Буклет 2017 року

1.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?
 • A. Затульний нерв
 • B. Задній шкірний нерв стегна
 • C. Латеральний шкірний нерв стегна
 • D. Стегновий нерв
 • E. Клубово-пахвинний нерв
2.   В регуляції фізіологічних функцій беруть участь іони металів. Один із них отримав назву ’’король месенджерів” Таким біоелементом посередником є:
 • A. Na+
 • B. Fe+++
 • C. Zn++
 • D. K+
 • E. Са++
3.   У п’ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища у легенях. При обстеженні виявлено зв’язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю природжену ваду розвитку:
 • A. Транспозиція магістральних судин
 • B. Розвиток правої дуги аорти
 • C. Дефект міжпередсердної перегородки
 • D. Дефект міжшлуночкової перегородки
 • E. Незрощення боталової протоки
4.   Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброци-тів), більшість з яких у стані дегрануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчутливості можна віднести описані зміни?
 • A. IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • B. III типу (імунокомплексна)
 • C. I типу (анафілактична)
 • D. II типу (антитілозалежна)
 • E. V типу (гранулематоз)
5.   У хворого за лабораторними даними визначили аскаридоз. Який засіб треба призначити?
 • A. Гентаміцин
 • B. Мебендазол
 • C. Фуразолідон
 • D. Піперазин
 • E. Фенасал
6.   У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ будуть свідчити про її наявність?
 • A. Подовження сегменту Q-T
 • B. Подовження інтервалу R-R
 • C. Подовження інтервалу P-Q
 • D. Розширення комплексу QRS
 • E. Укорочення інтервалу R-R
7.   До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами: слабкість, болі в кишечнику, розлади травлення. Після дослідження фекалій були виявлені кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
 • A. Амеба кишкова
 • B. Балантидій
 • C. Амеба дизентерійна
 • D. Амеба ротова
 • E. Кишкова трихомонада
8.   У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?
 • A. Пучок Гіса
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Синусовий вузол
 • D. Ліва ножка Гіса
 • E. Права ножка Гіса
9.   Хворий переніс повторний інтраму-ральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації виписаний у задовільному стані під нагляд дільничного терапевта. Через 2 роки загинув у автомобільній катастрофі. Який характер патологічного процесу в міокарді було встановлено на розтині?
 • A. Атрофія
 • B. Крупновогнищевий кардіосклероз
 • C. Дрібновогнищевий кардіосклероз
 • D. Гіперплазія
 • E. Некроз
10.   При недостатності вітаміну C спостерігається порушення структури колагенових волокон. Яка стадія їх синтезу порушується при цьому?
 • A. Приєднання глюкозних і галактозних залишків
 • B. Утворення гідроксипроліну і гідрокси-лізину
 • C. Відщеплення сигнальних олігопептидів
 • D. Агрегація тропоколагену і утворення фібрил
 • E. Утворення гама-карбоксиглутамату
11.   При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хроматофінних клітин. Ви- значте орган:
 • A. Печінка
 • B. Надниркова залоза
 • C. Щитоподібна залоза
 • D. Епіфіз
 • E. Гіпофіз
12.   У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:
 • A. Резервного об’єму видиху
 • B. Альвеолярної вентиляції легень
 • C. Дифузійної здатності легень
 • D. Кисневої ємності крові
 • E. Хвилинного об’єму дихання
13.   У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилась правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
 • A. Ліва передня звивина і ліва скронева частка
 • B. Потилична частка
 • C. Права передня звивина
 • D. Ліва скронева частка
 • E. Ліва передня звивина
14.   Хвора 57-ми років для лікування гіпертонічної хвороби тривалий час приймала анаприлін. Побічні ефекти спонукали пацієнтку відмовитись від прийому препарату, що призвело до розвитку гіпертонічного кризу і нападу стенокардії. Як називається ускладнення, яке виникло?
 • A. Сенсибілізація
 • B. Звикання
 • C. Лікарська залежність
 • D. Синдром відміни
 • E. Тахіфілаксія
15.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Гліколіз
 • B. Ілюконеогенез
 • C. Ліполіз
 • D. Ліпогенез
 • E. Окиснення жирних кислот
16.   Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?
 • A. 75%
 • B. 0%
 • C. 25%
 • D. 10%
 • E. 100%
17.   Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?
 • A. Хронічна лівошлуночкова недостатність
 • B. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • C. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • D. Колапс
 • E. Тампонада серця
18.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, анома- лії серцево-судинної системи, арахнода-ктилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Комплементарність
 • B. Кодомінування
 • C. Множинний алелiзм
 • D. Плейотропія
 • E. Неповне домiнування
19.   У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все, такого гормону:
 • A. Холецистокінін-секретин
 • B. Нейротензин
 • C. Соматостатин
 • D. Гістамін
 • E. Гастрин
20.   У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?
 • A. Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster
 • B. Лімфома Беркета
 • C. Інфекційний мононуклеоз
 • D. Герпетична аденопатія
 • E. Цитомегаловірусна інфекція
21.   У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?
 • A. Між хребетними і пупковими венами
 • B. Між верхньою і нижньою надчеревними венами
 • C. Між непарною і напівнепарною венами
 • D. Між пупковою і верхньою надчеревною венами
 • E. Між верхніми і нижніми прямокишко-вими венами
22.   У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку?
 • A. Поверхневе
 • B. Глибоке часте
 • C. Поверхневе рідке
 • D. Поверхневе часте
 • E. Асфіктичне
23.   У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
 • A. Електрокардіографія
 • B. Фонокардіографія
 • C. Сфігмографія
 • D. Флебографія
 • E. Зондування судин
24.   У відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для лікування больового шоку?
 • A. Целекоксиб
 • B. Промедол
 • C. Парацетамол
 • D. Анальгін
 • E. Налоксон
25.   У хворого на жовчно-кам’яну хворобу спостерігаються ознаки холемічного синдрому. Який симптом з перерахованих зумовлений відсутністю надходження жовчі у кишечник?
