Буклет 2006 року

1.   Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-а років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органа. Як зветься таке явище?
 • A. Вікова інволюція
 • B. Дистрофія
 • C. Гіпотрофія
 • D. Атрофія
 • E. Акцідентальна інволюція
2.   Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?
 • A. Глікозильований гемоглобін
 • B. Церулоплазмін
 • C. С-реактивний білок
 • D. Фібриноген
 • E. Альбумін
3.   У жінки 22-х років, при гістологічному дослідженні збільшених шийних лімфатичних вузлів, виявлені вузлики, що складаються переважно з плоских, дещо витягнутих, з блідо забарвленим ядром, гігантських клітин округло-овальної форми з блідо-рожевою цитоплазмою та з ядрами, розташованими на периферії (у вигляді частоколу), а також дрібних округлої форми клітин з вузьким обідком цитоплазми; у центрі деяких вузликів безструктурні маси, забарвлені в блідо-рожевий колір. Для якого захворювання характерні такі зміни?
 • A. Неспецифічний гіперпластичний лімфаденіт
 • B. Саркоїдоз
 • C. Лімфогранулематоз
 • D. Туберкульоз
 • E. Бруцельоз
4.   Під час аналізу електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу в людини дорівнює 1 секунді. Яка частота серцевих скорочень за хвилину?
 • A. 70
 • B. 100
 • C. 60
 • D. 50
 • E. 80
5.   Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?
 • A. Запалення слизової оболонки тонкої кишки
 • B. Недостатність панкреатичної фосфоліпази
 • C. Обтурація жовчних шляхів
 • D. Недостатність панкреатичної ліпази
 • E. Незбалансована дієта
6.   До лікаря звернулася хвора зі скаргами на розлади травлення, розлитий біль у животі. При обстеженні лікар виявив різко виражене зниження гемоглобіну в крові. З опитування виявилося, що, під час проживання на Далекому Сході, хвора часто вживала в їжу малосольну рибну ікру. Аналогічний стан відзначений у деяких родичів, що проживають з нею. Яке захворювання діагностував лікар у цієї хворої?
 • A. Аскаридоз
 • B. Теніоз
 • C. Дифілоботріоз
 • D. Ехінококоз
 • E. Трихінельоз
7.   У дитини 5-ти років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися в сироватці крові цієї дитини?
 • A. Збільшення IgD, IgE
 • B. Змін не буде
 • C. Збільшення IgA, IgM
 • D. Зменшення IgD, IgE
 • E. Зменшення IgA, IgM
8.   У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки на шиї. При цитогенетичному дослідженні в ядрах лейкоцитів не виявлені "барабанні палички", а в ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Синдром Патау
 • B. Синдром Едвардса
 • C. Синдром Дауна
 • D. Синдром Шерешевського-Тернера
 • E. Синдром Клайнфельтера
9.   В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?
 • A. Ясна
 • B. Тверде піднебіння
 • C. Щока
 • D. М’яке піднебіння
 • E. Губа
10.   У хворого відзначається атрофія альвеолярних відростків щелепи після видалення зубів. Це є прикладом:
 • A. патологічного стану
 • B. патологічної реакції
 • C. патологічного процесу
 • D. структурного сліду адаптації
 • E. хвороби
11.   У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
 • A. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
 • B. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
 • C. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • D. Посилення лейкопоезу
 • E. Уповільнення руйнування лейкоцитів
12.   У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig. arteriosum. Що з’єднує ця протока?
 • A. Аорту та нижню порожнисту вену
 • B. Аорту та верхню порожнисту вену
 • C. Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену
 • D. Легеневий стовбур та аорту
 • E. Праве та ліве передсердя
13.   Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини?
 • A. Лізин
 • B. Валін
 • C. Триптофан
 • D. Глутамінова
 • E. Тирозин
14.   Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби:
 • A. Borrelia dutlonii
 • B. Bartonella bacilloformis
 • C. Rickettsia mooseri
 • D. Leptospira interrogans
 • E. Calymmatobacterium granulomatis
15.   Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись лише в клітинах, що вже інфіковані одним з вірусів. Який саме вірус необхідний для розмноження дельта-вірусу?
 • A. Вірус імунодефіциту людини
 • B. Вірус гепатиту А
 • C. Вірус Епстайна-Барр
 • D. Вірус гепатиту В
 • E. Вірус гепатиту Е
16.   При розтині тіла чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна, дрібно-бугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити в стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
 • A. Токсична дистрофія печінки
 • B. Хронічний активний алкогольний гепатит
 • C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
 • D. Алкогольний цироз
 • E. Жировий гепатоз
17.   Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?
 • A. Згасаюче
 • B. Зовнішнє
 • C. Позамежове
 • D. Диференціювальне
 • E. Запізніле
18.   У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB. Чоловік цієї жінки має групу крові A. Які з наведених нижче видів взаємодії генів пояснюють це явище?
 • A. Неповне домінування
 • B. Полімерія
 • C. Кодомінування
 • D. Комплементарність
 • E. Епістаз рецесивний
19.   У хворого з гіпертонічною хворобою з’явилися головний біль, шум у вухах, блювання. Артеріальний тиск підвищився до 220/160 мм рт.ст. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя з правого боку, відсутність довільних рухів, підвищення сухожилкових рефлексів та тонусу м’язів правих руки і ноги. Яка форма розладів рухової функції має місце в цьому випадку?
 • A. Гіперкінез
 • B. Параплегія
 • C. Моноплегія
 • D. Геміплегія
 • E. Тетраплегія
20.   Хворий протягом двох тижнів отримував медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає вказані ускладнення?
 • A. Хлордіазепоксид
 • B. Сиднокарб
 • C. Імізін
 • D. Аміназин
 • E. Дифенін
21.   У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?
 • A. Tonsilla palatina
 • B. Усі названі мигдалики
 • C. Tonsilla tubaria
 • D. Tonsilla lingualis
 • E. Tonsilla pharyngea
22.   Ціаніди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні до організму людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання лежить в основі такої їх дії?
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Каталаза
 • C. Гемоглобінредуктаза
 • D. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • E. Ферохелатаза
23.   Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?
 • A. Анафаза
 • B. Метафаза
 • C. Інтерфаза
 • D. Профаза
 • E. Телофаза
24.   При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість відповідає нормі. Вірним є висновок про те, що в шлуночках серця нормально відбувається процес:
 • A. Деполяризація
 • B. Скорочення
 • C. Збудження
 • D. Реполяризація
 • E. Розслаблення
25.   При аналізі спірограми в обстежуваного встановлено зменшення частоти та глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе?
