Буклет 2017 року

1.   У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено знижен- ня артеріального тиску при такій патології печінки?
 • A. Активація калікреїн-кінінової системи
 • B. Надмiрна інактивація вазопресину
 • C. Зниження синтезу ангіотензиногену
 • D. Посилення рефлекторного впливу ІЗ рецепторної зони дуги аорти
 • E. Збільшення синтезу Аа-уретичного гормону
2.   У потерпілого спостерігається кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія пошкоджена внаслідок травми?
 • A. Язикова
 • B. Верхньощелепна
 • C. Кутова
 • D. Лицева
 • E. Поверхнева скронева
3.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Клітини передміхурової залози
 • B. Сустентоцити сім’яників
 • C. Клітини сім’яних міхурців
 • D. Сперматогенні клітини
 • E. Іландулоцити сім’яників
4.   На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?
 • A. Застійний тромбоз легеневої артерії
 • B. Геморагічна бронхопневмонія
 • C. Тканинна емболія легеневої артерії
 • D. Жирова емболія легеневої артерії
 • E. Тромбоемболія легеневої артерії
5.   При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопі- кнозу, каріорексису, каріолізису у ядрах клітин, а також плазмоліз - у цитоплазмі клітин. Який патологічний процес має місце у даному випадку?
 • A. Гіаліноз
 • B. Некроз
 • C. Дистрофія
 • D. Апоптоз
 • E. Атрофія
6.   Оксид азоту відіграє важливу роль у релаксації гладеньких м’язів судин і зниженні артеріального тиску, розширенні коронарних артерій. NO в організмі може утворюватись з:
 • A. Аргініну
 • B. Лізину
 • C. Глутаміну
 • D. Метіоніну
 • E. Проліну
7.   Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для де-зінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоясеневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:
 • A. Перекис водню
 • B. Калію перманганат
 • C. Діамантовий зелений
 • D. Хлоргексидину біглюконат
 • E. Кислота борна
8.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Сфінголіпідів
 • B. Холестерину
 • C. Вищих жирних кислот
 • D. Фосфатидної кислоти
 • E. Нейтральних жирів
9.   У постраждалого поверхневе поранення передньої ділянки шиї, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V jugularis interna
 • B. A. carotis externa
 • C. V jugularis anterior
 • D. A. thyroidea superior
 • E. V jugularis externa
10.   У маленької дівчинки 5-ти років лікар видалив зуб на якому було два корені. Який це зуб?
 • A. Великий кутній верхньої щелепи
 • B. Малий кутній нижньої щелепи
 • C. Малий кутній верхньої щелепи
 • D. Ікло верхньої щелепи
 • E. Великий кутній нижньої щелепи
11.   Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечу-ють ці процеси?
 • A. Дентинні канальці
 • B. Цементобласти
 • C. Перитубулярний дентин
 • D. Одонтобласти
 • E. Амелобласти
12.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною стану дитини?
 • A. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Гексокіназа
 • D. Фруктокіназа
 • E. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
13.   У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м’яза. Функція якого нерва може бути порушена?
 • A. Плечового сплетення
 • B. Діафрагмальний
 • C. ЗВОРОТНІЙ гортанний
 • D. Додатковий
 • E. Блукаючий
14.   У хворого на туберкульоз в біопта- ті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?
 • A. Мітотична активність ядер
 • B. Пікноз ядер
 • C. Каріолізис
 • D. Каріорексис
 • E. Апоптоз
15.   В експерименті після обробки нервово-м’язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?
 • A. Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани
 • B. Рецепція медіаторів у нервово- м’язовому синапсі
 • C. Зміна проникності для різних речовин
 • D. Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною
 • E. Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелету
16.   У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів. Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?
 • A. Нікотинова кислота
 • B. Біотин
 • C. Токоферол
 • D. Кальциферол
 • E. Фолієва кислота
17.   У ЖІНКИ 42-х РОКІВ має МІСЦЄ цукровий дiабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання?
 • A. Аміноацидурія
 • B. Глюкозурія
 • C. Респіраторний ацидоз
 • D. Метаболічний алкалоз
 • E. Гіперкапнія
18.   Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?
 • A. N. ulnaris
 • B. N. subscapularis
 • C. N. musculocutaneus
 • D. N. radialis
 • E. N. dorsalis scapularis
19.   Глюкагон - це гормон, що підвищує рівень глюкози в крові шляхом активації:
 • A. Глюкокінази
 • B. Глікогенфосфорилази в гепатоцитах
 • C. Гліколізу
 • D. Глікогенсинтази
 • E. Глікогенфосфорилази в міоцитах
20.   При мікроскопії зубного нальоту клінічно здорової дитини 10-ти років виявлені Гр+ і Гр- мікроорганізми. Який саме етап забарвлення за методом Грама дозволив віддиференціювати Гр+ бактерії від Гр-?
 • A. Обробка генціанвіолетом
 • B. Обробка водним розчином фуксину
 • C. Обробка розчином Люголя
 • D. Обробка сірчаною кислотою
 • E. Обробка спиртом
21.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео- лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Кавернозна гемангіома
 • B. Фіброзний епуліс
 • C. Ангіоматозний епуліс
 • D. Фіброматоз ясен
 • E. Гігантоклітинний епуліс
22.   При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого?
 • A. Кишковий єрсиніоз
 • B. Сальмонельоз
 • C. Холера
 • D. Шигельоз
 • E. Псевдотуберкульоз
23.   У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?
 • A. Провести дослідження обладнання харчоблоку
 • B. Визначити здатність штамів до токси- ноутворення
 • C. Провести фаготипування виділених штамів
 • D. Поставити алергічну пробу
 • E. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей
24.   Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується:
 • A. Пригніченням секреції маткових залоз
 • B. Руйнуванням ЄПІТЄЛІОЦИТІВ слизової оболонки (ендометрію) матки
 • C. Руйнуванням сполучної тканини ендо- МЄТРІЮ
 • D. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію
 • E. Активізацією секреції маткових залоз
25.   У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?