 • A. Шкірний свербіж
 • B. Астенія
 • C. Стеаторея
 • D. Брадикардія
 • E. Гіпотонія
26.   Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів -гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На роз- тині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскуляр-ний та перицелюлярний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоци-тарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:
 • A. Поліомієліт
 • B. Церебро-васкулярна хвороба
 • C. Кліщовий енцефаліт
 • D. Менінгококова інфекція
 • E. Гнійний енцефаліт
27.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемогло-бінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Іостра постгеморагічна
 • B. Хронічна постгеморагічна
 • C. Спадкова гемолітична
 • D. Анемія внаслідок порушення еритро-поезу
 • E. Набута гемолітична
28.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопа- тією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмі-сного ферменту:
 • A. Лактатдегідрогеназа
 • B. Каталаза
 • C. Цитохромоксидаза
 • D. Ілутатіонпероксидаза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
29.   У немовляти спостерігаються епіле-птиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну B6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - 7-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?
 • A. Глутаматсинтетаза
 • B. Піридоксалькіназа
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Глутаматдекарбоксилаза
 • E. Аланінамінотрансфераза
30.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. При гінекологічному огляді у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує ”губку” При мікроскопічному дослідженні пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини синцитіо-трофобласту. Назвіть пухлину:
 • A. Міхурний занесок
 • B. Хоріонепітеліома
 • C. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • D. Аденокарцінома
 • E. Фіброміома
31.   Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?
 • A. Кодеїн
 • B. Амброксол
 • C. Фенотерол
 • D. Лібексин
 • E. Мукалтин
32.   Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:
 • A. Часткова пневмонія
 • B. Грип
 • C. Крупозна пневмонія
 • D. Плевропневмонія
 • E. Стафілококова бронхопневмонія
33.   На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатоген-них кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?
 • A. Визначення фаговару
 • B. Культуральні ознаки
 • C. Біохімічні властивості
 • D. Морфологічні ознаки
 • E. Антигенні властивості
34.   В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
 • A. Щільна оформлена сполучна тканина
 • B. Жирова тканина
 • C. Ретикулярна тканина
 • D. Пухка волокниста неоформлена сполучна тканина
 • E. Щільна неоформлена сполучна тканина
35.   Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
 • A. Медіальні ядра ретикулярної формації
 • B. Червоні ядра
 • C. Чотиригорбкові тіла
 • D. Вестибулярні ядра
 • E. Чорна речовина
36.   В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м’язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?
 • A. Пресинаптичне
 • B. Зворотнє
 • C. Латеральне
 • D. Реципрокне
 • E. Деполяризаційне
37.   Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього еле-ктроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
 • A. Тонкі канальці
 • B. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
 • C. Проксимальні канальці
 • D. Ниркове тільце
 • E. Дистальні прямі канальці
38.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагноз ’’дифтерія” Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. TABte
 • B. АДП
 • C. АКДП
 • D. Дифтерійний анатоксин
 • E. Протидифтерійна антитоксична сироватка
39.   Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Функціональна залишкова ємкість легень
40.   До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:
 • A. Т-лімфоцитів
 • B. Базофілів
 • C. Моноцитів
 • D. Нейтрофілів
 • E. В -лімфоцитів
41.   У дитини на слизовій оболонці щік та язика виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампо-зитивні овальні дріжджоподібні клітини. Які це збудники?
 • A. Фузобактерії
 • B. Стафілококи
 • C. Актиноміцети
 • D. Гриби роду Кандіда
 • E. Дифтерійна паличка
42.   До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?
 • A. Апоневроз поперечного м’яза живота
 • B. Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота
 • C. Міжножкові волокна
 • D. Апоневроз внутрішнього косого м’яза живота
 • E. Власна фасція живота
43.   У молодого чоловіка внаслідок подразнення сонячного сплетення запальним процесом (солярит) підвищена функціональна активність залоз шлунка, що виражається, зокрема, у збільшенні продукції хлоридної кислоти. Яка з вказаних нижче речовин викликає гіперхлор-гідрію у даному випадку?
 • A. Іастроінгібуючий пептид
 • B. Іастрин
 • C. Калікреїн
 • D. Глюкагон
 • E. Урогастрон
44.   Препарати групи вітаміну В2 призначають при захворюваннях шкіри. Завдяки наявності якої структури в його складі визначається здатність до окиснення-відновлення?
 • A. Аденін
 • B. Залишок фосфорної кислоти
 • C. Рибозофосфат
 • D. Рибітол
 • E. Ізоалоксазин
45.   У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник ’’гарячого” цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації"?
 • A. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
 • B. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • C. Зниження тепловіддачі
 • D. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • E. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
46.   Хворому проведено субтотальну суб-фасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Під’язиковий нерв
 • B. Верхній гортанний нерв
 • C. Зворотній гортанний нерв
 • D. Язиковий нерв
 • E. Нижньощелепний нерв
47.   У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
 • A. Альфа-адренорецептори
 • B. М- та Н-холінорецептори
 • C. Бета-адренорецептори
 • D. Н-холінорецептори
 • E. М-холінорецептори
48.   Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білку шляхом гальмування процесу:
 • A. Транскрипція
 • B. Елонгація трансляції
 • C. Ампліфікація генів
 • D. Утворення полірибосом
 • E. Процесінг
49.   43-х річний капітан корабля скаржиться на прояви сезонної алергії. Який лікарський засіб, що не має снодійного ефекту, можна йому призначити?
 • A. Ванкоміцин
 • B. Супрастин
 • C. Дипразин
 • D. Лоратадин
 • E. Мікосептин
50.   При бактеріологічному дослідженні гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які дали ріст на цукрово-кров’яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей нагнійний процес?
 • A. Велонели
 • B. Клостридії
 • C. Фузобактерії
 • D. Кишкова паличка
 • E. Бактероїди
51.   У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?
 • A. Зоровий перехрест
 • B. Зорова кора
 • C. Верхні горбики чотиригорбкового тіла
 • D. Нижні горбики чотиригорбкового тіла
 • E. Соматосенсорна кора
52.   Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?
 • A. Лівий головний бронх
 • B. Трахея
 • C. Стравохід
 • D. Серце
 • E. Осердя
53.   Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють дiагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:
 • A. Відаля
 • B. Вассермана
 • C. Райта
 • D. Борде-Жангу
 • E. Асколі
54.   Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар запідозрив дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться?
 • A. Катаральне
 • B. Крупозне
 • C. Гнійне
 • D. Дифтеритичне
 • E. Серозне
55.   При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?
