Буклет 2007 року

1.   При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням "півмісяців", некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Мембранозна нефропатія
 • B. Хронічний гломерулонефрит
 • C. Фокальний сегментарний склероз
 • D. Підгострий гломерулонефрит
 • E. Гострий гломерулонефрит
2.   Дитина квола, апатична. Печінка збільшена, при її біопсії виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина зниженої концентрації глюкози у крові цієї хворої?
 • A. Понижена (відсутня) активність гексокінази у печінці
 • B. Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази у печінці
 • C. Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази
 • D. Підвищена активність глікогенсинтетази у печінці
 • E. Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази у печінці
3.   У хворого через 12 годин після гострого нападу загруднинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення:
 • A. Нецукровий діабет
 • B. Цукровий діабет
 • C. Колагеноз
 • D. Вірусний гепатит
 • E. Інфаркт міокарда
4.   Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої?
 • A. Гемічна
 • B. Тканинна
 • C. Дихальна
 • D. Циркуляторна
 • E. Змішана
5.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Нейтралізації
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Подвійної імунної дифузії
 • D. Опсонофагоцитарна
 • E. Преципітації
6.   Хвора 40-ка років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Cavum trigeminale
 • B. Cisterna cerebellomedullaris posterior
 • C. Spatium subarachnoideum
 • D. Spatium subdurale
 • E. Spatium epidurale
7.   На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин:
 • A. Юкставаскулярні
 • B. Юкстагломерулярні
 • C. Мезангіальні
 • D. Гладеньком’язові
 • E. Інтерстиційні
8.   У хворого після видалення зуба з’явився стійкий біль за грудниною. Після сублінгвального вживання антиангінального засобу біль за грудниною зник, але хворий поскаржився на головний біль та запаморочення. Для якого препарату притаманні ці властивості?
 • A. Метопролол
 • B. Анаприлін
 • C. Валідол
 • D. Нітрогліцерин
 • E. Верапаміл
9.   Під час огляду хворого відзначаються різке звуження зіниць, сонливість, рідке дихання за типом Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спинномозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?
 • A. Морфін
 • B. Барбітал
 • C. Фосфакол
 • D. Атропін
 • E. Кофеїн
10.   Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції та припинення наркозу самостійне дихання не відновилося. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. Псевдохолінестераза
 • B. K — Na-АТФ-аза
 • C. N-ацетилтрансфераза
 • D. Карбангідраза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
11.   У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, виник тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покривів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?
 • A. Нервово-м’язовий
 • B. Рестриктивний
 • C. Торако-діафрагмальний
 • D. Обструктивний
 • E. Центральний
12.   Амоніак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні амоніаку в тканинах мозку?
 • A. Глутамінова кислота
 • B. Гістидин
 • C. Аланін
 • D. Лізин
 • E. Пролін
13.   За даними ВООЗ на малярію щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Анофелес
 • B. Кулізета
 • C. Кулекс
 • D. Мансоніа
 • E. Аедес
14.   У дитини 9-ти місяців спостерігається запізніле прорізування зубів, порушення порядку прорізування. Конфігурація верхньої щелепи - у горизонтальному напрямку ("високе піднебіння"); мікроскопічно - у зубах нерівномірна мінералізація емалі, зморщені емалеві призми, деякі з них вакуолізовані. Розширення зони предентину; зустрічаються поодинокі дентиклі. Яке захворювання у дитини?
 • A. Гіпервітаміноз D
 • B. Ранній рахіт
 • C. Подагра
 • D. Пізній рахіт
 • E. Остеомаляція
15.   У хірурга після проведення тривалої операції підвищився артеріальний тиск до 140/110 мм рт.ст. Які зміни гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?
 • A. Активація утворення і виділення альдостерону
 • B. Активація калікреїн-кінінової системи
 • C. Активація симпатоадреналової системи
 • D. Активація ренін-ангіотензинової системи
 • E. Гальмування симпатоадреналової системи
16.   При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвірогідніше пошкоджене?
 • A. Ligamentum triangulare sinistrum
 • B. Ligamentum gastrocolicum
 • C. Ligamentum hepatorenale
 • D. Ligamentum hepatoduoduodenale
 • E. Ligamentum hepatogastricum
17.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років, у ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено округлий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Гострий кавернозний туберкульоз
 • B. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • C. Туберкулома
 • D. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
 • E. Казеозна пневмонія
18.   Хворий на гіпертонічну хворобу II стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час артеріальний тиск знизився, але хворий став скаржитися на в’ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з’явився біль у шлунку. Було діагностовано виразкову хворобу. Який гіпотензивний препарат приймав хворий?
 • A. Резерпін
 • B. Фуросемід
 • C. Каптоприл
 • D. Верапаміл
 • E. Дибазол
19.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Дифузний кардіосклероз
 • B. Інфаркт міокарда
 • C. Тигрове серце
 • D. Міокардит
 • E. Післяінфарктний кардіосклероз
20.   Під час розтину трупа чоловіка, що страждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, у правій плевральній порожнині містилося 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
 • A. Хронічний абсцес
 • B. Флегмона
 • C. Гострий абсцес
 • D. Емпієма
 • E. Фібринозне запалення
21.   До клініки госпіталізована дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
 • A. Синтезу актину та міозину
 • B. Субстратного фосфорилювання
 • C. Транспорту жирних кислот до міто-хондрій
 • D. Утилізації молочної кислоти
 • E. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
22.   У жінки з III (Б), Rh- групою крові народилась дитина з II (A) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АБо та резус-належність можливі у батька?
 • A. I (O), Rh+
 • B. II (A), Rh+
 • C. II (A), Rh-
 • D. III (Б), Rh+
 • E. I (O), Rh-
23.   Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?