 • A. Резервний об’єм видиху
 • B. Залишковий об’єм
 • C. Резервний об’єм вдиху
 • D. Життєва ємність легень
 • E. Хвилинний об’єм дихання
26.   У жінки, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, розвинувся напад бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття нападу?
 • A. Еуфілін
 • B. Адреналін
 • C. Ефедрин
 • D. Сальбутамол
 • E. Ізадрин
27.   Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?
 • A. Цитотоксична реакція
 • B. Імунокомплексна реакція
 • C. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами
 • D. Реагінова реакція
 • E. Гранулематоз
28.   Чоловік 32-х років чотири роки страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Відзначаються явні набряки на обличчі, в останній час з’явилися набряки на ногах та тулубі. Який із механізмів розвитку набряків найбільш вірогідний у цього хворого?
 • A. Утруднення лімфовідтоку
 • B. Зниження онкотичного тиску крові
 • C. Підвищення проникливості капілярів
 • D. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
 • E. Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
29.   Фенілкетонурія успадковується як аутосомно-рецесивна ознака. У здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?
 • A. Аа х аа
 • B. аа х аа
 • C. АА х Аа
 • D. Аа х Аа
 • E. АА х АА
30.   До терапевтичного відділєння надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії цього хворого?
 • A. Парацетамол
 • B. Сульфокамфокаїн
 • C. Тималін
 • D. Димедрол
 • E. Анальгін
31.   Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
 • A. З міжклітинної рідини до клітин
 • B. З клітин до міжклітинної рідини
 • C. З капілярів до міжклітинної рідини
 • D. З міжклітинної рідини до капілярів
 • E. Змін руху води не буде
32.   Хворий сонливий, свідомість потьмарена, реакції на сильні подразники загальмовані. Шкіра бліда, суха, виражені набряки. М’язові фібрилярні посмикування. Мідріаз. Дихання типу Чейна-Стокса з аміачним запахом. При аускультації серця - шум тертя перикарда. Який вид коми розвинувся в хворого?
 • A. Апоплексична
 • B. Кетоацидотична
 • C. Гіперосмолярна
 • D. Печінкова.
 • E. Ниркова
33.   Хворій проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій має перев’язати хірург під час операції?
 • A. Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур
 • B. Висхідна та глибока артерії шиї
 • C. Верхня щитоподібна та висхідна артерія шиї
 • D. Верхня та нижня гортанні
 • E. Верхня та нижня щитоподібні
34.   На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинена м’язова оболонка, відсутні залози та хрящ. Назвіть цей орган:
 • A. Великі бронхи
 • B. Трахея
 • C. Середні бронхи
 • D. Гортань
 • E. Малі бронхи
35.   У хворої 18-ти років пахові лімфатичні вузли збільшені в розмірах, не болючі, ущільнені при пальпації. У ділянці слизової оболонки геніталій невеликих розмірів виразка з ущільненими краями та "лакованим"дном сіруватого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Трофічна виразка
 • B. Гонорея
 • C. Сифіліс
 • D. Лепра
 • E. Туберкульоз
36.   При дослідженні амніотичної рідини, одержаної під час амніоцентезу (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що це може свідчити?
 • A. Поліплоїдія
 • B. Генетичні порушення розвитку плода
 • C. Розвиток плода чоловічої статі
 • D. Трисомія
 • E. Розвиток плода жіночої статі
37.   У жінки 30-ти років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?
 • A. Білки, жири
 • B. Білки
 • C. Білки, жири, вуглеводи
 • D. Жири, вуглеводи
 • E. Білки, вуглеводи
38.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
 • A. Обмін не змінюється
 • B. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • C. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • D. Збільшуються фільтрація та реабсорбція
 • E. Зменшуються фільтрація та реабсорбція
39.   При аналізі родоводу лікар-генетик встановив, що хвороба зустрічається в осі6 чоловічої та жіночої статей, не в усіх поколіннях, і що у здорових батьків можуть народжуватися хворі діти. Який тип успадкування хвороби?
 • A. Y-зчеплений
 • B. Аутосомно-рецесивний
 • C. Х -зчеплений рецесивний
 • D. Х-зчеплений домінантний
 • E. Аутосомно-домінантний
40.   Хворому з частими нападами стенокардії був призначений сустак-форте по 1 табл. 2 рази на день. Спочатку відмічався позитивний ефект, однак, на другу добу, напади стенокардії відновилися. Чим можна пояснити неефективність призначеного препарату?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Сенсибілізація
 • C. Залежність
 • D. Кумуляція
 • E. Ідіосинкразія
41.   Пацієнтка 58-ми років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6•1012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. У мазку крові - велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно?
 • A. Серповидноклітинна
 • B. Перніціозна
 • C. Гемолітична
 • D. Залізодефіцитна
 • E. Постгеморагічна
42.   У дитини 5-ти років, що часто хворіє на респіраторні захворювання, відмічаються екзематозні явища після вживання деяких харчових продуктів, схильність до затяжного перебігу запальних процесів. Який вид діатезу можна припустити в даному випадку?
 • A. Астенічний
 • B. Ексудативно-катаральний
 • C. Нервово-артритичний
 • D. Лімфатико-гіпопластичний
 • E. Геморагічний
43.   Хвора 45-ти років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання та пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?
 • A. Симптоматична
 • B. Етіотропна
 • C. Рефлекторна
 • D. Патогенетична
 • E. Вибіркова
44.   У людей після тривалого фізичного навантаження виникає інтенсивний біль у м’язах. Які зміни в м’язах є найбільш вірогідною причиною цього?
 • A. Посилений розпад білків
 • B. Підвищення вмісту АДФ
 • C. Накопичення молочної кислоти
 • D. Накопичення креатиніну
 • E. Підвищена збудливість
45.   У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні?
 • A. Зменшиться всмоктування жирів
 • B. Зменшиться всмоктування вуглеводів
 • C. Всмоктування не зміниться
 • D. Зменшиться всмоктування води
 • E. Зменшиться всмоктування білків
46.   У добовій сечі хворого знайдені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок найбільш притаманний виявлений симптом?
 • A. Дифузний гломерулонефрит
 • B. Гостра ниркова недостатність
 • C. Нирковокам’яна хвороба
 • D. Пієлонефрит
 • E. Нефротичний синдром
47.   Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?
 • A. Мілринон
 • B. Адонізид
 • C. Целанід
 • D. Корглікон
 • E. Дигітоксин
48.   У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?
 • A. Спокійний вдих
 • B. Форсований видих
 • C. Форсований вдих
 • D. Спокійний видих
 • E. -
49.   Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих органів встановив лікар?