 • A. Косо-спіральні складки
 • B. Гаустри, ворсинки, крипти
 • C. Поля, ворсинки
 • D. Поля, складки, ямки
 • E. Циркулярні складки, ворсинки та крипти
56.   Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
 • A. Діазепам
 • B. Карбамазепін
 • C. Хлорпротіксен
 • D. Трифтазин
 • E. Імізин
57.   На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій гемісфері мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см із іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулась у головному мозку хворого:
 • A. Немічний інфаркт
 • B. Абсцес
 • C. Кіста
 • D. Гематома
 • E. Геморагічне просякнення
58.   Людина зробила максимально глибо- кий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Залишковий об’єм
 • B. Альвеолярний об’єм
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Функціональна залишкова ємність легень
 • E. Ємність вдиху
59.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • B. Гострий кавернозний туберкульоз
 • C. Казеозна пневмонія
 • D. Туберкулома
 • E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
60.   Жінка 52-х років, хвора на рак молочної залози, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільше обумовлює ефективність променевої терапії?
 • A. Лізис NK-клітинами
 • B. Утворення вільних радикалів
 • C. Гіпертермія
 • D. Мутагенез
 • E. Тромбоз судин
61.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Вікасол
 • B. Неодикумарин
 • C. Фібриноген
 • D. Протаміну сульфат
 • E. Амінокапронова кислота
62.   У хворого на хронічний дифузний гломерулонефрит розвинулася хронічна недостатність нирок. В термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія, що спричиняється:
 • A. Зниженням маси діючих нефронів
 • B. Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях
 • C. Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові
 • D. Зменшенням фільтраційного тиску та фільтрації
 • E. Ішемією коркової речовини нирок внаслідок спазму судин
63.   Який вітамінний препарат доцільно призначити пацієнту зі скаргами на зниження гостроти зору в сутінках, сухість шкіри, часті застудні захворювання, ламкість волосся?
 • A. Ергокальциферол
 • B. Тіаміну хлорид
 • C. Нікотинова кислота
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Пантотенова кислота
64.   Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади стенокардії стали рідше, але напади бронхоспазму стали частіше. Який препарат був призначений?
 • A. Нітросорбід
 • B. Дилтіазем
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Верапаміл
 • E. Анаприлін
65.   Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?
 • A. Дроблення
 • B. Диференціювання
 • C. Інвагінація
 • D. Гаструляція
 • E. Гістогенез
66.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0а/3 (I), А/3 (II), Ва (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Ар (II)
 • B. АВ (IV)
 • C. -
 • D. Ва (III)
 • E. 0ав (I)
67.   На препарат представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфої-дних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Селезінка
 • B. Мигдалики
 • C. Тимус
 • D. Лімфатичний вузол
 • E. Червоний кістковий мозок
68.   У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча - темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?
 • A. Білівердин
 • B. Вільний білірубін
 • C. Мезобілірубін
 • D. Кон’югований білірубін
 • E. Вердоглобін
69.   Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Зів
 • B. Глотковий отвір слухової труби
 • C. Вхід до гортані
 • D. Хоани
 • E. Барабанний отвір слухової труби
70.   У людини визначили величину енер-говитрат. У якому стані знаходилась лю- дина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
 • A. Легка робота
 • B. Нервове напруження
 • C. Сон
 • D. Спокій
 • E. Відпочинок
71.   У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?
 • A. Фімоз
 • B. Гермафродитизм
 • C. Парафімоз
 • D. Гіпоспадія
 • E. Епіспадія
72.   У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З посиленням дії на судини якого чинника гуморальної регуляції це пов’язане?
 • A. Альдостерон
 • B. Вазопресин
 • C. Дофамін
 • D. Ангіотензин II
 • E. Кортизол
73.   У хворої при лікуванні гіпертонічної хвороби на фоні прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побічна дія?
 • A. Дротаверин
 • B. Гідрохлортіазид
 • C. Но-шпа
 • D. Резерпін
 • E. Лізиноприл
74.   Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що поєднує речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує транскрипцію ДНК в РНК мікобактерій?
 • A. Рифампіцин
 • B. Етіонамід
 • C. ПАСК
 • D. Стрептоміцин
 • E. Ізоніазид
75.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Тетрациклін
 • B. Флуконазол
 • C. Бісептол
 • D. Фуразолідон
 • E. Поліміксин
76.   Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтуба-цію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. Карбангідраза
 • B. N-ацетилтрансфераза
 • C. Псевдохолінестераза
 • D. K-Аа-АтФ-аза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
77.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Лямбліоз
 • B. Балантидіоз
 • C. Урогенітальний трихомоноз
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Кишковий трихомоноз
78.   У дитини, що страждає на пілоросте-ноз, що супроводжується частим блюванням, розвинулись ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотно-основного стану може розвиватися у даному випадку?
 • A. Негазовий ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Газовий ацидоз
 • D. Метаболічний ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
79.   Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції'?
 • A. Монорецепторні діагностичні сироватки
 • B. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
 • C. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
 • D. Моноклональні антитіла
 • E. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку
80.   Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину, можливо виконати:
 • A. При наповненому сечовому міхурі
 • B. Тільки у дітей
 • C. При пустому сечовому міхурі
 • D. Тільки у чоловіків
 • E. Тільки у жінок
81.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендоте-ліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами му-коїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Дифузний
 • B. Поліпозно-виразковий
 • C. Гострий бородавчастий
 • D. Фібропластичний
 • E. Поворотньо-бородавчастий
82.   У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Імовірною причи- ною цього стану може бути тимчасова нестача такого ферменту:
 • A. Уридинтрансфераза
 • B. Гемоксигеназа
 • C. Білівердинредуктаза
 • D. УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • E. Гемсинтетаза
83.   У хворого на тимому (пухлину ви-лочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?
 • A. Верхня порожниста вена
 • B. Зовнішня яремна вена
 • C. Підключична вена
 • D. Передня яремна вена
 • E. Внутрішня яремна вена
84.   На гістологічному препараті легень видно структуру діаметром близько 0,5 мм, слизова оболонка якої вкрита одношаровим кубічним війковим епітелієм, у якому зустрічаються секреторні клітини Клара, війчасті клітини, мікроворсинча-сті. Вкажіть структуру:
 • A. Альвеолярний хід
 • B. Альвеола
 • C. Середній бронх
 • D. Термінальна бронхіола
 • E. Малий бронх
85.   Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну?
