Буклет 2007 року

1.   У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки наступних компонентів:
 • A. Жиророзчинні вітаміни
 • B. Жовчні пігменти
 • C. Іони натрію
 • D. Жовчні кислоти
 • E. Ліполітичні ферменти
2.   У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вірус гепатиту міг викликати спалах захворювань у цьому населеному пункті?
 • A. E
 • B. B
 • C. G
 • D. D
 • E. C
3.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
 • A. Вікова інволюція
 • B. Акцідентальна інволюція
 • C. Атрофія
 • D. Дистрофія
 • E. Гіпотрофія
4.   При декарбоксилуванні глутамату в ЦНС утворюється медіатор гальмування. Назвіть його:
 • A. Гістамін
 • B. ГАМК
 • C. Глутатіон
 • D. Серотонін
 • E. Аспарагін
5.   При дослідженні сироватки крові хворого виявлене підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації?
 • A. Руйнування генетичного апарату клітин
 • B. Руйнування клітин
 • C. Порушення ферментних систем клітин
 • D. Порушення міжклітинних взаємовідношень
 • E. Порушення функції енергозабезпечення клітин
6.   У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва. При цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
 • A. Зменшення частоти скорочень
 • B. Збільшення сили скорочень
 • C. Збільшення швидкості атріовентрикулярного проведення
 • D. Збільшення частоти та сили скорочень
 • E. Збільшення збудливості міокарда
7.   У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту:
 • A. Некротичний
 • B. Катаральний
 • C. Фібринозний
 • D. Виразковий
 • E. Гнійний
8.   Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіж, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов’язано?
 • A. Клітини сальних залоз
 • B. Клітини потових залоз
 • C. Епітеліоцити
 • D. Меланоцити
 • E. Адипоцити
9.   При нестачі вітаміну A у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція:
 • A. Гангліонарні нервові клітини
 • B. Біполярні нейрони
 • C. Колбочкові нейросенсорні клітини
 • D. Горизонтальні нейроцити
 • E. Паличкові нейросенсорні клітини
10.   При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?
 • A. Холерик
 • B. Флегматик
 • C. Сангвінік
 • D. -
 • E. Меланхолік
11.   Хворий 23-х років скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38 — 400C. Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 2,9•1012/л, лейк.- 4,4•109/л, тромб.-48 • 109/л, нейтрофіли сегментоядерні -17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічний висновок:
 • A. Гострий лімфобластний лейкоз
 • B. Гострий еритромієлоз
 • C. Хронічний мієлолейкоз
 • D. Недиференційований лейкоз
 • E. Гострий мієлобластний лейкоз
12.   На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?
 • A. Апарат Гольджі
 • B. Лізосоми
 • C. Мітохондрії
 • D. Гранулярна ендоплазматична сітка
 • E. Рибосоми
13.   У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків?
 • A. n.facialis
 • B. n.oculomotorius
 • C. n.trigeminus
 • D. n.abducens
 • E. n.trochlearis
14.   Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?
 • A. Дезамінування
 • B. Трансамінування
 • C. Мікросомальне окиснення
 • D. Утворення парних сполук
 • E. Декарбоксилювання
15.   При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та твердого піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш вірогідна причина даної патології?
 • A. Часткова моносомія
 • B. Нерозходження статевих хромосом
 • C. Трисомія 21-ої хромосоми
 • D. Трисомія 18-ої хромосоми
 • E. Трисомія 13-ої хромосоми
16.   В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялася в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення?
 • A. Визначення чутливості до антибіотиків
 • B. Мікроскопія
 • C. Біохімічна ідентифікація
 • D. Фаготипування
 • E. Серологічна ідентифікація
17.   На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвіть тип судини:
 • A. Артерія
 • B. Лімфокапіляр
 • C. Вена безм’язового типу
 • D. Вена м’язового типу
 • E. Гемокапіляр
18.   Жінка 30-ти років хворіє близько року, коли вперше з’явився біль у ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз - ревматоїдний артрит. Зміна якого компоненту в структурі білка сполучної тканини є однією з причин цього захворювання?
 • A. Колаген
 • B. Міозин
 • C. Овоальбумін
 • D. Муцин
 • E. Тропонін
19.   У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:
 • A. Середньої частини завитки
 • B. Спірального ганглія
 • C. Кохлеарних ядер
 • D. Чотиригорбикової структури
 • E. Латеральних колінчастих тіл
20.   Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин. На певному етапі лікування в нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?
 • A. Звикання
 • B. Тахіфілаксія
 • C. Функціональна кумуляція
 • D. Матеріальна кумуляція
 • E. Сенсибілізація
21.   Ліквідатора аварії на АЕС, який отримав опромінення, стало турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Де-нол
 • B. Аерон
 • C. Метоклопрамід
 • D. Резерпін
 • E. Атропін
22.   Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби:
 • A. Calymmatobacterium granulomatis
 • B. Leptospira interrogans
 • C. Bartonella bacilloformis
 • D. Borrelia dutlonii
 • E. Rickettsia mooseri
23.   При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін?
 • A. Збільшення ШЗЕ
 • B. Гіперкоагуляція
 • C. Зниження гематокритного показника
 • D. Зниження ШЗЕ
 • E. Збільшення гематокритного показника
24.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту і ентериту. Під час лабораторного дослідження встановлено діагноз: лямбліоз. Застосування якого препарату показане?
 • A. Хінгамін
 • B. Метронідазол
 • C. Еритроміцин
 • D. Тетрациклін
 • E. Мономіцин
25.   У жінки, що тривалий час дотримувалася дієти з використанням очищеного рису, виявлений поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить до розвитку цього захворювання?
