Буклет 2017 року

1.   У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?
 • A. Сім ’яний міхурець
 • B. Передміхурова залоза
 • C. Придаток яєчка
 • D. Яєчко
 • E. Цибулино-сечівникова залоза
2.   У хворого 26-ти років з ознаками колі-ентериту, виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, куль- туральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з на-званих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації збудника?
 • A. Аглютинації
 • B. Непрямої гемаглютинації
 • C. Гальмування гемаглютинації можливих збудників захворювання
 • D. Зв’язування комплементу
 • E. Преципітації
3.   У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?
 • A. Зниження окислення жирів у печінці
 • B. Порушення синтезу глікогену
 • C. Порушення дезамінування амінокислот
 • D. Зниження утилізації глюкози тканинами
 • E. Роз’єднання окисного фосфорилюван- ня
4.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м’язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:
 • A. Леводопа
 • B. Етосуксимід
 • C. Сибазон
 • D. Фенобарбітал
 • E. Дифенін
5.   Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:
 • A. Ацетилсаліцилова кислота
 • B. Бутадіон
 • C. Ібупрофен
 • D. Целекоксиб
 • E. Анальгін
6.   Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується:
 • A. Пригніченням секреції маткових залоз
 • B. Активізацією секреції маткових залоз
 • C. Руйнуванням ЄПІТЄЛІОЦИТІВ слизової оболонки (ендометрію) матки
 • D. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію
 • E. Руйнуванням сполучної тканини ендо- МЄТРІЮ
7.   До лікарні доставлено хворого з отруєнням бертолетовою сіллю (KCLO3). Яка форма гіпоксії розвинулася у нього?
 • A. Тканинна
 • B. Гемічна
 • C. Гіпоксична
 • D. Циркуляторна
 • E. Респіраторна
8.   Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як ”вовча паща”?
 • A. Нижньощелепні і піднебінні відростки
 • B. Нижньощелепні відростки
 • C. Лобні і верхньощелепні відростки
 • D. Лобні відростки
 • E. Піднебінні відростки
9.   У чоловіка 30-ти років множинні переломи КІСТОК КІНЦІВОК в результат автомобільної катастрофи. В стаціонар доставлений через годину після травми в важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда, вкрита липким потом, зіниці вузькі із слабкою реакцією на світло, дихання рідке, поверхневе, тони сер-ця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрати немає. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Травматичний шок
 • B. Кардіогенний шок
 • C. Постгеморагічний шок
 • D. Анафілактичний шок
 • E. Опіковий шок
10.   Від хворого на гостру кишкову інфекцію виділено вірус, який віднесено до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки. Ці сироватки повинні містити антитіла проти:
 • A. Білків капсиду
 • B. Вірусних гемаглютинінів
 • C. Вірусних ферментів
 • D. Білків суперкапсидної оболонки
 • E. Неструктурних білків віруса
11.   У плазмі крові пацієнта зпідвищи- лась активність ізоферментів ЛДІ і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?
 • A. Нирки
 • B. Печінка
 • C. Мозок
 • D. Міокард
 • E. Скелетні м’язи
12.   Хворому 45-ти років з діагнозом ”а- мебна дизентерія” призначено протипро- тозойний засіб з групи нітроімідазолу. Вкажіть препарат:
 • A. Цефалексин
 • B. Фуразолідон
 • C. Метронідазол
 • D. Поліміксин
 • E. Бійохінол
13.   Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та крово- точивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Хронічний глибокий карієс
 • B. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
 • C. Гострий гнійний пульпіт
 • D. Хронічний гангренозний пульпіт
 • E. Хронічний фіброзний пульпіт
14.   В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура?
 • A. Пульпа
 • B. Клітинний цемент
 • C. Дентин
 • D. Емаль
 • E. Безклітинний цемент
15.   У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юнктиваль- ний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно- проліферативний ендотромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?
 • A. Системний червоний вовчак
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Висипний тиф
 • D. Сепсис
 • E. Бруцельоз
16.   У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи:
 • A. -
 • B. В (III)
 • C. А (II)
 • D. АВ (IV)
 • E. 0 (I)
17.   При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?
 • A. M. temporalis
 • B. M. pterygoideus lateralis
 • C. M. mylohyoideus
 • D. M. masseter
 • E. M. pterygoideus medialis
18.   В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур у пуповині сприяла цьому в першу чергу?
 • A. Оболонка артерій
 • B. Слизова тканина
 • C. Залишок алантоїса
 • D. Залишок жовткового стебельця
 • E. Оболонка вени
19.   З віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?
 • A. Амілаза
 • B. Мальтаза
 • C. Фосфатаза
 • D. Лізоцим
 • E. Гексокіназа
20.   Епідеміологічні дослідження показують, що у людей з групою крові І (0), частіше, ніж у людей з рештою груп крові, виникає виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. До проявів якого виду реактивності можна віднести дане явище?
 • A. Гіперергічна
 • B. Індивідуальна
 • C. Видова
 • D. Групова
 • E. Гіпергічна
21.   У хворого флегмона у ділянці крило- піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?
 • A. -
 • B. Піднижньощелепна
 • C. Слізна
 • D. Під’язикова
 • E. Навколовушна
22.   Серпоподібноклітинна анемія у людини супроводжується появою в крові аномального гемоглобіну, зміною форми еритроцитів, розвитком анемії. Дане захворювання є результатом:
 • A. Політенії
 • B. Мітохондріальної мутації
 • C. Хромосомної аберації
 • D. Генної мутації
 • E. Поліплоїдії
23.   При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пун- ктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?
 • A. Тромбоцитоз
 • B. Лейкопенія
 • C. Лейкоцитоз
 • D. Тромбоцитопенія
 • E. Агранулоцитоз
24.   Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для де-зінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоясеневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:
 • A. Перекис водню
 • B. Діамантовий зелений
 • C. Хлоргексидину біглюконат
 • D. Калію перманганат
 • E. Кислота борна
25.   В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?
 • A. Тестостерон
 • B. Глюкагон
 • C. Альдостерон
 • D. Окситоцин
 • E. Адреналін
26.   Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання диклофенак- натрій відмінили. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенаку-натрію?
 • A. Стенокардія
 • B. Бронхіт
 • C. Гіпертонічна хвороба
 • D. Цукровий діабет
 • E. Виразкова хвороба шлунка
27.   У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів. Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?