 • A. Myometrium
 • B. Mesometrium
 • C. Endometrium
 • D. Perimetrium
 • E. Parametrium
50.   На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину:
 • A. Артерія еластичного типу
 • B. Вена м’язового типу
 • C. Артерія м’язового типу
 • D. Вена безм’язового типу
 • E. Артерія змішаного типу
51.   У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма - 125 ± 25 мл/хв). Збільшення якого показника може бути причиною цього?
 • A. Онкотичний тиск плазми крові
 • B. Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків
 • C. Проникність ниркового фільтру
 • D. Нирковий кровотік
 • E. Ефективний фільтраційний тиск
52.   У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?
 • A. Опсонофагоцитарна
 • B. Нейтралізації
 • C. Преципітації
 • D. Зв’язування комплементу
 • E. Подвійної імунної дифузії
53.   Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42-х років призначили примахін. Вже на 3 добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату в пацієнта з’явилися біль у животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що стало причиною розвитку побічної дії препарату?
 • A. Потенціювання дії іншими препаратами
 • B. Зниження активності мікросомаль-них ферментів печінки
 • C. Сповільнення екскреції препарату з сечею
 • D. Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази
 • E. Кумуляція лікарського засобу
54.   У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції - 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:
 • A. Зменшення секреції вазопресину
 • B. Глюкозурія
 • C. Зменшення секреції альдостерону
 • D. Зменшення реабсорбції глюкози
 • E. Зменшення діурезу
55.   Ветеринарний фельдшер, що працював на тваринницькій ферму звернувся до лікаря зі скаргами на 6іль у суглобах, лихоманку, нездужання, пітливість по ночам. Хворіє близько місяця. Враховуючи скарги та професійний анамнез, лікар запідозрив у нього бруцельоз. Який матеріал, взятий у цього хворого, підлягає дослідженню в звичайній мікробіологічній лабораторії?
 • A. Сироватка крові
 • B. Сеча
 • C. Блювотні маси
 • D. Випорожнення
 • E. Спинномозкова рідина
56.   Внаслідок впливу у-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180 градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК?
 • A. Реплікація
 • B. Інверсія
 • C. Делеція
 • D. Дуплікація
 • E. Транслокація
57.   Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що включає речовини різного механізму дії. Яке з протитуберкульозних засобів пригнічує в мiкобактерiях транскрипцію РНК на ДНК?
 • A. ПАСК
 • B. Ізоніазид
 • C. Етіонамід
 • D. Стрептоміцин
 • E. Рiфампiцин
58.   При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?
 • A. Вилочкова залоза
 • B. Наднирники
 • C. Епіфіз
 • D. Щитоподібна залоза
 • E. Гіпофіз
59.   Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?
 • A. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику
 • B. Пригнічення синтезу глікогену
 • C. Активація розщеплення інсуліну
 • D. Активація глюконеогенезу
 • E. Активація глікогеногенезу
60.   У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. Результат: ДК=1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт?
 • A. Змішана
 • B. З переважним вмістом вуглєводів
 • C. З переважним вмістом жирів та вуглеводів
 • D. З переважним вмістом білків та жирів
 • E. З переважним вмістом білків та вуглеводів
61.   У хворого під час об’єктивного огляду виявлено: тонка фігура, великий череп, сильно розвинена лобна частина обличчя, короткі кінцівки. Для якого конституціонального типу це характерно?
 • A. Змішаний
 • B. Респіраторний
 • C. Дигестивний
 • D. Церебральний
 • E. Мускульний
62.   Хворий 40-а років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?
 • A. Катехоламіни
 • B. Глюкокортикоїди
 • C. Тиреоїдні гормони
 • D. Альдостерон
 • E. АКТГ
63.   У процесі розвитку дитини хребет поступово набув два лордози та два кіфози. Це пояснюється розвитком здатності до:
 • A. Повзання
 • B. Плавання
 • C. Прямоходіння
 • D. Сидіння
 • E. Лежання
64.   На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
 • A. Примордіальний
 • B. Атретичний
 • C. Зрілий
 • D. Первинний
 • E. Вторинний
65.   До клініки надійшла дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?
 • A. Синтез актину та міозину
 • B. Утилізація молочної кислоти
 • C. Транспорт жирних кислот у мітохондрії
 • D. Субстратне фосфорилювання
 • E. Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях
66.   У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. Зі слів матері, одного разу в дитини з блювотними масами виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого стану може бути:
 • A. Дракункульоз
 • B. Трихінельоз
 • C. Анкілостомоз
 • D. Трихоцефальоз
 • E. Аскаридоз
67.   Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові в досліджуваного становить 10 л/хв. Який об’єм крові проходить у нього за хвилину через судини легень?
 • A. 10 л/хв
 • B. 7 л/хв
 • C. 6 л/хв
 • D. 4 л/хв
 • E. 5 л/хв
68.   У хворого після видалення жовчного мiхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
 • A. К
 • B. В12
 • C. С
 • D. D3
 • E. РР
69.   У грудної дитини спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Що може бути причиною даного стану?
 • A. Галактоземія
 • B. Гістидинемія
 • C. Алкаптонурія
 • D. Альбінізм
 • E. Цистинурія
70.   Хворий з ревматоїдним артритом приймає диклофенак-натрій. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав диклофенак-натрій?
 • A. Еозинофілія
 • B. Зниження гемокоагуляції
 • C. Лейкоцитоз
 • D. Лейкопенія
 • E. Посилення гемокоагуляції
71.   Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце та зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після приймання їжі?
 • A. Зниження кількості тромбоцитів
 • B. Збільшення кількості еритроцитів
 • C. Збільшення білків плазми
 • D. Збільшення кількості лейкоцитів
 • E. Зниження кількості еритроцитів
72.   У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові відзначаються наступні зміни: ер.-4,0•1012/л, Нb-120 г/л, КП- 0,9, лейк.-18•109/л, б - 0, е - 0, мієлоц.- 0, ю - 0, п - 20, с - 53, л - 21, м - 5. Як називається такий ядерний зсув лейкоцитарної формули?
 • A. Дегенеративний зсув вліво
 • B. Гіперрегенеративний
 • C. Регенеративний зсув вліво
 • D. Регенеративно-дегенеративний
 • E. Зсув вправо
73.   У мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення в скелетній мускулатурі. Про яке ядро спинного мозку йде мова?
 • A. Проміжне латеральне ядро
 • B. Грудне ядро
 • C. Власне ядро сірої речовини
 • D. Власне ядро переднього рога
 • E. Власне ядро заднього рога
74.   Хворій, що перенесла мастектомію в зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів має виражену радіопротекторну дію, зумовлену антиоксидантною активністю?