 • A. Білівердинредуктаза
 • B. Глюкуронілтрансфераза
 • C. Метгемоглобінредуктаза
 • D. Гемоксигеназа
 • E. Метгемоглобінтрансфераза
86.   У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини попаде вміст шлунка?
 • A. Передшлункова сумка
 • B. Правий брижовий синус
 • C. Чепцева сумка
 • D. Лівий брижовий синус
 • E. Печінкова сумка
87.   У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, ”місяцеподібне” обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. Артеріальний тиск -180/110 мм рт.ст., глюкоза крові -17,2 ммоль/л. При якій зміні продукції гормонів наднирників можлива така картина?
 • A. Гіпопродукція глюкокортикоїдів
 • B. Гіпопродукція адреналіну
 • C. Гіперпродукція глюкокортикоїдів
 • D. Гіпопродукція мінералокортикоїдів
 • E. Гіперпродукція мінералокортикоїдів
88.   Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Левоміцетин
 • B. Цефазолін
 • C. Бісептол
 • D. Ізоніазид
 • E. Фуразолідон
89.   Після операції на кишечнику у хворого з’явились симптоми отруєння аміаком за типом печінкової коми. Який механізм дії аміаку на енергозабезпечення ЦНС?
 • A. Гальмування ЦТК в результаті зв’язування альфа-кетоглутарату
 • B. Гальмування бета-окиснення жирних кислот
 • C. Інактивація ферментів дихального ланцюга
 • D. Роз’єднування окисного фосфорилю-вання
 • E. Гальмування гліколізу
90.   У хворого, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована дво- колірна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?
 • A. !нфаркт
 • B. Гангрена
 • C. Мацерація
 • D. Секвестр
 • E. Пролежень
91.   В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на відсутність в неї лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону, найбільш імовірно, можна пояснити дане порушення?
 • A. Соматотропін
 • B. Тиреокальцитонін
 • C. Глюкагон
 • D. Вазопресин
 • E. Пролактин
92.   Кухар в результаті необачності обпік руку парою. Підвищення концентрації якої речовини викликало почервоніння, набряклість та болючість ураженої ділянки шкіри?
 • A. Гістамін
 • B. Лізин
 • C. Галактозамін
 • D. Тіамін
 • E. Глутамін
93.   Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?
 • A. Збільшене виділення адреналіну
 • B. Підвищення тонусу блукаючого нерва
 • C. Збільшене виділення кортизолу
 • D. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • E. Збільшене виділення альдостерону
94.   До травматологічного пункту доставлено хворого з пошкодженням м’язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м’язових волокон і відновлення функції м’язів?
 • A. Ендотеліоцити
 • B. Міосателітоцити
 • C. Адипоцити
 • D. Фібробласти
 • E. Плазмоцити
95.   Клінічні ознаки хвороби у пацієнта почалися через 24 години після вживання рибних консервів і включали нудоту, слабкість, сухість у роті. Потім приєдналися двоїння зображення, афагія, проблеми з диханням. Чим обумовлена така симптоматика при ботулізмі?
 • A. Вплив ентеротоксину
 • B. Вплив ендотоксину
 • C. Розмноження збудника у ШКТ
 • D. Вплив нейротоксину
 • E. Активація цАМФ
96.   При мікроскопічному дослідженні бі-оптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?
 • A. Сифіліс
 • B. Туберкульоз
 • C. Риносклерома
 • D. Лепра
 • E. Сап
97.   Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина:
 • A. Сангвінік
 • B. Флегматик
 • C. Флегматик з елементами меланхоліка
 • D. Холерик
 • E. Меланхолік
98.   Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K + і Mg++, викликає гіпе-рурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
 • A. Аллопуринол
 • B. Тріамтерен
 • C. Діакарб
 • D. Фуросемід
 • E. Спіронолактон
99.   У хворої 59-ти років з нейроциркуляторною (первинною) артеріальною гіпотензією купіровано гіпотонічний криз підшкірним введенням 1 мл 20% розчину кофеїну бензоату натрію. Механізм дії цього препарату полягає у тому, що він блокує:
 • A. Пуринові рецептори
 • B. Бета-адренорецептори
 • C. Моноаміноксідазу
 • D. Аденозинові рецептори
 • E. Альфа-адренорецептори
100.   У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконді-літ). Який нерв залучений у процес?
 • A. N. axillaris
 • B. N. radialis
 • C. N. ulnaris
 • D. N. medianus
 • E. N. musculocutaneus
101.   У хворого спостерігаються біль голови , висока температура, озноб, кашель. З харкотиння виділили палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грам-негативні, у мазку з бульйонної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюються колонії R-форми. Це характерне для збудника такого захворювання:
 • A. Дифтерія
 • B. Менінгококовий назофарингіт
 • C. Чума
 • D. Стрептококова ангіна
 • E. Туберкульоз
102.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревинно введений туберкулін. Через 24 години при лапа-ратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Яке запалення має місце у тварини?
 • A. Серозне
 • B. Фібринозне
 • C. Асептичне
 • D. Алергічне
 • E. Гнійне
103.   У хворого з підозрою на ”озену” з носоглотки були виділені грамнегатив-ні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?
 • A. Клебсієли
 • B. Сальмонели
 • C. Хламідії
 • D. Мікоплазми
 • E. Шигели
104.   У чоловіка 43-х років, що помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого гнійного перитоніту, на розтині у дистальному відділі тонкого кишечника виявлені пейєрові бляшки, що виступають у просвіт, поверхня деяких з них вкрита струпом, коричнево-зеленуватого кольору, у центрі деяких бляшок наявні глибокі дефекти, що сягають серозного шару. Для якого захворювання характерні зміни, виявлені у тонкому кишечнику?
 • A. Хвороба Крона
 • B. Дизентерія
 • C. Черевний тиф
 • D. Туберкульоз кишечника
 • E. Стафілококовий ентерит
105.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Серія поодиноких скорочень
 • B. Контрактура м’яза
 • C. Асинхронний тетанус
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Зубчастий тетанус
106.   У тварини зруйнували отолітові ве-стибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?