 • A. Піридоксин
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіамін
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Фолієва кислота
26.   Людина зробила спокійних видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Дихальний об’єм
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Резервний об’єм видиху
 • D. Функціональна залишкова ємність легень
 • E. Залишковий об’єм
27.   Хвора 40-ка років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Cisterna cerebellomedullaris posterior
 • B. Spatium subarachnoideum
 • C. Spatium epidurale
 • D. Spatium subdurale
 • E. Cavum trigeminale
28.   У хворого 43-х років у шлунку погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунка порушена в даному випадку?
 • A. Головні екзокриноцити
 • B. Шиєчні мукоцити
 • C. Слизові клітини (мукоцити)
 • D. Ендокринні клітини
 • E. Парієтальні екзокриноцити
29.   На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
 • A. Примордіальний
 • B. Атретичний
 • C. Первинний
 • D. Вторинний
 • E. Зрілий
30.   У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене "тигрове серце". З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?
 • A. Жирова судинно-стромальна дистрофія
 • B. Гіаліново-краплинна дистрофія
 • C. Вуглеводна дистрофія
 • D. Жирова паренхіматозна дистрофія
 • E. Амілоїдоз
31.   Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. Церулоплазмін
 • B. Фібриноген
 • C. Альбумін
 • D. Глікозильований гемоглобін
 • E. С-реактивний білок
32.   При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?
 • A. Shigella
 • B. Salmonella
 • C. Esherichia
 • D. Citrobacter
 • E. Iersinia
33.   У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї?
 • A. Ніжки пучка Гіса
 • B. Синоатріальний вузол
 • C. Пучок Гіса
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Волокна Пуркін’є
34.   У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена. Спостерігаються катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове переродження печінки. Яке захворювання має місце?
 • A. Цукровий діабет
 • B. Галактоземія
 • C. Стероїдний діабет
 • D. Лактоземія
 • E. Фруктоземія
35.   Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому випадку?
 • A. Гіпоспадія
 • B. Парафімоз
 • C. Гермафродитизм
 • D. Епіспадія
 • E. Фімоз
36.   Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?
 • A. Післяінфарктний кардіосклероз
 • B. Тигрове серце
 • C. Міокардит
 • D. Дифузний кардіосклероз
 • E. Інфаркт міокарда
37.   Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлексу в цій ситуації?
 • A. Терморецептори гіпоталамуса
 • B. Барорецептори судин
 • C. Волюморецептори судин
 • D. Пропріорецептори працюючих м’язів
 • E. Хеморецептори судин
38.   У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?
 • A. Діазепам
 • B. Тирокальцитонін
 • C. Панангін
 • D. Дитилін
 • E. Но-шпа
39.   У чоловіка 43-х років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?
 • A. Нестача фолієвої кислоти
 • B. Нестача вітаміну B12
 • C. Підвищене руйнування еритроцитів
 • D. Зниження синтезу еритропоетинів
 • E. Нестача заліза
40.   У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?
 • A. Шкірна та пропріоцептивна
 • B. Слухова
 • C. Нюхова та смакова
 • D. Слухова і зорова
 • E. Зорова
41.   Після тижневого застосування нового косметичного засобу у жінки розвинулося запалення повік з гіперемією, інфільтрацією та болючістю. Алергічна реакція якого типу розвинулася у пацієнтки?
 • A. V
 • B. III
 • C. IV
 • D. I
 • E. II
42.   Хворий 50-ти років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?
 • A. Задня стінка правого і лівого шлуночків
 • B. Ліве передсердя
 • C. Правий передсердно-шлуночковий клапан
 • D. Передня стінка правого і лівого шлуночків
 • E. Праве передсердя
43.   При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням "півмісяців", некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Фокальний сегментарний склероз
 • B. Підгострий гломерулонефрит
 • C. Гострий гломерулонефрит
 • D. Хронічний гломерулонефрит
 • E. Мембранозна нефропатія
44.   У хворого спостерігається порушення зору - гемералопія ("куряча сліпота"). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір?
 • A. Вікасол
 • B. Токоферолу ацетат
 • C. Ретинолу ацетат
 • D. Піридоксин
 • E. Тіаміну хлорид
45.   У новонародженої дитини з пілоростенозом часте блювання, що супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, інколи судомами. Яка форма порушення кислотно-основного стану розвинулася в хворого?
 • A. Видільний ацидоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Метаболічний ацидоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Газовий ацидоз
46.   У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане?
 • A. Триптофан
 • B. Тирозин
 • C. Холестерин
 • D. Галактоза
 • E. Метіонін
47.   Хворий відзначає частi проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Незбалансована дієта
 • B. Обтурація жовчних шляхів
 • C. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • D. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази
 • E. Недостатність панкреатичної ліпази
48.   Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої?
 • A. Тканинна
 • B. Змішана
 • C. Циркуляторна
 • D. Дихальна
 • E. Гемічна
49.   У хворого на цукровий діабет з’явився різкий біль у правій стопі. Об’єктивно: великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого?
 • A. Пролежень
 • B. Інфаркт
 • C. Секвестр
 • D. Іангрена суха
 • E. Гангрена волога
50.   У результаті виснажуючої м’язової праці у робочого значно зменшилася буферна ємність крові. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?
 • A. Піруват
 • B. Лактат
 • C. -
 • D. 1,3-бісфосфогліцерат
 • E. 3-фосфогліцерат
51.   У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з пєрєлічєних речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?
 • A. Креатинін
 • B. Амінокислоти
 • C. Амонійні солі
 • D. Гіпурова кислота
 • E. Сечова кислота
52.   Ьольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Шлуночок
 • B. Передсердя
 • C. Синоатріальний вузол
 • D. Пучок Гіса
 • E. Атріовентрикулярний вузол
53.   Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?
 • A. Трихоепітеліома
 • B. Базаліома
 • C. Епідермальний рак
 • D. Сирінгоаденома
 • E. Гідраденома
54.   Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: післяінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилятація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладенькою поверхнею, на розрізі повнокровна, з темно-червоними крапками на буруватому фоні тканини. Гістологічно: повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів - гепатоцити у стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
 • A. Несправжньомускатна печінка
 • B. Цироз печінки
 • C. Амілоїдоз
 • D. Стеатоз печінки
 • E. Мускатна печінка
55.   У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку?
