Буклет 2017 року

1.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. III (В), резус-негативна
 • B. IV (АВ), резус-негативна
 • C. II (А), резус-позитивна
 • D. І (0), резус-позитивна
 • E. III (В), резус-позитивна
2.   У дитини, хворої на серпоподібно- клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок мно- жинної дії одного гена?
 • A. Кодомінування
 • B. Полімерія
 • C. Епістаз
 • D. Комплементарність
 • E. Плейотропія
3.   Хворий звернувся до стоматолога із симптомами запалення слизової оболонки ротової порожнини. У мазках, отриманих з пародонтальних кишень, виявлено найпростіші з непостійною формою тіла, розміром 6-60 мкм, здатні утворювати псевдоподії. Які це найпростіші?
 • A. Lamblia intestinalis
 • B. Trichomonas hominis
 • C. Entamoeba gingivalis
 • D. Entamoeba coli
 • E. Entamoeba histolytica
4.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною стану дитини?
 • A. Фруктокіназа
 • B. Гексокіназа
 • C. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
 • D. Фосфофруктокіназа
 • E. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
5.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи:
 • A. В (III)
 • B. 0 (I)
 • C. АВ (IV)
 • D. А (II)
 • E. -
6.   Серпоподібноклітинна анемія у людини супроводжується появою в крові аномального гемоглобіну, зміною форми еритроцитів, розвитком анемії. Дане захворювання є результатом:
 • A. Генної мутації
 • B. Мітохондріальної мутації
 • C. Поліплоїдії
 • D. Хромосомної аберації
 • E. Політенії
7.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • B. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • C. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • D. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • E. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
8.   У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребце- вого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання МІЖ хребцями зазнав патологічних ЗМІН?
 • A. Синостоз
 • B. Діартроз
 • C. Синхондроз
 • D. Синдесмоз
 • E. Геміартроз
9.   В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. Якою є причина порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи в осередку запалення?
 • A. Локальний тканинний алкалоз
 • B. Пригнічення карбангідрази
 • C. Активація сукцинатдегідрогенази
 • D. Локальний тканинний ацидоз
 • E. Пригнічення окислювального фосфо- рилювання
10.   У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова- Лангханса і виражений продуктивний ва-скуліт. Визначте вид гранульоми:
 • A. Туберкульозна
 • B. Сифілітична
 • C. Ревматична
 • D. Склеромна
 • E. Лепрозна
11.   При мікроскопічному дослідженні бі- оптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діа-гноз найбільш імовірний?
 • A. Солідний рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Недиференційований рак
 • D. Базальноклітинний рак
 • E. Слизовий рак
12.   Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок?
 • A. Пухка волокниста
 • B. Ретикулярна
 • C. Щільна оформлена волокниста
 • D. Щільна неоформлена волокнистої
 • E. Хрящова
13.   В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?
 • A. Тестостерон
 • B. Глюкагон
 • C. Окситоцин
 • D. Адреналін
 • E. Альдостерон
14.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. auriculotemporalis
 • B. N. mandibularis
 • C. Chorda tympani
 • D. N. petrosus major
 • E. N. petrosus minor
15.   При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопі- кнозу, каріорексису, каріолізису у ядрах клітин, а також плазмоліз - у цитоплазмі клітин. Який патологічний процес має місце у даному випадку?
 • A. Дистрофія
 • B. Гіаліноз
 • C. Апоптоз
 • D. Некроз
 • E. Атрофія
16.   З віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?
 • A. Гексокіназа
 • B. Фосфатаза
 • C. Амілаза
 • D. Лізоцим
 • E. Мальтаза
17.   Дитина 5-ти років поступила в ЛОР- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?
 • A. Сонно-барабанні
 • B. Барабанний
 • C. М’язовотрубний
 • D. Сонний
 • E. Барабанної струни
18.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Холестатична
 • B. Гемолітична
 • C. Хвороба Жільбера
 • D. Обтураційна
 • E. Паренхіматозна
19.   У чоловіка 30-ти років виявлено хронічний гастрит із підвищеною кислото- утворюючою функцією шлунка. Який препарат найбільш доцільно застосовувати для профілактики виразкової хвороби?
 • A. Фамотидин
 • B. Пілокарпіну гідрохлорид
 • C. Но-шпа
 • D. Метоклопрамід
 • E. Атропін
20.   Хворий 46-ти років з ревматичним стенозом помер від хронічної легенево- серцевої недостатності. На розтині виявлені щільні коричневого кольору легені. Який пігмент зумовив забарвлення легенів?
 • A. Іемосидерин
 • B. Іемозоїн
 • C. Ліпофусцин
 • D. Порфірин
 • E. Меланін
21.   Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для де-зінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоясеневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:
 • A. Перекис водню
 • B. Хлоргексидину біглюконат
 • C. Діамантовий зелений
 • D. Калію перманганат
 • E. Кислота борна
22.   В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур у пуповині сприяла цьому в першу чергу?
 • A. Залишок алантоїса
 • B. Оболонка артерій
 • C. Залишок жовткового стебельця
 • D. Слизова тканина
 • E. Оболонка вени
23.   Хворому 68-ми років в комплекс лікування атеросклерозу, ускладненого ішемічною хворобою серця, лікар включив гіполіпідемічний засіб, який знижує вміст в крові переважно тригліцеридів. Який із вказаних препаратів було призначено хворому?
 • A. Фенофібрат
 • B. Інсулін
 • C. Ілібенкламід
 • D. Преднізолон
 • E. Кислота нікотинова
24.   У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Перший період асфіксії
 • B. Третій період асфіксії
 • C. Другий період асфіксії
 • D. Апное
 • E. Гіпопное
25.   Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті призводить до розвитку:
 • A. Посиленої кальцифікації емалі
 • B. Флюорозу
 • C. Гіперплазії емалі
 • D. Множинного карієсу
 • E. Гіпоплазії емалі
26.   У хворого фронтит. В анамнезі - запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?