 • A. Ергокальциферол
 • B. Рибофлавін
 • C. Токоферолу ацетат
 • D. Тіаміну хлорид
 • E. Фолієва кислота
75.   На розтині тіла чоловіка 46-ти років на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної кишок виявлено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяна S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Холера
 • B. Дизентерія
 • C. Ієрсиніоз
 • D. Хвороба Крона
 • E. Сальмонельоз
76.   Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з гіперплазією її клітин. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Пухирний занос
 • B. Лейоміома
 • C. Гострий ендометрит
 • D. Плацентарний поліп
 • E. Залозиста гіперплазія ендометрія
77.   На спеціальному живильному середовищі після посіву виділення гною з уретри, виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобовинні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?
 • A. Меліоїдоз
 • B. Сифіліс
 • C. Туляремія
 • D. Гонорея
 • E. Хламідіоз
78.   Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?
 • A. Сегмент легені
 • B. Нижня частка
 • C. Верхня частка
 • D. Середня частка
 • E. Легенева часточка
79.   До терапевтичного відділення надійшов хворий на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом. Який препарат з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати у комплексній терапії пацієнта?
 • A. Блокатори кальцієвих каналів
 • B. Стероїдні протизапальні засоби
 • C. Блокатори Н1-гістамінових рецепторів
 • D. Нестероїдні протизапальні засоби
 • E. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів
80.   Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:
 • A. Ніфедипін
 • B. Анаприлін
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Валідол
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
81.   До приймального відділення в важкому стані надійшов чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?
 • A. Ізонітрозин
 • B. Атропін
 • C. Унітіол
 • D. Дипіроксим
 • E. Налорфін
82.   У клітині повністю заблокований синтез АТФ. Як зміниться величина мембранного потенціалу спокою цієї клітини?
 • A. Незначно збільшиться
 • B. Істотно збільшиться
 • C. Зникне
 • D. Спочатку зменшиться, потім збільшиться
 • E. Спочатку збільшиться, потім зменшиться
83.   До відділення травматології надійшов хворий із значним пошкодженням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі буде збільшений при цьому?
 • A. Сечова кислота
 • B. Загальні ліпіди
 • C. Глюкоза
 • D. Мінеральні солі
 • E. Креатинін
84.   Тривале перебування в умовах спеки викликало в людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?
 • A. Осморецептори гіпоталамуса
 • B. Глюкорецептори гіпоталамуса
 • C. Барорецептори дуги аорти
 • D. Осморецептори печінки
 • E. Натрієві рецептори гіпоталамуса
85.   В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Для якої патології характерні такі показники?
 • A. Хвороба Іценко-Кушінга
 • B. Здорова людина
 • C. Тиреотоксикоз
 • D. Акромегалія
 • E. Прихована форма цукрового діабету
86.   Хворому з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Позитивний лікувальний ефект цієї операції пов’язаний з розвитком артеріальної гіперемії нижніх кінцівок. Як визначається ця гіперемія за механізмом розвитку?
 • A. Робоча
 • B. Нейротонічна
 • C. Метаболічна
 • D. Нейропаралітична
 • E. Реактивна
87.   При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окиснення жирних кислот виникає кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може призвести надмірне накопичення кетонових тіл у крові?
 • A. Метаболічний ацидоз
 • B. Метаболічний алкалоз
 • C. Змін не відбуватиметься
 • D. Дихальний алкалоз
 • E. Дихальний ацидоз
88.   Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією?
 • A. 100%
 • B. 25%
 • C. 75%
 • D. 0%
 • E. 35%
89.   У жінки 39-ти років відмічається мокнуття в ділянці соска молочної залози, наявність неглибокої виразки з запальною гіперемією та набряком шкіри. При гістологічному дослідженні біоптату цієї ділянки в ростковому шарі потовщеного епідермісу виявлені атипові великі клітини зі світлою та оптично пустою цитоплазмою, з відсутністю міжклітинних містків. Такі клітини знайдені і в усті великих протоків залози. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Плоскоклітинний рак
 • B. Меланома
 • C. Хвороба Педжета
 • D. Базально-клітинний рак
 • E. Внутрішньопротоковий рак
90.   У чоловіка 50-ти років раптово виникли сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс аритмічний, з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубців Р та різна тривалість інтервалів R-R. Яке порушення серцевого ритму в хворого?
 • A. Пароксизмальна тахікардія
 • B. Поперечна блокада серця
 • C. Миготлива аритмія
 • D. Синусова екстрасистолія
 • E. Дихальна аритмія
91.   До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?
 • A. Меліктин
 • B. Дитилін
 • C. Тубокурарина хлорид
 • D. Пипекуроній бромід
 • E. Діазепам
92.   У жінки, що хворіє на міастенію, виникли розлади дихання, що вимагало застосування штучної вентиляції легень. Який вид дихальної недостатності розвинувся в даної хворої?
 • A. Нервово-м’язовий
 • B. Рестриктивний
 • C. Центрогенний
 • D. Торакодіафрагмальний
 • E. Обструктивний
93.   У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?
 • A. Зниження реабсорбції глюкози
 • B. Зниження канальцевої реабсорбції води
 • C. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na
 • D. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації
 • E. Зниження канальцевої реабсорбції білку
94.   До лікаря-невропатолога звернулася хвора 52-х років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть, яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:
 • A. Верхньощелепна гілка трійчастого нерва
 • B. Великий кам’янистий нерв лицевого нерва
 • C. Очна гілка трійчастого нерва
 • D. Барабанна струна лицевого нерва
 • E. Нижньощелепна гілка трійчастого нерва
95.   Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м’яза порушена?
 • A. M.trapezius зліва
 • B. M.sternocleidomastoideus зліва
 • C. M.sternocleidomastoideus з правого боку
 • D. M.trapezius з правого боку
 • E. M.sternohyoideus
96.   Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?
 • A. Анафілаксія
 • B. Клітинна цитотоксичність
 • C. Антитілозалежна цитотоксичність
 • D. Гранулематоз
 • E. Імунокомплексна цитотоксичність
97.   У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене "тигрове серце". З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?
 • A. Жирова судинно-стромальна дистрофія
 • B. Амілоїдоз
 • C. Вуглеводна дистрофія
 • D. Гіаліново-краплинна дистрофія
 • E. Жирова паренхіматозна дистрофія
98.   Хворому з метою відновлення дихання, при отруєнні чадним газом, було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому?