 • A. Епідермальний рак
 • B. Сирінгоаденома
 • C. Базаліома
 • D. Гідраденома
 • E. Трихоепітеліома
24.   Жінка 30-ти років хворіє близько року, коли вперше з’явився біль у ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз - ревматоїдний артрит. Зміна якого компоненту в структурі білка сполучної тканини є однією з причин цього захворювання?
 • A. Муцин
 • B. Міозин
 • C. Колаген
 • D. Тропонін
 • E. Овоальбумін
25.   Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлексу в цій ситуації?
 • A. Барорецептори судин
 • B. Волюморецептори судин
 • C. Пропріорецептори працюючих м’язів
 • D. Хеморецептори судин
 • E. Терморецептори гіпоталамуса
26.   Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіж, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов’язано?
 • A. Клітини потових залоз
 • B. Епітеліоцити
 • C. Клітини сальних залоз
 • D. Меланоцити
 • E. Адипоцити
27.   У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
 • A. Trichomonas buccalis
 • B. Trichomonas hominis
 • C. Trichomonas vaginalis
 • D. Lamblia intestinalis
 • E. Trypanosoma gambiense
28.   Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки постраждала?
 • A. M.tibialis anterior
 • B. M.flexor hallucis longus
 • C. M.flexor digitorum longus
 • D. M.peroneus longus
 • E. M.peroneus brevis
29.   Хворий 50-ти років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?
 • A. Передня стінка правого і лівого шлуночків
 • B. Праве передсердя
 • C. Правий передсердно-шлуночковий клапан
 • D. Ліве передсердя
 • E. Задня стінка правого і лівого шлуночків
30.   У чоловіка 36-ти років черепно-мозкова травма. Об’єктивно: дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку?
 • A. Ректальний
 • B. Внутрішньовенний
 • C. Пероральний
 • D. Інгаляційний
 • E. Підшкірний
31.   Ліквідатора аварії на АЕС, який отримав опромінення, стало турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Де-нол
 • B. Резерпін
 • C. Атропін
 • D. Аерон
 • E. Метоклопрамід
32.   У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане?
 • A. Метіонін
 • B. Тирозин
 • C. Галактоза
 • D. Холестерин
 • E. Триптофан
33.   У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серцевих скорочень, потовиділення, з’явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов’язано?
 • A. Вестибулярні отолітові
 • B. Пропріоцептори
 • C. Вестибулярні ампулярні
 • D. Зорові
 • E. Слухові
34.   РНК, що містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього явища лежить:
 • A. Репресія оперона
 • B. Дерепресія оперона
 • C. Зворотня транскрипція
 • D. Зворотня трансляція
 • E. Конваріантна реплікація
35.   У хворого 43-х років у шлунку погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунка порушена в даному випадку?
 • A. Слизові клітини (мукоцити)
 • B. Головні екзокриноцити
 • C. Парієтальні екзокриноцити
 • D. Ендокринні клітини
 • E. Шиєчні мукоцити
36.   Хворий відзначає частi проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Обтурація жовчних шляхів
 • B. Недостатність панкреатичної ліпази
 • C. Незбалансована дієта
 • D. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • E. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
37.   У чоловіка з’явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?
 • A. Поверхневі повздовжні
 • B. Внутрішні повздовжні
 • C. Глибокі пахвинні
 • D. Загальні повздовжні
 • E. Поверхневі пахвинні
38.   У хворого важка післяопераційна псевдомонадна інфекція. Який з перелічених антибіотиків показаний хворому?
 • A. Цефазолін
 • B. Доксициклін
 • C. Амікацину сульфат
 • D. Еритроміцин
 • E. Бензилпеніцилін
39.   У хворого, що страждає на серцеву недостатність, спостерігаються збільшення печінки, набряки нижніх кінцівок, асцит. Який механізм є провідним в утворенні даного набряку?
 • A. Колоїдно-осмотичний
 • B. Мембраногенний
 • C. -
 • D. Гідродинамічний
 • E. Лімфогенний
40.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Асинхронний тетанус
 • B. Контрактура м’яза
 • C. Зубчастий тетанус
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Суцільний тетанус
41.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Акцідентальна інволюція
 • B. Вікова інволюція
 • C. Атрофія
 • D. Дистрофія
 • E. Гіпотрофія
42.   У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:
 • A. Чотиригорбикової структури
 • B. Кохлеарних ядер
 • C. Спірального ганглія
 • D. Середньої частини завитки
 • E. Латеральних колінчастих тіл
43.   Хлопчик 7-ми років. Об’єктивно: на гіперемованому фоні шкіри дрібно-крапчастий яскраво-рожевий висип на лобі, шиї, внизу живота, підколінних ямках; носогубний трикутник блідий. В ротоглотці - відмежована яскраво-червона гіперемія; мигдалики набряклі, пухкі, в лакунах є гній, язик малиновий. Шийні лімфовузли збільшені, щільні, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Кашлюк
 • B. Дифтерія
 • C. Інфекційний мононуклеоз
 • D. Краснуха
 • E. Скарлатина
44.   У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї?
 • A. Ніжки пучка Гіса
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Пучок Гіса
 • D. Синоатріальний вузол
 • E. Волокна Пуркін’є
45.   При запаленні ока у хворого відмічалося накопичення мутної рідини з високим вмістом білку на дні передньої камери, яке отримало назву - гіпопіон. Який процес лежить в основі зазначених змін?