 • A. Уповільнення руйнування лейкоцитів
 • B. Перерозподіл лейкоцитів у організмі
 • C. Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
56.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Кумуляція
 • B. Сумація
 • C. Потенціювання
 • D. Толерантність
 • E. Лікарська залежність
57.   Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку:
 • A. Низхідна колінна артерія
 • B. Глибока зовнішня соромітня артерія
 • C. Глибока стегнова артерія
 • D. Поверхнева надчеревна артерія
 • E. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
58.   У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія. Чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності?
 • A. Зменшенням альдостерону в плазмі
 • B. Відновлення фільтрації в нефронах
 • C. Збільшенням об’єму циркулюючої крові
 • D. Зменшенням вазопресину в плазмі
 • E. Збільшенням натрійуретичного фактора
59.   У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кролика на боці денервації на 1,50C вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?
 • A. Фізіологічна артеріальна гіперемія
 • B. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
 • C. Реактивна артеріальна гіперемія
 • D. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • E. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами
60.   Під час огляду хворого відзначаються різке звуження зіниць, сонливість, рідке дихання за типом Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спинномозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?
 • A. Кофеїн
 • B. Атропін
 • C. Барбітал
 • D. Морфін
 • E. Фосфакол
61.   У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?
 • A. Триголовий м’яз стегна
 • B. Чотирьохголовий м’яз стегна
 • C. Двоголовий м’яз стегна
 • D. Півсухожилковий м’яз
 • E. Напівперетинчастий м’яз
62.   Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
 • A. З міжклітинної рідини до капілярів
 • B. З капілярів до міжклітинної рідини
 • C. З клітин до міжклітинної рідини
 • D. З міжклітинної рідини до клітин
 • E. Змін руху води не буде
63.   У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев’язати лікар для зупинки кровотечі?
 • A. Висхідна артерія глотки
 • B. Глибока артерія язика
 • C. Лицева артерія
 • D. Дорзальна артерія язика
 • E. Язикова артерія
64.   У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?
 • A. Фізичне навантаження
 • B. Перехід від сну до бадьорості
 • C. Розумова праця
 • D. Прийом їжі
 • E. Підвищення зовнішньої температури
65.   Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?
 • A. Агранулоцитоз
 • B. Лейкопенія
 • C. Нейтрофільний лейкоцитоз
 • D. Лімфоцитоз
 • E. Лейкемія
66.   У чоловіка 36-ти років черепно-мозкова травма. Об’єктивно: дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку?
 • A. Пероральний
 • B. Підшкірний
 • C. Ректальний
 • D. Внутрішньовенний
 • E. Інгаляційний
67.   У чоловіка з’явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?
 • A. Поверхневі повздовжні
 • B. Загальні повздовжні
 • C. Глибокі пахвинні
 • D. Поверхневі пахвинні
 • E. Внутрішні повздовжні
68.   У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок заміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?
 • A. Генна мутація
 • B. Кросинговер
 • C. Трансдукція
 • D. Геномні мутації
 • E. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації
69.   Під час розтину трупа чоловіка, що страждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, у правій плевральній порожнині містилося 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині:
 • A. Флегмона
 • B. Фібринозне запалення
 • C. Хронічний абсцес
 • D. Емпієма
 • E. Гострий абсцес
70.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Опсонофагоцитарна
 • B. Зв’язування комплементу
 • C. Нейтралізації
 • D. Преципітації
 • E. Подвійної імунної дифузії
71.   Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції та припинення наркозу самостійне дихання не відновилося. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. N-ацетилтрансфераза
 • B. Псевдохолінестераза
 • C. Карбангідраза
 • D. K — Na-АТФ-аза
 • E. Сукцинатдегідрогеназа
72.   У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?
 • A. Escherihia coli
 • B. Proteus mirabilis
 • C. Salmonella enteritidis
 • D. Klebsiella pneumoniae
 • E. Pseudomonas aeruginosa
73.   У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?
 • A. Печінка та нирки
 • B. Нирки та надниркові залози
 • C. Сполучна тканина
 • D. Серцевий м’яз
 • E. Скелетні м’язи
74.   Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки постраждала?
 • A. M.flexor digitorum longus
 • B. M.peroneus longus
 • C. M.tibialis anterior
 • D. M.peroneus brevis
 • E. M.flexor hallucis longus
75.   Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з дiагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа?
 • A. V.v.tympanicae
 • B. V.facialis
 • C. V.v.labyrinthi
 • D. V.v.auriculares
 • E. V.emissariae mastoideae
76.   У померлого 58-ми років на розтині: мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волоконець еозінофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найвірогідніше це:
 • A. Фібринозне запалення
 • B. Гіаліноз
 • C. Амілоїдоз
 • D. Мукоїдне набухання
 • E. Фібриноїдне набухання
77.   Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?
 • A. Орбіта
 • B. Барабанна порожнина
 • C. Підапоневротичний скроневий простір
 • D. Лобова пазуха
 • E. Міжкрилоподібний простір
78.   У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
 • A. K
 • B. PP
 • C. C
 • D. В12
 • E. D3
79.   У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст?
 • A. Форсований видих
 • B. Форсований вдих
 • C. Спокійний вдих
 • D. -
 • E. Спокійний видих
80.   У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?
 • A. Парапротеїнемія
 • B. Абсолютна гіпопротеїнемія
 • C. Відносна гіперпротеїнемія
 • D. Диспротеїнемія
 • E. Абсолютна гіпепротеїнемія
81.   При запаленні ока у хворого відмічалося накопичення мутної рідини з високим вмістом білку на дні передньої камери, яке отримало назву - гіпопіон. Який процес лежить в основі зазначених змін?