 • A. Мезатон
 • B. Пентамін
 • C. Лобеліну гідрохлорид
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Атропіну сульфат
99.   У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок підвищеної еластичної тяги легень. Яким чином можна зменшити цю силу?
 • A. Відсмоктування рідини з дихальних шляхів
 • B. Введення сурфактантів
 • C. Штучна вентиляція легень
 • D. Введення глюкози
 • E. Вдихання чистого кисню
100.   У хворої 43-х років на фоні септичного шоку відзначається тромбоцитопенія, зниження фібриногену, поява в крові продуктів дегенерації фібрину, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін:
 • A. ДВЗ-синдром
 • B. Екзогенна інтоксикація
 • C. Геморагічний діатез
 • D. Автоімунна тромбоцитопенія
 • E. Порушення утворення тромбоцитів
101.   Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
 • A. Пучок Пса
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Шлуночок
 • D. Передсердя
 • E. Синоатрiальний вузол
102.   У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легень. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?
 • A. Фуросемід
 • B. Діакарб
 • C. Спіронолактон
 • D. Дихлотіазид
 • E. Тріамтерен
103.   Хвора 40-а років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
 • A. Spatium epidurale
 • B. Spatium subdurale
 • C. Cavum trigeminale
 • D. Cisterna cerebellomedullaris posterior
 • E. Spatium subarachnoideum
104.   Хворому на сечокам’яну хворобу після обстеження призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:
 • A. Сульфату кальцію
 • B. Урату натрію
 • C. Моногідрата оксалату кальцію
 • D. Дигідрата оксалату кальцію
 • E. Фосфату кальцію
105.   Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?
 • A. Передня
 • B. Верхня
 • C. Латеральна
 • D. Медіальна
 • E. Задня
106.   Альбіноси погано переносять вплив сонця - засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?
 • A. Триптофан
 • B. Метіонін
 • C. Глутамінова
 • D. Фенілаланін
 • E. Гістидин
107.   У потерпілого травма м’яких тканин голови та тім’яних кісток в ділянці їх з’єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?
 • A. Sinus sagittalis inferior
 • B. Sinus petrosus superior
 • C. Sinus transversus
 • D. Sinus sagittalis superior
 • E. Sinus rectus
108.   В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення привушною залозою великої кількості рідкої слини. Який нерв стимулюють?
 • A. N. facialis
 • B. N.sympathicus
 • C. N.vagus
 • D. N.glossopharyngeus
 • E. N.trigeminus
109.   У хворої жінки після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?
 • A. Адреналін
 • B. Фолікулін
 • C. Глюкагон
 • D. Інсулін
 • E. Прогестерон
110.   Швидкою допомогою до приймального відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі - цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне у даному випадку?
 • A. Селезінкова
 • B. Печінкові
 • C. Нижня брижова
 • D. Верхня брижова
 • E. Стравохідні
111.   Юнак 17-ти років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,50С, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака?
 • A. Катаральне
 • B. Серозне
 • C. Геморагічне
 • D. Фібринозне
 • E. Гнійне
112.   У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення, з’явилася кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено коліентерит. Яким методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу?
 • A. Алергічний
 • B. Мікроскопічний
 • C. Бактеріологічний
 • D. Біологічний
 • E. Серологічний
113.   У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників насосної функції серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?
 • A. Зменшиться переважно систолічний
 • B. Зросте переважно систолічний
 • C. Зросте переважно діастолічний
 • D. Зменшиться переважно діастолічний
 • E. Тиск не зміниться
114.   На гістологічному препараті в сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш вірогідно знайдено в препараті?
 • A. Макрофаги
 • B. Тучні клітини
 • C. Адипоцити
 • D. Фібробласти
 • E. Плазмоцити
115.   У хворого 58-ми років з гострою серцевою недостатністю спостерігається зменшення добової кількості сечі - олігурія. Який механізм цього явища?
 • A. Зниження кількості функціонуючих клубочків
 • B. Зниження проникності ниркового фільтру
 • C. Зниження онкотичного тиску крові
 • D. Зниження клубочкової фільтрації
 • E. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
116.   У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зіскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм, які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані в середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?
 • A. Міаз
 • B. Короста
 • C. Педикульоз
 • D. Фтиріоз
 • E. Демодекоз
117.   У хворого спостерігається зниження тактильної та смакової чутливості слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологією якого нерва це пов’язано?
 • A. Язикоглотковий
 • B. III гілка трійчастого нерва
 • C. Під’язиковий
 • D. II гілка трійчастого нерва
 • E. Лицевий
118.   У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:
 • A. Серотонін
 • B. Норадреналін
 • C. Дофамін
 • D. Гістамін
 • E. ДОФА
119.   Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв.; PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців Р перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?
 • A. Екстрасистолія
 • B. Миготлива аритмія
 • C. Синусова брадикардія
 • D. Синоатріальна блокада
 • E. Атріовентрикулярна блокада
120.   До ендокринолога звернулася хво- ра 45-ти років із скаргами на підвищений апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулінонезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Окситоцин
 • B. Адіурекрин
 • C. Вазопресин
 • D. Інсулін
 • E. Глібенкламід
121.   У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:
 • A. Вмісту уратів
 • B. Вмісту креатину та креатиніну
 • C. Активності ізоферментів ЛДГ
 • D. Вмісту оксипроліну та оксилізину
 • E. Активності трансаміназ
122.   Оперуючи молочну залозу, хірурги надають перевагу радіальним розрізам. З особливостями будови яких анатомічних структур пов’язана така техніка операції?
 • A. -
 • B. Часточки залози розташовані поперечно
 • C. Верхівки часточок сходяться до соска
 • D. Часточки залози розташовані вертикально
 • E. Основи часточок звернені до соска
123.   При лабораторному дослідженні сечі в нормі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до первинної сечі?
 • A. Епітелій петлі Іенле
 • B. Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка
 • C. Юкставаскулярні клітини
 • D. Мезангіальні клітини
 • E. Базальна мембрана капілярів клубочка
124.   При розтині тіла жінки 40-а років, яка страждала на ревматоїдний артрит, знайдена збільшена щільна селезінка. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?
 • A. Гіаліноз селезінки
 • B. Сагова селезінка
 • C. Сальна селезінка
 • D. Глазурна селезінка
 • E. Порфірна селезінка
125.   У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричнево-червоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Остеосаркома
 • B. Саркома Юїнга
 • C. Ангіосаркома
 • D. Хондрома
 • E. Остеома
126.   У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала непритомність, спостерігаються судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру?