 • A. Верхній носовий хід
 • B. Решітчасто-клиноподібна кишеня
 • C. Нижній носовий хід
 • D. Середній носовий хід
 • E. Присінок носової порожнини
27.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео- лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Ангіоматозний епуліс
 • B. Кавернозна гемангіома
 • C. Фіброзний епуліс
 • D. Фіброматоз ясен
 • E. Гігантоклітинний епуліс
28.   У гістологічному препараті сечоводу кілька оболонок. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу?
 • A. Одношаровий кубічний
 • B. Багатошаровий перехідний
 • C. Одношаровий плаский
 • D. Багатошаровий плоский незроговілий
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
29.   У приймальне відділення поступив хворий із блідою шкірою, температура тіла знижена, пульс слабкий, малого наповнення, артеріальний тиск знижений. Дана симптоматика характерна для го-строго отруєння морфіном. Який із перелічених препаратів слід застосувати в першу чергу?
 • A. Адреналіну гідрохлорид
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Кодеїну сульфат
 • D. Ізадрин
 • E. Налоксон
30.   Аналізується каріотип жіночого організму з синдромом трисомії - (47, ХХХ). При складанні ідіограми у цьому наборі буде така кількість пар гомологічних хромосом:
 • A. 22 пари
 • B. 47 пар
 • C. 21 пара
 • D. 24 пари
 • E. 23 пари
31.   У навколопульпарному дентині де- кальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з невпорядкова- ним розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину:
 • A. Третинний (іррегулярний)
 • B. Первинний
 • C. Мертві шляхи
 • D. Вторинний (регулярний)
 • E. Склерозований
32.   Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптону- рія. Дефіцит якого ферменту має місце?
 • A. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • B. Фенілаланінгідроксилаза
 • C. Оксидаза оксифенілпірувату
 • D. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • E. Тирозиназа
33.   В експерименті після обробки нервово-м’язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?
 • A. Зміна проникності для різних речовин
 • B. Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелету
 • C. Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною
 • D. Рецепція медіаторів у нервово- м’язовому синапсі
 • E. Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани
34.   У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів. Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?
 • A. Кальциферол
 • B. Фолієва кислота
 • C. Токоферол
 • D. Біотин
 • E. Нікотинова кислота
35.   Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
 • A. У нирковій мисці
 • B. На 5 см вище тазової частини
 • C. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • D. В середній черевній частині
 • E. На межі черевної та тазової частин
36.   На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
 • A. Задня частка гіпофізу
 • B. Передня частка гіпофізу
 • C. Щитоподібна
 • D. Надниркова, кіркова речовина
 • E. Прищитоподібна
37.   В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?
 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 6
 • E. 5
38.   Після травми хребта у пацієнта 18- ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускання, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?
 • A. Шийний
 • B. Крижовий
 • C. Грудний
 • D. Поперековий і крижовий
 • E. Поперековий
39.   При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?
 • A. Гнійний
 • B. Виразковий
 • C. Фолікулярний
 • D. Фібринозний
 • E. Катаральний
40.   У хворого на туберкульоз в біопта- ті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?
 • A. Пікноз ядер
 • B. Каріорексис
 • C. Апоптоз
 • D. Каріолізис
 • E. Мітотична активність ядер
41.   Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?
 • A. М-холіноміметики
 • B. М-холіноблокатори
 • C. Н-холіноміметики
 • D. а-адреноміметики
 • E. Іангліоблокатори
42.   6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?
 • A. Десквамативно-некротичне
 • B. Гнійне
 • C. Фібринозне
 • D. Геморагічне
 • E. Катаральне
43.   У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок йому призначено визначення кліренсу:
 • A. Глутаміну
 • B. Індолу
 • C. Креатиніну
 • D. Гідрокарбонату
 • E. Сечової кислоти
44.   В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
 • A. Стане глибоким і рідким
 • B. Стане глибоким і частим
 • C. Дихання не зміниться
 • D. Стане поверхневим і частим
 • E. Стане поверхневим і рідким
45.   16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип:
 • A. 47, ХХХ
 • B. 46, ХХ
 • C. 46, ХХ/46, XY
 • D. 46, XY
 • E. 45, Х0
46.   У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. Він буде найбільшим у шкірі:
 • A. Обличчя
 • B. Тильної поверхні кисті
 • C. Спини
 • D. Плеча
 • E. Гомілки
47.   До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?
 • A. V
 • B. IV
 • C. I
 • D. VI
 • E. VII
48.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на слабкість, нудоту, недокрів’я. Хворий зазначив, що 3 місяці тому використовував в їжу свіжепосолену ікру. На який гельмінтоз могла захворіти лю-дина?
 • A. Теніаринхоз
 • B. Дифілоботріоз
 • C. Теніоз
 • D. Дикроцеоліоз
 • E. Трихінельоз
49.   У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39oC, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Вітряна віспа
 • B. Кір
 • C. Скарлатина
 • D. Мононуклеоз
 • E. Краснуха
50.   У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м’яза. Функція якого нерва може бути порушена?
 • A. Блукаючий
 • B. Діафрагмальний
 • C. Плечового сплетення
 • D. ЗВОРОТНІЙ гортанний
 • E. Додатковий
51.   При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?
 • A. Горизонтальні нейрони
 • B. Амакринні нейрони
 • C. Паличкові нейрони
 • D. Біполярні нейрони
 • E. Колбочкові нейрони
52.   В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найвірогідніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?
 • A. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів
 • B. Зараження курячих ембріонів
 • C. Дослідження парних сироваток
 • D. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу
 • E. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом !ФА
53.   Чоловіку 35-ти років, хворому на атопічний дерматит, був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:
 • A. Блокує Ні-гістамінові рецептори
 • B. Блокує ^-адренорецептори
 • C. Стимулює дофамінові рецептори
 • D. Стимулює М-холінорецептори
 • E. Блокує ГАМК-рецептори
54.   При вивченні зрізу зуба з ознаками глибокого карієсу на межі з пульпою виявлена зона замісного дентину, у якій багато одонтобластів, невелика кількість дентинних канальців, які мають широкий просвіт, розташовуються рідко і мають звивистість хода. Який загальнопатоло- гічний процес лежить в основі утворення зони замісного дентину?
 • A. Робоча гіперплазія
 • B. Патологічна регенерація
 • C. Захисна гіперплазія
 • D. Гормональна гіперплазія
 • E. Замісна гіперплазія
55.   У хворого встановлений діагноз: заглотковий абсцес. Куди може поширитися гнійне запалення?