 • A. Біотин
 • B. Фолієва кислота
 • C. Нікотинова кислота
 • D. Токоферол
 • E. Кальциферол
28.   Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Фуразолідон
 • B. Ізоніазид
 • C. Цефазолін
 • D. Левоміцетин
 • E. Бісептол
29.   Хворий 84-х років страждає на паркінсонізм, одним з патогенетичних ланок якого є дефіцит медіатора в окремих структурах мозку. Якого медіатора насамперед?
 • A. Норадреналін
 • B. Гістамін
 • C. Ацетилхолін
 • D. Адреналін
 • E. Дофамін
30.   Глюкагон - це гормон, що підвищує рівень глюкози в крові шляхом активації:
 • A. Глюкокінази
 • B. Гліколізу
 • C. Глікогенфосфорилази в гепатоцитах
 • D. Глікогенсинтази
 • E. Глікогенфосфорилази в міоцитах
31.   Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті призводить до розвитку:
 • A. Гіперплазії емалі
 • B. Гіпоплазії емалі
 • C. Посиленої кальцифікації емалі
 • D. Флюорозу
 • E. Множинного карієсу
32.   Від хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестон-чатою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують ’’мишачий токсин’.’ Дані властивості притаманні для збудника:
 • A. Чуми
 • B. Коклюшу
 • C. Бруцельозу
 • D. Туляремії
 • E. Сибірки
33.   Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?
 • A. Ніфедипін
 • B. Анаприлін
 • C. Аймалін
 • D. Верапаміл
 • E. Новокаїнамід
34.   Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, тяжкість в області правого боку грудної клітки; температура тіла - 37,7oC. Виявлено пра- восторонній ексудативний плеврит. Який тип клітин очікується у плевральному пунктаті?
 • A. Атипові клітини
 • B. Еритроцити
 • C. Нейтрофіли
 • D. Еозинофіли
 • E. Лімфоцити
35.   На РОЗТИНІ тіла чоловіка, що помер ВІД серцевої декомпенсації, виявлено РІЗКО збільшене серце масою 960 г, (”бичаче серце”), у порожнині перикарду 90 мл солом’яного кольору рідини. Порожнини серця різко розширені, міокард в’ялий, товщина стінки лівого шлуночка - 2,3 см. Нирки зменшені у розмірах, масою по 70 г, поверхня їх дрібнозерниста. Під час мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлений гіаліноз артеріол і гіпертрофія м’язового шару більш крупних артерій. Назвіть основне захворю-вання:
 • A. Карідоміопатія
 • B. Гіпертонічна хвороба
 • C. Ревматизм
 • D. Ішемічна хвороба серця
 • E. Атеросклероз
36.   У хворого наприкінці весни і на початку літа при екскурсії поза місто, а іноді і в місті спостерігаються риніт і кон’юнктивіт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витікання рідкого сли- зу з носа і сльозотечею. Який тип алергічних реакцій спостерігається у даному випадку?
 • A. I тип анафілактичний
 • B. II тип цитотоксичний
 • C. III тип імунокомплексний
 • D. -
 • E. IV тип ГУТ
37.   Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без керати- нізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний?
 • A. Радикулярна кіста
 • B. Фолікулярна кіста
 • C. Кератокіста
 • D. Остеобластокластома
 • E. Амелобластома
38.   При ПІДЙОМІ в гори у людини збільшується частота дихання i прискорюється серцебиття. ЯКІ ЗМІНІ в КРОВІ спричиняють це?
 • A. Зниження рН
 • B. Зниження парціального тиску О2
 • C. Підвищення рН
 • D. Підвищення осмотичного тиску
 • E. Підвищення парціального тиску С02
39.   Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка пла-зми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?
 • A. Церулоплазмін
 • B. Альбумін
 • C. Фібриноген
 • D. Ілікозильований гемоглобін
 • E. С-реактивний білок
40.   У хворого початкова стадія гінгіві- ту. Спостерігається гіперемія ясен у при- шийкових областях зубів внаслідок роз-ширення судин мікроциркуляторного русла, що приносять кров. Яка речовина тучних клітин забезпечила вказані зміни?
 • A. Гістамін
 • B. Субстанція Р
 • C. Адреналін
 • D. Ацетилхолін
 • E. Ендорфіни
41.   В експерименті кролю ввели нефро- цитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?
 • A. Хронічна ниркова недостатність
 • B. Гострий пієлонефрит
 • C. Гострий дифузний гломерулонефрит
 • D. Нефротичний синдром
 • E. Хронічний пієлонефрит
42.   У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвинувся у хворого?
 • A. Другий період асфіксії
 • B. Третій період асфіксії
 • C. Гіпопное
 • D. Апное
 • E. Перший період асфіксії
43.   Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?
 • A. Кофеїн-бензоат натрію
 • B. Настойка женьшеню
 • C. Діазепам
 • D. Пірацетам
 • E. Аміназин
44.   У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м’яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V facialis
 • B. V retromandibularis
 • C. V jugularis anterior
 • D. V lingualis
 • E. V jugularis externa
45.   У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
 • A. Холестатична
 • B. Обтураційна
 • C. Гемолітична
 • D. Хвороба Жільбера
 • E. Паренхіматозна
46.   У хлопчика 5-ти років з’явилися біль під час ковтання, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?
 • A. Дифтерія
 • B. -
 • C. Кір
 • D. Менінгококова інфекція
 • E. Скарлатина
47.   При вивченні зрізу зуба з ознаками глибокого карієсу на межі з пульпою виявлена зона замісного дентину, у якій багато одонтобластів, невелика кількість дентинних канальців, які мають широкий просвіт, розташовуються рідко і мають звивистість хода. Який загальнопатоло- гічний процес лежить в основі утворення зони замісного дентину?
 • A. Захисна гіперплазія
 • B. Робоча гіперплазія
 • C. Патологічна регенерація
 • D. Замісна гіперплазія
 • E. Гормональна гіперплазія
48.   У потерпілого спостерігається кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія пошкоджена внаслідок травми?
 • A. Верхньощелепна
 • B. Поверхнева скронева
 • C. Язикова
 • D. Кутова
 • E. Лицева
49.   У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?