 • A. Порушення синтезу глікогену
 • B. Роз’єднання окисного фосфорилюван- ня
 • C. Зниження утилізації глюкози тканинами
 • D. Зниження окислення жирів у печінці
 • E. Порушення дезамінування амінокислот
26.   Хворий 46-ти років з ревматичним стенозом помер від хронічної легенево- серцевої недостатності. На розтині виявлені щільні коричневого кольору легені. Який пігмент зумовив забарвлення легенів?
 • A. Порфірин
 • B. Ліпофусцин
 • C. Меланін
 • D. Іемосидерин
 • E. Іемозоїн
27.   Чоловіку 35-ти років, хворому на атопічний дерматит, був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:
 • A. Блокує Ні-гістамінові рецептори
 • B. Стимулює М-холінорецептори
 • C. Стимулює дофамінові рецептори
 • D. Блокує ГАМК-рецептори
 • E. Блокує ^-адренорецептори
28.   При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?
 • A. A. alveolaris inferior
 • B. A. alveolaris superioris posterioris
 • C. A. infraobitalis
 • D. A. facialis
 • E. A. alveolaris superioris anterioris
29.   Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка пла-зми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?
 • A. Альбумін
 • B. Ілікозильований гемоглобін
 • C. С-реактивний білок
 • D. Церулоплазмін
 • E. Фібриноген
30.   У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з’явились ознаки недостатності вітаміну В\. В яких реакціях бере участь цей вітамін?
 • A. Трансамінування амінокислот
 • B. Гідроксилювання проліну
 • C. Декарбоксилювання амінокислот
 • D. Окислювальне декарбоксилування кетокислот
 • E. Окислювально-відновні реакції
31.   У чоловіка 30-ти років виявлено хронічний гастрит із підвищеною кислото- утворюючою функцією шлунка. Який препарат найбільш доцільно застосовувати для профілактики виразкової хвороби?
 • A. Пілокарпіну гідрохлорид
 • B. Но-шпа
 • C. Фамотидин
 • D. Атропін
 • E. Метоклопрамід
32.   До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?
 • A. Пошкодження язикоглоткового нерва
 • B. Пошкодження окорухового нерва
 • C. Пошкодження піднижньощелепного нерва
 • D. Пошкодження блокового нерва
 • E. Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва
33.   У молодої жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?
 • A. Еметропія
 • B. Гіперметропія
 • C. Міопія
 • D. Астигматизм
 • E. Пресбіопія
34.   При вивченні зрізу зуба з ознаками глибокого карієсу на межі з пульпою виявлена зона замісного дентину, у якій багато одонтобластів, невелика кількість дентинних канальців, які мають широкий просвіт, розташовуються рідко і мають звивистість хода. Який загальнопатоло- гічний процес лежить в основі утворення зони замісного дентину?
 • A. Гормональна гіперплазія
 • B. Захисна гіперплазія
 • C. Замісна гіперплазія
 • D. Патологічна регенерація
 • E. Робоча гіперплазія
35.   У хворого відмічається м’язова слабкість та біль в м’язах, що обумовлено порушенням утворення карнозину та ансе- рину із амінокислоти в-аланіну. В організмі людини утворення вказаної амінокислоти відбувається в процесі катаболізму:
 • A. ІМФ
 • B. АМФ
 • C. ГМФ
 • D. УМФ
 • E. ёАМФ
36.   Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианістий калій:
 • A. Цитохромоксидаза [аа3]
 • B. Флавінові ферменти
 • C. Цитохром В5
 • D. Цитохром Р-450
 • E. НАД+ - залежні дегідрогенази
37.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхува- тись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була на-слідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знахо-дилась у піднебінні між:
 • A. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • B. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 • C. В ділянці canalis incisivus
 • D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • E. Os incisivum et processus palatinus maxillae
38.   Хворий 53-х років страждає на множинний карієс зубів. Що з перерахованого може бути причиною даного захворювання?
 • A. Стрептокок групи А
 • B. Харчування переважно вуглеводною їжею
 • C. Гіперсалівація
 • D. Гіпосалівація
 • E. Механічне подразнення зубними протезами
39.   У хворого флегмона у ділянці крило- піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?
 • A. Навколовушна
 • B. Слізна
 • C. Піднижньощелепна
 • D. -
 • E. Під’язикова
40.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпети- чних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10-ти років, кожний раз після зниження захисних сил організму. Лікар встановив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
 • A. Затяжна
 • B. Персистенція
 • C. Латентна
 • D. Гостра
 • E. Екзогенна
41.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Метгемоглобінредуктаза
 • B. Псевдохолінестераза
 • C. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • D. Ацетилтрансфераза
 • E. Каталаза
42.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Гемолітична
 • B. Холестатична
 • C. Обтураційна
 • D. Паренхіматозна
 • E. Хвороба Жільбера
43.   У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогене- зу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Ілутамінова кислота
 • B. Аланін
 • C. Лейцин
 • D. Лізин
 • E. Валін
44.   Провідну роль в процесі кальцифіка- ції тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпе- птидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Карбоксиаспарагінова
 • B. 7-карбоксиглутамінова
 • C. Y-аміномасляна
 • D. Аланін
 • E. ^-амінопропіонова
45.   У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юнктиваль- ний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно- проліферативний ендотромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Бруцельоз
 • C. Висипний тиф
 • D. Сепсис
 • E. Системний червоний вовчак
46.   Для ремiнералiзуючої терапії початкового карієсу ЗУ6ІВ була призначена СІЛЬ лужного металу. Визначте препарат:
 • A. Натрію хлорид
 • B. Калію бромид
 • C. Натрію фторид
 • D. Натрію бромид
 • E. Калію хлорид
47.   Хворий 84-х років страждає на паркінсонізм, одним з патогенетичних ланок якого є дефіцит медіатора в окремих структурах мозку. Якого медіатора насамперед?
 • A. Норадреналін
 • B. Дофамін
 • C. Адреналін
 • D. Ацетилхолін
 • E. Гістамін
48.   У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?
 • A. Зубець P
 • B. Зубець T
 • C. Зубець S
 • D. Зубець R
 • E. Зубець Q
49.   Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив ”білі зони” демінераліза- ції зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі?