 • A. Переднє нижнє середостіння
 • B. Середнє нижнє середостіння
 • C. Передтрахеальний простір шиї
 • D. Заднє нижнє середостіння
 • E. Надгруднинний міжфасціальний простір шиї
56.   Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільно радикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?
 • A. Вода
 • B. Вуглеводи
 • C. Ліпіди
 • D. Білки
 • E. Гормони
57.   До реанімації лікарні потрапив хворий з набряком легень. Який з перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?
 • A. Спіронолактон
 • B. Гідрохлортіазид
 • C. Тріамтерен
 • D. Еуфілін
 • E. Фуросемід
58.   Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається:
 • A. Слизова
 • B. Ретикулярна
 • C. Щільна оформлена
 • D. Щільна неоформлена
 • E. Пухка
59.   При операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращи- топодібні залози. Виникли судоми, тета- нія. Обмін якого біоелемента було порушено?
 • A. Магній
 • B. Залізо
 • C. Натрій
 • D. Кальцій
 • E. Калій
60.   Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену). В цьому випадку у дітей проявиться закон:
 • A. Незалежного спадкування
 • B. Розщеплення гібридів
 • C. Чистоти гамет
 • D. Одноманітності гібридів першого покоління
 • E. Зчеплене успадкування
61.   Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?
 • A. N. ulnaris
 • B. N. dorsalis scapularis
 • C. N. musculocutaneus
 • D. N. radialis
 • E. N. subscapularis
62.   У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на ВЄРХІВЦІ та по краях язика. ЯКІ сосочки язика уражені?
 • A. Papillae vallatae
 • B. Papillae filiformes
 • C. Papillae fungiformes
 • D. Papillae foliatae
 • E. Papillae conicae
63.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена?
 • A. M. ptherygoideus lateralis dexter
 • B. M. zygomaticus major
 • C. M. ptherygoideus lateralis sinister
 • D. M. masseter sinister
 • E. M. temporalis dexter
64.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, ”шия сфінкса’,’ розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Трисомія 13
 • B. Трисомія Х
 • C. Нульсомія Х
 • D. Трисомія 18
 • E. Моносомія Х
65.   При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Іольджі. Яку функцію викону-ють ці клітини?
 • A. Депонування жиру
 • B. Утворення міжклітинної речовини
 • C. Руйнування міжклітинної речовини хряща
 • D. Депонування глікогену
 • E. Трофіка хрящової тканини
66.   У жінки 29 р. виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одно- ядерні клітини овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:
 • A. Остеобластокластома
 • B. Амелобластична фіброма
 • C. Внутрішньокісткова карцинома
 • D. Злоякісна амелобластома
 • E. Фолікулярна амелобластома
67.   Хворий 67-ми років впродовж 20-ти років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині тіла?
 • A. Великі строкаті
 • B. Великі червоні
 • C. Великі з множинними тонкостінними кістами
 • D. Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста
 • E. Великі білі
68.   Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS - без змін. Який тип аритмії у хворого?
 • A. Синусова аритмія
 • B. Синусова тахікардія
 • C. Екстрасистолія
 • D. Миготлива аритмія
 • E. Синусова брадикардія
69.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м’язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:
 • A. Сибазон
 • B. Дифенін
 • C. Фенобарбітал
 • D. Етосуксимід
 • E. Леводопа
70.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Лізилоксидаза
 • B. Лізилгідроксилаза
 • C. Пролілгідроксилаза
 • D. Моноаміноксидаза
 • E. Колагеназа
71.   При запальних процесах в організмі починається синтез білків ’гострої фази’.’ Які речовини є стимуляторами їх синтезу?
 • A. Інтерферони
 • B. Імуноглобуліни
 • C. Біогенні аміни
 • D. Ангіотензини
 • E. Інтерлейкін-1
72.   У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з’явились ознаки недостатності вітаміну В\. В яких реакціях бере участь цей вітамін?
 • A. Окислювально-відновні реакції
 • B. Декарбоксилювання амінокислот
 • C. Окислювальне декарбоксилування кетокислот
 • D. Гідроксилювання проліну
 • E. Трансамінування амінокислот
73.   У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
 • A. Перешийок маткової труби
 • B. Порожнина малого тазу
 • C. Порожнина матки
 • D. Порожнина піхви
 • E. Ампула маткової труби
74.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?
 • A. Калієві
 • B. Магнієві
 • C. Кальцієві
 • D. Натрієві
 • E. Хлорні
75.   У хворого початкова стадія гінгіві- ту. Спостерігається гіперемія ясен у при- шийкових областях зубів внаслідок роз-ширення судин мікроциркуляторного русла, що приносять кров. Яка речовина тучних клітин забезпечила вказані зміни?
 • A. Гістамін
 • B. Адреналін
 • C. Ендорфіни
 • D. Ацетилхолін
 • E. Субстанція Р
76.   Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відхо-дять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?
 • A. Тимус
 • B. Мигдалик
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Селезінка
77.   До стоматолога звернулася хвора зі скаргами на біль, відчуття печіння у ясні від гарячого, кислого, соленого, солодкого, кровоточивість ясен під час прийому їжі і чищення зубів. Діагноз: гострий катаральний гінгівіт. Оберіть препарат з в’яжучим механізмом дії:
 • A. Натрій гідрокарбонат
 • B. Відвар кори дуба
 • C. Хлоргексидин
 • D. Цитраль
 • E. Іаласкорбін
78.   Для ремiнералiзуючої терапії початкового карієсу ЗУ6ІВ була призначена СІЛЬ лужного металу. Визначте препарат:
 • A. Натрію фторид
 • B. Натрію бромид
 • C. Натрію хлорид
 • D. Калію бромид
 • E. Калію хлорид
79.   У постраждалого поверхневе поранення передньої ділянки шиї, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V jugularis anterior
 • B. A. thyroidea superior
 • C. V jugularis externa
 • D. A. carotis externa
 • E. V jugularis interna
80.   Одним з найбільш небезпечних і типових побічних ефектів антиаритмічних засобів є негативна інотропна дія. Який із перелічених антаритмічних засобів НЕ ЗМЕНШУЄ силу серцевих скорочень?