 • A. Провести фаготипування виділених штамів
 • B. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей
 • C. Провести дослідження обладнання харчоблоку
 • D. Поставити алергічну пробу
 • E. Визначити здатність штамів до токси- ноутворення
50.   Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену). В цьому випадку у дітей проявиться закон:
 • A. Чистоти гамет
 • B. Розщеплення гібридів
 • C. Зчеплене успадкування
 • D. Одноманітності гібридів першого покоління
 • E. Незалежного спадкування
51.   Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільно радикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?
 • A. Вода
 • B. Гормони
 • C. Білки
 • D. Вуглеводи
 • E. Ліпіди
52.   До лікаря звернувся хворий із скаргами на слабкість, нудоту, недокрів’я. Хворий зазначив, що 3 місяці тому використовував в їжу свіжепосолену ікру. На який гельмінтоз могла захворіти лю-дина?
 • A. Трихінельоз
 • B. Дикроцеоліоз
 • C. Теніоз
 • D. Дифілоботріоз
 • E. Теніаринхоз
53.   В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?
 • A. Епітеліальна
 • B. Кісткова
 • C. Волокниста хрящова
 • D. Гіалінова хрящова
 • E. Гладенька м’язова
54.   Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез’ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час знаходився у службовому відрядженні у США, де отримав травму, лікувався у шпиталі, після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозво- ляють підтвердити попередньо встановлений діагноз у даного пацієнта?
 • A. Електронна мікроскопія
 • B. Реакція Вiдаля
 • C. Імуноферментний аналiз
 • D. РГГА - реакція гальмування гемаглютинації
 • E. Реакщя зв’язування комплементу
55.   Хворий 53-х років страждає на множинний карієс зубів. Що з перерахованого може бути причиною даного захворювання?
 • A. Гіпосалівація
 • B. Гіперсалівація
 • C. Механічне подразнення зубними протезами
 • D. Стрептокок групи А
 • E. Харчування переважно вуглеводною їжею
56.   При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання переднього відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?
 • A. Огинаюча
 • B. Передня міжшлуночкова
 • C. Права вінцева
 • D. Задня міжшлуночкова
 • E. -
57.   При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються клітини, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?
 • A. Еритроцити
 • B. Моноцити
 • C. Еозинофіли
 • D. Базофіли
 • E. Нейтрофіли
58.   На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
 • A. Надниркова, кіркова речовина
 • B. Передня частка гіпофізу
 • C. Щитоподібна
 • D. Задня частка гіпофізу
 • E. Прищитоподібна
59.   У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогене- зу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза?
 • A. Ілутамінова кислота
 • B. Лейцин
 • C. Аланін
 • D. Валін
 • E. Лізин
60.   Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї"?
 • A. Передвісцеральний
 • B. Надгруднинний
 • C. Позавісцеральний
 • D. Міждрабинчатий
 • E. Переддрабинчатий
61.   Проведене медичне обстеження населення високогірного селища. Який по казник буде характерним для цього адаптивного екологічного типу людей?
 • A. Підсилення потовиділення
 • B. Зменшення рівня гемоглобіну
 • C. Підвищення концентрації холестерину в крові
 • D. Зниження показників основного обміну
 • E. Зростання кисневої ємності крові
62.   При мікроскопічному дослідженні бі- оптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діа-гноз найбільш імовірний?
 • A. Недиференційований рак
 • B. Аденокарцинома
 • C. Солідний рак
 • D. Базальноклітинний рак
 • E. Слизовий рак
63.   У біоптаті з правого головного бронха чоловіка 63 р., курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної мембрани слизового шару, формують ”гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - ”ра- кові перлини”. Діагностуйте захворювання:
 • A. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • B. Плоскоклітинний зроговілий рак
 • C. Плоскоклітинна зроговіла папілома
 • D. Дрібноклітинний рак
 • E. Аденокарцинома
64.   Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?
 • A. Тулярін
 • B. Вакцина АДП
 • C. Туберкулін
 • D. Вакцина БЦЖ
 • E. Вакцина АКДП
65.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Поліміксин
 • B. Фуразолідон
 • C. Тетрациклін
 • D. Бісептол
 • E. Флуконазол
66.   При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?
 • A. Воротар
 • B. Тіло
 • C. Мала кривизна
 • D. Кардіальний відділ
 • E. Дно
67.   У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39oC, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Краснуха
 • B. Вітряна віспа
 • C. Мононуклеоз
 • D. Кір
 • E. Скарлатина
68.   У хворого встановлений діагноз: заглотковий абсцес. Куди може поширитися гнійне запалення?
 • A. Середнє нижнє середостіння
 • B. Переднє нижнє середостіння
 • C. Надгруднинний міжфасціальний простір шиї
 • D. Передтрахеальний простір шиї
 • E. Заднє нижнє середостіння
69.   Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
 • A. Бісептол-480
 • B. Цефазолін
 • C. Рифампіцин
 • D. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • E. Бензилпеніциліну калієва сіль
70.   В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найвірогідніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?
 • A. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів
 • B. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу
 • C. Зараження курячих ембріонів
 • D. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом !ФА
 • E. Дослідження парних сироваток
71.   Після екстракції зуба виникла гостра коміркова кровотеча. Який засіб при внутрішньовенному введені забезпечить гемостаз?
 • A. Тромбін
 • B. Кислота амінокапронова
 • C. Натрію хлорид
 • D. Кальцію хлорид
 • E. Вікасол
72.   Дитина 5-ти років поступила в ЛОР- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?
 • A. Сонний
 • B. Барабанний
 • C. М’язовотрубний
 • D. Барабанної струни
 • E. Сонно-барабанні
73.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена?
 • A. M. masseter sinister
 • B. M. ptherygoideus lateralis dexter
 • C. M. zygomaticus major
 • D. M. ptherygoideus lateralis sinister
 • E. M. temporalis dexter
74.   В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноци- тарний генез. Які це клітини?
 • A. Меланоцити
 • B. Клітини Лангерганса
 • C. Кератиноцити остистого шару
 • D. Кератиноцити зернистого шару
 • E. Кератиноцити базального шару
75.   При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?