 • A. -
 • B. Первинна альтерація
 • C. Порушення мікроциркуляції
 • D. Вторинна альтерація
 • E. Проліферація
46.   У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
 • A. Гермафродитизм
 • B. Монорхізм
 • C. Крипторхізм
 • D. Епіспадія
 • E. Гіпоспадія
47.   До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу:
 • A. Альбумінів
 • B. Ліпопротеїнів
 • C. Гемоглобіну
 • D. Ілікопротеїнів
 • E. Глобулінів
48.   У померлого 58-ми років на розтині: мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волоконець еозінофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найвірогідніше це:
 • A. Фібринозне запалення
 • B. Амілоїдоз
 • C. Фібриноїдне набухання
 • D. Мукоїдне набухання
 • E. Гіаліноз
49.   У піддослідного щура з паралічем кінцівки спостерігається зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м’язового тонусу, при цьому зберігається здатність м’язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму. Який тип паралічу відзначається у тварини?
 • A. В’ялий центральний
 • B. В’ялий периферичний
 • C. Спастичний периферичний
 • D. Екстрапірамідний
 • E. Спастичний центральний
50.   У жінки 39-ти років під час операції були видалені збільшена у розмірах маткова труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш вірогідний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?
 • A. Плацентарний поліп
 • B. Хоріонкарцинома
 • C. Літопедіон
 • D. "Паперовий" плід
 • E. Трубна вагітність
51.   До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову приналежність збудника?
 • A. Бактеріологічний
 • B. Серологічний
 • C. РІА
 • D. Бактеріоскопічний
 • E. Алергічний
52.   У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з пєрєлічєних речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?
 • A. Амінокислоти
 • B. Гіпурова кислота
 • C. Креатинін
 • D. Сечова кислота
 • E. Амонійні солі
53.   При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:
 • A. Біогенні аміни
 • B. Соматомедини
 • C. Тироксин
 • D. Простагландини
 • E. Інсуліноподібні фактори росту
54.   У чоловіка 63-х років захворювання почалось гостро з явищ гострого трахеїту і бронхіту, до яких приєдналася бронхопневмонія. На 10-ту добу хворий помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині виявлений фібринозно-геморагічний ларинготра-хеобронхіт; легені збільшені в об’ємі, на розрізі мають "пістрявий"вигляд за рахунок чергування ділянок бронхопневмонії, крововиливів у легеневу паренхіму, гострих абсцесів і ателектазів. У внутрішніх органах - дисциркуляторні та дистрофічні зміни. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Парагрип
 • B. Грип, важка форма
 • C. Грип середньої важкості
 • D. Аденовірусна інфекція
 • E. Респіраторно-синцитіальна інфекція
55.   Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?
 • A. Циклосерін
 • B. Етіонамід
 • C. Етоксид
 • D. Ізоніазид
 • E. Сульфален
56.   Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?
 • A. Орбіта
 • B. Підапоневротичний скроневий простір
 • C. Міжкрилоподібний простір
 • D. Барабанна порожнина
 • E. Лобова пазуха
57.   У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?
 • A. Олеїнова кислота
 • B. Мінеральні солі
 • C. Вітаміни PP, H
 • D. Пальмітинова кислота
 • E. Лінолева кислота, вітаміни A, D, E, K
58.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини, у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Міхуровий занос
 • B. Фіброміома
 • C. Хоріонепітеліома
 • D. Аденокарцинома
 • E. Плоскоклітинний незроговілий рак
59.   У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках?
 • A. VI
 • B. III
 • C. IV
 • D. II
 • E. V
60.   У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?
 • A. Стегновий
 • B. Затульний
 • C. Верхній сідничний
 • D. Великий малогомілковий
 • E. Нижній сідничний
61.   У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
 • A. C
 • B. В12
 • C. PP
 • D. D3
 • E. K
62.   При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?
 • A. Шар внутрішніх генеральних пластинок
 • B. Метафізарна пластинка
 • C. Остеон
 • D. Кісткова манжетка
 • E. Кісткова пластинка
63.   У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву?
 • A. Брадикінін
 • B. Інтерлейкін-I
 • C. Лейкотрієни
 • D. Гістамін
 • E. Серотонін
64.   На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Сифіліс
 • B. Актиномікоз
 • C. Виразково-некротична ангіна Венсана
 • D. Дифтерія зіву
 • E. Туберкульоз
65.   У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:
 • A. Латеральний спинокортикальний
 • B. Передній спиномозочковий
 • C. Медіальний спинокортикальний
 • D. Задній спиномозочковий
 • E. Спиноталамічні
66.   Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
 • A. Дезамінування
 • B. Утворення парних сполук
 • C. Трансамінування
 • D. Мікросомальне окиснення
 • E. Декарбоксилювання
67.   У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена. Спостерігаються катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове переродження печінки. Яке захворювання має місце?
 • A. Фруктоземія
 • B. Стероїдний діабет
 • C. Галактоземія
 • D. Цукровий діабет
 • E. Лактоземія
68.   Під час катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:
 • A. Серотонін
 • B. Норадреналін
 • C. ДОФА
 • D. Дофамін
 • E. Гістамін
69.   У дитини з підозрою на дифтерію з зіву виділена чиста культура мікроорганізмів та вивчені їх морфологічні, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудників дифтерії. Яке дослідження необхідно ще провести для видачі висновку про те, що виділена патогенна дифтерійна паличка?
 • A. Визначення цистиназної активносгі
 • B. Визначення уреазної активності
 • C. Визначення токсигенних властивостей
 • D. Визначення протеолітичних властивостей
 • E. Визначення властивосгі розщеплювати крохмаль
70.   У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?
 • A. Задня мозкова артерія
 • B. Середня мозкова артерія
 • C. Передня сполучна артерія
 • D. Передня мозкова артерія
 • E. Основна артерія
71.   У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене "тигрове серце". З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?
 • A. Гіаліново-краплинна дистрофія
 • B. Жирова судинно-стромальна дистрофія
 • C. Вуглеводна дистрофія
 • D. Амілоїдоз
 • E. Жирова паренхіматозна дистрофія
72.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Диспротеїнемія
 • B. Абсолютна гіпепротеїнемія
 • C. Парапротеїнемія
 • D. Відносна гіперпротеїнемія
 • E. Абсолютна гіпопротеїнемія
73.   У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
 • A. Стане більш глибоким
 • B. Суттєво не зміниться
 • C. Зупиниться
 • D. Стане більш рідким
 • E. Стане більш частим
74.   Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем, протягом тижня. У якій сполуці можна виявити мітку?