 • A. Метопролол
 • B. Верапаміл
 • C. Дигоксин
 • D. Хінідину сульфат
 • E. Пропранолол
81.   Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання диклофенак- натрій відмінили. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенаку-натрію?
 • A. Виразкова хвороба шлунка
 • B. Бронхіт
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Цукровий діабет
 • E. Стенокардія
82.   Оксид азоту відіграє важливу роль у релаксації гладеньких м’язів судин і зниженні артеріального тиску, розширенні коронарних артерій. NO в організмі може утворюватись з:
 • A. Метіоніну
 • B. Лізину
 • C. Глутаміну
 • D. Проліну
 • E. Аргініну
83.   В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноци- тарний генез. Які це клітини?
 • A. Кератиноцити базального шару
 • B. Клітини Лангерганса
 • C. Кератиноцити зернистого шару
 • D. Меланоцити
 • E. Кератиноцити остистого шару
84.   У плазмі крові пацієнта зпідвищи- лась активність ізоферментів ЛДІ і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?
 • A. Міокард
 • B. Мозок
 • C. Печінка
 • D. Скелетні м’язи
 • E. Нирки
85.   Хворий 84-х років страждає на паркінсонізм, одним з патогенетичних ланок якого є дефіцит медіатора в окремих структурах мозку. Якого медіатора насамперед?
 • A. Ацетилхолін
 • B. Дофамін
 • C. Адреналін
 • D. Норадреналін
 • E. Гістамін
86.   Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка пла-зми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?
 • A. Альбумін
 • B. С-реактивний білок
 • C. Фібриноген
 • D. Церулоплазмін
 • E. Ілікозильований гемоглобін
87.   У чоловіка 30-ти років множинні переломи КІСТОК КІНЦІВОК в результат автомобільної катастрофи. В стаціонар доставлений через годину після травми в важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда, вкрита липким потом, зіниці вузькі із слабкою реакцією на світло, дихання рідке, поверхневе, тони сер-ця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрати немає. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Постгеморагічний шок
 • B. Опіковий шок
 • C. Кардіогенний шок
 • D. Травматичний шок
 • E. Анафілактичний шок
88.   Проведене медичне обстеження населення високогірного селища. Який по казник буде характерним для цього адаптивного екологічного типу людей?
 • A. Підвищення концентрації холестерину в крові
 • B. Підсилення потовиділення
 • C. Зниження показників основного обміну
 • D. Зростання кисневої ємності крові
 • E. Зменшення рівня гемоглобіну
89.   У біоптаті з правого головного бронха чоловіка 63 р., курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної мембрани слизового шару, формують ”гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - ”ра- кові перлини”. Діагностуйте захворювання:
 • A. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • B. Плоскоклітинна зроговіла папілома
 • C. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • D. Дрібноклітинний рак
 • E. Аденокарцинома
90.   При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пун- ктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?
 • A. Лейкопенія
 • B. Тромбоцитоз
 • C. Агранулоцитоз
 • D. Лейкоцитоз
 • E. Тромбоцитопенія
91.   У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є:
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Ніжки пучка Гіса
 • D. Пучок Гіса
 • E. Синоатріальний вузол
92.   Яка група організмів мають кільцеві та лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми простої будови (не мають гі- стонів)?
 • A. Бактерії
 • B. Найпростіші
 • C. Бактеріофаги
 • D. Віруси
 • E. Гриби
93.   Від хворого на гостру кишкову інфекцію виділено вірус, який віднесено до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки. Ці сироватки повинні містити антитіла проти:
 • A. Вірусних гемаглютинінів
 • B. Білків капсиду
 • C. Білків суперкапсидної оболонки
 • D. Неструктурних білків віруса
 • E. Вірусних ферментів
94.   У ЖІНКИ 42-х РОКІВ має МІСЦЄ цукровий дiабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання?
 • A. Метаболічний алкалоз
 • B. Респіраторний ацидоз
 • C. Аміноацидурія
 • D. Глюкозурія
 • E. Гіперкапнія
95.   В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура?
 • A. Дентин
 • B. Пульпа
 • C. Клітинний цемент
 • D. Безклітинний цемент
 • E. Емаль
96.   Хворий 33-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, на фоні ін’єкції інсуліну втамував спрагу великою кількістю води, що призвело до розвитку гіпоглікемічної коми. Який вид порушення водно-сольового обміну супроводжує даний стан?
 • A. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • B. Ізоосмолярная гіпергідратація
 • C. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • D. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • E. Гіпоосмолярна гіпогідратація
97.   Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується:
 • A. Активізацією секреції маткових залоз
 • B. Пригніченням секреції маткових залоз
 • C. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію
 • D. Руйнуванням ЄПІТЄЛІОЦИТІВ слизової оболонки (ендометрію) матки
 • E. Руйнуванням сполучної тканини ендо- МЄТРІЮ
98.   Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті і печіння язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?
 • A. Електроміографія
 • B. Рентгенографія
 • C. Мастикаціографія
 • D. Оклюзіографія
 • E. Гальванометрія
99.   У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юнктиваль- ний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно- проліферативний ендотромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Вузликовий періартеріїт
 • B. Висипний тиф
 • C. Сепсис
 • D. Системний червоний вовчак
 • E. Бруцельоз
100.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Епітеліальна
 • B. Гіалінова хрящова
 • C. Волокниста хрящова
 • D. Гладенька м’язова
 • E. Кісткова
101.   При мікроскопії зубного нальоту клінічно здорової дитини 10-ти років виявлені Гр+ і Гр- мікроорганізми. Який саме етап забарвлення за методом Грама дозволив віддиференціювати Гр+ бактерії від Гр-?
 • A. Обробка водним розчином фуксину
 • B. Обробка спиртом
 • C. Обробка розчином Люголя
 • D. Обробка сірчаною кислотою
 • E. Обробка генціанвіолетом
102.   Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, тяжкість в області правого боку грудної клітки; температура тіла - 37,7oC. Виявлено пра- восторонній ексудативний плеврит. Який тип клітин очікується у плевральному пунктаті?