 • A. Streptococcus pyogenes
 • B. Neisseria meningitidis
 • C. Staphylococcus epidermidis
 • D. Streptococcus mutans
 • E. Staphylococcus aureus
50.   В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
 • A. Дихання не зміниться
 • B. Стане глибоким і рідким
 • C. Стане поверхневим і рідким
 • D. Стане глибоким і частим
 • E. Стане поверхневим і частим
51.   У хворого наприкінці весни і на початку літа при екскурсії поза місто, а іноді і в місті спостерігаються риніт і кон’юнктивіт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витікання рідкого сли- зу з носа і сльозотечею. Який тип алергічних реакцій спостерігається у даному випадку?
 • A. IV тип ГУТ
 • B. III тип імунокомплексний
 • C. II тип цитотоксичний
 • D. I тип анафілактичний
 • E. -
52.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи:
 • A. 0 (I)
 • B. В (III)
 • C. АВ (IV)
 • D. -
 • E. А (II)
53.   При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено множинний карієс. З недостатністю якого мінералу в їжі можна пов’язати розвиток карієсу?
 • A. Залізо
 • B. Кобальт
 • C. Фтор
 • D. Йод
 • E. Молібден
54.   Проведене медичне обстеження населення високогірного селища. Який по казник буде характерним для цього адаптивного екологічного типу людей?
 • A. Зменшення рівня гемоглобіну
 • B. Зниження показників основного обміну
 • C. Підвищення концентрації холестерину в крові
 • D. Зростання кисневої ємності крові
 • E. Підсилення потовиділення
55.   З віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?
 • A. Гексокіназа
 • B. Лізоцим
 • C. Амілаза
 • D. Мальтаза
 • E. Фосфатаза
56.   Проведено розтин тіла чоловіка, який помер від сепсису. Виявлено гнійне розплавлення тканин шиї та КЛІТКОВИНИ переднього середостіння. Гістологічно спостерігається багато дрібних абсцесів стільникової будови, у центрі яких розташовані базофільні гомогенні утвори, до яких одним кінцем прикріплені короткі паличковидні структури. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Туберкульоз
 • B. Дифтерія
 • C. Лейшманіоз
 • D. Актиномікоз
 • E. Краснуха
57.   Хворий на бронхіальну астму тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату?
 • A. Блокада гістамінових рецепторів
 • B. Блокада лейкотрієнових рецепторів
 • C. Пригнічення активності дигідрофола- тредуктази
 • D. Гальмування активності фосфоліпази А
 • E. Блокада натрієвих каналів
58.   При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?
 • A. Виразковий
 • B. Фолікулярний
 • C. Гнійний
 • D. Катаральний
 • E. Фібринозний
59.   Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Пірацетам
 • C. Аміназин
 • D. Настойка женьшеню
 • E. Діазепам
60.   У плазмі крові пацієнта зпідвищи- лась активність ізоферментів ЛДІ і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?
 • A. Печінка
 • B. Скелетні м’язи
 • C. Нирки
 • D. Міокард
 • E. Мозок
61.   У гістологічному препараті сечоводу кілька оболонок. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу?
 • A. Багатошаровий перехідний
 • B. Одношаровий плаский
 • C. Одношаровий призматичний з облямівкою
 • D. Одношаровий кубічний
 • E. Багатошаровий плоский незроговілий
62.   При обстеженні у юнака 16-ти років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, сповільнене - під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдиху та подовження його під час видиху. Назвіть вид аритмії:
 • A. Синусова брадикардія
 • B. Синусова аритмія
 • C. Синусова тахікардія
 • D. Ідіовентрикулярний ритм
 • E. Миготлива аритмія
63.   Хворий 33-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, на фоні ін’єкції інсуліну втамував спрагу великою кількістю води, що призвело до розвитку гіпоглікемічної коми. Який вид порушення водно-сольового обміну супроводжує даний стан?
 • A. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • B. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • C. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • D. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • E. Ізоосмолярная гіпергідратація
64.   В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найвірогідніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?
 • A. Дослідження парних сироваток
 • B. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу
 • C. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом !ФА
 • D. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів
 • E. Зараження курячих ембріонів
65.   Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без керати- нізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Кератокіста
 • B. Амелобластома
 • C. Фолікулярна кіста
 • D. Радикулярна кіста
 • E. Остеобластокластома
66.   У приймальне відділення доставлено хворого з гострою кровотечею. У разі втрати якого об’єму циркулюючої крові може настати летальний кінець у такого хворого?
 • A. 3%
 • B. 12%
 • C. 33%
 • D. 50%
 • E. 75%
67.   У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Перший період асфіксії
 • B. Третій період асфіксії
 • C. Апное
 • D. Гіпопное
 • E. Другий період асфіксії
68.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?
 • A. Магнієві
 • B. Натрієві
 • C. Хлорні
 • D. Кальцієві
 • E. Калієві
69.   У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок йому призначено визначення кліренсу:
 • A. Глутаміну
 • B. Креатиніну
 • C. Сечової кислоти
 • D. Гідрокарбонату
 • E. Індолу
70.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. pterygoideus lateralis
 • B. M. temporalis
 • C. M. mylohyoideus
 • D. M. pterygoideus medialis
 • E. M. masseter
71.   У хворого зі скаргами на біль у шлунку встановлено зменшення його секреторної функції, що супроводжується анемією. Нестатність якої речовини обумовлює розвиток у хворого гіповітамінозу B12 та виникнення анемії?
 • A. Кальциферол
 • B. Фактор Кастла
 • C. Біотин
 • D. Піридоксин
 • E. Тіамін
72.   При ОГЛЯДІ ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?
 • A. Facies contactus
 • B. Facies mesialis
 • C. Facies distalis
 • D. Facies vestibularis
 • E. Facies lingualis
73.   Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:
 • A. Бутадіон
 • B. Целекоксиб
 • C. Ацетилсаліцилова кислота
 • D. Анальгін
 • E. Ібупрофен
74.   У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків?
 • A. Збільшення гідростатичного тиску венозної крові
 • B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини
 • D. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • E. Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини
75.   Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відхо-дять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?
 • A. Тимус
 • B. Червоний кістковий мозок
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Селезінка
 • E. Мигдалик
76.   При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються клітини, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?