 • A. Каталаза
 • B. Метгемоглобінредуктаза
 • C. Псевдохолінестераза
 • D. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • E. Ацетилтрансфераза
76.   В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
 • A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу
 • B. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
 • C. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
 • D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
 • E. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
77.   При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео- лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Фіброзний епуліс
 • B. Фіброматоз ясен
 • C. Кавернозна гемангіома
 • D. Ангіоматозний епуліс
 • E. Гігантоклітинний епуліс
78.   При запальних процесах в організмі починається синтез білків ’гострої фази’.’ Які речовини є стимуляторами їх синтезу?
 • A. Імуноглобуліни
 • B. Інтерферони
 • C. Ангіотензини
 • D. Інтерлейкін-1
 • E. Біогенні аміни
79.   На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?
 • A. Тканинна емболія легеневої артерії
 • B. Геморагічна бронхопневмонія
 • C. Тромбоемболія легеневої артерії
 • D. Застійний тромбоз легеневої артерії
 • E. Жирова емболія легеневої артерії
80.   В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?
 • A. Розслаблення дихальних м’язів
 • B. Приступи судом
 • C. Зупинка серця
 • D. Тромбоутворення
 • E. Розлади мозкового кровообігу
81.   Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують за-значені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?
 • A. Мозочок
 • B. Чотиригорбкове тіло середнього мозку
 • C. Кора великих півкуль
 • D. Латеральні ядра гіпоталамуса
 • E. Специфічні ядра таламуса
82.   Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианістий калій:
 • A. Цитохром В5
 • B. Флавінові ферменти
 • C. Цитохромоксидаза [аа3]
 • D. НАД+ - залежні дегідрогенази
 • E. Цитохром Р-450
83.   У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?
 • A. Порушення водного гомеостазу
 • B. Порушення осмотичного гомеостазу
 • C. Ниркова остеодистрофія
 • D. Азотемія
 • E. Артеріальна гіпертензія
84.   У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?
 • A. Калікреїн
 • B. Ацетилхолін
 • C. Інсулін
 • D. Брадикінін
 • E. Тироксин
85.   При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?
 • A. Сперматогенні клітини
 • B. Сустентоцити сім’яників
 • C. Клітини передміхурової залози
 • D. Клітини сім’яних міхурців
 • E. Іландулоцити сім’яників
86.   У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок йому призначено визначення кліренсу:
 • A. Глутаміну
 • B. Гідрокарбонату
 • C. Індолу
 • D. Креатиніну
 • E. Сечової кислоти
87.   На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?
 • A. Трансформація
 • B. Спеціалізація
 • C. Диференціація
 • D. Дегенерація
 • E. Автоліз
88.   При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Іольджі. Яку функцію викону-ють ці клітини?
 • A. Депонування жиру
 • B. Трофіка хрящової тканини
 • C. Руйнування міжклітинної речовини хряща
 • D. Депонування глікогену
 • E. Утворення міжклітинної речовини
89.   При ОГЛЯДІ ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?
 • A. Facies vestibularis
 • B. Facies distalis
 • C. Facies contactus
 • D. Facies lingualis
 • E. Facies mesialis
90.   Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?
 • A. N. ulnaris
 • B. N. musculocutaneus
 • C. N. dorsalis scapularis
 • D. N. radialis
 • E. N. subscapularis
91.   У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?
 • A. Зубець R
 • B. Зубець T
 • C. Зубець S
 • D. Зубець P
 • E. Зубець Q
92.   Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулен- ня першої гілки трійчастого нерва?
 • A. Надочноямковий край
 • B. Орбітальний край виличної кістки
 • C. Підочноямковий край
 • D. Ділянка надперенісся
 • E. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
93.   У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребце- вого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання МІЖ хребцями зазнав патологічних ЗМІН?
 • A. Діартроз
 • B. Геміартроз
 • C. Синостоз
 • D. Синхондроз
 • E. Синдесмоз
94.   Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з метою розслаблення м’язів хворому був введений міорела- ксант дитилін. При цьому наступило ”а- пное” Що необхідно ввести хворому?
 • A. Свіжа цитратна кров
 • B. Ізонітрозин
 • C. Бемегрид
 • D. Дипіроксим
 • E. Галантаміну гідробромід
95.   У приймальне відділення поступив хворий із блідою шкірою, температура тіла знижена, пульс слабкий, малого наповнення, артеріальний тиск знижений. Дана симптоматика характерна для го-строго отруєння морфіном. Який із перелічених препаратів слід застосувати в першу чергу?
 • A. Кодеїну сульфат
 • B. Атропіну сульфат
 • C. Адреналіну гідрохлорид
 • D. Налоксон
 • E. Ізадрин
96.   У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків?
 • A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини
 • B. Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • C. Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини
 • D. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • E. Збільшення гідростатичного тиску венозної крові
97.   У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова- Лангханса і виражений продуктивний ва-скуліт. Визначте вид гранульоми:
 • A. Ревматична
 • B. Сифілітична
 • C. Лепрозна
 • D. Склеромна
 • E. Туберкульозна
98.   Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається:
 • A. Ретикулярна
 • B. Щільна оформлена
 • C. Слизова
 • D. Щільна неоформлена
 • E. Пухка
99.   При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?
 • A. A. alveolaris superioris anterioris
 • B. A. infraobitalis
 • C. A. facialis
 • D. A. alveolaris inferior
 • E. A. alveolaris superioris posterioris
100.   При огляді хворого лікар- стоматолог виявив наслідки опіку сли-зової ротової порожнини агресивною речовиною. Зі слів хворого, він випадково випив концентровану оцтову кислоту. Вказані зміни відповідають поняттю:
 • A. Патологічний стан
 • B. Типовий патологічний процес
 • C. Патологічний процес
 • D. Хвороба
 • E. Патологічна реакція
101.   Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?
 • A. Кальцієві
 • B. Магнієві
 • C. Натрієві
 • D. Калієві
 • E. Хлорні
102.   Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
 • A. В середній черевній частині
 • B. На межі черевної та тазової частин
 • C. У нирковій мисці
 • D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
 • E. На 5 см вище тазової частини
103.   Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечу-ють ці процеси?
 • A. Перитубулярний дентин
 • B. Дентинні канальці
 • C. Одонтобласти
 • D. Цементобласти
 • E. Амелобласти
104.   При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопі- кнозу, каріорексису, каріолізису у ядрах клітин, а також плазмоліз - у цитоплазмі клітин. Який патологічний процес має місце у даному випадку?