 • A. Первинні орієнтувальні
 • B. Міотатичні
 • C. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • D. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • E. Випрямлення тулуба
107.   У фібробластах шкіри дитини із хворобою Дауна виявлено 47 хромосом. Визначте тип аномалії:
 • A. Трисомія 18
 • B. Трисомія 13
 • C. Полісомія Y
 • D. Трисомія 21
 • E. Трисомія Х
108.   Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації такого процесу:
 • A. Ілюконеогенез
 • B. Ілікогеноліз
 • C. Ілікогенез
 • D. Ліполіз
 • E. Іліколіз
109.   Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподі- бну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар?
 • A. A. pharyngea ascendens
 • B. A. lingualis
 • C. A. carotis interna
 • D. A. carotis externa
 • E. A. facialis
110.   Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильські АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?
 • A. Антигени системи HLA клітин організму донора
 • B. Антигени HBs, HBc, Hbe
 • C. Антигенами системи ABO еритроцитів ліквідатора
 • D. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора
 • E. Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора
111.   Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, у тому числі такої кислоти:
 • A. Молочна
 • B. Ілутамінова
 • C. Фенілпіровиноградна
 • D. Піровиноградна
 • E. Лимонна
112.   В результаті травми у чоловіка 47-ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?
 • A. Дендрити і аксони чутливих псевдоуні-полярних
 • B. Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
 • C. Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
 • D. Дендрити чутливих псевдоуніполярних
 • E. Аксони чутливих псевдоуніполярних
113.   Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на іХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень?
 • A. Гостре загальне малокрів’я
 • B. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • C. Ішемія малого кола
 • D. Стаз крові
 • E. Гостра правошлуночкова недостатність
114.   У чоловіка 40-ка років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, відшаровується, з’явилися тріщини. При посіві зішкрібу шкіри на середовище Сабуро виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої частини колоній видно конідії у вигляді ”дубинок” з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш імовірно може уразити цей збудник?
 • A. Волосся
 • B. Нігті
 • C. Лімфатичні судини
 • D. Слизова статевих шляхів
 • E. Підшкірна клітковина
115.   При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7%. Це означає, що інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у досліджуваного:
 • A. Нормальна
 • B. Суттєво знижена
 • C. Суттєво підвищена
 • D. Помірно знижена
 • E. Помірно підвищена
116.   Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажіть, який препарат приймав хворий:
 • A. Верапаміл
 • B. Резерпін
 • C. Анаприлін
 • D. Дилтіазем
 • E. Дигоксин
117.   З калу та блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що викликав це захворювання?
 • A. Пасивної гемаглютинації з еритроци-тарним антигенним діагностикумом
 • B. Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла
 • C. Преципітації
 • D. Аглютинації Відаля
 • E. Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла
118.   В біоптаті бронха хворого, який зловживає палінням, в потовщеній слизовій оболонці виявлено хронічний обструктивний бронхіт з ознаками трансформації одношарового війчастого епітелія в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш імовірний?
 • A. Плоскоклітинний рак
 • B. Метаплазія
 • C. Гіпертрофія епітелію
 • D. Лейкоплакія
 • E. Гіперплазія епітелію
119.   Встановлено ураження ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. ДНК на вірусній р-РНК
 • B. і-РНК на матриці вірусного білку
 • C. ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • D. Вірусної РНК на матриці ДНК
 • E. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
120.   При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?
 • A. Кобальт
 • B. Мідь
 • C. Молібден
 • D. Селен
 • E. Марганець
121.   На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу клітин це викличе?
 • A. Потенціал дії
 • B. -
 • C. Гіперполяризація
 • D. Змін не буде
 • E. Часткова деполяризація
122.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Гальмування біосинтезу холестерину
 • B. Усіма наведеними шляхами
 • C. Активації метаболізму холестерину
 • D. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • E. Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
123.   Вітамін A у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну A:
 • A. Каротин
 • B. Цис-ретиналь
 • C. Транс -ретиналь
 • D. Ретинол
 • E. Транс-ретиноєва кислота
124.   У чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: серпоподібноклітинна анемія. Який механізм приводить до зменшення кількості еритроцитів в крові у цього хворого?
 • A. Позасудинний гемоліз
 • B. Нестача білка
 • C. Внутрішньосудинний гемоліз
 • D. Нестача вітаміну B12 і фолієвої кислоти
 • E. Нестача заліза в організмі
125.   У хворого має місце хронічний запальний процес мигдаликів. За рахунок якого біохімічного процесу у вогнищі запалення підтримується концентрація НАДФН, необхідного для реалізації механізму фагоцитозу?
 • A. Цикл Корі
 • B. Пентозо-фосфатний шлях
 • C. Гліколіз
 • D. Цикл Кребса
 • E. Орнітиновий цикл
126.   Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з наведених нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?
 • A. Рибофлавін
 • B. Тіамін
 • C. Фолієва кислота
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Аскорбінова кислота
127.   У хворого, що тривало приймав глю-кокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Ці явища можна пов’язати з розвитком:
 • A. Звикання до препарату
 • B. Недостатності наднирників
 • C. Кумуляцією
 • D. Гіперпродукцією АКТГ
 • E. Сенсибілізацією
128.   В результат виснажуючої м’язової роботи у робочого значно зменшилась буферна ємність крові. Надходженням якої речовини у кров можна пояснити це явище?
 • A. Піруват
 • B. 1,3-бісфосфогліцерат
 • C. Альфа-кетоглутарат
 • D. Лактат
 • E. 3-фосфоглицерат
129.   У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву хвороби?
 • A. Інтерлейкін-I
 • B. Гістамін
 • C. Брадикінін
 • D. Серотонін
 • E. Лейкотрієни
130.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; пери- ферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мі-тозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма раку у хворого?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • C. Недиференційований рак
 • D. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • E. Базально-клітинний рак
131.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. Гліцином
 • B. Аспарагіновою кислотою
 • C. Фосфоаденозином
 • D. Глутатіоном
 • E. S-Аденозилметіоніном
132.   Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої крововилив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?
 • A. Подвійне ядро
 • B. Одиноке ядро
 • C. Нижнє слиновидільне ядро
 • D. Ядро додаткового нерва
 • E. Ядро під’язикового нерва
133.   До ендокринолога звернулась хвора 45-ти років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, збільшення діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулінне-залежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Ілібенкламід
 • B. Інсулін
 • C. Вазопресин
 • D. Адіурекрин
 • E. Окситоцин
134.   У людини після гострої крововтрати виникло відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного параметру викликала це відчуття?