 • A. Еозинофіли
 • B. Нейтрофіли
 • C. Моноцити
 • D. Базофіли
 • E. Еритроцити
77.   З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
 • A. Діагностична сироватка
 • B. Еритроцитарний діагностикум
 • C. Інтерферон
 • D. Гемолітична сироватка
 • E. Анатоксин
78.   При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?
 • A. Мала кривизна
 • B. Тіло
 • C. Дно
 • D. Воротар
 • E. Кардіальний відділ
79.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
 • B. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
80.   Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок?
 • A. Ретикулярна
 • B. Хрящова
 • C. Щільна оформлена волокниста
 • D. Пухка волокниста
 • E. Щільна неоформлена волокнистої
81.   У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено?
 • A. M. buccinator
 • B. M. zygomaticus
 • C. M. masseter
 • D. M. orbicularis oris
 • E. M. depressor anguli oris
82.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. mandibularis
 • B. N. petrosus minor
 • C. N. auriculotemporalis
 • D. N. petrosus major
 • E. Chorda tympani
83.   Одним з найбільш небезпечних і типових побічних ефектів антиаритмічних засобів є негативна інотропна дія. Який із перелічених антаритмічних засобів НЕ ЗМЕНШУЄ силу серцевих скорочень?
 • A. Верапаміл
 • B. Метопролол
 • C. Дигоксин
 • D. Пропранолол
 • E. Хінідину сульфат
84.   У хворого фронтит. В анамнезі - запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?
 • A. Верхній носовий хід
 • B. Нижній носовий хід
 • C. Середній носовий хід
 • D. Решітчасто-клиноподібна кишеня
 • E. Присінок носової порожнини
85.   Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену). В цьому випадку у дітей проявиться закон:
 • A. Розщеплення гібридів
 • B. Незалежного спадкування
 • C. Зчеплене успадкування
 • D. Одноманітності гібридів першого покоління
 • E. Чистоти гамет
86.   Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Цефазолін
 • B. Ізоніазид
 • C. Бісептол
 • D. Левоміцетин
 • E. Фуразолідон
87.   Хворому 45-ти років з діагнозом ”а- мебна дизентерія” призначено протипро- тозойний засіб з групи нітроімідазолу. Вкажіть препарат:
 • A. Фуразолідон
 • B. Цефалексин
 • C. Поліміксин
 • D. Бійохінол
 • E. Метронідазол
88.   Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
 • A. Цефазолін
 • B. Бісептол-480
 • C. Рифампіцин
 • D. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • E. Бензилпеніциліну калієва сіль
89.   Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
 • A. 10-12 місяців
 • B. 12-15 місяців
 • C. 15-20 місяців
 • D. 8-9 місяців
 • E. 6-8 місяців
90.   Серпоподібноклітинна анемія у людини супроводжується появою в крові аномального гемоглобіну, зміною форми еритроцитів, розвитком анемії. Дане захворювання є результатом:
 • A. Поліплоїдії
 • B. Генної мутації
 • C. Мітохондріальної мутації
 • D. Хромосомної аберації
 • E. Політенії
91.   Після травми хребта у пацієнта 18- ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускання, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?
 • A. Поперековий і крижовий
 • B. Крижовий
 • C. Грудний
 • D. Шийний
 • E. Поперековий
92.   У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?
 • A. Інсулін
 • B. Ацетилхолін
 • C. Калікреїн
 • D. Брадикінін
 • E. Тироксин
93.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Новокаїнамід
 • B. Анаприлін
 • C. Аймалін
 • D. Ніфедипін
 • E. Верапаміл
94.   У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребце- вого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання МІЖ хребцями зазнав патологічних ЗМІН?
 • A. Синостоз
 • B. Синдесмоз
 • C. Синхондроз
 • D. Геміартроз
 • E. Діартроз
95.   При запальних процесах в організмі починається синтез білків ’гострої фази’.’ Які речовини є стимуляторами їх синтезу?
 • A. Ангіотензини
 • B. Біогенні аміни
 • C. Інтерлейкін-1
 • D. Імуноглобуліни
 • E. Інтерферони
96.   Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?
 • A. Вакцина АДП
 • B. Вакцина АКДП
 • C. Вакцина БЦЖ
 • D. Туберкулін
 • E. Тулярін
97.   У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути:
 • A. Біологічний гемоліз
 • B. Хімічний гемоліз
 • C. Імунний гемоліз
 • D. Механічний гемоліз
 • E. Термічний гемоліз
98.   У судово-медичних, антропологічних та археологічних дослідженнях для визначення віку людини аналізують загальну масу та товщину тканини, яка впродовж усього життя відкладається на поверхні дентина кореня зуба. Про яку тканину йдеться?
 • A. Цемент
 • B. Емаль
 • C. Щільна сполучна
 • D. Пухка сполучна
 • E. Кісткова
99.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м’язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:
 • A. Дифенін
 • B. Фенобарбітал
 • C. Етосуксимід
 • D. Сибазон
 • E. Леводопа
100.   У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3, 3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник - 0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пой- кілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?
 • A. Серпоподібно-клітинна
 • B. Гемолітична
 • C. Б12-фолієводефіцитна
 • D. Таласемія
 • E. Залізодефіцитна
101.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, ”шия сфінкса’,’ розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Моносомія Х
 • B. Нульсомія Х
 • C. Трисомія Х
 • D. Трисомія 13
 • E. Трисомія 18
102.   У хлопчика 5-ти років з’явилися біль під час ковтання, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?
 • A. Менінгококова інфекція
 • B. Дифтерія
 • C. -
 • D. Кір
 • E. Скарлатина
103.   16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип:
 • A. 47, ХХХ
 • B. 46, ХХ
 • C. 46, XY
 • D. 45, Х0
 • E. 46, ХХ/46, XY
104.   Хворий 67-ми років впродовж 20-ти років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині тіла?