 • A. 1,5 ммоль/л
 • B. 5,5 ммоль/л
 • C. 8 ммоль/л
 • D. 3,3 ммоль/л
 • E. 10 ммоль/л
127.   Під час розтину трупа дівчинки 12-ти років виявлено: множинні крововиливи у шкірі (переважно сідниць, нижніх кінцівок), серозних та слизових оболонок, у головному мозку. У наднирниках вогнищевий некроз та масивні крововиливи, у нирках - некротичний нефроз, гнійний артрит, іридоцикліт, васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Висипний тиф
 • B. Вузликовий періартеріїт
 • C. Променева хвороба
 • D. Системний червоний вівчак
 • E. Менінгококцемія
128.   У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
 • A. Епіспадія
 • B. Крипторхізм
 • C. Монорхізм
 • D. Гермафродитизм
 • E. Гіпоспадія
129.   В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?
 • A. Змін не буде
 • B. Деполяризація
 • C. Локальна відповідь
 • D. Гіперполяризація
 • E. Потенціал дії
130.   У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?
 • A. Лейкоцитарний інтерферон
 • B. Протигрипозний імуноглобулін
 • C. Пеніцилін
 • D. Протигрипозна вакцина
 • E. Протигрипозна сироватка
131.   Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?
 • A. Сирінгоаденома
 • B. Епідермальний рак
 • C. Базаліома
 • D. Трихоепітеліома
 • E. Гідраденома
132.   У вагітної жінки розвинувся токсикоз з важкими повторними блюваннями протягом доби. До кінця доби почали з’являтися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужного стану викликав вказані зміни?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Видільний алкалоз
 • D. Видільний ацидоз
 • E. Метаболічний ацидоз
133.   На розтині тіла жінки 27-ми років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці та інфаркти в селезінці, нирках. Під час мікроскопічного дослідження виявлені зміни в артеріях середнього та дрібного калібру, які характеризуються склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. На яке захворювання страждала померла?
 • A. Вісцеральний сифіліс
 • B. Хвороба Марфана
 • C. Вузликовий періартеріїт
 • D. Атеросклероз
 • E. Гіпертонічна хвороба
134.   Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?
 • A. Імунокомплексний механізм
 • B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл
 • C. Гранулематоз
 • D. Клітинно обумовлений цитоліз
 • E. Атопія
135.   Чоловіка 45-ти років протягом останніх 3-х років непокоїв сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Хронічна бульозна емфізема
 • B. Пиловий пневмосклероз
 • C. Бронхоектатична хвороба
 • D. Фіброзуючий альвеоліт
 • E. Післязапальний пневмосклероз
136.   Дитина 10-ти місячного віку, батьки якої брюнети, має світлє волосся, дуже світлу шкіру та блакитні очі. Зовнішньо при народженні виглядала нормально, але протягом останніх 3 місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання в розумовому розвитку. Причиною такого стану може бути:
 • A. Гістидинемія
 • B. Галактоземія
 • C. Глікогеноз
 • D. Гостра порфірія
 • E. Фенілкетонурія
137.   До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати в аналізі крові цієї хворої?
 • A. Лімфопенія
 • B. Лімфоцитоз
 • C. Зсув формули вліво
 • D. Еозинопенія
 • E. Еозинофілія
138.   В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму, через дефект ферменту репарації, повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес?
 • A. Ендонуклеаза
 • B. ДНК-полімераза III
 • C. РнК-лігаза
 • D. Праймаза
 • E. ДНК-гіраза
139.   Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує ця отрута?
 • A. Нервово-м’язовий синапс
 • B. Калієві канали
 • C. Спряження збудження та скорочення в м’язі
 • D. Натрієві канали
 • E. Процеси енергоутворення
140.   У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?
 • A. Трансляція
 • B. Транскрипція
 • C. Реплікація
 • D. Термінація
 • E. Активація амінокислот
141.   Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоїдів із серцевого м’яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?
 • A. Комплемент
 • B. Живі трепонеми
 • C. Антиглобулінова сироватка
 • D. Діагностична преципітуюча сироватка
 • E. Еритроцити барана
142.   Чоловік 40-а років протягом 10 років після перелому великогомілкової кістки страждав на хронічний остеомієліт. Три роки тому з’явився нефротичний синдром. Смерть настала від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі на розрізі з сальним блиском. Яка патологія нирок розвинулася?
 • A. Вторинний амілоїдоз
 • B. Ідіопатичний амілоїдоз
 • C. Хронічний гломерулонефрит
 • D. Первинний амілоїдоз
 • E. Хронічний пієлонефрит
143.   Під час розтину тіла померлого в прямій та сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі островки збереженої слизової оболонки. Про який різновид коліту йдеться?
 • A. Катаральний
 • B. Виразковий
 • C. Фібринозний
 • D. Фолікулярний
 • E. Гнійний
144.   У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На розтині діагностовано множинні інфаркти легень. Яка найбільш вірогідна причина їх розвитку в цьому випадку?
 • A. Тромбоз гілок легеневої артерії
 • B. Тромбоз легеневих вен
 • C. Тромбоз бронхіальних артерій
 • D. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
 • E. Тромбоемболія бронхіальних артерій
145.   Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця, переповненням вен. Для якого стану серця це характерно?
 • A. Аварійна стадія гіперфункції та гіпертрофії
 • B. Тоногенна дилатація
 • C. Кардіосклероз
 • D. Тампонада серця
 • E. Міогенна дилатація
146.   У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
 • A. Барабанна перетинка
 • B. Основна мембрана завитки біля гелікотреми
 • C. М’язи середнього вуха
 • D. Основна мембрана завитки біля овального віконця
 • E. Євстахієва труба
147.   У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
 • A. Trichomonas buccalis
 • B. Trichomonas hominis
 • C. Trichomonas vaginalis
 • D. Lamblia intestinalis
 • E. Trypanosoma gambiense
148.   Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків "гострої фази" церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Вкажіть можливий механізм цього явища:
 • A. -
 • B. Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити
 • C. Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму
 • D. Дегрануляція тканинних базофілів
 • E. Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфоцити
149.   У вагітної жінки 29-ти років лікар визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений?
 • A. Distantia spinarum
 • B. Conjugata anatomica
 • C. Conjugata vera
 • D. Distantia trochanterica
 • E. Distantia cristarum
150.   До хірургічного відділення надійшов чоловік 35-ти років з гнійною раною шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?
 • A. У заднє середостіння
 • B. У ретровісцеральний простір
 • C. У надгруднинний міжапоневроти-чний простір
 • D. У переднє середостіння
 • E. У середнє середостіння
151.   У мазку дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших найбільш вірогідний?