 • A. Еозинофіли
 • B. Нейтрофіли
 • C. Атипові клітини
 • D. Лімфоцити
 • E. Еритроцити
103.   Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують за-значені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?
 • A. Кора великих півкуль
 • B. Мозочок
 • C. Чотиригорбкове тіло середнього мозку
 • D. Латеральні ядра гіпоталамуса
 • E. Специфічні ядра таламуса
104.   Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні неврологічних симптомів у крові збільшується концентрація амі-аку. Яку речовину слід призначити для знешкодження цієї речовини у мозковій тканини?
 • A. Гістамін
 • B. Глутамінова кислота
 • C. Нікотинова кислота
 • D. Серотонін
 • E. Аскорбінова кислота
105.   У хворого 26-ти років з ознаками колі-ентериту, виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, куль- туральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з на-званих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації збудника?
 • A. Непрямої гемаглютинації
 • B. Аглютинації
 • C. Преципітації
 • D. Гальмування гемаглютинації можливих збудників захворювання
 • E. Зв’язування комплементу
106.   При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються клітини, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?
 • A. Еозинофіли
 • B. Моноцити
 • C. Нейтрофіли
 • D. Еритроцити
 • E. Базофіли
107.   Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулен- ня першої гілки трійчастого нерва?
 • A. Орбітальний край виличної кістки
 • B. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
 • C. Ділянка надперенісся
 • D. Надочноямковий край
 • E. Підочноямковий край
108.   Провідну роль в процесі кальцифіка- ції тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпе- птидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Карбоксиаспарагінова
 • B. 7-карбоксиглутамінова
 • C. ^-амінопропіонова
 • D. Аланін
 • E. Y-аміномасляна
109.   При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?
 • A. Мала кривизна
 • B. Дно
 • C. Тіло
 • D. Воротар
 • E. Кардіальний відділ
110.   При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого?
 • A. Шигельоз
 • B. Сальмонельоз
 • C. Холера
 • D. Псевдотуберкульоз
 • E. Кишковий єрсиніоз
111.   Від хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестон-чатою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують ’’мишачий токсин’.’ Дані властивості притаманні для збудника:
 • A. Туляремії
 • B. Сибірки
 • C. Бруцельозу
 • D. Коклюшу
 • E. Чуми
112.   Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю?
 • A. Ендорфіни
 • B. Альдостерон
 • C. Окситоцин
 • D. Серотоніни
 • E. Вазопресин
113.   У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?
 • A. Провести дослідження обладнання харчоблоку
 • B. Поставити алергічну пробу
 • C. Визначити здатність штамів до токси- ноутворення
 • D. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей
 • E. Провести фаготипування виділених штамів
114.   При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:
 • A. Сфінгомієліназа
 • B. Фосфоліпаза А2
 • C. Фосфоліпаза С
 • D. Фосфоліпаза Д
 • E. Фосфоліпаза А1
115.   При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлено збудник, який відносять до неклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:
 • A. Гельмінтів
 • B. Пріонів
 • C. Вірусів
 • D. Бактерій
 • E. Грибів
116.   При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?
 • A. A. alveolaris superioris anterioris
 • B. A. infraobitalis
 • C. A. alveolaris superioris posterioris
 • D. A. alveolaris inferior
 • E. A. facialis
117.   У приймальне відділення доставлено хворого з гострою кровотечею. У разі втрати якого об’єму циркулюючої крові може настати летальний кінець у такого хворого?
 • A. 75%
 • B. 3%
 • C. 50%
 • D. 33%
 • E. 12%
118.   У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків?
 • A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини
 • B. Збільшення гідростатичного тиску венозної крові
 • C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • D. Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини
 • E. Зменшення об’єму циркулюючої крові
119.   Глюкагон - це гормон, що підвищує рівень глюкози в крові шляхом активації:
 • A. Глікогенсинтази
 • B. Глікогенфосфорилази в міоцитах
 • C. Гліколізу
 • D. Глюкокінази
 • E. Глікогенфосфорилази в гепатоцитах
120.   При обстеженні у юнака 16-ти років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, сповільнене - під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдиху та подовження його під час видиху. Назвіть вид аритмії:
 • A. Ідіовентрикулярний ритм
 • B. Синусова брадикардія
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Синусова тахікардія
 • E. Синусова аритмія
121.   З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
 • A. Гемолітична сироватка
 • B. Еритроцитарний діагностикум
 • C. Інтерферон
 • D. Діагностична сироватка
 • E. Анатоксин
122.   Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без керати- нізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Остеобластокластома
 • B. Радикулярна кіста
 • C. Амелобластома
 • D. Кератокіста
 • E. Фолікулярна кіста
123.   Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як ”вовча паща”?
 • A. Лобні відростки
 • B. Піднебінні відростки
 • C. Нижньощелепні відростки
 • D. Лобні і верхньощелепні відростки
 • E. Нижньощелепні і піднебінні відростки
124.   При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне ово- лосіння) вушних раковин, виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпер- трихозу:
 • A. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • B. Аутосомно-домінантний
 • C. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • D. Аутосомно-рецесивний
 • E. Зчеплений з Y-хромосомою
125.   Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:
 • A. Анальгін
 • B. Ацетилсаліцилова кислота
 • C. Целекоксиб
 • D. Бутадіон
 • E. Ібупрофен
126.   В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?
 • A. Зупинка серця
 • B. Приступи судом
 • C. Розслаблення дихальних м’язів
 • D. Розлади мозкового кровообігу
 • E. Тромбоутворення
127.   Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та крово- точивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Хронічний гангренозний пульпіт
 • B. Хронічний глибокий карієс
 • C. Хронічний фіброзний пульпіт
 • D. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
 • E. Гострий гнійний пульпіт
128.   У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3, 3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник - 0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пой- кілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?
 • A. Б12-фолієводефіцитна
 • B. Залізодефіцитна
 • C. Серпоподібно-клітинна
 • D. Гемолітична
 • E. Таласемія
129.   Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї"?
