопротеїнемія
 • E. Диспротеїнемія
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 17 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 27.75ms.