 • A. Вітамін A
 • B. Холін
 • C. Пальмітинова кислота
 • D. Арахідонова кислота
 • E. Метіонін
75.   У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
 • A. Escherihia coli
 • B. Proteus mirabilis
 • C. Salmonella enteritidis
 • D. Pseudomonas aeruginosa
 • E. Klebsiella pneumoniae
76.   У хворого 35-ти років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами, виникли сильна м’язова і серцева слабкість, блювання, діарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:
 • A. Натрію
 • B. Калію
 • C. Хлору
 • D. Кальцію
 • E. Фосфатів
77.   У 60-ти річного пацієнта була виявлена гіперглікемія та глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?
 • A. Фуросемід
 • B. Глібенкламід
 • C. Панкреатин
 • D. Корглікон
 • E. Окситоцин
78.   З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?
 • A. Синтез білку
 • B. Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот
 • C. Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • D. Синтез пуринових та піримідинових основ
 • E. Дезамінування пуринових нуклеотидів
79.   У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?
 • A. Гіпернатріємія
 • B. Гіпокаліємія
 • C. Дегідратація організму
 • D. Гіперкаліємія
 • E. Гіпонатріємія
80.   При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін?
 • A. Збільшення гематокритного показника
 • B. Зниження ШЗЕ
 • C. Зниження гематокритного показника
 • D. Гіперкоагуляція
 • E. Збільшення ШЗЕ
81.   Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові -20,1 ммоль/л (у нормі - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечі - 3,5% (у нормі - 0). Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гіпоглікемічна кома
 • B. Гостра серцева недостатність
 • C. Гостре алкогольне отруєння
 • D. Анафілактичний шок
 • E. Гіперглікемічна кома
82.   В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялася в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення?
 • A. Фаготипування
 • B. Біохімічна ідентифікація
 • C. Мікроскопія
 • D. Визначення чутливості до антибіотиків
 • E. Серологічна ідентифікація
83.   У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу?
 • A. Глікогеноліз
 • B. Транспорт глюкози в клітину
 • C. Глюконеогенез
 • D. Гліколіз
 • E. Реабсорбція глюкози
84.   У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ при екстрасистолічному скороченні відсутній зубець P, комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?
 • A. Передсердні
 • B. Шлуночкові
 • C. Синусні
 • D. -
 • E. Передсердно-шлуночкові
85.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок заміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?
 • A. Трансдукція
 • B. Кросинговер
 • C. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
 • D. Геномні мутації
 • E. Генна мутація
86.   У підлітка внаслідок радіоактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливо завдяки діяльності залози:
 • A. Тимус
 • B. Підшлункова
 • C. Щитоподібна
 • D. Печінка
 • E. Наднирники
87.   Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. Встановлено діагноз: ентеробіоз. Для уточнення діагнозу слід провести:
 • A. Біопсія м’язової тканини
 • B. Рентгеноскопічне дослідження
 • C. Аналіз дуоденального вмісту
 • D. Зіскоб з періанальних складок
 • E. Імунодіагностика
88.   У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?
 • A. Печінка та нирки
 • B. Нирки та надниркові залози
 • C. Сполучна тканина
 • D. Серцевий м’яз
 • E. Скелетні м’язи
89.   До навчального закладу вступив юнак 16-ти років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?
 • A. Повторити реакцію через 1 місяць
 • B. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу
 • C. Провести прискорену дiагностику туберкульозу методом Прайса
 • D. Зробити щеплення БЦЖ
 • E. Провести серодiагностику туберкульозу
90.   У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Яка патологія має місце?
 • A. Гостра ниркова недостатність
 • B. Уремічна кома
 • C. Пієлонефрит
 • D. Хронічна ниркова недостатність
 • E. Гломерулонефрит
91.   Після тижневого застосування нового косметичного засобу у жінки розвинулося запалення повік з гіперемією, інфільтрацією та болючістю. Алергічна реакція якого типу розвинулася у пацієнтки?
 • A. III
 • B. I
 • C. IV
 • D. V
 • E. II
92.   У дитини на слизовій оболонці щік та на язиці виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампозитивні овальнi дріжджоподі-6ні клітини. Які це збудники?
 • A. Дифтерійна паличка
 • B. Гриби роду Кандіда
 • C. Актиноміцети
 • D. Стафілококи
 • E. Фузобактерії
93.   При алергічному дерматиті лікар призначив хворому в складі комплексної терапії Яі-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат:
 • A. Гідрокортизон
 • B. Адреналін
 • C. Лоратадин
 • D. Кромолін-натрій
 • E. Преднізолон
94.   Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-ти річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну K. Вкажіть, які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?
 • A. Глікозилювання
 • B. Карбоксилювання глутамінової кислоти
 • C. Фосфорилювання радикалів серину
 • D. Частковий протеоліз
 • E. Полімеризація
95.   При дослідженні сироватки крові хворого виявлене підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації?
 • A. Порушення міжклітинних взаємовідношень
 • B. Руйнування клітин
 • C. Порушення функції енергозабезпечення клітин
 • D. Руйнування генетичного апарату клітин
 • E. Порушення ферментних систем клітин
96.   На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
 • A. Примордіальний
 • B. Зрілий
 • C. Первинний
 • D. Атретичний
 • E. Вторинний
97.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту мають місце блювання, втрата свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало патологічний стан хворого?