 • A. Некроз
 • B. Дистрофія
 • C. Апоптоз
 • D. Атрофія
 • E. Гіаліноз
105.   У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
 • A. N. petrosus minor
 • B. N. mandibularis
 • C. N. auriculotemporalis
 • D. Chorda tympani
 • E. N. petrosus major
106.   У жінки 29 р. виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одно- ядерні клітини овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:
 • A. Фолікулярна амелобластома
 • B. Злоякісна амелобластома
 • C. Амелобластична фіброма
 • D. Остеобластокластома
 • E. Внутрішньокісткова карцинома
107.   Оксид азоту відіграє важливу роль у релаксації гладеньких м’язів судин і зниженні артеріального тиску, розширенні коронарних артерій. NO в організмі може утворюватись з:
 • A. Метіоніну
 • B. Аргініну
 • C. Глутаміну
 • D. Проліну
 • E. Лізину
108.   Хворий 67-ми років впродовж 20-ти років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині тіла?
 • A. Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста
 • B. Великі з множинними тонкостінними кістами
 • C. Великі строкаті
 • D. Великі червоні
 • E. Великі білі
109.   Для ремiнералiзуючої терапії початкового карієсу ЗУ6ІВ була призначена СІЛЬ лужного металу. Визначте препарат:
 • A. Натрію хлорид
 • B. Калію бромид
 • C. Натрію фторид
 • D. Натрію бромид
 • E. Калію хлорид
110.   При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?
 • A. Паличкові нейрони
 • B. Колбочкові нейрони
 • C. Амакринні нейрони
 • D. Горизонтальні нейрони
 • E. Біполярні нейрони
111.   Після антигенної стимуляції на гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цито-плазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді ”спиць колеса” та світлою ділянкою ци-топлазми біля нього. Які це клітини?
 • A. Тканинні базофіли (опасисті клітини)
 • B. Плазмоцити
 • C. Фібробласти
 • D. Макрофаги
 • E. Адипоцити
112.   У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на ВЄРХІВЦІ та по краях язика. ЯКІ сосочки язика уражені?
 • A. Papillae fungiformes
 • B. Papillae conicae
 • C. Papillae vallatae
 • D. Papillae filiformes
 • E. Papillae foliatae
113.   У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є:
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Пучок Гіса
 • D. Ніжки пучка Гіса
 • E. Синоатріальний вузол
114.   До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?
 • A. Пошкодження окорухового нерва
 • B. Пошкодження язикоглоткового нерва
 • C. Пошкодження піднижньощелепного нерва
 • D. Пошкодження блокового нерва
 • E. Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва
115.   Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відхо-дять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?
 • A. Мигдалик
 • B. Тимус
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Червоний кістковий мозок
 • E. Селезінка
116.   До реанімації лікарні потрапив хворий з набряком легень. Який з перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?
 • A. Фуросемід
 • B. Еуфілін
 • C. Тріамтерен
 • D. Спіронолактон
 • E. Гідрохлортіазид
117.   У навколопульпарному дентині де- кальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з невпорядкова- ним розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину:
 • A. Третинний (іррегулярний)
 • B. Мертві шляхи
 • C. Первинний
 • D. Вторинний (регулярний)
 • E. Склерозований
118.   ПІСЛЯ утворення плащового дентину живлення ВНУТРІШНІХ КЛІТИН емалевого органу порушується. Який біологічний механізм забезпечує відновлення функціонального стану і живлення амелобластів?
 • A. Інвазія
 • B. Інверсія
 • C. Ретрузія
 • D. Прогресія
 • E. Регресія
119.   У чоловіка 30-ти років виявлено хронічний гастрит із підвищеною кислото- утворюючою функцією шлунка. Який препарат найбільш доцільно застосовувати для профілактики виразкової хвороби?
 • A. Метоклопрамід
 • B. Атропін
 • C. Пілокарпіну гідрохлорид
 • D. Фамотидин
 • E. Но-шпа
120.   У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною стану дитини?
 • A. Фруктокіназа
 • B. Фосфофруктокіназа
 • C. Гексокіназа
 • D. Фруктозо-1,6-дифосфатаза
 • E. Фруктозо-1-фосфатальдолаза
121.   У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з’явились ознаки недостатності вітаміну В\. В яких реакціях бере участь цей вітамін?
 • A. Трансамінування амінокислот
 • B. Окислювально-відновні реакції
 • C. Гідроксилювання проліну
 • D. Окислювальне декарбоксилування кетокислот
 • E. Декарбоксилювання амінокислот
122.   До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхува- тись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була на-слідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знахо-дилась у піднебінні між:
 • A. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 • B. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 • C. В ділянці canalis incisivus
 • D. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 • E. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
123.   Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
 • A. 10-12 місяців
 • B. 8-9 місяців
 • C. 6-8 місяців
 • D. 12-15 місяців
 • E. 15-20 місяців
124.   У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений?
 • A. Альвеолярний
 • B. -
 • C. Піднебінний
 • D. Виличний
 • E. Лобовий
125.   При обстеженні у юнака 16-ти років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, сповільнене - під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдиху та подовження його під час видиху. Назвіть вид аритмії:
 • A. Ідіовентрикулярний ритм
 • B. Синусова брадикардія
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Синусова тахікардія
 • E. Синусова аритмія
126.   У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?
 • A. III (В), резус-негативна
 • B. III (В), резус-позитивна
 • C. II (А), резус-позитивна
 • D. IV (АВ), резус-негативна
 • E. І (0), резус-позитивна
127.   При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне ово- лосіння) вушних раковин, виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпер- трихозу:
 • A. Аутосомно-домінантний
 • B. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний
 • C. Аутосомно-рецесивний
 • D. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний
 • E. Зчеплений з Y-хромосомою
128.   У приймальне відділення доставлено хворого з гострою кровотечею. У разі втрати якого об’єму циркулюючої крові може настати летальний кінець у такого хворого?
 • A. 12%
 • B. 50%
 • C. 75%
 • D. 3%
 • E. 33%
129.   З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
 • A. Гемолітична сироватка
 • B. Інтерферон
 • C. Діагностична сироватка
 • D. Еритроцитарний діагностикум
 • E. Анатоксин
130.   У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
 • A. Симпатичні безумовні рефлекси
 • B. Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • C. Парасимпатичні умовні рефлекси
 • D. Катехоламіни
 • E. Симпатичні умовні рефлекси
131.   Одним з найбільш небезпечних і типових побічних ефектів антиаритмічних засобів є негативна інотропна дія. Який із перелічених антаритмічних засобів НЕ ЗМЕНШУЄ силу серцевих скорочень?