 • A. Надгруднинний
 • B. Позавісцеральний
 • C. Передвісцеральний
 • D. Міждрабинчатий
 • E. Переддрабинчатий
130.   Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианістий калій:
 • A. Цитохромоксидаза [аа3]
 • B. Цитохром Р-450
 • C. Цитохром В5
 • D. Флавінові ферменти
 • E. НАД+ - залежні дегідрогенази
131.   У хворого зі скаргами на біль у шлунку встановлено зменшення його секреторної функції, що супроводжується анемією. Нестатність якої речовини обумовлює розвиток у хворого гіповітамінозу B12 та виникнення анемії?
 • A. Біотин
 • B. Кальциферол
 • C. Піридоксин
 • D. Тіамін
 • E. Фактор Кастла
132.   У хлопчика 5-ти років з’явилися біль під час ковтання, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?
 • A. Скарлатина
 • B. -
 • C. Кір
 • D. Дифтерія
 • E. Менінгококова інфекція
133.   До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?
 • A. Пошкодження піднижньощелепного нерва
 • B. Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва
 • C. Пошкодження блокового нерва
 • D. Пошкодження язикоглоткового нерва
 • E. Пошкодження окорухового нерва
134.   У потерпілого спостерігається кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія пошкоджена внаслідок травми?
 • A. Кутова
 • B. Лицева
 • C. Верхньощелепна
 • D. Поверхнева скронева
 • E. Язикова
135.   При ОГЛЯДІ ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?
 • A. Facies contactus
 • B. Facies lingualis
 • C. Facies mesialis
 • D. Facies vestibularis
 • E. Facies distalis
136.   У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогене- зу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Ілутамінова кислота
 • B. Лізин
 • C. Валін
 • D. Лейцин
 • E. Аланін
137.   Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Ізоніазид
 • B. Левоміцетин
 • C. Цефазолін
 • D. Бісептол
 • E. Фуразолідон
138.   У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?
 • A. Порушення синтезу глікогену
 • B. Зниження окислення жирів у печінці
 • C. Порушення дезамінування амінокислот
 • D. Зниження утилізації глюкози тканинами
 • E. Роз’єднання окисного фосфорилюван- ня
139.   Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
 • A. Рифампіцин
 • B. Бензилпеніциліну калієва сіль
 • C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • D. Цефазолін
 • E. Бісептол-480
140.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхува- тись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була на-слідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знахо-дилась у піднебінні між:
 • A. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • C. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 • D. В ділянці canalis incisivus
 • E. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
141.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Ниркова остеодистрофія
 • B. Азотемія
 • C. Артеріальна гіпертензія
 • D. Порушення осмотичного гомеостазу
 • E. Порушення водного гомеостазу
142.   Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез’ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час знаходився у службовому відрядженні у США, де отримав травму, лікувався у шпиталі, після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозво- ляють підтвердити попередньо встановлений діагноз у даного пацієнта?
 • A. Реакщя зв’язування комплементу
 • B. РГГА - реакція гальмування гемаглютинації
 • C. Реакція Вiдаля
 • D. Імуноферментний аналiз
 • E. Електронна мікроскопія
143.   У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З метою профілактики санстанція зобов’язана попередити жителів, що необхідно:
 • A. Достатньо проварювати свинину
 • B. Достатньо проварювати яловичину
 • C. Добре проварювати і прожарювати рибу
 • D. Обдавати овочі і фрукти окропом
 • E. Кип’ ятити питну воду
144.   У органах хворого запідозрили паразитування декількох видів паразитів. Як називається така сукупність паразитів, що населяють організм?
 • A. Біогеоценоз
 • B. Паразитоценоз
 • C. Фітоценоз
 • D. Біотоп
 • E. Екосистема
145.   Альпініст на вершині гори Ельбрус відчуває нестачу кисню, порушення дихання, серцебиття, оніміння кінцівок. Який вид гіпоксії розвинувся?
 • A. Серцева
 • B. Циркуляторна
 • C. Тканинна
 • D. Гемічна
 • E. Гіпоксична
146.   Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з метою розслаблення м’язів хворому був введений міорела- ксант дитилін. При цьому наступило ”а- пное” Що необхідно ввести хворому?
 • A. Бемегрид
 • B. Свіжа цитратна кров
 • C. Галантаміну гідробромід
 • D. Ізонітрозин
 • E. Дипіроксим
147.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Бісептол
 • B. Поліміксин
 • C. Тетрациклін
 • D. Флуконазол
 • E. Фуразолідон
148.   Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?
 • A. Туберкулін
 • B. Вакцина БЦЖ
 • C. Вакцина АДП
 • D. Вакцина АКДП
 • E. Тулярін
149.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Ацетилтрансфераза
 • B. Метгемоглобінредуктаза
 • C. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • D. Псевдохолінестераза
 • E. Каталаза
150.   У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено?
 • A. M. masseter
 • B. M. depressor anguli oris
 • C. M. zygomaticus
 • D. M. buccinator
 • E. M. orbicularis oris
151.   У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м’яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V jugularis externa
 • B. V jugularis anterior
 • C. V facialis
 • D. V retromandibularis
 • E. V lingualis
152.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Сперматогенні клітини
 • B. Іландулоцити сім’яників
 • C. Клітини сім’яних міхурців
 • D. Клітини передміхурової залози
 • E. Сустентоцити сім’яників
153.   У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути:
 • A. Термічний гемоліз
 • B. Хімічний гемоліз
 • C. Біологічний гемоліз
 • D. Механічний гемоліз
 • E. Імунний гемоліз
154.   В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгі- бітора факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:
 • A. Дерматан-сульфату
 • B. Колагену
 • C. Кератан-сульфату
 • D. Іепарину
 • E. Гіалуроновій кислоті
155.   У маленької дівчинки 5-ти років лікар видалив зуб на якому було два корені. Який це зуб?
 • A. Великий кутній нижньої щелепи
 • B. Ікло верхньої щелепи
 • C. Малий кутній нижньої щелепи
 • D. Малий кутній верхньої щелепи
 • E. Великий кутній верхньої щелепи
156.   При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання переднього відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?
 • A. Задня міжшлуночкова
 • B. Права вінцева
 • C. Огинаюча
 • D. Передня міжшлуночкова
 • E. -
157.   Хворий 38-ми років скаржиться на спрагу (випиває до 8 л води на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє впродовж 6 місяців. У сечі: питома вага - 1,001, лейкоцити - 1-2 в полі зору, білок - сліди. Яка причина постійної поліурії у хворого?