 • A. Підвищення осмотичного тиску рідин організму
 • B. Зниження осмотичного тиску рідин організму
 • C. Підвищення онкотичного тиску рідин організму
 • D. Зменшення об’єму позаклітинної рідини
 • E. Зниження онкотичного тиску рідин організму
135.   У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап’ясткового суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?
 • A. Головчаста кістка
 • B. Гачкувата кістка
 • C. Шилоподібний відросток променевої кістки
 • D. Шилоподібний відросток ліктьової кістки
 • E. Нижня третина плечової кістки
136.   В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в’ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?
 • A. Цукрово-кров’яний агар
 • B. Середовище Кітта-Тароцці
 • C. Цукровий м’ясо-пептонний агар
 • D. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон
 • E. Сироватковий агар
137.   В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?
 • A. Телофаза
 • B. Профаза
 • C. Інтерфаза
 • D. Метафаза
 • E. Анафаза
138.   Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів йому найбільш доцільно призначити в першу чергу
 • A. Етіонамід
 • B. Циклосерин
 • C. Етоксид
 • D. Сульфален
 • E. Ізоніазид
139.   У людини під дією мутагенного фактору з’явилась велика кількість мутантних клітин. Але більшість з них були розпізнані і знищені клітинами:
 • A. Плазмобластами
 • B. Т-лімфоцитами супресорами
 • C. Т-лімфоцитами кілерами
 • D. В -лімфоцитами
 • E. Стовбуровими
140.   У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин володітиме лікувальною дією?
 • A. Карнозин
 • B. Кератин
 • C. Карнітин
 • D. Креатин
 • E. Каротин
141.   У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуно-чкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:
 • A. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
 • B. Атріовентрикулярна блокада II ступеня
 • C. Синоаурікулярна блокада
 • D. Повна атріовентрикулярна блокада
 • E. Внутрішньопередсердна блокада
142.   При гістологічному дослідженні бі-оптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляді куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляри-зована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?
 • A. Лепра
 • B. Риносклерома
 • C. Сап
 • D. Сифіліс
 • E. Туберкульоз
143.   У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого?
 • A. Глюкагон
 • B. Кортизол
 • C. Адреналін
 • D. Альдостерон
 • E. Тироксин
144.   Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які належать до клітинного комплексу, що постійно діляться. Який процес забезпечує генетичну ідентичність цих клітин:
 • A. Репарація
 • B. Мейоз
 • C. Трансплантація
 • D. Мутація
 • E. Мітоз
145.   Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/с. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
 • A. Малий поріг деполяризації
 • B. Великий потенціал спокою
 • C. Великий фактор надійності
 • D. Наявність мієлінової оболонки
 • E. Велика амплітуда потенціалу дії
146.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?
 • A. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • B. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфо-кіни
 • C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • D. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • E. В-лімфоцити, IgM
147.   Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми ’’виконавцями” апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:
 • A. Фермент бета-окислювання жирних кислот
 • B. Фермент ЦТК
 • C. Компонент піруватдегідрогеназної системи
 • D. Компонент H + - АТФ-азной системи
 • E. Фермент дихального ланцюга переносу електронів
148.   Після перелому нижньої щелепи по-страждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?
 • A. Buccalis
 • B. Maxillaris
 • C. Facialis
 • D. Mentalis
 • E. Infraorbitalis
149.   До лікарні звернулася жінка з дитиною, у якої на голові була гангренозна рана. Лікар при огляді виявив у рані білих червоподібних личинок комах. Яка комаха могла їх відкласти?
 • A. Муха-жигалка
 • B. Вольфартова муха
 • C. Комарі
 • D. Москіти
 • E. Блохи
150.   Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?
 • A. Верхня латеральна
 • B. Постцентральна
 • C. Парагіпокампова
 • D. Прецентральна
 • E. Поясна
151.   Хворий з 30-річним стажем роботи у шахті помер від легенево-серцевої недостатності, що наростала. На розтині легені збільшені у розмірах, щільної консистенції, на розрізі у них велика кількість вузликів розмірами з просяні зерна і більше, щільних, сіруватого і сірувато-чорного кольору, місцями вузлики зливаються у більш великі ділянки. Назвіть найбільш імовірне захворювання:
 • A. Алюміноз
 • B. Азбестоз
 • C. Бериліоз
 • D. Сидероз
 • E. Антрако-силікоз
152.   При органічних пошкодженнях головного мозку пам’ять може покращити:
 • A. Пірацетам
 • B. Мезапам
 • C. Нітразепам
 • D. Кофеїн
 • E. Діазепам
153.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
 • A. Гіпервентиляція легенів
 • B. Зниження температури навколишнього середовища
 • C. Гіповентиляція легенів
 • D. Гіпоксемія
 • E. Гіпероксемія
154.   Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Звикання
 • C. Односторонній антагонізм
 • D. Синергізм
 • E. Двосторонній антагонізм
155.   У хворого з гемолітичною анемією виявлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. За цих умов причиною розвитку гемолізу еритроцитів є:
 • A. Генетичні дефекти глікофорину А
 • B. Зменшення активності Na+, К+ -АТФ-ази
 • C. Надлишок К + в еритроцитах
 • D. Нестача Na+ в еритроцитах
 • E. Дефіцит спектрину
156.   У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця у діастолі. Який найбільш імовірний механізм зупинки серця у діастолі?
 • A. Гіпонатріємія
 • B. Гіпокаліємія
 • C. Дегідратація організма
 • D. Гіперкаліємія
 • E. Гіпернатріємія
157.   Хворий 75-ти років був оперований з приводу рака передміхурової залози, помер раптово на 4-ту добу після оперативного втручання. При розтині тіла померлого у просвітах головного стовбура і біфуркації легеневої артерії були виявлені і легко видалені крихкі маси темно-червоного кольору з тьмяною поверхнею. Такі ж маси знаходились у порожнині правого шлуночка серця. Який різновид порушення кровообігу призвів до раптової смерті хворого?
 • A. Тромбоз легеневої артерії
 • B. Тромбоемболія легеневої артерії
 • C. Парадоксальна емболія
 • D. Тканинна емболія
 • E. !нфаркт міокарда
158.   У хворої під час травми стався розрив лобкового симфізу. Який тип з’єднання постраждав?