 • A. Великі строкаті
 • B. Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста
 • C. Великі червоні
 • D. Великі білі
 • E. Великі з множинними тонкостінними кістами
105.   При огляді хворого лікар- стоматолог виявив наслідки опіку сли-зової ротової порожнини агресивною речовиною. Зі слів хворого, він випадково випив концентровану оцтову кислоту. Вказані зміни відповідають поняттю:
 • A. Патологічний процес
 • B. Хвороба
 • C. Патологічна реакція
 • D. Патологічний стан
 • E. Типовий патологічний процес
106.   У біоптаті з правого головного бронха чоловіка 63 р., курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної мембрани слизового шару, формують ”гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - ”ра- кові перлини”. Діагностуйте захворювання:
 • A. Дрібноклітинний рак
 • B. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • C. Аденокарцинома
 • D. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • E. Плоскоклітинна зроговіла папілома
107.   У дитини, хворої на серпоподібно- клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок мно- жинної дії одного гена?
 • A. Плейотропія
 • B. Комплементарність
 • C. Полімерія
 • D. Кодомінування
 • E. Епістаз
108.   На РОЗТИНІ тіла чоловіка, що помер ВІД серцевої декомпенсації, виявлено РІЗКО збільшене серце масою 960 г, (”бичаче серце”), у порожнині перикарду 90 мл солом’яного кольору рідини. Порожнини серця різко розширені, міокард в’ялий, товщина стінки лівого шлуночка - 2,3 см. Нирки зменшені у розмірах, масою по 70 г, поверхня їх дрібнозерниста. Під час мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлений гіаліноз артеріол і гіпертрофія м’язового шару більш крупних артерій. Назвіть основне захворю-вання:
 • A. Атеросклероз
 • B. Ішемічна хвороба серця
 • C. Ревматизм
 • D. Гіпертонічна хвороба
 • E. Карідоміопатія
109.   В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгі- бітора факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:
 • A. Колагену
 • B. Кератан-сульфату
 • C. Іепарину
 • D. Дерматан-сульфату
 • E. Гіалуроновій кислоті
110.   Хворий звернувся до стоматолога із симптомами запалення слизової оболонки ротової порожнини. У мазках, отриманих з пародонтальних кишень, виявлено найпростіші з непостійною формою тіла, розміром 6-60 мкм, здатні утворювати псевдоподії. Які це найпростіші?
 • A. Entamoeba coli
 • B. Entamoeba gingivalis
 • C. Trichomonas hominis
 • D. Entamoeba histolytica
 • E. Lamblia intestinalis
111.   В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що НЕ Є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання вказаного результату:
 • A. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту
 • B. Дослідити цю ж сироватку повторно
 • C. Використати чутливішу реакцію
 • D. Повторити дослідження з іншим діа- гностикумом
 • E. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
112.   Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують за-значені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?
 • A. Латеральні ядра гіпоталамуса
 • B. Чотиригорбкове тіло середнього мозку
 • C. Кора великих півкуль
 • D. Мозочок
 • E. Специфічні ядра таламуса
113.   У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З метою профілактики санстанція зобов’язана попередити жителів, що необхідно:
 • A. Достатньо проварювати свинину
 • B. Обдавати овочі і фрукти окропом
 • C. Кип’ ятити питну воду
 • D. Добре проварювати і прожарювати рибу
 • E. Достатньо проварювати яловичину
114.   Хворому 68-ми років в комплекс лікування атеросклерозу, ускладненого ішемічною хворобою серця, лікар включив гіполіпідемічний засіб, який знижує вміст в крові переважно тригліцеридів. Який із вказаних препаратів було призначено хворому?
 • A. Інсулін
 • B. Фенофібрат
 • C. Кислота нікотинова
 • D. Ілібенкламід
 • E. Преднізолон
115.   Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті і печіння язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?
 • A. Оклюзіографія
 • B. Гальванометрія
 • C. Мастикаціографія
 • D. Електроміографія
 • E. Рентгенографія
116.   В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноци- тарний генез. Які це клітини?
 • A. Меланоцити
 • B. Кератиноцити базального шару
 • C. Кератиноцити остистого шару
 • D. Кератиноцити зернистого шару
 • E. Клітини Лангерганса
117.   На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?
 • A. Диференціація
 • B. Автоліз
 • C. Трансформація
 • D. Спеціалізація
 • E. Дегенерація
118.   Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез’ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час знаходився у службовому відрядженні у США, де отримав травму, лікувався у шпиталі, після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозво- ляють підтвердити попередньо встановлений діагноз у даного пацієнта?
 • A. Імуноферментний аналiз
 • B. Електронна мікроскопія
 • C. Реакція Вiдаля
 • D. Реакщя зв’язування комплементу
 • E. РГГА - реакція гальмування гемаглютинації
119.   В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?
 • A. 6
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
 • E. 3
120.   В експерименті кролю ввели нефро- цитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?
 • A. Нефротичний синдром
 • B. Хронічний пієлонефрит
 • C. Гострий пієлонефрит
 • D. Гострий дифузний гломерулонефрит
 • E. Хронічна ниркова недостатність
121.   Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з метою розслаблення м’язів хворому був введений міорела- ксант дитилін. При цьому наступило ”а- пное” Що необхідно ввести хворому?
 • A. Ізонітрозин
 • B. Свіжа цитратна кров
 • C. Бемегрид
 • D. Дипіроксим
 • E. Галантаміну гідробромід
122.   У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
 • A. Ампула маткової труби
 • B. Перешийок маткової труби
 • C. Порожнина малого тазу
 • D. Порожнина піхви
 • E. Порожнина матки
123.   У чоловіка 30-ти років множинні переломи КІСТОК КІНЦІВОК в результат автомобільної катастрофи. В стаціонар доставлений через годину після травми в важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда, вкрита липким потом, зіниці вузькі із слабкою реакцією на світло, дихання рідке, поверхневе, тони сер-ця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрати немає. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Постгеморагічний шок
 • B. Анафілактичний шок
 • C. Опіковий шок
 • D. Травматичний шок
 • E. Кардіогенний шок
124.   В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?