 • A. Посилення гниття білків у кишечнику
 • B. Порушення знешкодження аміаку в печінці
 • C. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • D. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • E. Активація декарбоксилування амінокислот
98.   При декарбоксилуванні глутамату в ЦНС утворюється медіатор гальмування. Назвіть його:
 • A. Аспарагін
 • B. Глутатіон
 • C. Серотонін
 • D. ГАМК
 • E. Гістамін
99.   У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?
 • A. Зниження рівня системи комплементу
 • B. Зниження рівня T-лімфоцитів
 • C. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету
 • D. Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин)
 • E. Зниження рівня Б-лімфоцитів
100.   При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?
 • A. Iersinia
 • B. Citrobacter
 • C. Salmonella
 • D. Shigella
 • E. Esherichia
101.   При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит?
 • A. Пучок Пса
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Сино-атріальний вузол
 • D. Шлуночок
 • E. Волокна Пуркін’є
102.   Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
 • A. З міжклітинної рідини до капілярів
 • B. З капілярів до міжклітинної рідини
 • C. З клітин до міжклітинної рідини
 • D. З міжклітинної рідини до клітин
 • E. Змін руху води не буде
103.   У чоловіка 43-х років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?
 • A. Нестача фолієвої кислоти
 • B. Нестача вітаміну B12
 • C. Нестача заліза
 • D. Підвищене руйнування еритроцитів
 • E. Зниження синтезу еритропоетинів
104.   У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст?
 • A. Спокійний вдих
 • B. Форсований видих
 • C. Форсований вдих
 • D. -
 • E. Спокійний видих
105.   Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому випадку?
 • A. Фімоз
 • B. Епіспадія
 • C. Гермафродитизм
 • D. Гіпоспадія
 • E. Парафімоз
106.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Лікарська залежність
 • B. Сумація
 • C. Толерантність
 • D. Кумуляція
 • E. Потенціювання
107.   У шахтаря виявлено фіброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним?
 • A. Звуження верхніх дихальних шляхів
 • B. Обмеження дихальної поверхні легень
 • C. Порушення нервової регуляції дихання
 • D. Обмеження рухомості грудної клітки
 • E. Спазм бронхів
108.   У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?
 • A. Дитилін
 • B. Діазепам
 • C. Тирокальцитонін
 • D. Панангін
 • E. Но-шпа
109.   До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений?
 • A. Довгий малогомілковий
 • B. Короткий малогомілковий
 • C. Довгий розгинач пальців
 • D. Триголовий м’яз гомілки
 • E. Передній великогомілковий
110.   Хворий 23-х років скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38 — 400C. Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 2,9•1012/л, лейк.- 4,4•109/л, тромб.-48 • 109/л, нейтрофіли сегментоядерні -17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічний висновок:
 • A. Недиференційований лейкоз
 • B. Хронічний мієлолейкоз
 • C. Гострий еритромієлоз
 • D. Гострий мієлобластний лейкоз
 • E. Гострий лімфобластний лейкоз
111.   Експериментальній тварині, після попередньої сенсибілізації, підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриноїдного набухання і некрозу. Яка імунологічна реакція має місце?
 • A. Гранульоматоз
 • B. Гіперчутливість сповільненого типу
 • C. Гіперчутливість негайного типу
 • D. Реакція трансплантаційного імунітету
 • E. Нормергічна реакція
112.   У групи альпіністів на висоті 3000 метрів було зроблено аналіз крові. Виявлене зниження HCO3 до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л). Який механізм зниження HCO3 крові?
 • A. Гіпервентиляція
 • B. Зниження реабсорбції бікарбонатів у нирках
 • C. Посилення ацидогенезу
 • D. Зниження амоніогенезу
 • E. Гіповентиляція
113.   У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлені тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?
 • A. Малярійні плазмодії
 • B. Вісцеротропні лейшманії
 • C. Трипаносоми
 • D. Токсоплазми
 • E. Дерматотропні лейшманії
114.   Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії - головний біль, втомлюваність, мерехтіння "мушок" перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії?
 • A. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання
 • B. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів
 • C. Гальмування синтезу дихальних ферментів
 • D. Посилення синтезу дихальних ферментів
 • E. Конкурентне гальмування дихальних ферментів
115.   При тривалому використанні препарату в хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну в крові. Укажіть цей препарат:
 • A. Гіпотіазид
 • B. Дигоксин
 • C. Резерпін
 • D. Індометацин
 • E. Преднізолон
116.   Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?
 • A. Аміодарон
 • B. Мілдронат
 • C. Дофамін
 • D. Добутамін
 • E. Дигоксин
117.   У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Альдостерон
 • B. Паратгормон
 • C. Вазопресин
 • D. Кортизол
 • E. Натрійуретичний
118.   Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?
 • A. Клітини Лейдіга
 • B. Сустентоцити
 • C. Підтримуючі клітини
 • D. Клітини Сертолі
 • E. Сперматозоїди
119.   Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Рибосоми
 • B. Гладенька ЕПС
 • C. Апарат Гольджі
 • D. Лізосоми
 • E. Клітинний центр
120.   У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?
 • A. Півсухожилковий м’яз
 • B. Триголовий м’яз стегна
 • C. Напівперетинчастий м’яз
 • D. Чотирьохголовий м’яз стегна
 • E. Двоголовий м’яз стегна
121.   До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?
 • A. Пипекуроній бромід
 • B. Меліктин
 • C. Діазепам
 • D. Тубокурарина хлорид
 • E. Дитилін
122.   Ьольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Синоатріальний вузол
 • B. Шлуночок
 • C. Атріовентрикулярний вузол
 • D. Передсердя
 • E. Пучок Гіса
123.   У новонародженої дитини з пілоростенозом часте блювання, що супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, інколи судомами. Яка форма порушення кислотно-основного стану розвинулася в хворого?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Газовий алкалоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий ацидоз
 • E. Видільний ацидоз
124.   Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?