 • A. Первинна альтерація
 • B. -
 • C. Порушення мікроциркуляції
 • D. Проліферація
 • E. Вторинна альтерація
82.   У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ при екстрасистолічному скороченні відсутній зубець P, комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?
 • A. Передсердно-шлуночкові
 • B. Передсердні
 • C. Синусні
 • D. -
 • E. Шлуночкові
83.   У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?
 • A. Вітамін K
 • B. Тіамін
 • C. Вітамін A
 • D. Вітамін C
 • E. Вітамін E
84.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини, у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?
 • A. Аденокарцинома
 • B. Міхуровий занос
 • C. Хоріонепітеліома
 • D. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • E. Фіброміома
85.   При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?
 • A. Кісткова манжетка
 • B. Метафізарна пластинка
 • C. Остеон
 • D. Шар внутрішніх генеральних пластинок
 • E. Кісткова пластинка
86.   У піддослідного щура з паралічем кінцівки спостерігається зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м’язового тонусу, при цьому зберігається здатність м’язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму. Який тип паралічу відзначається у тварини?
 • A. В’ялий центральний
 • B. Спастичний центральний
 • C. Спастичний периферичний
 • D. В’ялий периферичний
 • E. Екстрапірамідний
87.   У реакції пасивної гемаглютинації, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним Vi-діагностикумом, виявлені антитіла у розведенні сироватки обстежуваного до 1:80, що вище діагностичного титру. Такий результат свідчить про наступне:
 • A. Можливе носійство паличок черевного тифу
 • B. Реконвалесценції хворого на черевний тиф
 • C. Рецидив черевного тифу
 • D. Гостре захворювання на черевний тиф
 • E. Інкубаційний період черевного тифу
88.   Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?
 • A. Гіпоглобулінемія
 • B. Парапротеїнемія
 • C. Гіпопротеїнемія
 • D. Протеїнурія
 • E. Гіперальбумінемія
89.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?
 • A. Потенціал дії
 • B. Локальна відповідь
 • C. Гіперполяризація
 • D. Змін не буде
 • E. Деполяризація
90.   У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?
 • A. Шишкоподібна залоза
 • B. Тимус
 • C. Прищитоподібні залози
 • D. Гіпофіз
 • E. Кора наднирників
91.   У хворого через 12 годин після гострого нападу загруднинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення:
 • A. Нецукровий діабет
 • B. Вірусний гепатит
 • C. Колагеноз
 • D. Інфаркт міокарда
 • E. Цукровий діабет
92.   Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?
 • A. Мілдронат
 • B. Дофамін
 • C. Аміодарон
 • D. Добутамін
 • E. Дигоксин
93.   З метою встановлення токсигенно-ті виділених від пацієнтів збудників дифтерії, культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?
 • A. Реакція преципітації в гелі
 • B. Реакція аглютинації
 • C. Реакція опсонізації
 • D. Реакція кільцепреципітації
 • E. Реакція Кумбса
94.   Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишечнику:
 • A. Хіломікронів
 • B. Фосфоліпідів
 • C. Жовчних кислот
 • D. Жирних кислот
 • E. Тригліцеридів
95.   У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках?
 • A. III
 • B. V
 • C. II
 • D. IV
 • E. VI
96.   На судово-медичній експертизі знаходиться тіло чоловіка 58-ми років, який тривалий час зловживав алкоголем. Помер вдома. Макроскопічно: права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору, однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими нашаруваннями. Мікроскопічно - порожнини альвеол містять нитки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання:
 • A. Інтерстиційна пневмонія
 • B. Казеозна пневмонія
 • C. Крупозна пневмонія
 • D. Вогнищева пневмонія
 • E. Первинний туберкульоз легень
97.   До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?
 • A. Тестостерон
 • B. Естроген
 • C. Прогестерон
 • D. Соматотропін
 • E. Кортизол
98.   У хворого для обробки опікової поверхні шкіри було використано препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що відщеплюється у присутності органічних речовин. Який лікарський засіб був використаний?
 • A. Натрію гідрокарбонат
 • B. Калію перманганат
 • C. Фурацилін
 • D. Кислота борна
 • E. Хлоргексидин
99.   У дитини з підозрою на дифтерію з зіву виділена чиста культура мікроорганізмів та вивчені їх морфологічні, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудників дифтерії. Яке дослідження необхідно ще провести для видачі висновку про те, що виділена патогенна дифтерійна паличка?
 • A. Визначення протеолітичних властивостей
 • B. Визначення уреазної активності
 • C. Визначення властивосгі розщеплювати крохмаль
 • D. Визначення цистиназної активносгі
 • E. Визначення токсигенних властивостей
100.   РНК, що містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього явища лежить:
 • A. Репресія оперона
 • B. Зворотня трансляція
 • C. Дерепресія оперона
 • D. Конваріантна реплікація
 • E. Зворотня транскрипція
101.   Для підвищення спортивних результатів чоловіку рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?
 • A. Синтез ліпідів
 • B. Синтез кетонових тіл
 • C. Синтез стероїдних гормонів
 • D. Тканинне дихання
 • E. Транспорт жирних кислот до міто-хондрій
102.   У дитини на слизовій оболонці щік та на язиці виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампозитивні овальнi дріжджоподі-6ні клітини. Які це збудники?
 • A. Гриби роду Кандіда
 • B. Фузобактерії
 • C. Актиноміцети
 • D. Дифтерійна паличка
 • E. Стафілококи
103.   При обстеженні молодого чоловіка у центрі по боротьбі зі СНІДом отримано позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров’я відсутні. Про що може свідчити результат ІФА?
 • A. Про перенесене захворювання на СНІД
 • B. Про інфікування ВГВ
 • C. Про персистенцію ВГВ
 • D. Про захворювання на СНІД
 • E. Про інфікування ВІЛ
104.   У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту мають місце блювання, втрата свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало патологічний стан хворого?