 • A. Тестостерон
 • B. Альдостерон
 • C. Глюкагон
 • D. Адреналін
 • E. Окситоцин
125.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Волокниста хрящова
 • B. Кісткова
 • C. Гладенька м’язова
 • D. Епітеліальна
 • E. Гіалінова хрящова
126.   У навколопульпарному дентині де- кальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з невпорядкова- ним розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину:
 • A. Первинний
 • B. Склерозований
 • C. Вторинний (регулярний)
 • D. Третинний (іррегулярний)
 • E. Мертві шляхи
127.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Інсулін
 • B. Соматотропін
 • C. Тироксин
 • D. Ілюкагон
 • E. Кортизол
128.   Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, тяжкість в області правого боку грудної клітки; температура тіла - 37,7oC. Виявлено пра- восторонній ексудативний плеврит. Який тип клітин очікується у плевральному пунктаті?
 • A. Лімфоцити
 • B. Атипові клітини
 • C. Нейтрофіли
 • D. Еритроцити
 • E. Еозинофіли
129.   При операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращи- топодібні залози. Виникли судоми, тета- нія. Обмін якого біоелемента було порушено?
 • A. Залізо
 • B. Натрій
 • C. Кальцій
 • D. Калій
 • E. Магній
130.   До лікарні доставлено хворого з отруєнням бертолетовою сіллю (KCLO3). Яка форма гіпоксії розвинулася у нього?
 • A. Гіпоксична
 • B. Гемічна
 • C. Циркуляторна
 • D. Респіраторна
 • E. Тканинна
131.   Після антигенної стимуляції на гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цито-плазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді ”спиць колеса” та світлою ділянкою ци-топлазми біля нього. Які це клітини?
 • A. Макрофаги
 • B. Тканинні базофіли (опасисті клітини)
 • C. Фібробласти
 • D. Адипоцити
 • E. Плазмоцити
132.   При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне ово- лосіння) вушних раковин, виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпер- трихозу:
 • A. Аутосомно-домінантний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • D. Зчеплений з Y-хромосомою
 • E. Аутосомно-рецесивний
133.   У хворого 26-ти років з ознаками колі-ентериту, виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, куль- туральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з на-званих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації збудника?
 • A. Аглютинації
 • B. Гальмування гемаглютинації можливих збудників захворювання
 • C. Зв’язування комплементу
 • D. Преципітації
 • E. Непрямої гемаглютинації
134.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Поліміксин
 • B. Тетрациклін
 • C. Бісептол
 • D. Фуразолідон
 • E. Флуконазол
135.   Від хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестон-чатою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують ’’мишачий токсин’.’ Дані властивості притаманні для збудника:
 • A. Сибірки
 • B. Туляремії
 • C. Бруцельозу
 • D. Коклюшу
 • E. Чуми
136.   Після екстракції зуба виникла гостра коміркова кровотеча. Який засіб при внутрішньовенному введені забезпечить гемостаз?
 • A. Кислота амінокапронова
 • B. Натрію хлорид
 • C. Тромбін
 • D. Вікасол
 • E. Кальцію хлорид
137.   Альпініст на вершині гори Ельбрус відчуває нестачу кисню, порушення дихання, серцебиття, оніміння кінцівок. Який вид гіпоксії розвинувся?
 • A. Циркуляторна
 • B. Гіпоксична
 • C. Тканинна
 • D. Серцева
 • E. Гемічна
138.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Лізилоксидаза
 • B. Пролілгідроксилаза
 • C. Моноаміноксидаза
 • D. Лізилгідроксилаза
 • E. Колагеназа
139.   Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
 • A. В середній черевній частині
 • B. У нирковій мисці
 • C. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • D. На межі черевної та тазової частин
 • E. На 5 см вище тазової частини
140.   В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?
 • A. Розлади мозкового кровообігу
 • B. Розслаблення дихальних м’язів
 • C. Тромбоутворення
 • D. Зупинка серця
 • E. Приступи судом
141.   У органах хворого запідозрили паразитування декількох видів паразитів. Як називається така сукупність паразитів, що населяють організм?
 • A. Біотоп
 • B. Паразитоценоз
 • C. Фітоценоз
 • D. Екосистема
 • E. Біогеоценоз
142.   При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Іольджі. Яку функцію викону-ють ці клітини?
 • A. Руйнування міжклітинної речовини хряща
 • B. Депонування глікогену
 • C. Депонування жиру
 • D. Утворення міжклітинної речовини
 • E. Трофіка хрящової тканини
143.   Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та крово- точивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Хронічний глибокий карієс
 • B. Хронічний фіброзний пульпіт
 • C. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
 • D. Хронічний гангренозний пульпіт
 • E. Гострий гнійний пульпіт
144.   У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова- Лангханса і виражений продуктивний ва-скуліт. Визначте вид гранульоми:
 • A. Лепрозна
 • B. Склеромна
 • C. Туберкульозна
 • D. Сифілітична
 • E. Ревматична
145.   У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м’яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V retromandibularis
 • B. V lingualis
 • C. V jugularis anterior
 • D. V jugularis externa
 • E. V facialis
146.   У видаленій матці жінки 55-ти років патологоанатом у товщі міометрію виявив щільний вузол діаметром 5 см з чіткими межами, на розрізі тканина вузла волокниста, сіро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язевих клітин, що утворюють пучки різної товщини, що йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіаліні- зованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Міосаркома
 • B. Фібросаркома
 • C. Рабдоміома
 • D. Фіброма
 • E. Фіброміома
147.   При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:
 • A. Фосфоліпаза С
 • B. Фосфоліпаза Д
 • C. Фосфоліпаза А1
 • D. Фосфоліпаза А2
 • E. Сфінгомієліназа
148.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфератив- ного гломерулонефриту, а електронно- мікроскопічно виявлені великі субепіте- ліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на тучних клітинах
 • B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • C. Імунокомплексний механізм
 • D. Клітинно обумовлений цитоліз
 • E. Гранулематоз
149.   При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання переднього відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?
 • A. Огинаюча
 • B. Задня міжшлуночкова
 • C. -
 • D. Передня міжшлуночкова
 • E. Права вінцева
150.   Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як ”вовча паща”?
 • A. Лобні і верхньощелепні відростки
 • B. Нижньощелепні і піднебінні відростки
 • C. Нижньощелепні відростки
 • D. Піднебінні відростки
 • E. Лобні відростки
151.   У приймальне відділення поступив хворий із блідою шкірою, температура тіла знижена, пульс слабкий, малого наповнення, артеріальний тиск знижений. Дана симптоматика характерна для го-строго отруєння морфіном. Який із перелічених препаратів слід застосувати в першу чергу?