 • A. Протизапальна
 • B. Імунодепресивна
 • C. Протишокова
 • D. Антитоксична
 • E. Антиалергічна
125.   Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Гіпоглобулінемія
 • B. Гіпопротеїнемія
 • C. Протеїнурія
 • D. Гіперальбумінемія
 • E. Парапротеїнемія
126.   Хворий скаржиться на біль у ділянці печінки. При дослідженні жовчі, отриманої під час дуоденального зондування, виявлені жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів, на кінці одного полюсу знаходиться кришечка. Розміри цих яєць найменші серед яєць усіх гельмінтів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дифілоботріоз
 • B. Теніарінхоз
 • C. Ехінококоз
 • D. Теніоз
 • E. Опісторхоз
127.   У дитини 2-х років після грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?
 • A. Через canalis caroticus
 • B. Через слухову трубу
 • C. Через atrium mastoideum
 • D. Через canalis nasolacrimalis
 • E. Через foramen jugularis
128.   У хворого спостерігається порушення зору - гемералопія ("куряча сліпота"). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір?
 • A. Ретинолу ацетат
 • B. Вікасол
 • C. Піридоксин
 • D. Токоферолу ацетат
 • E. Тіаміну хлорид
129.   У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків?
 • A. n.facialis
 • B. n.abducens
 • C. n.trochlearis
 • D. n.oculomotorius
 • E. n.trigeminus
130.   У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:
 • A. Кортизол
 • B. Адренокортикотропін
 • C. Вазопресин
 • D. Натрійуретичний
 • E. Альдостерон
131.   У мужчини 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення?
 • A. Родовід
 • B. Каріотип
 • C. Група крові
 • D. Сперматогенез
 • E. Лейкоцитарна формула
132.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?
 • A. Гіперполяризація
 • B. Потенціал дії
 • C. Змін не буде
 • D. Локальна відповідь
 • E. Деполяризація
133.   При розтині тіла померлого 56-ти років у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Набряк мозку
 • B. Геморагічний інсульт
 • C. Крововилив
 • D. Абсцес мозку
 • E. Ішемічний інсульт
134.   У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?
 • A. Підвищення зовнішньої температури
 • B. Розумова праця
 • C. Прийом їжі
 • D. Фізичне навантаження
 • E. Перехід від сну до бадьорості
135.   Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з дiагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа?
 • A. V.v.auriculares
 • B. V.emissariae mastoideae
 • C. V.facialis
 • D. V.v.tympanicae
 • E. V.v.labyrinthi
136.   На аутопсії померлого від грипу чоловіка відзначено, що серце дещо збільшене у розмірах, пастозно, на розрізі міокард тьмяний, з крапом. Мікроскопічно: у міокарді на всьому протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофагально-лімфоцитарною інфільтрацією, судини повнокровні; периваскулярно - петехіальні крововиливи. Який вид міокардиту розвинувся в даному випадку?
 • A. Серозний дифузний
 • B. Гнійний
 • C. Гранулематозний
 • D. Серозний вогнищевий
 • E. Проміжний проліферативний
137.   До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Активація серотонінових рецепторів
 • B. Блокада M-холінорецепторів
 • C. Активація β-адренорецепторів
 • D. Активація дофамінових рецепторів
 • E. Активація α-адренорецепторів
138.   У хворого на цукровий діабет з’явився різкий біль у правій стопі. Об’єктивно: великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого?
 • A. Іангрена суха
 • B. Гангрена волога
 • C. Секвестр
 • D. Інфаркт
 • E. Пролежень
139.   У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?
 • A. Вітамін E
 • B. Тіамін
 • C. Вітамін A
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін K
140.   У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку?
 • A. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • B. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • C. Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Перерозподіл лейкоцитів у організмі
141.   Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби:
 • A. Rickettsia mooseri
 • B. Calymmatobacterium granulomatis
 • C. Leptospira interrogans
 • D. Borrelia dutlonii
 • E. Bartonella bacilloformis
142.   У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?
 • A. Прищитоподібні залози
 • B. Тимус
 • C. Шишкоподібна залоза
 • D. Кора наднирників
 • E. Гіпофіз
143.   У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?
 • A. Зниження судинного тонусу
 • B. Збільшення периферичного опору судин
 • C. Зниження насосної функції серця
 • D. Депонування крові в органах
 • E. Зниження діастолічного притоку до серця
144.   В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?
 • A. Нашкірна проба з тулярином
 • B. Проба з антраксином
 • C. Проба Манту
 • D. Проба Шика
 • E. Проба Бюрне
145.   У жінки 22-х років виявлєні збіль-шєні лімфатичні вузли. Гістологічно: у лімфатичному вузлі наявні лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казе-озного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Лімфогранулематоз
 • B. Метастаз рака легень
 • C. Лімфосаркома
 • D. Гострий лейкоз
 • E. Хронічний лейкоз
146.   При нестачі вітаміну A у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція:
 • A. Паличкові нейросенсорні клітини
 • B. Гангліонарні нервові клітини
 • C. Горизонтальні нейроцити
 • D. Колбочкові нейросенсорні клітини
 • E. Біполярні нейрони
147.   Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка наддається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
 • A. Передшлункова сумка
 • B. Печінкова сумка
 • C. Лівий мезентеріальний синус
 • D. Сальникова сумка
 • E. Правий мезентеріальний синус
148.   Жінка 55-ти років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкіри. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, лейк.- 6,0•109/л, ретикулоцити -1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?
 • A. Хронічна постгеморагічна
 • B. Залізодефіцитна
 • C. В12-фолієводефіцитна
 • D. Апластична
 • E. Гемолітична
149.   Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. Альбумін
 • B. Фібриноген
 • C. С-реактивний білок
 • D. Церулоплазмін
 • E. Глікозильований гемоглобін
150.   При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та твердого піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш вірогідна причина даної патології?