 • A. Діартроз
 • B. Іеміартроз
 • C. Синхондроз
 • D. Синдесмоз
 • E. Синостоз
159.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • B. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
 • C. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • D. Підвищення протеолізу
 • E. Гіперпротеїнемія
160.   При обстеженні юнака з розумовою відсталістю виявлено євнухоїдну будову тіла, недорозвиненість статевих органів. В клітинах порожнини рота - статевий хроматин. Який метод генетичного дослідження слід застосувати для уточнен- ня діагнозу?
 • A. Біохімічний
 • B. Цитологічний
 • C. Дерматогліфіка
 • D. Популяційно-статистичний
 • E. Клініко-генеалогічний
161.   Хворий 12-ти років поступив в клініку з гемартрозом колінного суглоба, з раннього дитинства страждає кровоточивістю. Яка хвороба у хлопчика?
 • A. Геморагічний васкуліт
 • B. Тромбоцитопенічна пурпура
 • C. B12 фолієво-дефіцитна анемія
 • D. Гемофілія
 • E. Гемолітична анемія
162.   Дитина 8-ми років готувалася до тон-зилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?
 • A. Кальцію хлорид
 • B. Вікасол
 • C. Амінокапронова кислота
 • D. Фібриноген
 • E. Дицинон
163.   У хворої виявлена ракова пухлина шийки матки. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів?
 • A. -
 • B. Навколоміхурні і поперекові
 • C. Поперекові і ниркові
 • D. Верхні і нижні брижові
 • E. Пахвинні і здухвинні
164.   Хворий з діагнозом цукровий діабет, вранці натще отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив черговий прийом їжі і невдовзі відчув слабкість, біль голови, запаморочення, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду, явища гіпоглікемії. Застосування глюкози стан не полегшило. Який препарат необхідно ввести для ку-пірування даного стану?
 • A. Адреналін
 • B. Пренізолон
 • C. Гідрокортизон
 • D. Тріамцінолон
 • E. Норадреналін
165.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікро-циркуляторному руслі?
 • A. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • B. Обмін не змінюється
 • C. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • D. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • E. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
166.   Дитина 7-ми років поступила в інфекційне відділення зі скаргами на різкий біль у горлі, утруднення під час ковтання, підвищення температури тіла до 39oC, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білувато-жовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який вид запалення має місце?
 • A. Крупозне
 • B. Гнійне
 • C. Геморагічне
 • D. Серозне
 • E. Дифтеритичне
167.   Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. При обстеженні виявлено еритроцити зміненої форми, кількість їх знижена. Попередній діагноз: серпоподібно-клітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану?
 • A. Точкова мутація
 • B. Інверсія
 • C. Мутація зсуву рамки зчитування
 • D. Делеція
 • E. Хромосомна аберація
168.   Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму за цих умов поновлює вміст глюкози в крові?
 • A. Пентозофосфатний шлях
 • B. Ілікогеноліз
 • C. Ілюконеогенез
 • D. Анаеробний гліколіз
 • E. Аеробний гліколіз
169.   При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?
 • A. Накопичення Na+ в клітинах
 • B. Активація антиоксидантної системи
 • C. Пригнічення аденілатциклази
 • D. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • E. Гіпертрофія мітохондрій
170.   Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рєцєпторів, перш за все, зумовила її розвиток?
 • A. Осморецептори пєчінки
 • B. Натрiєвi рецептори гіпоталамусу
 • C. Ілюкорецептори гіпоталамусу
 • D. Барорецептори дуги аорти
 • E. Осморецептори гіпоталамусу
171.   У хворого після автомобільної травми артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 550 мл сечі. Яке порушення функції нирок спостерігається у хворого?
 • A. Пієлонефрит
 • B. Тубулопатія
 • C. Гостра ниркова недостатність
 • D. Хронічна ниркова недостатність
 • E. Гострий дифузний гломерулонефрит
172.   При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з бу-лавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Водянка апендикса
 • B. Хронічний апендицит
 • C. Флегмонозний апендицит
 • D. Міксоглобульоз апендикса
 • E. Емпієма апендикса
173.   При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:
 • A. -
 • B. 13-14 місяців
 • C. 8-9 місяців
 • D. 10-12 місяців
 • E. 6-7 місяців
174.   У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію:
 • A. Алкаптонурія
 • B. Цистит
 • C. Цистинурія
 • D. Хвороба Хартнупа
 • E. Фенілкетонурія
175.   У пацієнта 65-ти років з тривалими скаргами, характерними для хронічного гастриту, у периферичній крові виявлені мегалоцити, у кістковому мозку мегало-бластичний еритропоез. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гемолітична анемія
 • B. B12-фолієводефіцитна анемія
 • C. Апластична анемія
 • D. Залізодефіцитна анемія
 • E. Гіпопластична анемія
176.   У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, промени- стим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин i текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки:
 • A. Атретичне тіло
 • B. Жовте тіло
 • C. Первинний фолікул
 • D. Примордіальний фолікул
 • E. Зрілий (третинний) фолікул
177.   У молодої особи впродовж року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині тіла виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно в клубочках виявлені ’’півмісяці” з проліферую-чого нефротелія. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гнійний нефрит
 • B. Амілоїдоз
 • C. Рак нирки
 • D. Крововилив в нирки
 • E. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
178.   Студент використав консервовану донорську кров для визначення часу її зсідання. Однак, будь-якого позитивного результату він отримати не зміг. Причиною цього є відсутність в крові:
 • A. Фі6риногєну
 • B. Фактора Хагемана
 • C. Іонізованого кальцію
 • D. Вітаміну K
 • E. Тромбопластину
179.   Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз НЕ ВИКОНУЄ свою функцію?
 • A. Дельтоподібний
 • B. Найширший м’яз спини
 • C. Підосний м’яз
 • D. Великий коловий м’яз
 • E. Малий коловий м’яз
180.   У хворого спостерігається тремтіння рук, що пов’язане з хворобою Паркінсо-на. Дефіцит якого медіатора в стріопалі-дарних структурах призводить до таких симптомів?
 • A. ГАМК
 • B. Серотонін
 • C. Дофамін
 • D. Норадреналін
 • E. Субстанція Р
181.   У бактерій встановлений процес кон’югації, при якому між бактерiями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реціпієнта надходять плазміди і фрагменти молекули ДНК. Яке значення цього процесу?