 • A. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • B. Пригнічення ферментів трансаміну-вання
 • C. Активація декарбоксилування амінокислот
 • D. Порушення знешкодження аміаку в печінці
 • E. Посилення гниття білків у кишечнику
105.   У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах. При якому з перелічених захворювань має місце це порушення?
 • A. Подагра
 • B. Хвороба Тея-Сакса
 • C. Фенілкетонурія
 • D. Хвороба Вільсона-Коновалова
 • E. Галактоземія
106.   До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?
 • A. Дитилін
 • B. Пипекуроній бромід
 • C. Діазепам
 • D. Меліктин
 • E. Тубокурарина хлорид
107.   При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відзначався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулася в хворого?
 • A. Апостематозна
 • B. Гангренозна
 • C. Флегмонозно-виразкова
 • D. Флегмонозна
 • E. Поверхнева
108.   У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?
 • A. Кортизол
 • B. Тироксин
 • C. Інсулін
 • D. Глюкагон
 • E. Соматотропін
109.   Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого з’явилися набряки обличчя та повік, шлунково-кишкові розлади, різке підвищення температури, м’язовий біль. В аналізі крові різко виражена еозинофілія. Яким гельмінтом могла заразитися людина через свинину?
 • A. Трихінела
 • B. Аскарида
 • C. Анкілостома
 • D. Гострик
 • E. Волосоголовець
110.   У дитини 9-ти місяців спостерігається запізніле прорізування зубів, порушення порядку прорізування. Конфігурація верхньої щелепи - у горизонтальному напрямку ("високе піднебіння"); мікроскопічно - у зубах нерівномірна мінералізація емалі, зморщені емалеві призми, деякі з них вакуолізовані. Розширення зони предентину; зустрічаються поодинокі дентиклі. Яке захворювання у дитини?
 • A. Гіпервітаміноз D
 • B. Ранній рахіт
 • C. Пізній рахіт
 • D. Остеомаляція
 • E. Подагра
111.   Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?
 • A. Верхня частка
 • B. Середня частка
 • C. Сегмент легені
 • D. Нижня частка
 • E. Легенева часточка
112.   Під час катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:
 • A. ДОФА
 • B. Норадреналін
 • C. Серотонін
 • D. Дофамін
 • E. Гістамін
113.   В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?
 • A. Проба Бюрне
 • B. Проба Шика
 • C. Проба з антраксином
 • D. Нашкірна проба з тулярином
 • E. Проба Манту
114.   Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. Встановлено діагноз: ентеробіоз. Для уточнення діагнозу слід провести:
 • A. Біопсія м’язової тканини
 • B. Імунодіагностика
 • C. Аналіз дуоденального вмісту
 • D. Зіскоб з періанальних складок
 • E. Рентгеноскопічне дослідження
115.   У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?
 • A. Вітаміни PP, H
 • B. Олеїнова кислота
 • C. Лінолева кислота, вітаміни A, D, E, K
 • D. Пальмітинова кислота
 • E. Мінеральні солі
116.   У пункційному біоптаті печінки виявлена дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз:
 • A. Гострий гепатит
 • B. Хронічний гепатоз
 • C. Хронічний гепатит
 • D. Цироз печінки
 • E. Прогресуючий масивний некроз печінки
117.   Хвора 48-ми років надійшла до клініки із скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з переважанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хворої?
 • A. Механічна
 • B. Гемолітична
 • C. Синдром Жільбера
 • D. Синдром Кріглера-Найяра
 • E. Паренхіматозна
118.   Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацетилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Вкажіть назву цієї речовини:
 • A. Анаприлін
 • B. Атропін
 • C. Сальбутамол
 • D. Прозерин
 • E. Адреналін
119.   У групи альпіністів на висоті 3000 метрів було зроблено аналіз крові. Виявлене зниження HCO3 до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л). Який механізм зниження HCO3 крові?
 • A. Гіповентиляція
 • B. Зниження амоніогенезу
 • C. Гіпервентиляція
 • D. Зниження реабсорбції бікарбонатів у нирках
 • E. Посилення ацидогенезу
120.   Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Суцільний тетанус
 • B. Зубчастий тетанус
 • C. Серія поодиноких скорочень
 • D. Контрактура м’яза
 • E. Асинхронний тетанус
121.   Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв, PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?
 • A. Миготлива аритмія
 • B. Атріовентрикулярна блокада
 • C. Екстрасистолія
 • D. Синоатріальна блокада
 • E. Синусова брадикардія
122.   Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
 • A. Апарат Гольджі
 • B. Гладенька ЕПС
 • C. Лізосоми
 • D. Клітинний центр
 • E. Рибосоми
123.   Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії - головний біль, втомлюваність, мерехтіння "мушок" перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії?
 • A. Гальмування синтезу дихальних ферментів
 • B. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання
 • C. Конкурентне гальмування дихальних ферментів
 • D. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів
 • E. Посилення синтезу дихальних ферментів
124.   За даними ВООЗ на малярію щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:
 • A. Кулізета
 • B. Аедес
 • C. Анофелес
 • D. Мансоніа
 • E. Кулекс
125.   Хвора 27-ми років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з’явився свербіж та печіння тіла, набряк губ та повік, свистячий кашель; став падати артеріальний тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції?
 • A. IgM та IgD
 • B. IgG та IgD
 • C. IgE та IgG
 • D. IgM та IgG
 • E. IgA та IgM
126.   Жінка 55-ти років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкіри. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, лейк.- 6,0•109/л, ретикулоцити -1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?
 • A. Апластична
 • B. В12-фолієводефіцитна
 • C. Залізодефіцитна
 • D. Хронічна постгеморагічна
 • E. Гемолітична
127.   У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
 • A. Епіспадія
 • B. Монорхізм
 • C. Гермафродитизм
 • D. Крипторхізм
 • E. Гіпоспадія
128.   У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
 • A. Клопамід
 • B. Спіронолактон
 • C. Манітол
 • D. Амілорид
 • E. Фуросемід
129.   У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, виник тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покривів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?