 • A. Часткова моносомія
 • B. Нерозходження статевих хромосом
 • C. Трисомія 21-ої хромосоми
 • D. Трисомія 18-ої хромосоми
 • E. Трисомія 13-ої хромосоми
151.   У хворого для обробки опікової поверхні шкіри було використано препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що відщеплюється у присутності органічних речовин. Який лікарський засіб був використаний?
 • A. Хлоргексидин
 • B. Калію перманганат
 • C. Фурацилін
 • D. Кислота борна
 • E. Натрію гідрокарбонат
152.   В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?
 • A. Макрофаги
 • B. Ліпоцити
 • C. Фібробласти
 • D. Перицити
 • E. Пігментні клітини
153.   На судово-медичній експертизі знаходиться тіло чоловіка 58-ми років, який тривалий час зловживав алкоголем. Помер вдома. Макроскопічно: права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору, однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими нашаруваннями. Мікроскопічно - порожнини альвеол містять нитки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання:
 • A. Інтерстиційна пневмонія
 • B. Вогнищева пневмонія
 • C. Казеозна пневмонія
 • D. Первинний туберкульоз легень
 • E. Крупозна пневмонія
154.   Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140C, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
 • A. Конвекція
 • B. Випаровування
 • C. Теплопроведення
 • D. Перспірація
 • E. Теплорадіація
155.   Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: післяінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилятація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладенькою поверхнею, на розрізі повнокровна, з темно-червоними крапками на буруватому фоні тканини. Гістологічно: повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів - гепатоцити у стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
 • A. Мускатна печінка
 • B. Стеатоз печінки
 • C. Амілоїдоз
 • D. Несправжньомускатна печінка
 • E. Цироз печінки
156.   При обстеженні молодого чоловіка у центрі по боротьбі зі СНІДом отримано позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров’я відсутні. Про що може свідчити результат ІФА?
 • A. Про персистенцію ВГВ
 • B. Про інфікування ВГВ
 • C. Про інфікування ВІЛ
 • D. Про перенесене захворювання на СНІД
 • E. Про захворювання на СНІД
157.   Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
 • A. Медіальні ядра ретикулярної формації
 • B. Чотиригорбкова структура
 • C. Вестибулярні ядра
 • D. Червоні ядра
 • E. Чорна речовина
158.   У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки наступних компонентів:
 • A. Іони натрію
 • B. Жовчні кислоти
 • C. Ліполітичні ферменти
 • D. Жовчні пігменти
 • E. Жиророзчинні вітаміни
159.   У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вірус гепатиту міг викликати спалах захворювань у цьому населеному пункті?
 • A. G
 • B. E
 • C. D
 • D. B
 • E. C
160.   Людина зробила спокійних видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Функціональна залишкова ємність легень
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Залишковий об’єм
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Дихальний об’єм
161.   При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
 • A. Сангвінік
 • B. Меланхолік
 • C. Флегматик
 • D. -
 • E. Холерик
162.   У пункційному біоптаті печінки виявлена дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз:
 • A. Гострий гепатит
 • B. Хронічний гепатит
 • C. Цироз печінки
 • D. Прогресуючий масивний некроз печінки
 • E. Хронічний гепатоз
163.   Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишечнику:
 • A. Жовчних кислот
 • B. Фосфоліпідів
 • C. Жирних кислот
 • D. Тригліцеридів
 • E. Хіломікронів
164.   У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кролика на боці денервації на 1,50C вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?
 • A. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • B. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • C. Фізіологічна артеріальна гіперемія
 • D. Реактивна артеріальна гіперемія
 • E. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами
165.   Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв, PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?
 • A. Синоатріальна блокада
 • B. Екстрасистолія
 • C. Атріовентрикулярна блокада
 • D. Синусова брадикардія
 • E. Миготлива аритмія
166.   У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва. При цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
 • A. Збільшення сили скорочень
 • B. Збільшення швидкості атріовентрикулярного проведення
 • C. Зменшення частоти скорочень
 • D. Збільшення збудливості міокарда
 • E. Збільшення частоти та сили скорочень
167.   У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
 • A. Основна мембрана завитки біля гелікотреми
 • B. Барабанна перетинка
 • C. М’язи середнього вуха
 • D. Євстахієва труба
 • E. Основна мембрана завитки біля овального віконця
168.   Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацетилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Вкажіть назву цієї речовини:
 • A. Адреналін
 • B. Атропін
 • C. Анаприлін
 • D. Прозерин
 • E. Сальбутамол
169.   При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відзначався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулася в хворого?
 • A. Апостематозна
 • B. Гангренозна
 • C. Флегмонозно-виразкова
 • D. Поверхнева
 • E. Флегмонозна
170.   Для підвищення спортивних результатів чоловіку рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?
 • A. Синтез ліпідів
 • B. Синтез стероїдних гормонів
 • C. Тканинне дихання
 • D. Синтез кетонових тіл
 • E. Транспорт жирних кислот до міто-хондрій
171.   Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Лейкопенія
 • B. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • C. Лейкемія
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Агранулоцитоз
172.   З метою встановлення токсигенно-ті виділених від пацієнтів збудників дифтерії, культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?
 • A. Реакція преципітації в гелі
 • B. Реакція Кумбса
 • C. Реакція аглютинації
 • D. Реакція кільцепреципітації
 • E. Реакція опсонізації
173.   До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?
 • A. Прогестерон
 • B. Естроген
 • C. Соматотропін
 • D. Кортизол
 • E. Тестостерон
174.   У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах. При якому з перелічених захворювань має місце це порушення?
 • A. Хвороба Вільсона-Коновалова
 • B. Подагра
 • C. Галактоземія
 • D. Фенілкетонурія
 • E. Хвороба Тея-Сакса
175.   У результаті виснажуючої м’язової праці у робочого значно зменшилася буферна ємність крові. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?