 • A. Балантидій
 • B. Дизентерійна амеба
 • C. Трихомонада
 • D. Кишкова амеба
 • E. Лямблія
152.   У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Дифтерійний анатоксин
 • B. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • C. Бактеріофаг
 • D. Інтерферон
 • E. Еубіотик
153.   У клітинах мозку лисиці, яка була спіймана в межі міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання є ця тварина?
 • A. Інфекційний мононуклеоз
 • B. Кліщовий енцефаліт
 • C. Сказ
 • D. Вітряна віспа
 • E. Грип
154.   Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?
 • A. Толерантність
 • B. Кумуляція
 • C. Лікарська залежність
 • D. Сумація
 • E. Потенціювання
155.   В бактеріологічній лабораторії досліджували в’ялену рибу домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мікроскопії виділеної на середовищі Кіта-Тароцці культури виявлені мікроорганізми, схожі на тенісну ракетку. Який найбільш вірогідний діагноз?
 • A. Холера
 • B. Черевний тиф
 • C. Ботулізм
 • D. Дизентерія
 • E. Сальмонельоз
156.   У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?
 • A. Хронічний пієлонефрит
 • B. Нефритичний синдром
 • C. Нефротичний синдром
 • D. Хронічна ниркова недостатність
 • E. Гостра ниркова недостатність
157.   У хворого з діагнозом хвороба Іценка-Кушинга (гіперпродукція гормонів корою наднирників) в крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?
 • A. Гліколіз
 • B. Глікогенез
 • C. Глікогеноліз
 • D. Глюконеогенез
 • E. Аеробний гліколіз
158.   Під час обстеження підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлена сімейна гіперхолестеринемія. Концентрація яких ліпопротеїнів значно підвищена в крові при цій патології?
 • A. ЛПВГ
 • B. НЕЖК
 • C. ЛПНГ
 • D. ЛПДНГ
 • E. Хіломікрони
159.   У дитини 3-х років після перенесеної важкої вірусної інфекції відзначаються повторне блювання, непритомність, судоми. При дослідженні виявлена гіперамоніємія. З чим може бути пов’язана зміна біохімічних показників крові у цієї дитини?
 • A. Посилення гниття білків у кишечникУ
 • B. Пригнічення активності ферментів трансамінування
 • C. Порушення знешкодження біогенних амінів
 • D. Порушення знешкодження аміаку в орнітиновому циклі
 • E. Активація процесів декарбоксилювання амінокислот
160.   Більша частина учасників експедиції Магелана до Америки загинула від авітамінозу. Це захворювання проявлялося загальною слабкістю, підшкірними крововиливами, випадінням зубів, кровотечею з ясен. Як називається цей авітаміноз?
 • A. Рахіт
 • B. Поліневрит (бері-бері)
 • C. Скорбут (цинга)
 • D. Пелагра
 • E. Анемія Бірмера
161.   У дівчинки 7-ми років ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку анемії у дівчинки?
 • A. Дезамінування амінокислот
 • B. Окислювальне фосфорилювання
 • C. Розклад пероксидів
 • D. Тканинне дихання
 • E. Анаеробний гліколіз
162.   Хворий 32-х років надійшов до стаціонару зі скаргами на загальне нездужання, блювання, біль праворуч внизу живота. Після огляду лікарем був поставлений діагноз - гострий апендицит. Який вид болю в хворого?
 • A. Соматичний поверхневий ранній
 • B. Фантомний
 • C. Вісцеральний
 • D. Соматичний поверхневий пізній
 • E. Соматичний глибокий
163.   Чоловік 26-ти років скаржиться на безплідність. Об’єктивно: зріст 186 см, довгі кінцівки, гінекомастія, гіпоплазія яєчок, у зіскрібку слизової оболонки щоки знайдені тільця Барра. Діагностований синдром Клайнфельтера. Який механізм хромосомної аномалії має місце при даному захворюванні?
 • A. Транслокація
 • B. Делеція хромосоми
 • C. Нерозходження гетосом у мейозі
 • D. Інверсія хромосоми
 • E. Нерозходження хроматид у мітозі
164.   Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?
 • A. Лобна
 • B. Скронева та тім’яна
 • C. Потилична
 • D. Тім’яна
 • E. Скронева
165.   Хворому призначено дигоксин. Через декілька днів виявлено ознаки передозування препарату, його вміст у крові значно перевищує верхню межу терапевтичної концентрації. Як називається такий варіант дії лікарських речовин?
 • A. Тахіфілаксія
 • B. Кумуляція
 • C. Потенціювання
 • D. Звикання
 • E. Антагонізм
166.   Під час розтину трупа чоловіка 60-ти років у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлене сіре неправильної форми щільне вогнище 5х4 см з чіткими межами, волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний?
 • A. Інфаркт
 • B. Післяінфарктний міокардіосклероз
 • C. Міокардит
 • D. Дифузний дрібновогнищевий міокардіосклероз
 • E. Кардіоміопатія
167.   Чоловік 28-ми років надійшов зі скаргами на нудоту, блювання, біль у правому підребер’ї. Об’єктивно: жовтяничність шкіри, склер; температура тіла підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кал гіпохолічний. Гіпербілірубінемія (білірубін прямий та непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія, зниження зсідання крові. Для якого з перелічених нижче станів найбільш характерні ці зміни?
 • A. Гострий панкреатит
 • B. Клітинно-паренхіматозна жовтяниця
 • C. Гострий холецистит
 • D. Підпечінкова жовтяниця
 • E. Надпечінкова гемолітична жовтяниця
168.   У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею і вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?
 • A. Вторинна інфекція
 • B. Автоінфекція
 • C. Рецидив
 • D. Суперінфекція
 • E. Реінфекція
169.   У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в раціоні призводить до розвитку цього захворювання?
 • A. Рибофлавін
 • B. Тіамін
 • C. Фолiєва кислота
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Піридоксаль
170.   При розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції виділені чисті культури золотистого стафілококу від хворих, медперсоналу та деяких об’єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити ідентичність виділених стафілококів і встановити джерело госпітальної інфекції?
 • A. Визначення біовару
 • B. Визначення патогенності
 • C. Серотипування
 • D. Зараження тварин
 • E. Фаготипування
171.   У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?
 • A. Нітрофунгін
 • B. Амфотеріцин
 • C. Фурадонін
 • D. Гризеофульвін
 • E. Ітраконазол
172.   Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало в хворого i тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники?
 • A. Прецентральна звивина
 • B. Поясна звивина
 • C. Парагіпокампова звивина
 • D. Верхня латеральна звивина
 • E. Постцентральна звивина
173.   У хворого, який тривалий час страждає на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червона лінія прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовта - до змінених тканин). Який вид некрозу в даного хворого?