 • A. Нервово-м’язовий
 • B. Центральний
 • C. Торако-діафрагмальний
 • D. Обструктивний
 • E. Рестриктивний
130.   Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?
 • A. Альдостерон
 • B. Катехоламіни
 • C. Глюкокортикоїди
 • D. АКТГ
 • E. Тиреоїдні гормони
131.   У хворого опікова хвороба ускладнилася ДВЗ-синдромом. Яку стадію ДВЗ-синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше ніж за 3 хвилини?
 • A. Гіпокоагуляції
 • B. Перехідна
 • C. Гіперкоагуляції
 • D. Термінальна
 • E. Фібриноліз
132.   До навчального закладу вступив юнак 16-ти років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?
 • A. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу
 • B. Повторити реакцію через 1 місяць
 • C. Провести серодiагностику туберкульозу
 • D. Зробити щеплення БЦЖ
 • E. Провести прискорену дiагностику туберкульозу методом Прайса
133.   У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?
 • A. Зниження судинного тонусу
 • B. Зниження діастолічного притоку до серця
 • C. Збільшення периферичного опору судин
 • D. Депонування крові в органах
 • E. Зниження насосної функції серця
134.   Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перелічених реакцій доцільно використати для цього?
 • A. Преципітація
 • B. Гемоліз
 • C. Зв’язування комплементу
 • D. Бактеріоліз
 • E. Пасивна гемаглютинація
135.   У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву?
 • A. Брадикінін
 • B. Гістамін
 • C. Серотонін
 • D. Лейкотрієни
 • E. Інтерлейкін-I
136.   У хворого, що страждає на серцеву недостатність, спостерігаються збільшення печінки, набряки нижніх кінцівок, асцит. Який механізм є провідним в утворенні даного набряку?
 • A. -
 • B. Гідродинамічний
 • C. Мембраногенний
 • D. Колоїдно-осмотичний
 • E. Лімфогенний
137.   У хірурга після проведення тривалої операції підвищився артеріальний тиск до 140/110 мм рт.ст. Які зміни гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?
 • A. Активація калікреїн-кінінової системи
 • B. Гальмування симпатоадреналової системи
 • C. Активація утворення і виділення альдостерону
 • D. Активація ренін-ангіотензинової системи
 • E. Активація симпатоадреналової системи
138.   На аутопсії померлого від грипу чоловіка відзначено, що серце дещо збільшене у розмірах, пастозно, на розрізі міокард тьмяний, з крапом. Мікроскопічно: у міокарді на всьому протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофагально-лімфоцитарною інфільтрацією, судини повнокровні; периваскулярно - петехіальні крововиливи. Який вид міокардиту розвинувся в даному випадку?
 • A. Проміжний проліферативний
 • B. Гранулематозний
 • C. Гнійний
 • D. Серозний дифузний
 • E. Серозний вогнищевий
139.   Дитина квола, апатична. Печінка збільшена, при її біопсії виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина зниженої концентрації глюкози у крові цієї хворої?
 • A. Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази у печінці
 • B. Понижена (відсутня) активність гексокінази у печінці
 • C. Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази
 • D. Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази у печінці
 • E. Підвищена активність глікогенсинтетази у печінці
140.   При тривалому використанні препарату в хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну в крові. Укажіть цей препарат:
 • A. Гіпотіазид
 • B. Дигоксин
 • C. Преднізолон
 • D. Індометацин
 • E. Резерпін
141.   При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит?
 • A. Шлуночок
 • B. Волокна Пуркін’є
 • C. Сино-атріальний вузол
 • D. Атріовентрикулярний вузол
 • E. Пучок Пса
142.   До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову приналежність збудника?
 • A. Алергічний
 • B. РІА
 • C. Серологічний
 • D. Бактеріологічний
 • E. Бактеріоскопічний
143.   Хворий скаржиться на біль у ділянці печінки. При дослідженні жовчі, отриманої під час дуоденального зондування, виявлені жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів, на кінці одного полюсу знаходиться кришечка. Розміри цих яєць найменші серед яєць усіх гельмінтів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Теніоз
 • B. Теніарінхоз
 • C. Дифілоботріоз
 • D. Опісторхоз
 • E. Ехінококоз
144.   На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин:
 • A. Юкстагломерулярні
 • B. Мезангіальні
 • C. Юкставаскулярні
 • D. Гладеньком’язові
 • E. Інтерстиційні
145.   У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?
 • A. Верхній сідничний
 • B. Нижній сідничний
 • C. Великий малогомілковий
 • D. Стегновий
 • E. Затульний
146.   Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-ти річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну K. Вкажіть, які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?
 • A. Карбоксилювання глутамінової кислоти
 • B. Частковий протеоліз
 • C. Фосфорилювання радикалів серину
 • D. Полімеризація
 • E. Глікозилювання
147.   У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
 • A. Транскрипція
 • B. Трансляція
 • C. Реплікація
 • D. Активація амінокислот
 • E. Термінація
148.   Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем, протягом тижня. У якій сполуці можна виявити мітку?
 • A. Арахідонова кислота
 • B. Метіонін
 • C. Холін
 • D. Пальмітинова кислота
 • E. Вітамін A
149.   У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу?
 • A. Реабсорбція глюкози
 • B. Гліколіз
 • C. Глікогеноліз
 • D. Транспорт глюкози в клітину
 • E. Глюконеогенез
150.   У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Яка патологія має місце?
 • A. Гломерулонефрит
 • B. Пієлонефрит
 • C. Уремічна кома
 • D. Хронічна ниркова недостатність
 • E. Гостра ниркова недостатність
151.   Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?