 • A. Ізадрин
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Кодеїну сульфат
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Налоксон
152.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Азотемія
 • B. Порушення водного гомеостазу
 • C. Артеріальна гіпертензія
 • D. Порушення осмотичного гомеостазу
 • E. Ниркова остеодистрофія
153.   Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулен- ня першої гілки трійчастого нерва?
 • A. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
 • B. Надочноямковий край
 • C. Ділянка надперенісся
 • D. Підочноямковий край
 • E. Орбітальний край виличної кістки
154.   Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї"?
 • A. Передвісцеральний
 • B. Міждрабинчатий
 • C. Переддрабинчатий
 • D. Позавісцеральний
 • E. Надгруднинний
155.   Аналізується каріотип жіночого організму з синдромом трисомії - (47, ХХХ). При складанні ідіограми у цьому наборі буде така кількість пар гомологічних хромосом:
 • A. 22 пари
 • B. 24 пари
 • C. 47 пар
 • D. 21 пара
 • E. 23 пари
156.   6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?
 • A. Геморагічне
 • B. Фібринозне
 • C. Десквамативно-некротичне
 • D. Катаральне
 • E. Гнійне
157.   До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?
 • A. I
 • B. IV
 • C. V
 • D. VI
 • E. VII
158.   У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є:
 • A. Синоатріальний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Волокна Пуркін’є
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Ніжки пучка Гіса
159.   В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура?
 • A. Емаль
 • B. Клітинний цемент
 • C. Дентин
 • D. Пульпа
 • E. Безклітинний цемент
160.   Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?
 • A. Іангліоблокатори
 • B. М-холіноблокатори
 • C. М-холіноміметики
 • D. Н-холіноміметики
 • E. а-адреноміметики
161.   До реанімації лікарні потрапив хворий з набряком легень. Який з перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?
 • A. Фуросемід
 • B. Спіронолактон
 • C. Еуфілін
 • D. Гідрохлортіазид
 • E. Тріамтерен
162.   На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
 • A. Щитоподібна
 • B. Надниркова, кіркова речовина
 • C. Передня частка гіпофізу
 • D. Задня частка гіпофізу
 • E. Прищитоподібна
163.   У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?
 • A. Цибулино-сечівникова залоза
 • B. Придаток яєчка
 • C. Яєчко
 • D. Сім ’яний міхурець
 • E. Передміхурова залоза
164.   У хворого початкова стадія гінгіві- ту. Спостерігається гіперемія ясен у при- шийкових областях зубів внаслідок роз-ширення судин мікроциркуляторного русла, що приносять кров. Яка речовина тучних клітин забезпечила вказані зміни?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Гістамін
 • C. Субстанція Р
 • D. Ендорфіни
 • E. Адреналін
165.   В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. Якою є причина порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи в осередку запалення?
 • A. Локальний тканинний алкалоз
 • B. Пригнічення карбангідрази
 • C. Пригнічення окислювального фосфо- рилювання
 • D. Локальний тканинний ацидоз
 • E. Активація сукцинатдегідрогенази
166.   При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?
 • A. Амакринні нейрони
 • B. Колбочкові нейрони
 • C. Біполярні нейрони
 • D. Горизонтальні нейрони
 • E. Паличкові нейрони
167.   При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлено збудник, який відносять до неклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:
 • A. Пріонів
 • B. Вірусів
 • C. Бактерій
 • D. Грибів
 • E. Гельмінтів
168.   Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільно радикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?
 • A. Гормони
 • B. Ліпіди
 • C. Вуглеводи
 • D. Білки
 • E. Вода
169.   При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пун- ктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?
 • A. Тромбоцитоз
 • B. Тромбоцитопенія
 • C. Агранулоцитоз
 • D. Лейкопенія
 • E. Лейкоцитоз
170.   Яка група організмів мають кільцеві та лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми простої будови (не мають гі- стонів)?
 • A. Бактеріофаги
 • B. Найпростіші
 • C. Віруси
 • D. Гриби
 • E. Бактерії
171.   Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS - без змін. Який тип аритмії у хворого?
 • A. Екстрасистолія
 • B. Синусова аритмія
 • C. Синусова тахікардія
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Синусова брадикардія
172.   Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається:
 • A. Щільна оформлена
 • B. Щільна неоформлена
 • C. Слизова
 • D. Пухка
 • E. Ретикулярна
173.   Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптону- рія. Дефіцит якого ферменту має місце?
 • A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • B. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • C. Тирозиназа
 • D. Оксидаза оксифенілпірувату
 • E. Фенілаланінгідроксилаза
174.   У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. Він буде найбільшим у шкірі:
 • A. Спини
 • B. Тильної поверхні кисті
 • C. Гомілки
 • D. Обличчя
 • E. Плеча
175.   ПІСЛЯ утворення плащового дентину живлення ВНУТРІШНІХ КЛІТИН емалевого органу порушується. Який біологічний механізм забезпечує відновлення функціонального стану і живлення амелобластів?
 • A. Інверсія
 • B. Регресія
 • C. Прогресія
 • D. Інвазія
 • E. Ретрузія
176.   Хворий 38-ми років скаржиться на спрагу (випиває до 8 л води на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє впродовж 6 місяців. У сечі: питома вага - 1,001, лейкоцити - 1-2 в полі зору, білок - сліди. Яка причина постійної поліурії у хворого?
 • A. Ураження канальців нирок
 • B. Зменшення продукції АДГ
 • C. Ураження клубочків нирок
 • D. Підвищення онкотичного тиску сечі
 • E. Підвищення осмотичного тиску сечі
177.   Епідеміологічні дослідження показують, що у людей з групою крові І (0), частіше, ніж у людей з рештою груп крові, виникає виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. До проявів якого виду реактивності можна віднести дане явище?
 • A. Гіперергічна
 • B. Індивідуальна
 • C. Гіпергічна
 • D. Видова
 • E. Групова
178.   У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на ВЄРХІВЦІ та по краях язика. ЯКІ сосочки язика уражені?