 • A. Підвищення осмотичного тиску сечі
 • B. Підвищення онкотичного тиску сечі
 • C. Ураження канальців нирок
 • D. Ураження клубочків нирок
 • E. Зменшення продукції АДГ
158.   У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено знижен- ня артеріального тиску при такій патології печінки?
 • A. Активація калікреїн-кінінової системи
 • B. Збільшення синтезу Аа-уретичного гормону
 • C. Зниження синтезу ангіотензиногену
 • D. Посилення рефлекторного впливу ІЗ рецепторної зони дуги аорти
 • E. Надмiрна інактивація вазопресину
159.   Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?
 • A. Діазепам
 • B. Аміназин
 • C. Пірацетам
 • D. Кофеїн-бензоат натрію
 • E. Настойка женьшеню
160.   У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?
 • A. Зубець S
 • B. Зубець P
 • C. Зубець Q
 • D. Зубець T
 • E. Зубець R
161.   У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?
 • A. Цибулино-сечівникова залоза
 • B. Сім ’яний міхурець
 • C. Передміхурова залоза
 • D. Яєчко
 • E. Придаток яєчка
162.   У судово-медичних, антропологічних та археологічних дослідженнях для визначення віку людини аналізують загальну масу та товщину тканини, яка впродовж усього життя відкладається на поверхні дентина кореня зуба. Про яку тканину йдеться?
 • A. Емаль
 • B. Цемент
 • C. Щільна сполучна
 • D. Кісткова
 • E. Пухка сполучна
163.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • D. Катехоламіни
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
164.   В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що НЕ Є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання вказаного результату:
 • A. Повторити дослідження з іншим діа- гностикумом
 • B. Дослідити цю ж сироватку повторно
 • C. Використати чутливішу реакцію
 • D. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту
 • E. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
165.   При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Накопичення в крові якого похідного гемоглобіну є причиною цього?
 • A. Метгемоглобін
 • B. Карбоксигемоглобін
 • C. Оксигемоглобін
 • D. Іемохромоген
 • E. Карбгемоглобін
166.   До лікарні доставлено хворого з отруєнням бертолетовою сіллю (KCLO3). Яка форма гіпоксії розвинулася у нього?
 • A. Тканинна
 • B. Циркуляторна
 • C. Гемічна
 • D. Респіраторна
 • E. Гіпоксична
167.   У хворого флегмона у ділянці крило- піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?
 • A. Піднижньощелепна
 • B. -
 • C. Під’язикова
 • D. Слізна
 • E. Навколовушна
168.   Хворому 45-ти років з діагнозом ”а- мебна дизентерія” призначено протипро- тозойний засіб з групи нітроімідазолу. Вкажіть препарат:
 • A. Цефалексин
 • B. Бійохінол
 • C. Поліміксин
 • D. Метронідазол
 • E. Фуразолідон
169.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпети- чних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10-ти років, кожний раз після зниження захисних сил організму. Лікар встановив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
 • A. Затяжна
 • B. Гостра
 • C. Персистенція
 • D. Екзогенна
 • E. Латентна
170.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфератив- ного гломерулонефриту, а електронно- мікроскопічно виявлені великі субепіте- ліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • B. Імунокомплексний механізм
 • C. Клітинно обумовлений цитоліз
 • D. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на тучних клітинах
 • E. Гранулематоз
171.   ПІСЛЯ утворення плащового дентину живлення ВНУТРІШНІХ КЛІТИН емалевого органу порушується. Який біологічний механізм забезпечує відновлення функціонального стану і живлення амелобластів?
 • A. Ретрузія
 • B. Прогресія
 • C. Інверсія
 • D. Регресія
 • E. Інвазія
172.   При ПІДЙОМІ в гори у людини збільшується частота дихання i прискорюється серцебиття. ЯКІ ЗМІНІ в КРОВІ спричиняють це?
 • A. Підвищення рН
 • B. Зниження парціального тиску О2
 • C. Підвищення парціального тиску С02
 • D. Підвищення осмотичного тиску
 • E. Зниження рН
173.   У хворого наприкінці весни і на початку літа при екскурсії поза місто, а іноді і в місті спостерігаються риніт і кон’юнктивіт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витікання рідкого сли- зу з носа і сльозотечею. Який тип алергічних реакцій спостерігається у даному випадку?
 • A. -
 • B. III тип імунокомплексний
 • C. I тип анафілактичний
 • D. II тип цитотоксичний
 • E. IV тип ГУТ
174.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. mylohyoideus
 • B. M. temporalis
 • C. M. masseter
 • D. M. pterygoideus medialis
 • E. M. pterygoideus lateralis
175.   У наркотизованого собаки зареєстровано електрокардіограму (ЕКГ). Збільшення яких елементів ЕКГ відбулося після подразнення гілочки лівого блукаючого нерва, яка йде до серця?
 • A. Тривалість зубця Т
 • B. Тривалість сегменту S-T
 • C. Амплітуда всіх зубців ЕКГ
 • D. Тривалість інтервалу P-Q
 • E. Амплітуда зубців комплексу QRS
176.   На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?
 • A. Спеціалізація
 • B. Трансформація
 • C. Диференціація
 • D. Автоліз
 • E. Дегенерація
177.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Тироксин
 • B. Інсулін
 • C. Соматотропін
 • D. Ілюкагон
 • E. Кортизол
178.   У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений?
 • A. Лобовий
 • B. Альвеолярний
 • C. Піднебінний
 • D. -
 • E. Виличний
179.   Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечу-ють ці процеси?
 • A. Амелобласти
 • B. Одонтобласти
 • C. Дентинні канальці
 • D. Цементобласти
 • E. Перитубулярний дентин
180.   В експерименті кролю ввели нефро- цитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?
 • A. Нефротичний синдром
 • B. Гострий пієлонефрит
 • C. Хронічна ниркова недостатність
 • D. Гострий дифузний гломерулонефрит
 • E. Хронічний пієлонефрит
181.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює а- ^-адренорецептори
 • B. Блокує а-адренорецептори
 • C. Стимулює а-адренорецептори
 • D. Блокує ^-адренорецептори
 • E. Стимулює ^-адренорецептори
182.   На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?