 • A. Мацерація
 • B. Секвестр
 • C. Інфаркт
 • D. Гангрена
 • E. Пролежень
174.   У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?
 • A. Амінокислоти
 • B. Сечова кислота
 • C. Гіпурова кислота
 • D. Амонійні солі
 • E. Креатинін
175.   При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить під шкіру?
 • A. Anulus femoralis
 • B. Canalis adductorius
 • C. Hiatus saphenus
 • D. Anulus inguinalis superficialis
 • E. Lacuna musculorum
176.   Під час підготовки пацієнта до операції проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:
 • A. Праве передсердя
 • B. Правий шлуночок
 • C. Ліве передсердя
 • D. -
 • E. Лівий шлуночок
177.   У хворого 25-ти років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоцiацiї з епідермальним стафілококом. В аналiзi харкотиння виявлена пневмоциста карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами?
 • A. Сепсис
 • B. Цукровий діабет
 • C. СНІД
 • D. Дисбактерiоз
 • E. Медикаментозний агранулоцитоз
178.   До відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові протягом перших двох діб?
 • A. ЛДГ2
 • B. ЛДГ3
 • C. ЛДГ4
 • D. ЛДГ1
 • E. ЛДГ5
179.   На розтині тіла чоловіка 35-ти років у другому сегменті правої легені виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою. Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни?
 • A. Післязапальний пневмосклероз
 • B. Рак легені
 • C. Хондрома
 • D. Туморозна форма силікозу
 • E. Туберкулома
180.   Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?
 • A. Імунодепресивна
 • B. Антиалергічна
 • C. Антитоксична
 • D. Протишокова
 • E. Протизапальна
181.   У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади больової чутливості праворуч; з лівого боку - паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина такого явища?
 • A. Пошкодження мозочка
 • B. Пошкодження середнього мозку
 • C. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку
 • D. Пошкодження стовбура мозку
 • E. Пошкодження рухової зони кори головного мозку
182.   Хворий під час курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину цього:
 • A. Накопичення ацетальдегіду
 • B. Порушення функції нирок
 • C. Алергічна реакція
 • D. Невралгічні розлади
 • E. Серцево-судинна недостатність
183.   У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?
 • A. Трансаміназа
 • B. Аденозиндезаміназа
 • C. Ксантиноксидаза
 • D. УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • E. Гем-оксигеназа
184.   У хворого вдень піднялася температура тіла до 390С і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився: в період пароксизму температура досягла 410С, період апірексії настав через 8 годин. Як називається такий тип температурної кривої?
 • A. Зворотній
 • B. Гектичний
 • C. Інтермітуючий
 • D. Постійний
 • E. Септичний
185.   Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?
 • A. Еозинофіли
 • B. Т-лімфоцити
 • C. Базофіли
 • D. В-лімфоцити
 • E. Еритроцити
186.   Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилися відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність губ, шкіри, обличчя; дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?
 • A. Тампонада серця
 • B. Хронічна лівошлуночкова недостатність
 • C. Колапс
 • D. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • E. Гостра лівошлуночкова недостатність
187.   У чоловіка виявлено гонорею за даними бактеріоскопії мазка з уретри. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:
 • A. Цефазолін
 • B. Фторурацил
 • C. Ципрофлоксацин
 • D. Фуразолідон
 • E. Уросульфан
188.   До пологового відділення надійшла вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності:
 • A. Окситоцин
 • B. АКТГ
 • C. Метандростенолон
 • D. Гідрокортизон
 • E. Прогестерон
189.   Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі, перехворіла триденною малярією. Через півтора року після переїзду в іншу місцевість захворіла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?
 • A. Рецидив
 • B. Реінфекція
 • C. Персистуюча інфекція
 • D. Вторинна інфекція
 • E. Суперінфекція
190.   Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, біль у ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об’єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зріст -164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?
 • A. Підвищення продукції мінералокортикоїдів
 • B. Підвищення продукції інсуліну
 • C. Зниження продукції тиреоїдних гормонів
 • D. Підвищення продукції глюкокортикоїдів
 • E. Зниження продукції глюкагону
191.   На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся?
 • A. Імунокомплексна
 • B. Цитотоксична
 • C. Стимулююча
 • D. Анафілактична
 • E. Гіперчутливість уповільненого типу
192.   У хворого 27-ми років діагностовано гнійне запалення жовчного міхура. До якого відділу очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?
 • A. До чепцевої сумки
 • B. До верхнього дванадцятипалого закутка
 • C. До передшлункової сумки
 • D. До лівого бічного каналу
 • E. До печінкової сумки
193.   Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої?
 • A. Дихальна
 • B. Гемічна
 • C. Змішана
 • D. Циркуляторна
 • E. Тканинна
194.   При переведенні погляду на близько розташований об’єкт, заломна сила оптичних середовищ ока збільшилася на 10 діоптрій. Це є результатом зміни стану такої структури ока:
 • A. Рогівка
 • B. Скловидне тіло
 • C. Волога передньої камери ока
 • D. Кришталик
 • E. М’яз, що розширює зіницю
195.   Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак, почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений?
 • A. Сальбутамол
 • B. Кромолін-натрій
 • C. Фенотерол
 • D. Еуфілін
 • E. Ізадрин
196.   При зовнішньому огляді новонародженого виявлені виражені зміни шкірних покривів усього тіла. Шкіра суха, тьмяна, з нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов’язана ця патологія?
 • A. Гіаліново-крапельна
 • B. Мукоїдне набухання
 • C. Рогова
 • D. Фібриноїдне набухання
 • E. Гідропічна
197.   При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
 • A. Піримідинові нуклеотиди
 • B. Сечова кислота
 • C. Біогенні аміни
 • D. Пуринові нуклеотиди
 • E. Сечовина
198.   У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена - фосфатних іонів. Впливом якого гормону це зумовлено?
 • A. Тирокальцитонін
 • B. Вазопресин
 • C. Паратгормон
 • D. Гормональна форма вітаміну D3
 • E. Альдостерон
199.   У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується "переміжною кульгавістю". Про оклюзію якої артерії слід думати?
 • A. Задня великогомілкова
 • B. Підколінна
 • C. Малогомілкова
 • D. Проксимальна частина стегнової
 • E. Передня великогомілкова
200.   У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту викликає відразу до алкоголю?
 • A. Метанол
 • B. Пропіоновий альдегід
 • C. Ацетальдегід
 • D. Етанол
 • E. Малоновий альдегід
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 22 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 13.78ms.