 • A. Papillae foliatae
 • B. Papillae fungiformes
 • C. Papillae conicae
 • D. Papillae vallatae
 • E. Papillae filiformes
179.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Катехоламіни
 • B. Симпатичні умовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • D. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • E. Симпатичні безумовні рефлекси
180.   У пацієнта при оцінці основного обміну, визначеного методом непрямої калориметрії необхідно врахувати належний рівень обміну речовин та енергії. Найбільш точно визначити його величину можна при врахуванні:
 • A. Поверхні тіла та маси
 • B. Дихального коефіцієнту й поверхні тіла
 • C. Статі, віку, зросту й маси тіла
 • D. Зросту й дихального коефіцієнту
 • E. Дихального коефіцієнту й калоричного коефіцієнту кисню
181.   У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39oC, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Скарлатина
 • B. Краснуха
 • C. Кір
 • D. Вітряна віспа
 • E. Мононуклеоз
182.   У хворого встановлений діагноз: заглотковий абсцес. Куди може поширитися гнійне запалення?
 • A. Переднє нижнє середостіння
 • B. Передтрахеальний простір шиї
 • C. Середнє нижнє середостіння
 • D. Надгруднинний міжфасціальний простір шиї
 • E. Заднє нижнє середостіння
183.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. II (А), резус-позитивна
 • B. І (0), резус-позитивна
 • C. IV (АВ), резус-негативна
 • D. III (В), резус-негативна
 • E. III (В), резус-позитивна
184.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на слабкість, нудоту, недокрів’я. Хворий зазначив, що 3 місяці тому використовував в їжу свіжепосолену ікру. На який гельмінтоз могла захворіти лю-дина?
 • A. Дикроцеоліоз
 • B. Дифілоботріоз
 • C. Теніаринхоз
 • D. Теніоз
 • E. Трихінельоз
185.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена?
 • A. M. temporalis dexter
 • B. M. ptherygoideus lateralis sinister
 • C. M. masseter sinister
 • D. M. ptherygoideus lateralis dexter
 • E. M. zygomaticus major
186.   У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений?
 • A. Лобовий
 • B. Виличний
 • C. -
 • D. Піднебінний
 • E. Альвеолярний
187.   В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур у пуповині сприяла цьому в першу чергу?
 • A. Оболонка вени
 • B. Оболонка артерій
 • C. Слизова тканина
 • D. Залишок алантоїса
 • E. Залишок жовткового стебельця
188.   Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні неврологічних симптомів у крові збільшується концентрація амі-аку. Яку речовину слід призначити для знешкодження цієї речовини у мозковій тканини?
 • A. Гістамін
 • B. Серотонін
 • C. Глутамінова кислота
 • D. Нікотинова кислота
 • E. Аскорбінова кислота
189.   Від хворого на гостру кишкову інфекцію виділено вірус, який віднесено до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки. Ці сироватки повинні містити антитіла проти:
 • A. Білків капсиду
 • B. Неструктурних білків віруса
 • C. Білків суперкапсидної оболонки
 • D. Вірусних гемаглютинінів
 • E. Вірусних ферментів
190.   Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання диклофенак- натрій відмінили. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенаку-натрію?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Виразкова хвороба шлунка
 • C. Стенокардія
 • D. Бронхіт
 • E. Гіпертонічна хвороба
191.   У жінки 29 р. виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одно- ядерні клітини овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:
 • A. Амелобластична фіброма
 • B. Злоякісна амелобластома
 • C. Фолікулярна амелобластома
 • D. Остеобластокластома
 • E. Внутрішньокісткова карцинома
192.   Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті призводить до розвитку:
 • A. Флюорозу
 • B. Посиленої кальцифікації емалі
 • C. Множинного карієсу
 • D. Гіперплазії емалі
 • E. Гіпоплазії емалі
193.   До стоматолога звернулася хвора зі скаргами на біль, відчуття печіння у ясні від гарячого, кислого, соленого, солодкого, кровоточивість ясен під час прийому їжі і чищення зубів. Діагноз: гострий катаральний гінгівіт. Оберіть препарат з в’яжучим механізмом дії:
 • A. Цитраль
 • B. Хлоргексидин
 • C. Іаласкорбін
 • D. Натрій гідрокарбонат
 • E. Відвар кори дуба
194.   Дитина 5-ти років поступила в ЛОР- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?
 • A. Сонно-барабанні
 • B. Барабанної струни
 • C. Барабанний
 • D. М’язовотрубний
 • E. Сонний
195.   При ПІДЙОМІ в гори у людини збільшується частота дихання i прискорюється серцебиття. ЯКІ ЗМІНІ в КРОВІ спричиняють це?
 • A. Підвищення парціального тиску С02
 • B. Зниження парціального тиску О2
 • C. Підвищення рН
 • D. Підвищення осмотичного тиску
 • E. Зниження рН
196.   У наркотизованого собаки зареєстровано електрокардіограму (ЕКГ). Збільшення яких елементів ЕКГ відбулося після подразнення гілочки лівого блукаючого нерва, яка йде до серця?
 • A. Тривалість зубця Т
 • B. Амплітуда всіх зубців ЕКГ
 • C. Амплітуда зубців комплексу QRS
 • D. Тривалість сегменту S-T
 • E. Тривалість інтервалу P-Q
197.   Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю?
 • A. Вазопресин
 • B. Ендорфіни
 • C. Серотоніни
 • D. Окситоцин
 • E. Альдостерон
198.   При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Накопичення в крові якого похідного гемоглобіну є причиною цього?
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Карбгемоглобін
 • C. Метгемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Іемохромоген
199.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює ^-адренорецептори
 • B. Блокує ^-адренорецептори
 • C. Стимулює а-адренорецептори
 • D. Стимулює а- ^-адренорецептори
 • E. Блокує а-адренорецептори
200.   При мікроскопічному дослідженні бі- оптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діа-гноз найбільш імовірний?
 • A. Базальноклітинний рак
 • B. Слизовий рак
 • C. Аденокарцинома
 • D. Недиференційований рак
 • E. Солідний рак
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 20 користувачів, 164 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 40.07ms.