 • A. Сприяє активізації мутаційного процесу
 • B. Підвищує гетерозиготність
 • C. Забезпечує обмін речовинами між клітинами
 • D. Ліквідує небажані мутації
 • E. Забезпечує обмін генетичного матеріалу
182.   Хворому із больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує?
 • A. Фосфоліпаза Д
 • B. Фосфоліпаза С
 • C. Фосфоліпаза А2
 • D. Ліпооксигеназа
 • E. Циклооксигеназа
183.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Жовтяниця немовлят
 • B. Паренхіматозна (печінкова)
 • C. Гемолітична
 • D. Хвороба Жильбера
 • E. Механічна
184.   Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до по- ділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, який лежить в основі цих поділів. Який це процес?
 • A. Реплікація ДНК
 • B. Транскрипція
 • C. Ампліфікація генів
 • D. Репарація
 • E. Трансляція
185.   До офтальмолога звернулася жінка зі скаргами на шкірний свербіж і набряклість повік. При обстеженні виявлено членистоноге червоподібної форми величиною 0,4 мм. Суцільний щиток вкриває передню частину тіла, тіло має поперечну смугастість. Ноги короткі, лапки з двома кігтиками. Який діагноз може встановити лікар?
 • A. Педікульоз
 • B. Демодекоз
 • C. Фтиріоз
 • D. Короста
 • E. Факультативний міаз
186.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Прозерин
 • B. Касторова олія
 • C. Ацеклідин
 • D. Бісакодил
 • E. Натрію сульфат
187.   У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання, що супроводжується задишкою, тахікардією і ціанозом, при дослідженні газового складу крові виявлений розвиток гіпоксемії і гі-перкапнії. Внаслідок якого з порушень зовнішнього дихання виникли ці зміни?
 • A. Гіпервентиляція
 • B. Гіперперфузія
 • C. Гіпоперфузія
 • D. Гіповентиляція
 • E. Гіпердифузія
188.   Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихоти-чної дії препарату?
 • A. Стимуляція адренергічних і дофамінер-гічних процесів в ЦНС
 • B. Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО
 • C. Блокада адренергічних і дофамінергі-чних процесів в ЦНС
 • D. Блокада холінергічних процесів в ЦНС
 • E. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
189.   Цикл Кребса відіграє важливу роль у реалізації глюкопластичного ефекту амінокислот. Це зумовлено обов’язковим перетворенням безазотистого залишку амінокислот у:
 • A. Оксалоацетат
 • B. Малат
 • C. Цитрат
 • D. Фумарат
 • E. Сукцинат
190.   Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоін-фекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
 • A. Proteus vulgaris
 • B. Salmonella enteritidis
 • C. Escherichia coli
 • D. Pseudomonas aeruginosa
 • E. Yersinia enterocolitica
191.   У хворого з ВШ-інфекцією визначена ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлинних вузликів синюшно-червоного кольору, що зливаються і створюють поверхневі виразки. При дослідженні біоптату шкіри виявлено новоутворення кровоносних судин, що створюють порожнини різної форми і величини та побудоване з ендотелію, багато пучків веретеноподібних клітин. Діагностуйте найімовірніший характер шкірної патології:
 • A. Запальний дерматит
 • B. Базаліома
 • C. Саркома Капоші
 • D. Лімфома шкіри
 • E. Дерматомікоз
192.   У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?
 • A. Підвищення онкотичного тиску плазми крові
 • B. Підвищення гідростатичного тиску в венулах
 • C. Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах
 • D. Зниження осмотичного тиску плазми крові
 • E. Порушення лімфовідтоку
193.   При розтині тіла чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, кірковий шар яких широкий, блідо-сірий, мозковий - повнокровний. Мікроскопічно: некроз епітелію ка-нальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтрацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Тубулоінтерстиціальний нефрит
 • B. Пієлонефрит
 • C. Подагрична нирка
 • D. Некротичний нефроз
 • E. Мієломна нирка
194.   У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?
 • A. R. atrialis intermedius
 • B. R. interventricularis posterior
 • C. R. marginalis dexter
 • D. R. circumflexus
 • E. R. marginalis sinister
195.   У хворого після перенесеного ішемічного інсульту стали неможливими довільні рухи у правих кінцівках, спостерігається гіперрефлексія. Під час пальпації визначається підвищений тонус м’язів кінцівок. Яка форма порушення рухової функції має місце у хворого?
 • A. Тетанія
 • B. Центральний параліч
 • C. Мозочкова атаксія
 • D. Периферичний параліч
 • E. Периферичний парез
196.   У хворого з флегмоною передпліччя при мікробіологічному аналізі ексудату в зоні запалення визначена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?
 • A. Нейтрофільні гранулоцити
 • B. Моноцити
 • C. Базофільні гранулоцити
 • D. Лімфоцити
 • E. Еозинофільні гранулоцити
197.   У чоловіка 25-ти років з переломом основи черепа виділяється великий об’єм сечі з низькою відносною щільністю. Причиною змін сечоутворення є порушення синтезу такого гормону:
 • A. Тиреотропний гормон
 • B. Окситоцин
 • C. Соматотропний гормон
 • D. Адренокортикотропний гормон
 • E. Вазопресин
198.   У чоловіка 25-ти років на 4-й день після крововтрати в крові зросла кількість поліхроматофільних еритроцитів, рети-кулоцитів і навіть з’явились поодинокі нормобласти. Про що свідчить такі гематологічні зміни?
 • A. Процеси регенерації випереджають дозрівання клітин
 • B. Знижена продукція еритропоезу в нирках
 • C. Підвищена спорідність гемоглобіну до кисню
 • D. Зменшено об’єм плазми крові
 • E. Ослаблені процеси еритропоезу
199.   При розтині трупа чоловіка 48-ми років виявлено, що кістковий мозок пласких кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою - 7 кг. На розрізі вона темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору. В печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Гострий мієлоїдний лейкоз
 • B. Лімфогранулематоз
 • C. Мієломна хвороба
 • D. Гострий лімфоїдний лейкоз
 • E. Хронічний мієлоїдний лейкоз
200.   Введення тварині екстракту тканини передсердя посилює виділення натрію з сечею. Дія якої біологічно активної речовини стала причиною такого стану?
 • A. Серотонін
 • B. Натрійуретичний гормон
 • C. Калійкреїн
 • D. Ілюкокортикоїд
 • E. Адреналін
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 4 користувачів, 25 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 21.94ms.