 • A. Імунодепресивна
 • B. Антитоксична
 • C. Протизапальна
 • D. Антиалергічна
 • E. Протишокова
152.   Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
 • A. Чорна речовина
 • B. Чотиригорбкова структура
 • C. Медіальні ядра ретикулярної формації
 • D. Червоні ядра
 • E. Вестибулярні ядра
153.   Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка наддається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
 • A. Лівий мезентеріальний синус
 • B. Правий мезентеріальний синус
 • C. Сальникова сумка
 • D. Печінкова сумка
 • E. Передшлункова сумка
154.   При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвірогідніше пошкоджене?
 • A. Ligamentum gastrocolicum
 • B. Ligamentum hepatoduoduodenale
 • C. Ligamentum hepatogastricum
 • D. Ligamentum triangulare sinistrum
 • E. Ligamentum hepatorenale
155.   Хворий на гіпертонічну хворобу II стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час артеріальний тиск знизився, але хворий став скаржитися на в’ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з’явився біль у шлунку. Було діагностовано виразкову хворобу. Який гіпотензивний препарат приймав хворий?
 • A. Дибазол
 • B. Верапаміл
 • C. Фуросемід
 • D. Резерпін
 • E. Каптоприл
156.   Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140C, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
 • A. Теплопроведення
 • B. Теплорадіація
 • C. Конвекція
 • D. Перспірація
 • E. Випаровування
157.   До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу:
 • A. Гемоглобіну
 • B. Глобулінів
 • C. Ліпопротеїнів
 • D. Альбумінів
 • E. Ілікопротеїнів
158.   У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
 • A. Lamblia intestinalis
 • B. Trichomonas hominis
 • C. Trypanosoma gambiense
 • D. Trichomonas buccalis
 • E. Trichomonas vaginalis
159.   У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?
 • A. Паратгормон
 • B. Альдостерон
 • C. Вазопресин
 • D. Кортизол
 • E. Натрійуретичний
160.   У підлітка внаслідок радіоактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливо завдяки діяльності залози:
 • A. Тимус
 • B. Підшлункова
 • C. Щитоподібна
 • D. Наднирники
 • E. Печінка
161.   У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
 • A. М’язи середнього вуха
 • B. Основна мембрана завитки біля овального віконця
 • C. Барабанна перетинка
 • D. Євстахієва труба
 • E. Основна мембрана завитки біля гелікотреми
162.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Контрактура м’яза
 • B. Зубчастий тетанус
 • C. Суцільний тетанус
 • D. Серія поодиноких скорочень
 • E. Асинхронний тетанус
163.   До клініки госпіталізована дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:
 • A. Синтезу актину та міозину
 • B. Субстратного фосфорилювання
 • C. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях
 • D. Утилізації молочної кислоти
 • E. Транспорту жирних кислот до міто-хондрій
164.   Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?
 • A. Ізоніазид
 • B. Етоксид
 • C. Сульфален
 • D. Циклосерін
 • E. Етіонамід
165.   Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?
 • A. Клітинна цитотоксичність
 • B. Анафілаксія
 • C. Антитілозалежна цитотоксичність
 • D. Імунокомплексна цитотоксичність
 • E. Гранулематоз
166.   При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:
 • A. Біогенні аміни
 • B. Простагландини
 • C. Тироксин
 • D. Соматомедини
 • E. Інсуліноподібні фактори росту
167.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років, у ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено округлий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Казеозна пневмонія
 • B. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • C. Туберкулома
 • D. Гострий кавернозний туберкульоз
 • E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
168.   До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада M-холінорецепторів
 • B. Активація α-адренорецепторів
 • C. Активація серотонінових рецепторів
 • D. Активація β-адренорецепторів
 • E. Активація дофамінових рецепторів
169.   З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?
 • A. Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • B. Синтез пуринових та піримідинових основ
 • C. Синтез білку
 • D. Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот
 • E. Дезамінування пуринових нуклеотидів
170.   На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?
 • A. Сифіліс
 • B. Туберкульоз
 • C. Виразково-некротична ангіна Венсана
 • D. Дифтерія зіву
 • E. Актиномікоз
171.   У хворого 35-ти років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами, виникли сильна м’язова і серцева слабкість, блювання, діарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:
 • A. Натрію
 • B. Хлору
 • C. Калію
 • D. Кальцію
 • E. Фосфатів
172.   У жінки 22-х років виявлєні збіль-шєні лімфатичні вузли. Гістологічно: у лімфатичному вузлі наявні лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казе-озного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Метастаз рака легень
 • B. Лімфосаркома
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Хронічний лейкоз
 • E. Гострий лейкоз
173.   В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?
 • A. Ліпоцити
 • B. Макрофаги
 • C. Перицити
 • D. Фібробласти
 • E. Пігментні клітини
174.   У шахтаря виявлено фіброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним?
 • A. Звуження верхніх дихальних шляхів
 • B. Обмеження дихальної поверхні легень
 • C. Спазм бронхів
 • D. Порушення нервової регуляції дихання
 • E. Обмеження рухомості грудної клітки
175.   У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серцевих скорочень, потовиділення, з’явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов’язано?
 • A. Вестибулярні отолітові
 • B. Вестибулярні ампулярні
 • C. Пропріоцептори
 • D. Слухові
 • E. Зорові
176.   При алергічному дерматиті лікар призначив хворому в складі комплексної терапії Яі-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат:
 • A. Лоратадин
 • B. Гідрокортизон
 • C. Преднізолон
 • D. Адреналін
 • E. Кромолін-натрій
177.   У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?
 • A. Середня мозкова артерія
 • B. Задня мозкова артерія
 • C. Передня мозкова артерія
 • D. Передня сполучна артерія
 • E. Основна артерія
178.   Експериментальній тварині, після попередньої сенсибілізації, підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриноїдного набухання і некрозу. Яка імунологічна реакція має місце?