 • A. 1,3-бісфосфогліцерат
 • B. -
 • C. Піруват
 • D. 3-фосфогліцерат
 • E. Лактат
176.   Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?
 • A. Альдостерон
 • B. Глюкокортикоїди
 • C. АКТГ
 • D. Катехоламіни
 • E. Тиреоїдні гормони
177.   При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об’єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об’єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину у людини?
 • A. 60
 • B. 50
 • C. 70
 • D. 90
 • E. 80
178.   На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?
 • A. Лізосоми
 • B. Рибосоми
 • C. Мітохондрії
 • D. Апарат Гольджі
 • E. Гранулярна ендоплазматична сітка
179.   У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?
 • A. Нюхова та смакова
 • B. Шкірна та пропріоцептивна
 • C. Зорова
 • D. Слухова і зорова
 • E. Слухова
180.   У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
 • A. Термінація
 • B. Реплікація
 • C. Трансляція
 • D. Транскрипція
 • E. Активація амінокислот
181.   У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев’язати лікар для зупинки кровотечі?
 • A. Лицева артерія
 • B. Висхідна артерія глотки
 • C. Глибока артерія язика
 • D. Язикова артерія
 • E. Дорзальна артерія язика
182.   Хвора 48-ми років надійшла до клініки із скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з переважанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хворої?
 • A. Синдром Жільбера
 • B. Гемолітична
 • C. Механічна
 • D. Синдром Кріглера-Найяра
 • E. Паренхіматозна
183.   У хворого опікова хвороба ускладнилася ДВЗ-синдромом. Яку стадію ДВЗ-синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше ніж за 3 хвилини?
 • A. Термінальна
 • B. Гіперкоагуляції
 • C. Перехідна
 • D. Фібриноліз
 • E. Гіпокоагуляції
184.   У реакції пасивної гемаглютинації, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним Vi-діагностикумом, виявлені антитіла у розведенні сироватки обстежуваного до 1:80, що вище діагностичного титру. Такий результат свідчить про наступне:
 • A. Гостре захворювання на черевний тиф
 • B. Рецидив черевного тифу
 • C. Можливе носійство паличок черевного тифу
 • D. Реконвалесценції хворого на черевний тиф
 • E. Інкубаційний період черевного тифу
185.   Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого з’явилися набряки обличчя та повік, шлунково-кишкові розлади, різке підвищення температури, м’язовий біль. В аналізі крові різко виражена еозинофілія. Яким гельмінтом могла заразитися людина через свинину?
 • A. Трихінела
 • B. Анкілостома
 • C. Волосоголовець
 • D. Аскарида
 • E. Гострик
186.   У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія. Чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності?
 • A. Відновлення фільтрації в нефронах
 • B. Зменшенням альдостерону в плазмі
 • C. Збільшенням натрійуретичного фактора
 • D. Збільшенням об’єму циркулюючої крові
 • E. Зменшенням вазопресину в плазмі
187.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Амілорид
 • B. Фуросемід
 • C. Спіронолактон
 • D. Манітол
 • E. Клопамід
188.   Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений?
 • A. Кромолін-натрій
 • B. Еуфілін
 • C. Фенотерол
 • D. Сальбутамол
 • E. Ізадрин
189.   Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?
 • A. Легенева часточка
 • B. Середня частка
 • C. Сегмент легені
 • D. Верхня частка
 • E. Нижня частка
190.   Хвора 27-ми років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з’явився свербіж та печіння тіла, набряк губ та повік, свистячий кашель; став падати артеріальний тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції?
 • A. IgM та IgD
 • B. IgG та IgD
 • C. IgA та IgM
 • D. IgM та IgG
 • E. IgE та IgG
191.   Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку:
 • A. Низхідна колінна артерія
 • B. Глибока зовнішня соромітня артерія
 • C. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
 • D. Поверхнева надчеревна артерія
 • E. Глибока стегнова артерія
192.   У жінки, що тривалий час дотримувалася дієти з використанням очищеного рису, виявлений поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить до розвитку цього захворювання?
 • A. Тіамін
 • B. Піридоксин
 • C. Аскорбінова кислота
 • D. Рибофлавін
 • E. Фолієва кислота
193.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту і ентериту. Під час лабораторного дослідження встановлено діагноз: лямбліоз. Застосування якого препарату показане?
 • A. Еритроміцин
 • B. Метронідазол
 • C. Мономіцин
 • D. Хінгамін
 • E. Тетрациклін
194.   У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?
 • A. Інсулін
 • B. Тироксин
 • C. Глюкагон
 • D. Соматотропін
 • E. Кортизол
195.   У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту:
 • A. Гнійний
 • B. Виразковий
 • C. Фібринозний
 • D. Некротичний
 • E. Катаральний
196.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Асинхронний тетанус
 • B. Зубчастий тетанус
 • C. Контрактура м’яза
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Суцільний тетанус
197.   Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?
 • A. Імунокомплексна цитотоксичність
 • B. Клітинна цитотоксичність
 • C. Анафілаксія
 • D. Антитілозалежна цитотоксичність
 • E. Гранулематоз
198.   Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перелічених реакцій доцільно використати для цього?
 • A. Зв’язування комплементу
 • B. Гемоліз
 • C. Пасивна гемаглютинація
 • D. Бактеріоліз
 • E. Преципітація
199.   На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвіть тип судини:
 • A. Артерія
 • B. Вена м’язового типу
 • C. Гемокапіляр
 • D. Лімфокапіляр
 • E. Вена безм’язового типу
200.   Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин. На певному етапі лікування в нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Матеріальна кумуляція
 • C. Функціональна кумуляція
 • D. Звикання
 • E. Сенсибілізація
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 19 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 12.74ms.