 • A. Застійний тромбоз легеневої артерії
 • B. Тканинна емболія легеневої артерії
 • C. Геморагічна бронхопневмонія
 • D. Тромбоемболія легеневої артерії
 • E. Жирова емболія легеневої артерії
183.   Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив ”білі зони” демінераліза- ції зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі?
 • A. Neisseria meningitidis
 • B. Streptococcus pyogenes
 • C. Streptococcus mutans
 • D. Staphylococcus aureus
 • E. Staphylococcus epidermidis
184.   На РОЗТИНІ тіла чоловіка, що помер ВІД серцевої декомпенсації, виявлено РІЗКО збільшене серце масою 960 г, (”бичаче серце”), у порожнині перикарду 90 мл солом’яного кольору рідини. Порожнини серця різко розширені, міокард в’ялий, товщина стінки лівого шлуночка - 2,3 см. Нирки зменшені у розмірах, масою по 70 г, поверхня їх дрібнозерниста. Під час мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлений гіаліноз артеріол і гіпертрофія м’язового шару більш крупних артерій. Назвіть основне захворю-вання:
 • A. Карідоміопатія
 • B. Ішемічна хвороба серця
 • C. Ревматизм
 • D. Атеросклероз
 • E. Гіпертонічна хвороба
185.   При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено множинний карієс. З недостатністю якого мінералу в їжі можна пов’язати розвиток карієсу?
 • A. Залізо
 • B. Йод
 • C. Фтор
 • D. Молібден
 • E. Кобальт
186.   При огляді хворого лікар- стоматолог виявив наслідки опіку сли-зової ротової порожнини агресивною речовиною. Зі слів хворого, він випадково випив концентровану оцтову кислоту. Вказані зміни відповідають поняттю:
 • A. Хвороба
 • B. Патологічний процес
 • C. Типовий патологічний процес
 • D. Патологічна реакція
 • E. Патологічний стан
187.   Епідеміологічні дослідження показують, що у людей з групою крові І (0), частіше, ніж у людей з рештою груп крові, виникає виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. До проявів якого виду реактивності можна віднести дане явище?
 • A. Гіпергічна
 • B. Індивідуальна
 • C. Групова
 • D. Гіперергічна
 • E. Видова
188.   Хворий 53-х років страждає на множинний карієс зубів. Що з перерахованого може бути причиною даного захворювання?
 • A. Стрептокок групи А
 • B. Гіпосалівація
 • C. Харчування переважно вуглеводною їжею
 • D. Механічне подразнення зубними протезами
 • E. Гіперсалівація
189.   Після екстракції зуба виникла гостра коміркова кровотеча. Який засіб при внутрішньовенному введені забезпечить гемостаз?
 • A. Кислота амінокапронова
 • B. Вікасол
 • C. Натрію хлорид
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Тромбін
190.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Фосфатидної кислоти
 • B. Вищих жирних кислот
 • C. Холестерину
 • D. Сфінголіпідів
 • E. Нейтральних жирів
191.   Хворий на бронхіальну астму тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату?
 • A. Блокада натрієвих каналів
 • B. Блокада гістамінових рецепторів
 • C. Гальмування активності фосфоліпази А
 • D. Блокада лейкотрієнових рецепторів
 • E. Пригнічення активності дигідрофола- тредуктази
192.   У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?
 • A. Інсулін
 • B. Калікреїн
 • C. Ацетилхолін
 • D. Тироксин
 • E. Брадикінін
193.   У пацієнта при оцінці основного обміну, визначеного методом непрямої калориметрії необхідно врахувати належний рівень обміну речовин та енергії. Найбільш точно визначити його величину можна при врахуванні:
 • A. Дихального коефіцієнту й поверхні тіла
 • B. Зросту й дихального коефіцієнту
 • C. Дихального коефіцієнту й калоричного коефіцієнту кисню
 • D. Статі, віку, зросту й маси тіла
 • E. Поверхні тіла та маси
194.   У молодої жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?
 • A. Пресбіопія
 • B. Міопія
 • C. Еметропія
 • D. Гіперметропія
 • E. Астигматизм
195.   Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
 • A. 8-9 місяців
 • B. 15-20 місяців
 • C. 6-8 місяців
 • D. 10-12 місяців
 • E. 12-15 місяців
196.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Аймалін
 • B. Новокаїнамід
 • C. Верапаміл
 • D. Ніфедипін
 • E. Анаприлін
197.   У видаленій матці жінки 55-ти років патологоанатом у товщі міометрію виявив щільний вузол діаметром 5 см з чіткими межами, на розрізі тканина вузла волокниста, сіро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язевих клітин, що утворюють пучки різної товщини, що йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіаліні- зованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Міосаркома
 • B. Фіброма
 • C. Фіброміома
 • D. Рабдоміома
 • E. Фібросаркома
198.   У хворого відмічається м’язова слабкість та біль в м’язах, що обумовлено порушенням утворення карнозину та ансе- рину із амінокислоти в-аланіну. В організмі людини утворення вказаної амінокислоти відбувається в процесі катаболізму:
 • A. ІМФ
 • B. УМФ
 • C. АМФ
 • D. ГМФ
 • E. ёАМФ
199.   Проведено розтин тіла чоловіка, який помер від сепсису. Виявлено гнійне розплавлення тканин шиї та КЛІТКОВИНИ переднього середостіння. Гістологічно спостерігається багато дрібних абсцесів стільникової будови, у центрі яких розташовані базофільні гомогенні утвори, до яких одним кінцем прикріплені короткі паличковидні структури. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Лейшманіоз
 • B. Актиномікоз
 • C. Краснуха
 • D. Туберкульоз
 • E. Дифтерія
200.   Після антигенної стимуляції на гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цито-плазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді ”спиць колеса” та світлою ділянкою ци-топлазми біля нього. Які це клітини?
 • A. Плазмоцити
 • B. Тканинні базофіли (опасисті клітини)
 • C. Фібробласти
 • D. Макрофаги
 • E. Адипоцити
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 117 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 49.62ms.