 • A. Дигоксин
 • B. Метопролол
 • C. Верапаміл
 • D. Пропранолол
 • E. Хінідину сульфат
132.   У хворого фронтит. В анамнезі - запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?
 • A. Верхній носовий хід
 • B. Присінок носової порожнини
 • C. Нижній носовий хід
 • D. Середній носовий хід
 • E. Решітчасто-клиноподібна кишеня
133.   Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?
 • A. а-адреноміметики
 • B. М-холіноблокатори
 • C. Іангліоблокатори
 • D. Н-холіноміметики
 • E. М-холіноміметики
134.   У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. Він буде найбільшим у шкірі:
 • A. Спини
 • B. Гомілки
 • C. Тильної поверхні кисті
 • D. Плеча
 • E. Обличчя
135.   Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив ”білі зони” демінераліза- ції зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі?
 • A. Staphylococcus epidermidis
 • B. Streptococcus mutans
 • C. Staphylococcus aureus
 • D. Streptococcus pyogenes
 • E. Neisseria meningitidis
136.   У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З метою профілактики санстанція зобов’язана попередити жителів, що необхідно:
 • A. Обдавати овочі і фрукти окропом
 • B. Достатньо проварювати яловичину
 • C. Добре проварювати і прожарювати рибу
 • D. Кип’ ятити питну воду
 • E. Достатньо проварювати свинину
137.   В експерименті після обробки нервово-м’язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?
 • A. Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани
 • B. Зміна проникності для різних речовин
 • C. Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною
 • D. Рецепція медіаторів у нервово- м’язовому синапсі
 • E. Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелету
138.   При операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращи- топодібні залози. Виникли судоми, тета- нія. Обмін якого біоелемента було порушено?
 • A. Калій
 • B. Магній
 • C. Кальцій
 • D. Залізо
 • E. Натрій
139.   Хворий на бронхіальну астму тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату?
 • A. Блокада лейкотрієнових рецепторів
 • B. Блокада гістамінових рецепторів
 • C. Гальмування активності фосфоліпази А
 • D. Блокада натрієвих каналів
 • E. Пригнічення активності дигідрофола- тредуктази
140.   У постраждалого поверхневе поранення передньої ділянки шиї, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?
 • A. V jugularis interna
 • B. V jugularis externa
 • C. A. carotis externa
 • D. V jugularis anterior
 • E. A. thyroidea superior
141.   В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгі- бітора факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:
 • A. Іепарину
 • B. Дерматан-сульфату
 • C. Гіалуроновій кислоті
 • D. Колагену
 • E. Кератан-сульфату
142.   До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?
 • A. VII
 • B. V
 • C. VI
 • D. IV
 • E. I
143.   Хворий звернувся до стоматолога із симптомами запалення слизової оболонки ротової порожнини. У мазках, отриманих з пародонтальних кишень, виявлено найпростіші з непостійною формою тіла, розміром 6-60 мкм, здатні утворювати псевдоподії. Які це найпростіші?
 • A. Entamoeba histolytica
 • B. Entamoeba coli
 • C. Trichomonas hominis
 • D. Lamblia intestinalis
 • E. Entamoeba gingivalis
144.   До стоматолога звернулася хвора зі скаргами на біль, відчуття печіння у ясні від гарячого, кислого, соленого, солодкого, кровоточивість ясен під час прийому їжі і чищення зубів. Діагноз: гострий катаральний гінгівіт. Оберіть препарат з в’яжучим механізмом дії:
 • A. Цитраль
 • B. Хлоргексидин
 • C. Відвар кори дуба
 • D. Іаласкорбін
 • E. Натрій гідрокарбонат
145.   Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптону- рія. Дефіцит якого ферменту має місце?
 • A. Тирозиназа
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Декарбоксилаза фенілпірувату
 • D. Фенілаланінгідроксилаза
 • E. Оксидаза оксифенілпірувату
146.   У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфератив- ного гломерулонефриту, а електронно- мікроскопічно виявлені великі субепіте- ліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?
 • A. Імунокомплексний механізм
 • B. Клітинно обумовлений цитоліз
 • C. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на тучних клітинах
 • D. Гранулематоз
 • E. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
147.   У судово-медичних, антропологічних та археологічних дослідженнях для визначення віку людини аналізують загальну масу та товщину тканини, яка впродовж усього життя відкладається на поверхні дентина кореня зуба. Про яку тканину йдеться?
 • A. Щільна сполучна
 • B. Кісткова
 • C. Емаль
 • D. Цемент
 • E. Пухка сполучна
148.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпети- чних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10-ти років, кожний раз після зниження захисних сил організму. Лікар встановив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
 • A. Персистенція
 • B. Гостра
 • C. Затяжна
 • D. Латентна
 • E. Екзогенна
149.   У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути:
 • A. Імунний гемоліз
 • B. Біологічний гемоліз
 • C. Термічний гемоліз
 • D. Хімічний гемоліз
 • E. Механічний гемоліз
150.   Проведено розтин тіла чоловіка, який помер від сепсису. Виявлено гнійне розплавлення тканин шиї та КЛІТКОВИНИ переднього середостіння. Гістологічно спостерігається багато дрібних абсцесів стільникової будови, у центрі яких розташовані базофільні гомогенні утвори, до яких одним кінцем прикріплені короткі паличковидні структури. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Дифтерія
 • B. Туберкульоз
 • C. Актиномікоз
 • D. Лейшманіоз
 • E. Краснуха
151.   У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?
 • A. Тироксин
 • B. Інсулін
 • C. Ілюкагон
 • D. Кортизол
 • E. Соматотропін
152.   У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено знижен- ня артеріального тиску при такій патології печінки?
 • A. Збільшення синтезу Аа-уретичного гормону
 • B. Посилення рефлекторного впливу ІЗ рецепторної зони дуги аорти
 • C. Активація калікреїн-кінінової системи
 • D. Зниження синтезу ангіотензиногену
 • E. Надмiрна інактивація вазопресину
153.   В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
 • A. Стане поверхневим і рідким
 • B. Стане глибоким і рідким
 • C. Стане глибоким і частим
 • D. Дихання не зміниться
 • E. Стане поверхневим і частим
154.   У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
 • A. Перешийок маткової труби
 • B. Ампула маткової труби
 • C. Порожнина малого тазу
 • D. Порожнина матки
 • E. Порожнина піхви
155.   При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Накопичення в крові якого похідного гемоглобіну є причиною цього?