 • A. Гіперчутливість негайного типу
 • B. Реакція трансплантаційного імунітету
 • C. Гіперчутливість сповільненого типу
 • D. Нормергічна реакція
 • E. Гранульоматоз
179.   При розтині тіла померлого 56-ти років у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Геморагічний інсульт
 • B. Ішемічний інсульт
 • C. Абсцес мозку
 • D. Крововилив
 • E. Набряк мозку
180.   Амоніак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні амоніаку в тканинах мозку?
 • A. Гістидин
 • B. Пролін
 • C. Глутамінова кислота
 • D. Аланін
 • E. Лізин
181.   У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?
 • A. Гіпокаліємія
 • B. Гіперкаліємія
 • C. Гіпонатріємія
 • D. Дегідратація організму
 • E. Гіпернатріємія
182.   Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?
 • A. Підтримуючі клітини
 • B. Клітини Сертолі
 • C. Клітини Лейдіга
 • D. Сперматозоїди
 • E. Сустентоцити
183.   У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:
 • A. Латеральний спинокортикальний
 • B. Задній спиномозочковий
 • C. Спиноталамічні
 • D. Медіальний спинокортикальний
 • E. Передній спиномозочковий
184.   У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
 • A. Стане більш рідким
 • B. Суттєво не зміниться
 • C. Зупиниться
 • D. Стане більш частим
 • E. Стане більш глибоким
185.   У хворого після видалення зуба з’явився стійкий біль за грудниною. Після сублінгвального вживання антиангінального засобу біль за грудниною зник, але хворий поскаржився на головний біль та запаморочення. Для якого препарату притаманні ці властивості?
 • A. Валідол
 • B. Анаприлін
 • C. Верапаміл
 • D. Метопролол
 • E. Нітрогліцерин
186.   У жінки з III (Б), Rh- групою крові народилась дитина з II (A) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АБо та резус-належність можливі у батька?
 • A. III (Б), Rh+
 • B. I (O), Rh-
 • C. II (A), Rh+
 • D. I (O), Rh+
 • E. II (A), Rh-
187.   При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об’єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об’єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину у людини?
 • A. 60
 • B. 70
 • C. 50
 • D. 90
 • E. 80
188.   У чоловіка 63-х років захворювання почалось гостро з явищ гострого трахеїту і бронхіту, до яких приєдналася бронхопневмонія. На 10-ту добу хворий помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині виявлений фібринозно-геморагічний ларинготра-хеобронхіт; легені збільшені в об’ємі, на розрізі мають "пістрявий"вигляд за рахунок чергування ділянок бронхопневмонії, крововиливів у легеневу паренхіму, гострих абсцесів і ателектазів. У внутрішніх органах - дисциркуляторні та дистрофічні зміни. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Парагрип
 • B. Аденовірусна інфекція
 • C. Грип середньої важкості
 • D. Респіраторно-синцитіальна інфекція
 • E. Грип, важка форма
189.   У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:
 • A. Вазопресин
 • B. Альдостерон
 • C. Адренокортикотропін
 • D. Натрійуретичний
 • E. Кортизол
190.   У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлені тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?
 • A. Дерматотропні лейшманії
 • B. Трипаносоми
 • C. Малярійні плазмодії
 • D. Токсоплазми
 • E. Вісцеротропні лейшманії
191.   У жінки 39-ти років під час операції були видалені збільшена у розмірах маткова труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш вірогідний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?
 • A. Трубна вагітність
 • B. Хоріонкарцинома
 • C. Літопедіон
 • D. Плацентарний поліп
 • E. "Паперовий" плід
192.   У мужчини 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення?
 • A. Група крові
 • B. Родовід
 • C. Лейкоцитарна формула
 • D. Каріотип
 • E. Сперматогенез
193.   Хлопчик 7-ми років. Об’єктивно: на гіперемованому фоні шкіри дрібно-крапчастий яскраво-рожевий висип на лобі, шиї, внизу живота, підколінних ямках; носогубний трикутник блідий. В ротоглотці - відмежована яскраво-червона гіперемія; мигдалики набряклі, пухкі, в лакунах є гній, язик малиновий. Шийні лімфовузли збільшені, щільні, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Дифтерія
 • B. Інфекційний мононуклеоз
 • C. Кашлюк
 • D. Краснуха
 • E. Скарлатина
194.   До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений?
 • A. Триголовий м’яз гомілки
 • B. Довгий розгинач пальців
 • C. Довгий малогомілковий
 • D. Передній великогомілковий
 • E. Короткий малогомілковий
195.   У 60-ти річного пацієнта була виявлена гіперглікемія та глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?
 • A. Окситоцин
 • B. Глібенкламід
 • C. Корглікон
 • D. Панкреатин
 • E. Фуросемід
196.   Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові -20,1 ммоль/л (у нормі - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечі - 3,5% (у нормі - 0). Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Гостре алкогольне отруєння
 • B. Гіпоглікемічна кома
 • C. Гостра серцева недостатність
 • D. Гіперглікемічна кома
 • E. Анафілактичний шок
197.   Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений?
 • A. Фенотерол
 • B. Сальбутамол
 • C. Кромолін-натрій
 • D. Ізадрин
 • E. Еуфілін
198.   У хворого важка післяопераційна псевдомонадна інфекція. Який з перелічених антибіотиків показаний хворому?
 • A. Амікацину сульфат
 • B. Еритроміцин
 • C. Цефазолін
 • D. Бензилпеніцилін
 • E. Доксициклін
199.   У дитини 2-х років після грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?
 • A. Через canalis caroticus
 • B. Через слухову трубу
 • C. Через foramen jugularis
 • D. Через canalis nasolacrimalis
 • E. Через atrium mastoideum
200.   У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?
 • A. Зниження рівня системи комплементу
 • B. Зниження рівня T-лімфоцитів
 • C. Зниження рівня Б-лімфоцитів
 • D. Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин)
 • E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 24.13ms.