 • A. Іемохромоген
 • B. Карбгемоглобін
 • C. Оксигемоглобін
 • D. Метгемоглобін
 • E. Карбоксигемоглобін
156.   Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок?
 • A. Щільна неоформлена волокнистої
 • B. Пухка волокниста
 • C. Хрящова
 • D. Щільна оформлена волокниста
 • E. Ретикулярна
157.   У наркотизованого собаки зареєстровано електрокардіограму (ЕКГ). Збільшення яких елементів ЕКГ відбулося після подразнення гілочки лівого блукаючого нерва, яка йде до серця?
 • A. Тривалість зубця Т
 • B. Тривалість сегменту S-T
 • C. Амплітуда зубців комплексу QRS
 • D. Тривалість інтервалу P-Q
 • E. Амплітуда всіх зубців ЕКГ
158.   У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено?
 • A. M. buccinator
 • B. M. depressor anguli oris
 • C. M. orbicularis oris
 • D. M. masseter
 • E. M. zygomaticus
159.   Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Стимулює ^-адренорецептори
 • B. Стимулює а-адренорецептори
 • C. Блокує ^-адренорецептори
 • D. Стимулює а- ^-адренорецептори
 • E. Блокує а-адренорецептори
160.   У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3, 3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник - 0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пой- кілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?
 • A. Б12-фолієводефіцитна
 • B. Серпоподібно-клітинна
 • C. Таласемія
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Гемолітична
161.   При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, ”шия сфінкса’,’ розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?
 • A. Моносомія Х
 • B. Нульсомія Х
 • C. Трисомія Х
 • D. Трисомія 13
 • E. Трисомія 18
162.   При мікроскопії зубного нальоту клінічно здорової дитини 10-ти років виявлені Гр+ і Гр- мікроорганізми. Який саме етап забарвлення за методом Грама дозволив віддиференціювати Гр+ бактерії від Гр-?
 • A. Обробка спиртом
 • B. Обробка розчином Люголя
 • C. Обробка сірчаною кислотою
 • D. Обробка генціанвіолетом
 • E. Обробка водним розчином фуксину
163.   У хворого відмічається м’язова слабкість та біль в м’язах, що обумовлено порушенням утворення карнозину та ансе- рину із амінокислоти в-аланіну. В організмі людини утворення вказаної амінокислоти відбувається в процесі катаболізму:
 • A. АМФ
 • B. ГМФ
 • C. ёАМФ
 • D. ІМФ
 • E. УМФ
164.   Після травми хребта у пацієнта 18- ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускання, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?
 • A. Поперековий
 • B. Грудний
 • C. Крижовий
 • D. Поперековий і крижовий
 • E. Шийний
165.   При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:
 • A. Колагеназа
 • B. Лізилгідроксилаза
 • C. Лізилоксидаза
 • D. Пролілгідроксилаза
 • E. Моноаміноксидаза
166.   Хворому 68-ми років в комплекс лікування атеросклерозу, ускладненого ішемічною хворобою серця, лікар включив гіполіпідемічний засіб, який знижує вміст в крові переважно тригліцеридів. Який із вказаних препаратів було призначено хворому?
 • A. Ілібенкламід
 • B. Інсулін
 • C. Преднізолон
 • D. Кислота нікотинова
 • E. Фенофібрат
167.   При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:
 • A. Сфінгомієліназа
 • B. Фосфоліпаза А2
 • C. Фосфоліпаза А1
 • D. Фосфоліпаза Д
 • E. Фосфоліпаза С
168.   У ЖІНКИ 42-х РОКІВ має МІСЦЄ цукровий дiабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання?
 • A. Гіперкапнія
 • B. Респіраторний ацидоз
 • C. Аміноацидурія
 • D. Глюкозурія
 • E. Метаболічний алкалоз
169.   У гістологічному препараті сечоводу кілька оболонок. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу?
 • A. Одношаровий плаский
 • B. Багатошаровий плоский незроговілий
 • C. Одношаровий кубічний
 • D. Багатошаровий перехідний
 • E. Одношаровий призматичний з облямівкою
170.   Провідну роль в процесі кальцифіка- ції тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпе- птидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:
 • A. Y-аміномасляна
 • B. Карбоксиаспарагінова
 • C. Аланін
 • D. ^-амінопропіонова
 • E. 7-карбоксиглутамінова
171.   Хворий 38-ми років скаржиться на спрагу (випиває до 8 л води на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє впродовж 6 місяців. У сечі: питома вага - 1,001, лейкоцити - 1-2 в полі зору, білок - сліди. Яка причина постійної поліурії у хворого?
 • A. Ураження канальців нирок
 • B. Зменшення продукції АДГ
 • C. Ураження клубочків нирок
 • D. Підвищення онкотичного тиску сечі
 • E. Підвищення осмотичного тиску сечі
172.   Яка група організмів мають кільцеві та лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми простої будови (не мають гі- стонів)?
 • A. Бактерії
 • B. Найпростіші
 • C. Гриби
 • D. Бактеріофаги
 • E. Віруси
173.   6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?
 • A. Фібринозне
 • B. Гнійне
 • C. Геморагічне
 • D. Десквамативно-некротичне
 • E. Катаральне
174.   У дитини, хворої на серпоподібно- клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок мно- жинної дії одного гена?
 • A. Полімерія
 • B. Плейотропія
 • C. Комплементарність
 • D. Епістаз
 • E. Кодомінування
175.   Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS - без змін. Який тип аритмії у хворого?
 • A. Миготлива аритмія
 • B. Екстрасистолія
 • C. Синусова аритмія
 • D. Синусова тахікардія
 • E. Синусова брадикардія
176.   В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?
 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 4
 • E. 2
177.   У пацієнта при оцінці основного обміну, визначеного методом непрямої калориметрії необхідно врахувати належний рівень обміну речовин та енергії. Найбільш точно визначити його величину можна при врахуванні:
 • A. Дихального коефіцієнту й калоричного коефіцієнту кисню
 • B. Дихального коефіцієнту й поверхні тіла
 • C. Поверхні тіла та маси
 • D. Статі, віку, зросту й маси тіла
 • E. Зросту й дихального коефіцієнту
178.   В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що НЕ Є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання вказаного результату:
 • A. Використати чутливішу реакцію
 • B. Повторити дослідження з іншим діа- гностикумом
 • C. Дослідити цю ж сироватку повторно
 • D. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту
 • E. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
179.   Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні неврологічних симптомів у крові збільшується концентрація амі-аку. Яку речовину слід призначити для знешкодження цієї речовини у мозковій тканини?
 • A. Гістамін
 • B. Глутамінова кислота
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Нікотинова кислота
 • E. Серотонін
180.   У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м’яза. Функція якого нерва може бути порушена?
 • A. Діафрагмальний
 • B. Плечового сплетення
 • C. ЗВОРОТНІЙ гортанний
 • D. Додатковий
 • E. Блукаючий
181.   У молодої жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?
 • A. Пресбіопія
 • B. Еметропія
 • C. Міопія
 • D. Гіперметропія
 • E. Астигматизм
182.   При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено множинний карієс. З недостатністю якого мінералу в їжі можна пов’язати розвиток карієсу?
 • A. Залізо
 • B. Йод
 • C. Молібден
 • D. Фтор
 • E. Кобальт
183.   У маленької дівчинки 5-ти років лікар видалив зуб на якому було два корені. Який це зуб?
 • A. Великий кутній верхньої щелепи
 • B. Малий кутній нижньої щелепи
 • C. Великий кутній нижньої щелепи
 • D. Малий кутній верхньої щелепи
 • E. Ікло верхньої щелепи
184.   У хворого зі скаргами на біль у шлунку встановлено зменшення його секреторної функції, що супроводжується анемією. Нестатність якої речовини обумовлює розвиток у хворого гіповітамінозу B12 та виникнення анемії?
 • A. Фактор Кастла
 • B. Біотин
 • C. Кальциферол
 • D. Піридоксин
 • E. Тіамін
185.   Хворий 46-ти років з ревматичним стенозом помер від хронічної легенево- серцевої недостатності. На розтині виявлені щільні коричневого кольору легені. Який пігмент зумовив забарвлення легенів?
 • A. Іемосидерин
 • B. Ліпофусцин
 • C. Порфірин
 • D. Меланін
 • E. Іемозоїн
186.   Хворий 33-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, на фоні ін’єкції інсуліну втамував спрагу великою кількістю води, що призвело до розвитку гіпоглікемічної коми. Який вид порушення водно-сольового обміну супроводжує даний стан?
 • A. Гіперосмолярна гіпергідратація
 • B. Гіпоосмолярна гіпергідратація
 • C. Гіпоосмолярна гіпогідратація
 • D. Гіперосмолярна гіпогідратація
 • E. Ізоосмолярная гіпергідратація
187.   При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?
 • A. Гнійний
 • B. Катаральний
 • C. Виразковий
 • D. Фібринозний
 • E. Фолікулярний
188.   Аналізується каріотип жіночого організму з синдромом трисомії - (47, ХХХ). При складанні ідіограми у цьому наборі буде така кількість пар гомологічних хромосом:
 • A. 23 пари
 • B. 21 пара
 • C. 24 пари
 • D. 47 пар
 • E. 22 пари
189.   Чоловіку 35-ти років, хворому на атопічний дерматит, був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:
 • A. Стимулює дофамінові рецептори
 • B. Блокує Ні-гістамінові рецептори
 • C. Стимулює М-холінорецептори
 • D. Блокує ^-адренорецептори
 • E. Блокує ГАМК-рецептори
190.   Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю?
 • A. Серотоніни
 • B. Ендорфіни
 • C. Вазопресин
 • D. Окситоцин
 • E. Альдостерон
191.   Альпініст на вершині гори Ельбрус відчуває нестачу кисню, порушення дихання, серцебиття, оніміння кінцівок. Який вид гіпоксії розвинувся?
 • A. Гемічна
 • B. Циркуляторна
 • C. Тканинна
 • D. Серцева
 • E. Гіпоксична
192.   У видаленій матці жінки 55-ти років патологоанатом у товщі міометрію виявив щільний вузол діаметром 5 см з чіткими межами, на розрізі тканина вузла волокниста, сіро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язевих клітин, що утворюють пучки різної товщини, що йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіаліні- зованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?
 • A. Міосаркома
 • B. Фіброма
 • C. Рабдоміома
 • D. Фібросаркома
 • E. Фіброміома
193.   У хворого на туберкульоз в біопта- ті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?
 • A. Каріолізис
 • B. Каріорексис
 • C. Мітотична активність ядер
 • D. Апоптоз
 • E. Пікноз ядер
194.   При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлено збудник, який відносять до неклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:
 • A. Вірусів
 • B. Гельмінтів
 • C. Грибів
 • D. Пріонів
 • E. Бактерій
195.   В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. Якою є причина порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи в осередку запалення?
 • A. Локальний тканинний ацидоз
 • B. Активація сукцинатдегідрогенази
 • C. Пригнічення карбангідрази
 • D. Пригнічення окислювального фосфо- рилювання
 • E. Локальний тканинний алкалоз
196.   Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
 • A. Сфінголіпідів
 • B. Вищих жирних кислот
 • C. Нейтральних жирів
 • D. Фосфатидної кислоти
 • E. Холестерину
197.   У органах хворого запідозрили паразитування декількох видів паразитів. Як називається така сукупність паразитів, що населяють організм?
 • A. Паразитоценоз
 • B. Біотоп
 • C. Біогеоценоз
 • D. Фітоценоз
 • E. Екосистема
198.   Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті і печіння язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?
 • A. Мастикаціографія
 • B. Рентгенографія
 • C. Електроміографія
 • D. Оклюзіографія
 • E. Гальванометрія
199.   При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого?
 • A. Кишковий єрсиніоз
 • B. Сальмонельоз
 • C. Холера
 • D. Псевдотуберкульоз
 • E. Шигельоз
200.   16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип:
 • A. 46, ХХ/46, XY
 • B. 45, Х0
 • C. 47, ХХХ
 • D. 46, ХХ
 • E. 46, XY
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 12 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 17.78ms.